Heiloo heeft er weer zin in Koninginnedag wordt groots gevierd Uitkijkpost vrijdag 30 april KONINGINNEDAG GESLOTEN Aanhoopptmen? Broekman gg /BcfclvIA in in een voorproefje van het Oranjebal? 1 ERA Kijk uit! Achter je! H mt steeds meer krant GEPRLL8DU in Ypestein Iftj Vos Makelaardij luchtig licht SILHOUET NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Dé Hy^theekwinkel Qtop een tijger in de tank NU NOG SCHERPER LOKEEND RECLAME ECLAME VAN DER BORDEN 072-535 1000 vrijdag 30 april Je ziet op pagina APELLA Redactieacquisitie en administratie i) liu^ JDrukkerij uitkijkpost bv 64e JAARGANG NO. 17 28 APRIL 1999 NVM Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkel heeft er dé hypotheek voor! Kennemerstraatweg 125-1851 BC-HEI100 tel. 072 5320322 Baduhenna vindt resten van waterputten autobelettering reclameborden. Oosterzijweg 122 Heiloo Tel. 072-532 10 65 Boomkwekerij G. Meijer Al meer dan 30 jaar NVM Peptalk in Buk Buk zie pagina 3 s> W SILHOUET SILHOUET Kunst te kust en te keur in Kinderkunstmuseum verlichting Kennemerstraatw|g 99 Heiloo telefoon: 072 533 11 99 C. HACHMANG INSTALLATIEBEDRIJF Regio Noord* Kennemerfand De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon:072 533 01 75 Telefax 072 533 56 44 ISDN 072 532 02 94 e-mail uitkijkpost@wxs.nl Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte ,;»j £9 Ook dit jaar zal de vrijmarkt naar verwachting weer veel publiek trekken. (foto archief) HEILOO - Komende vrijdag is het weer Koninginnedag, en zoals gebrui kelijk staat Heiloo weer bol van de leuke activiteiten voor jong en oud. Hieronder volgt een overzicht. De vrijmarkt op het plein bij winkel centrum 't Loo begint om 9.00 uur en duurt tot 12.00 uur. Kinderen tot en met 12 jaar zijn vanaf 8.00 uur welkom om hun spulletjes mooi uit te stallen, muziek te maken of zelfgemaakte etenswaren te verkopen. Commerciële activiteiten zijn taboe. De vrijmarkt wordt opgeluisterd met muziek van Caecilia, tussen 9.30 en 11.30 uur in de muziektent. In Plan Oost gaat om 10.45 uur bij het Oosthonk de versierde fietsoptocht van start. Fanfare Showband Heiloo geeft, gehuld in nieuw uniform, het startschot voor een stoet aan versierde fietsen, kinderwagens en ander rijdend mate rieel. De route voert langs de Oostkan- ter, Laghe Weijdt, Groote Olven, Hog- he Weijdt, Pijlemeeth, Paapenhof, Sluis- weijdt, Middelhof, Kleine Olven, Klein Barlaken, Swaenendal en dan weer terug naar het Oosthonk, waar de deel nemers een vaantje en een versnape ring wacht. Boekenstein en Baetenburg In Boekenstein en Baetenburg is ook van alles te doen voor kinderen tot 12 jaar. Er is op mooi weer gerekend, want het feest wordt gehouden in de speel tuin van Boekenstein. (Bij slecht weer gaat het niet door.) De start is om 9.30 uur, wanneer de fanfare door de wijk trekt, om 10.00 uur beginnen de spelle tjes en vanaf 11.00 is er een vrijmarkt voor de kinderen op het fietspad tussen de wijken. En sportief zijn ze ook in Heiloo: om 19.00 uur begint in de Zuiderneg de voetbalwedstrijd tussen elaIrsgroep Kennemerstraatweg 129 te Heiloo tel.: 072 5335330 'Met 3 kantoren (in Alkmaar (2) en Heiloo) actiefin de regio. Vanaf medio april 1999 ook in Heerhugowaard' HEILOO - Medewerkers van Badu henna, de stichting voor regionale ar cheologie, hebben vorige week een opmerkelijke vondst gedaan. In een bouwput aan Het Zevenhuizen, die gegraven was voor een nieuw te bou wen woning, werden de resten aange troffen van een tweetal waterputten. Beide putten waren opgebouwd uit ge stapelde, met de hand gevormde leem- stukken. In deze stukken, die onderin breder waren dan de bovenlaag, bevon den zich grasresten. De putten lagen 130 centimeter onder het maaiveld en hadden een diameter van 120 centimeter. De putten waren gefundeerd op een grotendeels vergane houtconstructie. Volgens Arsène Ha verman van de werkgroep is het duide lijk dat deze putten zijn aangelegd door locale inwoners. Maar omdat verdere resten van bewoning ontbreken, zoals sporen en aardewerkscherven, is het moeilijk de putten goed te dateren. De bouwput ligt op de rand van de strand- wal, die 75 meter verderop overgaat in de strandvlakte. Deze is overdekt met i Aan de vooravond van Koninginnedag hebt u een extra lange avond voor de boodschappen. Onze winkels zijn dan tot 22.00 uur open. En we zijn In feeststemming. Van 19.00 tot 22.00 uur trakteren we op iets lekkers en schenken we onze geurige AH Perla Mokka Koffie voor u. Onze winkel is geopend in Heerhugowaard. Op Koninginnedag blijven onze meeste winkels dicht Wel open in de buurt Is: Albert Heljn, Middenwaard 2 N in Heerhugowaard van 8.00 tot 13.00 uur De avond voor Koninginnedag tussen 19.00 en 22.00 uun Gratis koffie met een oranje traktatie voor u in alle Albert Heijn-winkels. Voor al uw bomen, heesters, vruchtbomen, leibomen, dakplatanen, rozen, vaste planten, haagplanten, vakkundig advies en een uniek groot assortiment Bezoek om kwekerij Westerweg 53 Heilooërbos, tel. 072 512 89 36 VERKOCHT MAKELAAR moktloor y Makelaars sinds 1933 deze twee wijken, voor kinderen tot en met 15 jaar. Ypestein Voor de Ypsalon aan De Hucht in Ype stein speelt zich vrijdagmiddag een kleurrijk tafereel af. Van 13.00 tot 15.00 uur kunnen kleine Ypesteinertjes mee doen aan tal van spellètjes, lekkere din getjes bemachtigen en met nationale beroemdheden op de foto gaan. In schrijven kan ter plekke voor een rijks daalder. Om 17.00 uur wordt het startsein gege ven voor het Oranjebal, dat traditiege trouw gehouden wordt in een feesttent aan de Ypesteinerlaan. Zo'n duizend ballonnen, met een kaartje van de af zender, gaan dan de lucht in. Deze wed strijdkaartjes worden vrijdag uitgereikt aan alle kinderen die deelnemen aan de activiteiten van de wijkverenigingen. Deze ballonnenwedstrijd heeft een fraai thema meegekregen: het verster ken van de onderlinge saamhorigheid en verstandhouding in Heiloo. Het negende Oranjebal belooft veel goeds. Het jongste koor uit Ypestein, de Ype-Types, geeft acte de présence. Dertig enthousiaste kids, onder leiding van Gert-Paul van der Horst en een aantal muzikanten. Daarna is de beurt aan een Big Band van eigen bodem. Acht saxofonisten, ondersteund door toetsen en percussie zullen een swin gend repertoire de tent in blazen. Jack Kat en zijn mensen van de Muziek school zijn er klaar voor. - De muzikale hekkensluiter komt van The Change, die garant staat voor een gezellige avond. Met ruig repertoire, maar ook subtiele en nederlandstalige nummers die meestal de juiste snaar raken. Het Oranjebal duurt tot 22.00 uur. Van elke verkochte consumptie maakt wijkvereniging Ypestein twee kwartjes over naar giro 555 voor Koso vo. HEILOO - Donderdag 29 april is het Buk Buk-café weer open. Met de mo gelijkheid om te darten of een spelletje te kaarten, in combinatie met een drankje en een lekker muziekje. Het café is open van 20.00 uur tot midder nacht en.de entree is gratis. Oranjebal vanaf 17.00 uur aankondiging aangeboden door: MAKELAARS ^TAXATEURS ONROEREND GOED w TOYOTA 9 een laat twaalfde-eeuws kleidek, on- staan door zware stormvloeden. Afgedankt karrenwiel „Waarschijnlijk zijn de putten uit deze klei opgebouwd. De toenmalige bewo ners van Het Zevenhuizen hebben ge bruik gemaakt van natuurlijk drangwa- ter aan de rand van de strandwal, wat vaker voorkwam. Toen de putten ver wijderd waren, bleef op die plekken het zand zeer nat, ondanks de aanwezige bronbemaling," aldus Haverman. Houtdeskundige en archeologe Silke Lange heeft de houtresten microsco pisch onderzocht. Het gaat om elzen hout, dat met houten pennen een ronde constructie vormt. Ómdat elzenhout erg zacht is, lijkt het daarom onmoge lijk dat de putfundering een afgedankt karrenwiel is geweest, zoals dat vroeger wel eens werd gebruikt. Ook zijn er veel resten van houtworm aangetrof fen, waaruit Baduhenna afleidt dat het hout secundair is gebruikt. De werkgroep heeft inmiddels contact gezocht met andere, specialistische ar cheologen. Zij zijn van mening dat dit soort waterputten weinig gevonden zijn in Noord-Holland. OMDAT IEDER VAARWEL EEN BIJZONDERE IS Uitvaartverzorging Heiloo e.o Henny van der Veer-Stoop Tel: 072 - 532 03 45 Housestyle objects'in de traditie van Mondriaan, (foto UKP) HEILOO - Vorige week was basis school De Zuidwester voor het derde achtereenvolgende jaar omgetoverd in een heus Kinderkunstmuseum. Don- dermiddag opende de Heilooër kunste nares Monique Louter deze bijzondere expositie in de school aan Het Male- voort, waarna de kinderen samen met hun ouders de vele - eigengemaakte - kunstwerken konden gaan bekijken. Er viel heel wat te zien. De afgelopen maanden hebben alle groepen van De Zuidwester zich verdiept in een bepaal de kunstenaar of een bepaalde kunsts troming. Aan de hand van die kennis kregen ze vervolgens gerichte opdrach ten, die alle in de stijl van die kunste naar of die stroming uitgevoerd moes ten worden. De organisatie van het kinderkunstmu seum was dit jaar in handen van groep 7b. Deze klas had als thema 'Picasso' genomen. De kinderen van 7b stonden donderdag na de opening en vrijdag klaar om rondleidingen te geven. Een van hen was Puck (11), die met veel enthousiasme de rondgang op zich nam. Bij elk thema stond ze even stil om te vertellen wat de opdracht ge weest was. Namen als 'Klimt' en ter men als 'impressionisme' rolden daar bij moeiteloos over haar lippen. Ze vond de lessen in kunst 'gaaf', dat bleek wel. Het werk van Picasso vond ze over het algemeen wel mooi. Sommige wer ken zijn moeilijk te begrijpen, vertelt ze. Impressionistische postzegels Een wandeling over de tentoonstelling laat zien dat alle groepen zonder uit zondering bijzondere kunstwerken hebben afgeleverd. Want wie een beet je thuis is in 'de kunst', had de naam bordjes van de geïmiteerde kunstenaar of stroming niet nodig om de kunstwer ken en -stijlen te herkennen. Zo had bijvoorbeeld groep 8b 'Housestyle objects' van papier-maché vervaardigd, in de kleurrijke traditie van Piet Mon driaan. En wat te denken van 'Guitaar in karton', a la Picasso. Vincent van Gogh bleek ook een prima inspiratie bron te zijn geweest: oude schoenen, zonnebloemen, zelfportretten, waarbij sommige werken ook nog voorzien waren van tekst. Werkelijk prachtig wa ren de impressionistische 'postzegels', kleine kunststukjes waar Monet him self zich beslist niet voor had hoeven schamen. Allerlei technieken waren door de kin deren beoefend. Tekeningen in potlood en pastel, waterverfschilderijen, de hierboven genoemde papier-maché, op Escher geïnspireerde linoleumdrukken en sjabloneertechnieken met herfstbla deren. Een breed scala aan kunstenaars en kunststromingen kwam aan bod. Een moeilijke taak lag er afgelopen donderdagmiddag ook voor de jury, bestaande uit Gonny van Dongen en Netty van der Laan. Zij moesten van elke groep een kunstwerk uitkiezen. De winnende kunstwerken komen op een kalender. De opbrengst van de ver koop van deze kunstkalender is be stemd voor de inrichting van het nieu we schoolplein in Boekenstein. De uitslag: groep l/2a Thijs de Boer, l/2b Kimberly Witkamp, l/2c Bruce Simidzija, 3 Ross Bakkum, 4/5a Sihem Garali, 4/5b Erwin Feenstra, 6a Koen Boterman, 6b Corne van Hekken, 7a Jasper Morsch, 7b Lieke de Jong, 8a Sjoerd Bot, 8b Mariska Lettinga. gespecialiseerd in antieke vruchtenhouten tafels Engels antiek donker gepatineerde meubels 0) - Badkamerinstallatie - Centrale verwarming - Dakbedekking - Loodgieterswerk Droonecampstraat 13 1851 TH Heiloo Telefoon 072-533 50 85 Werkplaats: Holleweg 19 Als bijlage in dit Nieuwsblad de Woningkrant Regio Noord-Kennemerland. Deze Woningkrant komt twee keer per maand uit en wordt huis-aan-huis verspreid met het Heerhugowaards Nieuwsblad, Alkmaars Nieuwsblad, De Uitkijkpost en Langedijker Nieuwsblad. In de Woningkrant publiceren de woningcorporaties de leeggekomen én de toegewezen huurwoningen in de hele regio Noord-Kennemerland. In deze krant is ook alles te lezen over de nieuwe aanpak van woningtoewijzing.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 1