Benedictusschool breekt record met een waslijn van twintig km lengte Koninginnedag uitbundig gevierd 8 i Lintjesregen in Heiloo Oud, ri ERA A Vrijblijvende Waardebepaling? Broekman w Qi Vos Makelaardij NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Stop een in de tarwe NU NOG SCHERPER GEPRUSDU maandag 10 mei Dé Hy^heekwinkel VAN DER BORDEN 07 2-535 1000 >I<MA nvm LOKEEND RECLAME ECLAME Redactieacquisitie en administratie J Drukkerij uitkijkpost bv 5 MEI 1999 64e JAARGANG NO. 18 Regiobijeenkomst waterschap Konijnen enten Creatiefmarkt in 't Loo Ff Ans Lcnsen exposeert EHK Klaverjasclub Meander wint school- bloei wedstrijd taxatiedag Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkel heeft er dé hypotheek voor! Kennemerstraatweg 125-1851 BC-HEIL00 lel. 072 5320322 Taxatiedag oud speelgoed Boomkwekerij G. Meijer Al meer dan 30 jaar NVM SCH0NG SCHILDERWERKEN B.V. 06-53576089/072-5338472 Activiteiten Buk Buk Oranjebal steunt Kosovo Klaverjassen Ypsalon Kledinginzameling autobelettering reclameborden. Oosterzijweg 122 Heiloo Tel. 072-532 10 65 De Hoefsmid 5-1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax 072 533 56 44 ISDN 072 532 02 94 e-mail uitkijkpost@wxs.nl Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen9 Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) li!::- De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond dan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - Waterschap Het Lange Rond houdt op 10 mei een regiobijeen komst in Heiloo, met als doel het con tact tussen burger en waterschap klei ner te maken. Gemeentelijk stedebouwkundige Jac queline van Rijn geeft in de inleiding haar visie op duurzaam bouwen en water. Albert Vonk, hoofd afdeling Beheer van het waterschap, zal de recente acties van Het Lange Rond in de polders rondom Heiloo toelichten. De panelleden, onder wie Els Swart, actief op milieugebied, zullen aan de hand van stellingen en vragen discus siëren met de zaal. Albert Vonk en dijk graaf Thea de Roos-van Rooden zijn vertegenwoordigers van het water schap. De bijeenkomst wordt gehouden in restaurant Klein Varnebroek, De Omloop 22 in Heiloo en begint om 20.00 uur. HEILOO - Op zaterdag 8 mei van 12.00 tot 13.00 uur en dinsdag 11 mei van 19.00 tot 20.00 uur gelden weer gereduceerde tarieven op de konijnen- entspreekuren van Dierenkliniek de Kattenberg. Ook dit jaar moeten de konijnen vol doende afweer opbouwen tegen de zeer besmettelijke en vaak dodelijk verlopende ziektes VHD en myxöma- tose. De afweer die vorig jaar na de enting is opgebouwd, is in de loop van de winter weer flink gedaald. Om toch paraat te kunnen zijn tegen ziekte, zal een nieuwe enting nodig zijn. De beste tijd om te enten is het voor jaar: nog voor de grote hoeveelheden muggen en vliegen uit, die myxomatose kunnen overbrengen. De entingen (vanaf drie maanden leeftijd) geeft al vanaf zeven dagen na de toediening bescherming tegen de ziektes. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 'de Kattenberg', Wes- terweg 125 in Heiloo, tel. 072-5340550: HEILOO - Twaalf kramen vol prachti ge werkstukjes op allerlei gebied. Dat is wat de creatiefmarkt te bieden heeft. Prachtige zijden bloemen, verwerkt in stukjes die niet van echt te onderschei den zijn. Patchwork dekens, kussens, pannenlappen, met zeer veel geduld en gevoel voor kleur gemaakt. Sieraden, schilderijen, kaarten, te veel om op te noemen. Voor elk wat wils, voor iedere moeder iets moois. Vrijdag en zaterdag is dit alles te zien, op de pleinen in win kelhof 't Loo. Wapperend wasgoed aan een twintig kilometer lange lijn, vorige week woensdag in plan Oost. (foto UKP) HEILOO - Oude gordijnen, verschoten T-shirts, gekreukte pantalons, overjari ge blouses en opwaaiende zomerjur ken: de Benedictusschool nam vorige week woensdag bezit van plan Oost, waar vijftien ophangers, bijgestaan door kleine groepjes kinderen, ruim twintig kilometer wasgoed aan de lijn hingen. Veertigduizend waskijpers kwamen er aan te pas om de ruim tien duizend kilogram wasgoed op te han gen. Het doel van deze spectaculaire actie was aan de ene kant om het oude record van 18.374 meter te verbeteren, en aan de kant om een flink geldbedrag bijeen te brengen, zodat het kale schoolplein van de Benedictusschool verrijkt kan worden met een fraai klim toestel. In dat laatste is de school zeker geslaagd. Ruim f 11.500,- sponsorgeld is er inmiddels vergaard. Of het Guinness Book of Records het nieuwe record accepteert (én in haar boek vermeldt) blijft nog even afwach ten. Want een officiële vermelding in dit boek heeft heel wat voeten in de aarde. Maanden van voorbereiding zijn aan de wasgoed-actie vooraf gegaan. Ter wijl de kinderen het beschilderen van de vele spandoeken voor hun rekening namen, diende de organisatie onder lei ding van leerkracht Frank Swart een officieel verzoek in bij het Guinness Book. Het ophangen van de was bleek aan tal van regels gebonden. Zo moch ten er niet meer dan vijftien 'officiële' ophangers in actie komen, twee getui gen moesten de hele dag controlerejijgtf het goed niet op de grond kwam te han- gen, of er niet te weinig was aan de lijn hing en of dat wel met knijpers gebeur de. Eindjes aan elkaar knopen Aan het eind van de dag moest burge meester Henk den Boon, die 's mor gens om kwart voor negen het start schot had gelost door de eindjes van de waslijn aan elkaar te knopen, er aan te pas komen om het officiële proces-ver baal te ondertekenen. Want om tien over half vijf steeg van het bomvolle schoolplein een oorverdovend gejuich op: 'We hebben het gehaald'. Bij het REGIO - Een heldere hemel en een stralende zon. Wat wil de gemiddelde Koninginnedag-vierder nog meer? Vo rige week vrijdag hebben Heilooërs, Limmers en Akersloters laten zien dat ze heel goed weten hoe ze deze oranje dag moeten 'besteden'. Heiloo deed dat om te beginnen met een bijzonder druk bezochte kinder-vrijmarkt, waar overigens ook heel veel ouders acte de présence gaven. Tal van spulletjes, rom meltjes en hebbedingetjes ruilden van eigenaar, eigen gemaakt voedsel vond gretig aftrek en velen wilden een kans je wagen in allerlei zelf-gefantaseerde spelletjes. De Streetband van Caecilia zorgde voor de vrolijke noot. Voor degenen die niet van een vrij markt houden - en dat blijken er toch elk jaar ook velen te zijn - waren er allerlei leuke doe-activiteiten. In Boe- kenstein en Baetenburg waren er weer grappige spelletjes te doen en werd er 's avonds sportief gevoetbald, in plan Oost trok een versierde fietsoptocht door de wijk, onder de enthousiaste aanvoering van de in het nieuw gesto ken Fanfare Showband Heiloo. Snoe zig, die kleintjes op die fraai versierde fietsjes. Opa's, oma's, pappa's en mam ma's, allemaal keken ze vertederd tpe hoe hun kleine grut dapper meepeddel- de. En wat zou Heiloo inmiddels zijn zon der het traditionele Oranjebal? Dui zend ballonnen kozen rond vijf uur eensgezind het luchtruim. Het kinder koor de Ypetypes zorgde daarna me teen voor een volle tent, Jack Kat van de muziekschool presenteerde een veelbelovende, jeugdige Big Band en The Change maakte als muzikale mo tor haar reputatie meer dan waar. In Limmen concentreerde de pret zich na de puzzeltocht op de fiets vooral op het sfeervolle dorpspark, dat er met het jaar volgroeider uit gaat zien. De jeugd vermaakte zich prima met de grappige waterfiets, de stoere klimwand, de pop penkast, het schmincken en de karao ke. De stemming zat er goed in, daar in Limmen. De inwendige mens kwam ruimschoots aan bod en de Limbon Dakkapel blies er lustig op los. Ook in Akersloot bruiste het van de activiteiten. Veel animo was er weer voor de spelletjes en de fietsoptocht en tal van kijkers vermaakten zich prima bij het sumo-worstelen en het spijker broek hangen. Kortom, een Konin ginnedag met een gouden randje... Elders in deze Uitkijkpost vindt u een uitgebreide foto-impressie van deze feestelijke dag. 4» nameten bleek de waslijn 20 kilomter en 77 meter lang te zijn. Met de actie is ook de band tussen de Benedictusschool en de wijk versterkt. Slechts een enkele bewoner zag het nut of de lol er niet van in. Maar veruit de meeste buurtbewoners waren enthou siast, en lieten dat op een of andere manier ook blijken. De een kwam mel den dat er een lijn gebroken was, een ander schonk wat te drinken in voor de .opha.ngploeg en bij weer een volgende mocht gebruik gemaakt worden van het toilet. En ook na de actie, toen alles weer opgeruimd moest worden, liet de wijk zich van haar beste kant zien. Binnen drie uur was er geen spoor terug te vinden van de twintig kilome ter wasgoed, en leek het alsof er die dag niets vermeldenswaardigs had plaats gevonden... HEILOO - Van 10 mei tot en met 31 juli exposeert Ans (van der Hoorn) Lensen schilderijen en aquarellen in de lunchroom van de Hema in winkelcen trum 't Loo. Ans Lensen is pas op late re leeftijd gaan schilderen. Ze schildert wat haar ziel haar ingeeft. Het samen spel van kleuren en vormen in haar werken is min of meer naïef te noemen. Wat zijn de beweegredenen van ie mand om op latere leeftijd te gaan schilderen? 'Je gaat op reis en je ziet allerlei dingen die je raken, je komt in aanraking met kunst uit de derde wereld en met mensen die veel met die kunst te maken hebben. En dan opeens is er die vonk die overslaat en je inspi reert.' Zo, vertelt Ans Lensen, is zij be gonnen met schilderen. Zij schildert wat haar ziel haar op dat moment in geeft. Een samenspel van kleuren en vormen die velen aanspreken en wat je op het eerste gezicht naïef zou kunnen noemen. Vooral haar gevoel, van de vorm in een juiste vlakverdeling plaat sen, heeft haar speciale aandacht. Iets kunnen betekenen voor anderen is voor Ans een rode draad door haar leven. Zo wil ze ook haar kunst gedeel telijk hiervoor beschikbaar stellen. In kinderen is zij haar leven lang al geïn teresseerd en met name die kinderen die noodgedwongen aan de onderkant van samenleving leven. Daarom gaat een gedeelte van de opbrengst van haar schilderijen naar een kinderproject in Brazilië. Rennen om op tijd klaar te zijn. (foto UKP) HEILOO - Op 10 mei houdt EHK weer een open drive. U bent allen, met of zonder partner, welkom in het Open Huis. De drive begint om 20.00 uur en eindigt rond 23.00 uur. Inlichtingen bij D. Leurink (072-5334366) of bij K. Knegt (072-5334056). Een werk van Ans Lensen. HEILOO - In de grote zaal van de Gereformeerde Kerk was het afgelo pen zaterdagochtend een bedrijvige boel. De kinderen van groep 6 van bijna alle basisscholen in Heiloo bouw den hun stand op voor de schoolbloei- markt die Groei en Bloei voor hen organiseerde. Wekenlang was er ge werkt aan prachtige tekeningen, papie ren bloemen en spandoeken. De jury had het moeilijk, want in bijna alle klas sen was het resultaat goed. Wie was er nu de beste en dus kampioen? De Meander had aanvankelijk pech, want door de zaailingen te vroeg in de zon te zetten waren ze verbrand, maar de kinderen en hun leerkracht wisten van geen wijken: vlug kochten zij zelf nieuw zaad, zaaiden opnieuw en hoe wel de plantjes natuurlijk nog klein waren, zagen ze er perfect uit. Door dat doorzettingsvermogen en de presenta tie van het geheel kwamen zij uiteinde lijk als winnaar uit de bus. Trots gingen zij met de wisselbeker naar huis. Die mag een jaar lang in de prijzenkast. Ook alle andere kinderen hadden goed hun best gedaan en kregen dus een prijs. De plantjes gingen deze morgen grif van de hand. Nog voor het einde van de morgen waren alle kooplieden los. De versierde fietsoptocht in plan Oost was een lust voor het oog. (foto UKP) HEILOO - Vorige week donderdag heeft burgemeester H. den Boon aan drie inwoners van Heiloo een konink lijke onderscheiding uitgereikt. Me vrouw Van Velzen-Vermorken en de heren Michels en Van Kempen kregen de versierselen uitgereikt in restaurant Klein Varnebroek. Mevrouw A. van Velzen-Vermorken is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Van Velzen heeft sinds 1955 diverse en intensieve activiteiten ontplooid en doet dat nog steeds op het gebied van ouderen-, gehandicapten- en ziekenzorg. Van 1962 tot 1991 was zij medewerkster van de Nationale Vereniging De Zonne bloem. Vanaf 1989 werkt zij via de Unie van Vrijwilligers (UW) in de dagver zorging van bejaardenhuis Overkerck. Van 1996 tot 1998 was zij voor het Rode Kruis vrijwilligster van de Speel- o-theek afdeling Heiloo, die zich ten dienste stelt van kleine, opgroeiende, gehandicapte kinderen. Mevrouw Van Velzen is een vrijwilligster in hart en nieren en gaat liever de mensen helpen, dan dat zij in een bestuur plaatsneemt. De heer H. Michels is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Na zijn middelbare schoolopleiding is speelgoed van 13.00 tot 17.30 uur locatie: Motel Heiloo aankondiging aangeboden door: MAKELAARS Sc TAXATEURS 0NR0ERENDG0ED HEILOO - Op maandag 10 mei houdt Speelgoedmuseum Barneveld een ta xatiedag voor oud en antiek speelgoed in Hotel Golden Tulip Heiloo, Kenne merstraatweg 425. Iedereen is van 13.00 tot 17.30 uur welkom met allerlei blik ken en mechanisch speelgoed als trei nen en auto's, stoommachines, bouwdo zen, poppenfornuisjes, Dinky Toys, oude spellen en puzzels. De taxaties worden verricht door taxa teurs van het speelgoedmuseum en zijn gratis. Zij geven ook tips voor het opknappen van kapot speelgoed. Op de taxatiedag wordt een aantal fraaie stuk ken uit de collectie van het museum ge toond. Ook is er informatie over expo sities in het speelgoedmuseum. Voor inlichtingen over deze taxatiedag kunt u bellen 071-5213880 of 035- 6019101. Voor al uw bomen, heesters, vruchtbomen, leibomen, dakplatanen, rozen, vaste planten, haagplanten, vakkundig advies en een uniek groot assortiment Bezoek onze kwekerij Westerweg 53 Heilooërbos, tel. 072 512 89 36 VERKOCHT MAKELAAR Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte de heer Michels in 1958 als assistent accountant gaan werken. Van 1979 tot 1990 was de heer Michels firmant en vestingsleider van Noord-Holland van Moret, Ernst Young Niehe en Lan- cée. Van 1990 tot en met 1998 was hij voorzitter van de maatschap. Daarnaast verrichtte hij nog tal van andere vrijwil lige (bestuurs)activiteiten voor het sport- en verenigingsleven in Heiloo. Alkmaar en Haarlem. De heer R van Kempen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft begin december 1998 na bijna 34 jaar zijn loopbaan beëindigd bij de Rabo-organisatie. Sinds 1970 was hij directeur van de Rabobank West- Kennemerland. Mede onder zijn lei ding en op zijn initiatief hebben drie fu sies plaatsgevonden, die ertoe geleid hebben dat de toenmalige Boerenleen bank nu deel uitmaakt van de regiona le Rabobank. Daarnaast heeft de heer Van Kempen via diverse bestuursfunc ties in het locale verenigingsleven blijk gegeven van maatschappelijke betrok kenheid op sociaal, cultureel en maat schappelijk gebied. In 1997 was de heer Van Kempen mede-initiatiefnemer tot de oprichting van de Stichting Vrien den van De Beun. HEILOO - Op 7 mei houdt Buk Buk een r&b/hiphop-party, met het dj-duo Vinyl Flavor. De dj's DNS en Klank draaien een moddervette mix van hip hop, soul, old-school met als rode draad de funk. De entree voor dit hip hop- feest bedraagt f 5,- en de zaal gaat om 21.00 uur open. Op donderdag 6 mei start de voorver koop voor de luilaknacht, getiteld 'The Land of Plenty', met dj's Pavo, Ronald Molendijk, Astrid en Tiësto. Deze lui lakviering wordt gehouden op vrijdag nacht 21 mei van 22.00 tot 06.00 uur. Kaarten zijn te koop bij Centerdisc en Buk Buk en kosten in de voorverkoop f 25,-. Tevens start dan de voorverkoop voor de RAMP-night met de Osdorp Posse en de Onderhonden op vrijdag 28 mei. Kaarten zijn te koop op bovengenoem de adressen en kosten in de voorver koop f 15,-. HEILOO - Het Oranjebal heeft een bedrag van f 10.000,- opgebracht voor Kosovo. Wijkvereniging Ypestein stel de twee kwartjes per verkochte con sumptie beschikbaar. Daarnaast wer den er door de feestvierders en een aantal sponsors talrijke donaties gedaan. Het bedrag zal worden overge maakt naar giro 555. HEILOO - De klaverjasdrive die op 7 mei in de Ypsalon zou worden gehou den, gaat niet door. Het nieuwe klayer- jasseizoen gaat van start op 10 septem ber. HEILOO - Op maandag 10 en dinsdag 11 mei houdt KICI, Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen, een kleding en schoeneninzamelactie in Heiloo. De zakken moeten vóór 9.00 uur aan de straat worden gezet. Momenteel wordt door KICI noodhulp aan Kosovo gebo den in de vorm van (kinder-)kleding en dekens in samenwerking met Mother hood en Warchild. RSGROEP Kennemerstraatweg 129 te Heiloo tel.: 072 5335330 'Met 4 kantoren actief in de regio! (Alkmaar (2), Heiloo en Heerhngowaard) i Articles Rosner Taifun Bandolera Josephine Co Olsen Mascotte Mode Stationsweg 85 Heiloo Mascotte Mode Geesterduin 54 Castricum CU f* U IV/I /V IVI - Badkamerinstallatie Droonecampstraat 13 - MAUnlVIMIMLl - Centrale verwarming 1851 TH Heiloo ,_v|~Z - Dakbedekking Telefoon 072-533 50 85 INSTALLATIEBEDRIJF - Loodgieterswerk Werkplaats: Holleweg 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 1