De Uitkijkpost is Laatste geraniummarkt op Stationsplein Wandelvierdaagse in Heiloo n ERA N3 steeds meer Verkoopplmen? Broekman HEMA HEILOO do. 13 (hemelvaartsdag) 4 e 14 mei 1 NU NOG SCHERPER GEPRLLsDU Vos Makelaardij KMA Dat is ons cadeau aan u. NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN LOKEEND RECLAME Dé Hy^theekwinkel ECLAME VAN DER BORDEN 072-5351000 gtopeenfiiger in detail A P E L LA zaterdag 15 mei Je ziet op pag 9 J^L oJU Drukkerij uitkijkpost bv 64e JAARGANG NO. 19 12 MEI 1999 m Het Nationaal Epilepsie Fonds zoekt collectanten Hans Böhm opent Uitmarkt Koninginnedag in Heiloo IVN-excursie landgoed Nijenburg Feest in de bibliotheek Jan Hoek jubileert bij Tintoretto Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotbeekwinkel heeft er dé hypotheek voor! NVM Expositie in het Trefpunt zingen in de open lucht Kerk in beweging Boomkwekerij G. Meijer Al meer dan 30 jaar Vrijdag 14-5-1999 openen wij de geheel vernieuwde afdeling vleeswaren en kaas. Om dit te vieren KRIJGT U VAN ELKE DRIE - op deze afdeling gekochte ARTIKELEN ER ÉÉN GRATIS :ï-"< De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactieacquisitie en administratie De Hoefsmid 5 - 1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon:072 533 01 75 Telefax 072 533 56 44 ISDN 072 532 02 94 e-mail uitkijkpost@wxs.nl Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen Openingstijden kantoor maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! (Rodi verspreiding bv) HEILOO - Voor de 16e keer wordt'a.s. zaterdag 15 mei weer een Geranium- markt gehouden. Hoewel deze markt niet zal verdwijnen, zal hij op deze plek voorlopig niet meer terugkeren. De oorzaak ligt in de op handen zijnde ver bouwingen van verschillende zaken. Maar terug naar nu. Voor de vroege opstaanders zijn er weer leuke koopjes te halen, want van 7.00 - 10.00 uur is er 'Vroege Vogel Voordeel'. De vele kramen hebben van alles wat uw tuin kan opfleuren. Ook verschillende winkeliers uit het cen trum staan op de markt. Na 16 jaar geraniummarkt zijn er wel een paar dingen bijgekomen. Toen wist niemand wat een 'hanging basket' was, nu zijn ze niet meer weg te denken. U zult op de geraniummarkt dan ook een demonstratie zien van hoe je zo'n bas ket het beste kunt maken. Er staan ook kwekers van klimplanten, vaste planten en kuipplanten. Heeft u vragen, zij zullen u graag van advies dienen. Bij een feestelijk gebeuren hoort na tuurlijk muziek. De harmonie Caecilia zal daarvoor zorgdragen. De gezellige liedjes van 'Dat koor' zijn van 14.00 - 16.00 uur te beluisteren. Wilt u later kunnen zeggen: "De gera niummarkt? In mijn tijd was die nog op het Stationsplein!", dan'moet u zater dag 15 mei komen kijken. HEILOO - Ook dit jaar wordt er in Heiloo weer een avondvierdaagse georganiseerd. Voor de 56ste maal gaat dit jaarlijkse sportieve wandelevene ment onder auspiciën van de NWB van start. Dit jaar zal deze gehouden wor den van dinsdag 15 tot en met vrijdag 18 juni. Vanuit de basisschool St. Radboud (ingang Breedelaan) zullen weer vele wandelaars beginnen aan 'hun' Avondvierdaagse over de 'ver schillende afstanden van 5,10 of 15 km per avond. Dit evenement is bijzonder geschikt voor deelname in gezins- of groepsver band. Iedereen vanaf 4 jaar kan deelne men. De Plaatselijke Wandelcommissie heeft ook dit jaar haar best gedaan op het maken van mooie parcoursen, die de wandelaars langs fraaie plekjes in en rondom Heiloo brengen. Vanaf de Breedelaan begint de start om 18.00 uur voor de vijftienkilometer wande laars. De starttijd voor de tien kilome ter is 18.15 uur, terwijl degenen die vijf kilometer willen afleggen vanaf 18.30 uur kunnen starten. De organisatie krijgt ook dit jaar weer medewerking van alle muziekverenigingen uit Hei loo. Dit houdt in dat op alle avonden de wandelaars bij terugkomst op het schoolplein met muziek zullen worden verwelkomd. Inschrijven kan van maandag 17 tot en met donderdag 20 mei tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij de volgende adressen in Heiloo: M. Henning, De Krommert 34, J. Kraakman, Boswinde 19 en B. Bos, Werkendelslaan 9. Voor meer informatie kunt u terecht bij het laatste adres (tel. 072-5337426). Het inschrijf geld bedraagt dit jaar f 6,-- voor iedere deelnemer. Voor leden van erkende wandelsportbonden geldt, op vertoon van hun lidmaatschapsbewijs, een reductie van f 1,50. Aan de start op dinsdag 15 juni wordt het inschrijfgeld verhoogd met f 1,50 en vervalt tevens het recht op reductie. i --si::. HEILOO - Van 31 mei tot en met 5 juni a.s. zal in ons land de jaarlijkse Na tionale Collecte voor de Epilepsie- bestrijding worden gehouden. Een groot aantal vrijwilligers zal dan de straat opgaan om eenieder in de gele genheid te stellen een financiële bijdra ge te geven voor dit belangrijke werk. Ook bij u zullen zij weer aankloppen. In Castricum, Bakkum en Limmen kunnen we nog* heel goed enkele col lectanten gebruiken. Draagt u de epi- lepsiezorg een goed hart toe en wilt u een uurtje van uw tijd aan dit nuttige werk geven, meld u dan aan bij Greet Suijkerbuijk, tel. 0251-657870. Als onverwacht het noodlot toeslaat doordat iemand geconfronteerd wordt met epilepsie, dan is het goed te weten, dat je op je medemens kunt rekenen! HEILOO - Op zaterdag 11 september wordt de vijfde Uitmarkt Heiloo ge houden, in en rond de Openbare Bi bliotheek en Winkelcentrum Het Hoekstuk. De Uitmarkt wordt geopend door Hans Böhm. Hij zal niet alleen de Uitmarkt openen, maar het ook opne men tegen een groot aantal amateur schakers tijdens een aantal simultaan- partijen. De Uitmarkt Heiloo is een evenement voor jong en oud. Naast vele informa tiestands zullen de gehele dag optre dens (dans, muziek, toneel en sport) op de beide podia worden verzorgd door, in het algemeen, Heilooër verenigin gen. Ook is er een tweedehands boe kenmarkt en een aantal activiteiten speciaal gericht op kinderen. Educatieve, culturele of recreatieve instellingen of personen die nog geen bericht hebben ontvangen, maar wel graag op deze Uitmarkt Heiloo van de partij willen zijn, kunnen tot 1 juni con tact opnemen met R. de Graaf of A. Timmer, 072-5330670. HEILOO - 30 April is voor de meeste mensen de feestdag van het jaar om de vlag uit te hangen. Ook dit jaar was het weer een vrolijk gezicht al die wappe rende vlaggen. En het was een stralen de dag; de zon scheen, een gezellige en overvolle vrijmarkt en tot slot het Oranjebal. In een mooie geel/blauwe tent in Ypestein opende het jongste koor "De Ype-Types" het bal. Kortom, we hebben genoten van een vrolijke en blijde Koninginnedag. De feestvreugde was echter snel over, toen bleek dat onze vlag was gestolen. Een vlag die ons herinnert aan bepaal de hoogtepunten in ons leven, zoals onze trouwdag, de geboorte van onze kinderen. Twee jaar geleden is onze wimpel gestolen. Wie neemt nu zoiets mee? Wij doen bij deze een oproep aan dege ne die onze vlag (afm. ongeveer 1.50 x 2.25 mtr) heeft meegenomen, om hem alstublieft terug te brengen. Fam. Op de Weegh, Oosterzijweg 50, Heiloo. HEILOO - Ze groeien alle drie in het Heilooërbos: daslook, kraailook, look zonder look. Toch hoort één hiervan niet thuis is dit rijtje. Welke dat is, kan de natuurgids u vertellen, die zondag morgen 16 mei een excursie leidt door het landgoed Nijenburg, onder welke naam het bos ook bekend is. De wandeling begint om 10.00 uur bij de Kattenberg aan de Kennemerstraat- weg en duurt ongeveer anderhalf uur. Er zijn geen kosten aan vèrbonden, al wordt een vrijwillige bijdrage van f 2,50 op prijs gesteld. Voor nadere inlichtin gen kunt u bellen tel. 072-5350323. HEILOO - Het is eigenlijk altijd al heel gezellig in de bibliotheek, maar op don derdag 20 mei is het echt feest! Dan wordt in heel Nederland de geboorte dag van één van de feestelijkste Ne derlandse schrijfsters massaal herdacht: Annie M.G. Schmidt. Wie kent haar niet? Wie neuriet niet spontaan één van haar vele aanstekelijke deuntjes? Wie kent niet (een gedeelte) van één van haar talloze gedichten uit het hoofd? Wie is niet met haar groot geworden? Zonder overdrijven kan ik toch echt wel stellen, dat zij een grote positieve invloed heeft gehad - en nog heeft - op de beleving van de Nederlandse taal. Voorbeelden hoef ik eigenlijk niet te noemen, maar ik doe het toch! 'Jip en Janneke', 'Otje', 'Abeltje', '.Minoes', 'Dikkertje Dap', enz. enz. Over he geheim achter haar succesvol le verhaaltjes en versjes zei ze zelf eens: "Er zijn twee soorten van versjes: vers jes die geboren worden en versjes die gemaakt worden. Dat is dus precies als bij hondjes: er zijn hondjes die geboren worden, levende hondjes, en er zijn hondjes die gemaakt worden, speel goedhondjes. En zo vind ik levende versjes ook leuker dan gemaakte vers jes." Ook voor de bibliotheek is Annie M.G. Schmidt heel belangrijk, daarom staat zij op de viereing van haar geboortedag extra in het zonnetje. De voordrachts kunstenaar Iwan de Groot zal na schooltijd, van 16.00 tot 17.00 uur. gedichten van Annie M.G. Schmidt voordragen. En hij ként ze allemaal uit z'n hoofd! Verder kun je tekenen en een quiz oplossen. Iedereen van 5 tot 95 is van harte welkom op donderdag 20 mei in de bibliotheek. HEILOO - Jan Hoek (54) uit Alkmaar, is 25 jaar lid van de Heiloose Schilders vereniging Tintoretto. Dit feit werd vorige week donderdag in het Atelier De Hofdijk temidden van zijn kunstvrienden gevierd. Van de hon derd leden schilderen er op dit moment slechts drie langer dan 25 jaar bij de club. Hoek heeft zich, nadat hij in 1974 bij Tintoretto begon, ontwikkeld tot een zeer vaardige schilder die liefst met olieverf werkt. Als geen ander is hij in staat om in tien minuten tijd een por tret op te zetten met een treffende gelijkenis. Een benijdenswaardig talent en een vaardigheid die de overige club leden altijd weer inspireert en tot bete re prestaties aanzet. Zijn schildershou ding is heel ontspannen en met schijn baar gemak maakt hij naast portretten ook landschappen, stillevens en zeege zichten op groot formaat. Hoek heeft nog andere verdiensten voor de schildersvereniging. Zo was hij een aantal jaren voorzitter en zorgt hij elke week op de donderdagse cluba vonden voor een schildersmodel. Bij publieksbeoordelingen tijdens bij voorbeeld de Kersttentoonstellingen van Tintoretto krijgt hij veel erkenning en waardering, evenals van zijn cluble den en modellen. Kennemerstraatweg 125-1851 BC-HEIL00 tel. 072 5320322 autobelettering reclameborden. Oosterzijweg 122 Heiloo Tel. 072-532 10 65 i VERKOCHT MAKELAAR Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop Tel: 072 - 532 03 45 HEILOO - In het Trefpunt wordt van mei tot en met augustus een gevarieer de expositie gehouden. Te zien zijn werkstukken, gemaakt door de deelne mers van de teken- en schilderclubs van Saskia Sengers. De expositie geeft zowel een overzicht van de verschillende materialen en technieken die het afgelopen seizoen door Saskia aangereikt zijn, alswel een beeld van de verschillende onderwer pen die in de loop van het jaar aan bod kwamen. Een z'eer gevarieerde expositie, van een gepointilleerd stadsgezicht in pen en inkt tot een portret in pastel waarin verschillende beeldaspecten zoals com positie en kleurgebruik uitgediept zijn. De geëxposeerde werkstukken zijn met veel enthousiasme tijdens de wekelijk se bijeenkomsten op de maandag- en de dinsdagmiddag gecreëerd. Het Trefpunt is dagelijks open van 9.00 uur tot 17.00 uur. Dat Koor aanvang 14.00 uur locatie: Stationsplein A aankondiging aangeboden door: MAKELAARS TAXATEURS ONROEREND GOED HEILOO - Op tweede pinksterdag, 24 mei, is er in Den Bosch een grote ont- moetings- en kennismakingsdag, geor ganiseerd door vijftien katholieke be wegingen en gemeenschappen. Ook uit Heiloo vertrekt er deze maan dag een bus naar Den Bosch, en wel om 7.40 uur vanaf de halte op de hoek van de Kennemerstraatweg en de Stations weg. Telefonisch opgeven hiervoor kan bij G. Borst, 072-5710883. De kosten zijn f 25,-. dit bedrag moet overgemaakt worden op rek.nr. 333923871 t.n.v. T. Kerssens, Dorpsstraat 727, 1566 EG Assendelft o.v.v. Bus Nat. Open Dag. Last minute-beslissers kunnen in de bus betalen. TOYOTA Cm fBV /I /V IVI fü - Badkamerinstallatie nMUn IVIMIMO - Centrale verwarming - Dakbedekking INSTALLATIEBEDRIJF Loodgieterswerk Droonecampstraat 13 1851 TH Heiloo Telefoon 072-533 5ü 85 Werkplaats: Holleweg 19 Voor al wis bomen heesters, vruchtbomen, leibomen, dakplatanen, rozen, vaste planten, haagpianten, vakkundig advies en een uniek groot assortiment Bezoek onze,kwekerij Westerweg 53 Heilooërbos, tel. 072 512 89 36 RSGROEP NVM Kennemerstraatweg 129 te Heiloo tel.: 072 5335330 'Met 4 kantoren actief in de regio! (Alkmaar (2), Heiloo en Heerhugowaard) ^gespecialiseerd in antieke vruchtenhouten tafels Engels antiek donker gepatineerde meubels epnine Co Olsen Taifun Bandolera rticles Rosner Mascotte Mode Stationsweg 85 Heiloo Mascotte Mode Geesterduin 54 Castricum Hierbij gelden de volgende voorwaarden: - alleen op vrijdag 14/5 en zaterdag 15/5 - alleen in de HEMA in Heiloo - artikelen waarvoor al een actieprijs geldt doen niet mee - bij 3 artikelen met verschillende prijzen nemen wij het laagstgeprijsde voor onze rekening.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 1