Veel deelnemers bij warm Baafje Beach Tijdspaarders verslagen op Van Rijckenborghschool I PRIMALIffffetBv. Medische diensten Kerkdiensten biblio theek ST P L I T I E HET HUIS, MOEN Dierenbeschermit Activiteiten Heiloo PAGINA 2 UITKIJKPOST - 21 JULI De praktijk van dokter F.A. Poelakker is van 30 juli t/m 20 augustus wegens vakantie GESLOTEN De praktijk wordt waargenomen door huisartsenpraktijk Limmen Kerkweg 16. Tel. 072 5051272 Yan de redactie De redactie van de Uitkijkpost is op-de volgende uren bereikbaar: maandag en dinsdag van 9.00 tot 17.00 uur, woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, tel. 072-5330175, fax 072-5335644. ■I Aangeleverde kopij wordt éénmaal geplaatst, afhankelijk van nieuwswaarde en exclusiviteit. De redac tie behoudt zich het recht voor om stukken te bewerken, in te korten, te verplaatsen naar een volgende editie of niet te plaatsen, een en ander mede afhankelijk van het advertentie-aanbod. ■1 Foto's en topij, getypt en voorzien van naam en tel.nr. van de afzender, kunnen tot uiterlijk maandag 16.30 uur aangeleverd worden bij het kantoor van de Uitkijkpost, De Hoefsmid 5 in Heiloo. In Limmen kan de kopij maandag uiterlijk tot 12.00 uur bij N. Admiraal, Bloemenhof 5, bezorgd worden. Het algemene postadres van de redactie is Postbus 68, 1850 AB Heiloo. De redactie stuurt geen foto's en floppy's retour. Deze kunt u aan de balie van de Uitkijkpost weer ophalen. U kunt eventueel een aan uzelf geadresseeerde en voldoende gefrankeerde envelop meesturen voor terugzending. Geen zomerstop Postduiven uit Heiloo Heilooër Bridge Club L//1 '3eriic/tte*t Activiteiten Alkma VAN DE ZON GENIETEN Vrijblijvende offerte Keuze uit duizenden lampen Zeer veel cadeau-artikelen Diverse inbouwspots i Postbussen-Zonnewijzers lichtadvies service Bezorgen-montage geen probleem iVoor de deur parkeren Countdown pas Broek op Langedijk Heerhugowaard Alkmaar Agenda Sporthal Het Vennewater Zwembad Het Baafje Doktersdiensten (uitsluitend voor spoedgevallen) Huisartsen te Heiloo (A.L. Duijvestijn, H.H. den Engelsen, H.D. Gransbergen, W. Hartong, H. Schwagermann en C.W. Willeboordse): voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts en in het weekend is de dienstdoende huisarts bereikbaar onder tel. 5339669. F.A. Poelakker en F. de Haan, huisart sen te Ypestein: voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts en in het weekend is de dienstdoende huisarts bereikbaar onder tel. 5330077. Apotheken Sibilo, Pastoor van Muijenweg 17, tel. 5330200, ma t/m vr 8.00 tot 18.00 uur. Heylo, Stationsweg 53, tel. 5331070, ma t/m vr 8.00 tot 18.00 uur, za 9.00 tot 17.00 uur. Ypestein, De Krommert 14, tel. 5340200, ma t/m vr 8.00 tot 18.00 uur, za 11.00 tot 15.00 uur. Daarbuiten voor spoedgevallen geopend, echter geslo ten wanneer apotheek Sibilo of apo theek Heylo dienst heeft. Nacht- en weekenddienst 23 - 30 juli: Apotheek De Eenhoorn, Koelmalaan 14-18, Alkmaar, tel. 072-5401125. Verloskundige J.F.M. Bugter, Haesackerlaan 41, Hei loo, tel. 5337531. (Volgens afspraak). Tandartsen Doorkiesnummer van de tandarts- dienst bij spoedgevallen: tel. 5123889. Diëtiste Mw. I. Nijdam-Visser, De Wildtlaan 52, Heiloo, tel. 5332287, tussen 17.00-19.00 uur; Ria Penders, Hoefcamplaan 13, Heiloo, tel. 5336673. Fysiotherapie Spreekuur volgens afspraak (ma t/m vr): Praktijk Fysiotherapie Ewisweg, Ewisweg 34, tel. 5331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, tel. 5333398; E.E. Corts, Bergeonstraat 32, tel. 5333271; Maat schap voor fysiotherapie Waal, Kenne- merstraatweg 452, tel. 5331266; PA. Slinger, De Loet 6, tel. 5333746; fysio therapeute C.W. Meulenberg, De Krommert 16a, tel. 5340500; Fysio Heiloo, Slimpad 16a, tel. 5339355; Fysiotherapie Stromend, Mariënstein 178a, tel. 5321262. Sportfysiotherapie Sportinstituut Het Vennewater, tel. 072-5330344. Chiropractie M. Roosenberg en T. Bish, Kennemer- straatweg 69, tel. 5339963, behandeling volgens afspraak. Homeopathie N. van Amstel, arts voor homeopathie en acupunctuur, De Loet 6 in Heiloo en Julianaweg 72 in Egmond a/d Hoef, be handeling op afspraak via tel. 5069838. F. van der Kroon, homeopathie en na tuurgeneeskunde, De Rietvink 16, tel. 5332605. A. Brink, praktijk voor klassieke home opathie en natuurgeneeskunde, Bos- anemoon 6, tel. 5339474. Mondhygiëniste Simone Hackenitz-Hoogendoorn, tel. 5331165. Tandprothetische praktijk Jan Jansen, Heerenweg 72, tel. 5337119. Dierenartsen Dr. Schaap en dr. De Jong zijn te berei ken op tel. 5331606 (Commandeurslaan 1). Spreekuur werkdagen 10.30-11.30 en 18.00-19.00 uur, zaterdag van 11.00- 12.00 uur. Dierenkliniek De Kapel, J.A. de Rid- der, Runxputteweg 24, Heiloo. Behan deling uitsluitend volgens afspraak. Dierenkliniek De Kattenberg, Wester- weg 125, Heiloo, tel. 5340550. Spreek uur werkdagen 13.30-14.30 uur, zater dag 10.00-11.00 uur en volgens af spraak. Oefentherapie Mensendieck W. Zonjee-Tol, A.H. te Morsche, Bergeonstraat 34, tel. 5338114. Stichting Regionale Thuiszorg Ampèrestraat 21, 1817 DE Alkmaar, tel. 072-5127127 (24 uur per dag, 7 dagen in de week). Thuiszorgwinkel: Geert Groteplein 8,1813 BM Alkmaar, tel. 5199265, geopend ma t/m vr van 10.00 tot 17.30 uur en za van 14.00 tot 17.00 uur. Gezondheidswijzer: Hertog Aalbrechtweg 5,1800 GH Alkmaar, tel. 5199214. Oefentherapie Cesar Ingrid Hoefmans en Karen Bok-Besse, Stationsweg 15, tel. 5330592. Artsenlaboratorium Trombosedienst (Starlet) De prikpunten van Starlet in Heiloo zijn: Overkerck, Stationsweg 92c, werk dagen van 8.00 tot 8.30 uur. De Loet, De Loet 1, werkdagen van 9.00 tot 9.15 uur. Logopedie Tineke Hensen, De Sonneveld 124, tel. 5335352; Nita te Nuijl,Termijen 101, tel. 5335148; Jolanda de Wit, Vredenoord 30, tel. 5338073. Uitvaartverzorging Capella Uitvaartverzorging Heiloo eo, Henny van der Veer- Stoop, tel. 5320345. list Zwembad Het Baafje in de ban van het volleybal. (Fotostudio Star field) De Openbare Bibliotheek Heiloo is het hele jaar in actie. Van boekenweek tot kinderjury, van speciale nieuwe media- en ledenwerfacties tot lezingen, van interessante tentoonstellingen tot boe kenverkoop. De bibliotheek is een bron van informatie en schroomt niet deze het gehele jaar door beschikbaar te stellen, óók in de zomer. Oké, er wor den in augustus geen speciale activitei ten gehouden. Maar daarnaast kunt u - als u niet op vakantie bent - eens lekker rustig van de vele mogelijkheden van de bibliotheek gebruik maken. Wat dacht u van een heerlijke roman, lekker weg lezend in de late avondzon? Of een interessant boek over uw hobby, waar u de rest van het jaar eigenlijk te kort tijd voor heeft? Natuurlijk kunt u bij de bibliotheek ook terecht voor die gezel lige verzamelcd's die uw tuin- of straat feest extra luister bij zetten. Daarnaast is het goed om te weten, dat juist in de vakantie, en dan zo tegen het eind van de middag (de daluren), hét moment is om eens antwoord te krijgen op die ene vraag die al het hele jaar door uw hoofd speelt. Natuurlijk kunt u daardoor de (boeken)collectie van de bibliotheek raadplegen, maar ook In ternet en de digitale vraagbaak zijn voor u beschikbaar. En natuurlijk vindt u een bibliothecaris bij het inlichtin genbureau, die alles zal doen om u een antwoord te bezorgen. Want... informa tie, daar draait het allemaal om van daag de dag, en zeker in de bibliotheek. Ook in de zomer. Juist in de zomer! Robert van de bibliotheek HEILOO - Het weer was warm, de op komst boven verwachting hoog, het water koel en verfrissend. Afgelopen zondag vormde zwembad Het Baafje weer het strijdtoneel voor het inmid dels traditionele beach-volleybaltoer- nooi, in de volksmond tegenwoordig aangeduid als 'Baafje Beach' Het grasveld naast het zwembad was ook nu weer omgetoverd tot een heuse zandvlakte, waardoor de deelnemers zich op het strand waanden. Die deel nemers konden zich 's morgens bij het zwembad opgeven voor het toernooi. En ondanks de tropische temperaturen waren er toch verrassend veel sportie- velingen die de hitte wilden trotseren en om de winst wilden strijden. Een recordaantal deelnemers betraden de zandvelden, die daardoor wat dichter opeen geplaatst móesten worden. Er werd gespeeld in teams van drie perso nen. Onder een brandende zon en aan gemoedigd door het massaal toege stroomde publiek werd fel gestreden. Bij de gemengde teams ging de winst na een zinderende wedstrijd naar Mixed Grill. Het team verloor de eerste set met,8-12 van de Zwervertjes, maar wonnen de daaropvolgende twee sets beide met 12-10. Bij de damesteams ging Black Magic met de eer strijken. Linda Nanne, Carolien Nanne en Ger- da Reus wonnen in de finale tegen de Vliegende Mieren (Ingrid Prummel en Karin en Anouk van Hinte) de eerste set met 12-7. Na een kleine inzinking in de tweede set, waarin met 8-12 werd verloren, herstelden ze zich goed en sloten de derde set met 12-9 winnend af. Ook de strijd bij de mannen was fana tiek. Uiteindelijk beklommen de heren van het team Deil Plus de hoogste •trede van het erepodium. Zij boekten hun overwinning in de finale op BBT, dat ze met de setstanden 12-7 en 12-9 wisten te verslaan. Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk Zondag 9.30 uur: ds. D. Blokker. Gereformeerde Kerk Heiloo Zondag 9.30 uur: ds. M. van Veen. Hervormde Gemeente Limmen Zondag 10.00 uur: ds. H. van het Maalpad. Rooms Katholieke Kerkdiensten Willibrorduskerk Zaterdag 19.00 uur: woord- en commu nieviering met Cantores, voorganger pastor J. Oiling. Moeder Godskerk Zaterdag 19.00 uur: eucharistieviering met herenkoor. Kapel PC Willibrord Zondag 10.00 uur in de grote kapel: woord- en communiedienst met de Schola, voorganger pastor F. Kortekaas. Woensdag 16.45 uur kleine kapel, voor ganger ds. M. Braamse. OL Vrouw ter Nood Zondag om 10.30 uur hoogmis, elke zondag om 15.00 uur lof met rozen kransgebed in de kleine kapel. Dinsdag en donderdag 9.30 uur eucharistievie ring bij de Julianazusters, woensdag en vrijdag om 8.30 uur in de kleine kapel. H. Corneliuskerk Limmen Pastor J. Oiling, Dusseldorperweg 74, tel. 5051275, spreekuur dinsdag en don derdag van 12.00 tot 13.30 uur. Diens ten: zaterdag 19.00 uur en zondag 10.00 uur. Parochiesecretariaat in de Pius, geopend vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur, tel. 5053793. Church of England Kruiskerk Maas Geesteranusweg. Eng lish speaking services on Sunday at 17.00 hrs, except on fourth Sunday of the month. On fourth Sunday there is a morning service at 10.30 hrs in Egmond aan Zee, in the Hervormde Kerk in the centre, opposite busstop and VVV offi- HEILOO - Er stonden twee vluchten op het programma. De jonge duiven vlogen vanaf Houdeng (240 km) en de oude duiven van Tours (650 km). De wedstrijden verliepen vlot. Houdeng (los 9.05 uur) 1. H. Dekker (11.52 uur) 2. Comb. Adrichem Ranzijn 3. G. de Kruyf 4. J. Pepping 5. E. Maat 8. Comb. Nas 18 F. Kaandorp 19. I. Terpstra 21. Comb. Kruyt 22. Mw. Klaasse 27. W. Raams 28. P. Hopman 34. P. Schaaper 44. G. Kaandorp Tours (los 6.30 uur) 1 P. Zuurbier (15.12 uur) 2. S. Leyen 3. Comb. Huysmans Luiten 4. G. Kaan dorp 5. J. Pepping 6. H. Dekker 9. Comb. Kruyt 13. W. Raams 14. C. Bak 15. Comb. Adrichem Ranzijn. HEILOO - Op donderdag 15 juli, de laatste avond van het seizoen, speelde HBC als volgt: A-lijn: Haan-Mooy 58.13, Stark-Klerk 52.50. B-lijn: Jacobs- Plas 69.79, fam. de Rave 56.77. 112 072- 5122222 'Noord-Holland Noord Vermiste en gevonden dieren: 072- 5616106. Knaagdieren: 072-5119998. Honden en katten Akersloot: 0251- 310079. Vakantie-advies: 072-5336180. Asiel: 072-5114861. Dierenambulance Noord-Kennemer- land: 072-5150173 (alarm) en 072- 5150085 (informatie). Stichting Zwerfdier: 072-5612482. Kids for animals: 072-5336180. Vermist Zwarte poes met wit befje, sokjes en staartpunt, wit bandje met twee belle tjes, 3 jr. Kerklaan, Akersloot. Noorse boskat, langharig, zilvergrijs gestreept, gec. kater, 2 jr. Hogeweg, Limmen. Zwarte gec. kater met witte bef en sok jes, wit onder de buik,Tat. no. PX 1103, 12 jr. Slotweg, Egmond aan den Hoef. Inl. 072-5616106. Gevonden Oude witte poes met zwarte vlekken, zwart dek, zwarte staart met witte punt, grote zwarte vlek op de kop, Kapelweg, Limmen. Zwarte ongec. kater, Zeeweg, Heiloo. Jong volwassen lapjesschildpadpoes, voor witte voetjes, achter sokjes, wit tussen de poten, Rijksweg, Limmen. Inl. 072-5616106. de kinderen minder leuk. Door de tijdspaarders te verslaan, zou er meer vrije tijd komen en zo zouden alle men sen dus weer tijd krijgen voor leuke dipgen, kortom tijd om te leven. Dit jaar werd het afsluitende toneel stuk twee keer opgevoerd. Vorig jaar kon nog worden volstaan met één voorstelling, maar door toename van het aantal leerlingen was dit niet meer genoeg. Bijzonder was dat alle leerlin gen meespelen in één theaterproductie. Het decor, een eeuwenoud amfitheater, was gebouwd door de ouders. Ook begeleidden ouders op piano, cello en dwarsfluit de vele liedjes die in Momo en de Tijdspaarders ten gehore werden gebracht. HEILOO - Momo had gewonnen! Zes tig stralende kindergezichten maakten dat afgelopen vrijdag duidelijk aan het slot van de jaarlijkse toneelvoorstelling van de Jan van Rijckenborghschool. De leerlingen van de basisschool op Trom penburg lieten hun toneelprestaties zien aan ouders, familie en vrienden. Het toneelstuk dat ze op de planken brachten, Momo en de Tijdspaarders naar het boek van Michael Ende, was ontwikkeld door de leerkrachten. Momo bond in het verhaal samen met de andere kinderen de strijd aan tegen de tijdspaarders. Doordat de volwasse nen hun tijd steeds meer gingen beleg gen bij tijdspaarders, wezens die zelf nergens tijd voor hebben, werd het leven steeds haastiger en daarmee voor LIMMEN Een scène uitMomo en de tijdspaarders ce. All ages welcome. Information: 5333396 or 5338159. Pinkstergemeente Heiloo Zondag 10.00 uur dienst. Zondags school 10.30-11.30 uur. Bijbelstudie: woensdag 20.00 uur. Kerkgebouw: Maas Geesteranusweg, Heiloo. Infor matie op tel. 5337282. Evangelische Gemeente Egmond Dinsdag 19.30 uur: bijbelstudie in het Dorpshuis, Hanswijk 1, Egmond aan den Hoef. Geest en Kracht Volle Evangelie Centrum Zondag dienst om 10.00 uur. Woensdag bijbelstudie om 20.00 uur. Om de week bijbelstudie voor vrouwen op woens dagmorgen. Inlichtingen: tel. 5332649. Restaurant Klein Varnebroek Concert in het restaurant aan De Om loop 22 door toetsenist Dirk Jan Ran zijn op zondag 25 juli en het gitaartrio Engraft, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur), kaarten a f 17,50 reserveren op tel. 072-5331612. Zorgcentrum Overkerck Tot eind oktober expositie van aquarel len van Vera de Moei en acrylschilderij- en van Jan de Moei. Regionale Thuiszorg Tot eind augustus expositie van schilde rijen van Wim Twaalfhoven en Tilly van Tongeren in het kantoor aan de Nijverheidsweg 33, te zien van maan dag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur. Galerie TP Galerie opTermijen 189 in Heiloo, elke woensdag open van 10.00 tot 16.00 uur en na tel. afspraak op 072-5334596. Hema Tot en met 31 juli in de koffieshop ex positie van aquarellen en schilderijen van Ans Lensen, te zien tijdens winkel uren. Trefpunt Tot en met augustus expositie van werkstukken van deelnemers aan de teken- en schilderclubs van Saskia Sengers, open van 9.00 tot 17.00 uur. Bibliotheek Heiloo Tot 16 augustus tentoonstelling in de afdeling voor volwassenen met als thema 'Jaar van de eeuw: ontwikkeling van gebruiksvoorwerpen deze eeuw, van Bell tot e-mail'. Dierenartsen Schaap en De Jong Tot en met augustus expositie van schil derijen van Annie Buis en Claire Dorrestijn, te zien aan de Comman deurslaan 1, op werkdagen van 11.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur. Beeldentuin Ditta Engel Beeldentuin en atelier aan de Westerweg 182 elke zondag tot oktober open van 13.00 tot 17.00 uur, tevens op afspraak op tel. 072-5336266. Stedelijk Museum Alkmaar Tot en met 8 oktober tentoonstelling 'Zo zijn we groot geworden' over 125 jaar schenkingen, te zien aan de Doe lenstraat 5 in Alkmaar van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Grote Kerk Tot en met 11 september tentoonstel ling 'Onsterfelijke historie' over de ge schiedenis van de kerk, open van dins dag tot en met zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur (toegang f 5,-), tevens rondleidingen op vrijdag om 11.00 uur en kaasmarktcon certen om 12.00 uur. HEILOO - Op dinsdag 13 juli werd in een loods aan de Westerweg een hen nepplantage ontdekt. De plantage was professioneel ingericht en was in vol bedrijf. Er werden ruim 3000 planten aangetroffen, die in overleg met justitie zijn vernietigd. In het pand werd een 34- jarige man uit Australië aangehouden. Op woensdag 14 juli moest rond 19.50 uur een 49-jarige automobilist uit Heiloo op de Kennemerstraatweg uit wijken voor een medeweggebruiker om een aanrijding te voorkomen. De man reed richting Alkmaar ter hoogte van de Kattenberg. Hij kon niet voor komen dat de buitenspiegels van de auto's elkaar raakten. De veroorzaker reed daarna door richting Heiloo. De Heilooër keerde daarop en reed achter hem aan. Op de Stationsweg moest de veroorzaker voor het verkeerslicht w.achten. De Heilooër zag kans de sleu- Vel uit het contactslot te halen. Hierop werd de politie gebeld. Een blaastest wees uit dat de 57-inwoner van Alk maar teveel alcohol had gedionken. Zijn rijbewijs werd ingevorderd en pro ces-verbaal werd opgemaakt. Inbraken waren er in woningen aan de Van Merlenlaan, Spillaan en de Kloos terhof. Van de woning aan de Van Me ienlaan werd de achterdeur vernield. In de woonkamer werd een secretaire doorzocht waaruit een paspoort werd weggenomen. Dit werd buiten terugge vonden. Op dezelfde manier werd toe gang tot de woning aan de Spillaan ver schaft. Hier werd in de woonkamer een kast doorzocht, maar er is niets gesto len. Uit een inpandige garage werd een Gazelle Primeur damesfiets gestolen. Door een voorraam te vermelen werd toegang tot de woning aan de' Kloos terhof verschaft. Hier werden twee por- temonneetjes en wat los geld gestolen. Een 53-jarige bromfietser verleende op de kruising van de Boekelermeerweg met de Nijenburgerweg geen voorrang. Hierdoor onstond een aanrijding met een 14-jarige fietster. De bromfietser werd met een gebroken middelvinger overgebracht naar het ziekenhuis. In de nacht van dinsdag 13 op woens dag 14 juli werd een hek van een be drijfsterrein aan de Oude Werf openge broken. Vanaf het terrein werd vervol gens een kleine auto-ambulance gesto len. Ook werd een ruit van een bedrijfs auto ingeslagen. Hieruit werd een heg- genschaar gestolen. Op 16 juli werd in een bedrijfspand aan de Nijverheidsweg ingebroken. Het alarm van het pand ging rond 05.50 uur af. Toen de politie ter plaatse kwam bleek de toegangsdeur van een opslag loods met grof geweld opengebroken te zijn. Vermoedelijk klommen de da ders over het toegangshek via een aan tal houten pallets. Op dit moment is nog niet bekend of er wat is gestolen. Op 18 juli ontstond door nog onbeken de oorzaak brand in het ketelhuis van de Freinetschool aan Het Malevoort. De brandweer zag kans de brand tot het ketelhuis te beperken. Wel stond de hele school vol met rook. Op de Vennewatersweg vond omst reeks 11.00 uur een aanzienlijke aanrij ding plaats. Deze ontstond op het mo ment dat een personenauto stilstond om het terrein van het benzinestation op te rijden. Diverse bestuurders rem den. Een 26-jarige motorrijdster had dit te laat in de gaten en botste vervolgens op haar voorganger. Deze inwoonster van Putten en haar 23-jarige zuster die achterop zat, kwamen ten val. De bestuurster brak haar linkerarm, haar zus haar rechter bovenbeen. Beiden zijn met een ambulane overgebracht naar het MCA. Beleef met Het Huis opticiens en Rodenstock de zonsverduistering op 11: augustus. Nu gratis actiepakket met veilige Eclipsebril, informatiebrochure én voordeelcoupons. Plus kans op een Caribbean Cruise t.w.v. f 10.000.-! zien zonder zorgen CASTRICUM - GEESTERDUIN 37 - TEL. (0251) 65 66 95 HEILOO - WINKELHOF 'T LOO 49 - TEL. (0720 533 25 95 APRI Sm.OK ADEMCO INSTALLATEUR Haesackerlaan 47 1851 ML Heiloo telefoon 072 5321390 fax 072 5321389 t.o Karwei t.o. Gamma in Klercq woonwereld Het Zevenhuizen 48 -1852 JC Heiloo - tel 5333152 Telefoonnummers van de partners in Sportcentrum Het Vennewater: Sportinstituut Het Vennewater (fitness aerobic),(072) 5330344 Sportcafé en Biljartcentrum De Wit, (072) 5335313 Sporthal (inlichtingen over verhuur), (072) 5333152 of 5336681 *Voor de huur van losse uurtjes kunt u terecht bij de afdeling Welzijn van de gemeente Heiloo, tel. 5356682 of tel. 5356681 Ook voor het seizoen 1999/2000 kunt u nu al reserveren!! Zowel voor wekelijks gebruik als voor incidentele evenementen (toernooi en, markten, concerten e.d.). Wo. -21 juii Do. -22 juli Vrij. -23 juli 08.30 - 12.15 u. Schooigym Maandag 26 juli 1999 t/m zondag 29 augustus 1999 is de sporthal gesloten De Omloop 11 - 1852 RJ Heiloo - tel 5333909 ÖAAF]T Op 2 november 1998 heeft de gemeenteraad de tarieven voor 1999 vastgesteld. Nu de voorverkoop voorbij is bedragen de prij zen voor een abonnement: Gezinsabonnement 260,00 Bijkaart bij gezinsabonnement 10,00 Persoonlijk abonnement: 2 t/m 15 jaar 90,00 16 jaar en ouder 130,00 De bezoekcijfers van de laatste 4 jaar: Weektotaal 28 t/m 04 juli 05 t/m 11 juli 12 t/m 18 juli 19 t/m 25 juli 26 t/m 01 aug. Seizoentotaal voor het seizoen 1999 gelden de volgende openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 19.30 uur dinsdag en donderdag van 07.00 tot 19.30 uur zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.30 uur! totaal 1999 1998 1997 1996 1.137 18.455 22.166 17.543 15.988 5.451 23.886 22.929 22.151 16.834 25.860 25.955 21.972 29.225 28.445 25.038 30.183 21.757 28.017 42.716 62.092 39.910

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 2