Jeugd weet skatebaan goed te vinden Wizzkids maken super-staartdeling Milieuzorg Melkunie Heiloo gecertificeerd HSV Tennistoernooi sfeervol en geslaagd n brieven Oud-papieracties in Heiloo sssfl Concours hippique Landelijke rijvereniging Geslaagd Gevonden voorwerpen Zomerkunstbeurs Bergen Lutinetentoonstelling in Museum van Egmond Zwemdiploma's Clowns en rock 'n roll in de muziektent Orgelconcert Rondleiding met gilde Muziek en Dansschool luidt met Latin Night de vakantie in Karaoke in café De Werf Concert in Oud-Katholieke Kerk HEILOO - Al twee weken volop in gebruik bij de jeugdmaar afgelopen vrijdag werd hij dan toch officieel in gebruik genomen: de skatebaan op de parkeerplaats bij de Zuiderneg. Na het losmaken van het lint door wethouder Ernest ten Hacken en Chiel van basisschool de Meanderwas er een demonstratie van een Amsterdams skate-duoDaarna mocht de Heilooër jeugdgetooid met gemeentepetjes, de baan op, onder het toeziend oog van een handjevol belangstellende oudersOmdat er inmiddels al weer klachten over geluids overlast binnenkomen uit Vredenoord, is de gemeente nog bezig met het treffen van geluiddempende voor zieningen(foto UKP) HEILOO - Op zondag 25 juli houdt de landelijke rijvereniging Heiloo e.o. weer haar jaarlijkse concours hippique. Dit vindt plaats op het terrein van de ponyclub aan de Zeeweg, omdat het terrein aan De Dors niet meer beschik baar is. Het aantal ingeschreven combinaties is meer dan in 1998. Onder de ruim 250 starts bevinden zich grote namen in Noord-Holland. Er worden aantrekkelijke geldprijzen beschikbaar gesteld. Het programma omvat de dressuurrubrieken B tot en met Z. Naast de klassieke parcoursen zijn er enkele bijzondere springpar- coursen. Voor combinaties die nog aan de officiële springparcoursen kunnen deelnemen, is er in het programma een zogenaamd oefenparcours opgenomen. Het programma begint zondag om 9.30 uur en de toegang is gratis. Avond dressuurwedstrijd Vorige week donderdag vónd bij de landelijke rijvereniging de avond dres suurwedstrijd plaats. De uitslagen: rij baan 1 L proef 13 - punten Marjan Ubels, Q Navaro, 177, Rachel van Stee, Melody, 169, Leonie de Rooy, Fresco, 169, Vanessa van Arkel, Europa, 160, Ilja Roobeek, Iwan, 160. Rijbaan 2 L proef 14 - Rachel van Stee, Melody, 167, Leonie de Rooy, Fresco, 166, Maraux Pirovano, Daim, 160, Liesje Vos, Erine, 157, Paulien Tervoort, Kfar Blum, 157. Rijbaan 3 B proef 7 - Sonja Veldt, Debby, 167, Elles de Boer, Kunta Kinte, 145. Ml proef 19 - Brenda van de Ven, Kunibert, 157, Arie Sinnige, Lennard, 156, Marjolein Martin, Mrona, 152. M2 proef 25 - Liesbeth Zonneveld, Ele gance, 149. Rijbaan 4 B proef 8 - Carien Schneider, Leonardo, 157, Sonja Veldt, Debby, 149. Ml proef 20 - Sandra Elzinga, Komiek, 170, Marjolein Mar tin, Merona, 169, Emmy Koning, Wal- zertraum, 165. M2 proef 26 - Minouche Castricum, Mac Murphy, 158, Sonja Zonderhuis, Rifat, 150. Rijbaan 5 Z1 proef 31 - Carla Rotteveel, Kasper, 178, Heieen Slebos, Halla, 178. Z2 proef 41 - Sakia Meinema, Eviola, 190, Jolanda v.d. Krogt, Leonard, 184. B proef 7 - Karin Oosterling, Coco, 171, Franka Smit, Miss Marple, 156. Rijbaan 6 Z1 proef 32 - Monique Dekkers, Albuna, 180, Heieen Slebos, Halla, 178. Z2 proef 42 - Larissa van Craaicamp, Grand G.G., 191, Sakia Meinema, Eviola, 190. B proef 8 - Karin Oosterling, Coco, 174, Franka Smit, Miss Marple, 153, Carla Woudsma, Marka, 152. HEILOO - Op vrijdag 9 juli slaagde plaatsgenoot P. Seerden voor het docto raal examen geneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. HEILOO - De volgende voorwerpen zijn bij het bureau als gevonden aange meld: kinderboekje, leesbril met rood bruin montuur, katrol vermoedelijk van vlieger, kleine lederen bruine rug tas, shawl, zwart mapje met autosleutel. EGMOND - In het Museum van Eg- mond vindt tot 15 september de Lu tinetentoonstelling plaats. Dit jaar is het 200 jaar geleden dat het fregat de Lutine is vergaan voor de kust van Ter schelling. In samenwerking met de heer Blaauboer is een tentoonstelling over deze gebeurtenis samengesteld. Met name de rol van de Egmondse dui kers bij de berging van de goud- en zil verstaven wordt in de expositie onder de aandacht gebracht. Naast de voor werpen afkomstig van de Lutine, zijn er ook twee prenten te zien die niet eer der zijn tentoongesteld. De beide pren ten beelden een gebeurtenis uit die zich in 1799 heeft afgespeeld, een achtervol ging van Egmondse vissers door de Franse douane. Er is een bijbel te zien met daarin een getekende religieuze af beelding, gemaakt door een soldaat die toen in Egmond bivakkeerde. Ook zal voor de eerste keer een vroeg middeleeuws zwaard worden tentoon gesteld. Het is omstreeks 1959 gevon den door landbouwer De Waard in een weiland in Egmond aan den Hoef, ach ter de Mosselaan. Na restauratie is het nu in het museum te zien. Naast de ten toonstelling over de Lutine is het muse um tijdelijk ingericht met voorwerpen uit de Egmonds geschiedenis. Het is de bedoeling dat in het najaar gewerkt gaat worden aan een nieuwe inrichting. De nieuwbouw van het museum wordt op 1 oktober officieel geopend. De openingstijden van het museum zijn op zondag tot en met vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur en tot 1 september ook op dinsdag, woensdag en donderdag avond, van 19.00 tot 21.00 uur. Info op tel. 072-5061678. BERGEN - Voor de tweede maal wordt in de grote zaal van de Rustende Jager, Breelaan 2a in Bergen een zo merkunstbeurs gehouden, van 30 juli tot' en met 8 augustus. Er wordt door kunsthandelaren uit het hele land een verrassend aanbod aan kunst getoond en te koop aangeboden van onder meer de befaamde Bergense School, impres sionisten, klassiek modernen en Jaap en Dirk Oudes. Daarnaast is er art deco en toegepaste kunst. De beurs is geo pend op vrijdag 30 juli van 19.00 tot 22.00 uur en van zaterdag 31 juli tot en met zondag 8 augustus van 13.00 tot 20.00 uur. De toegang is gratis. Ook in de herfst staat Bergen tijdens de Kunsttiendaagse, die dit jaar gehouden wordt van 22 tot en met 31 oktober, weer in het teken van de kunst. De Kunsttiendaagse zal zoals gebruikelijk afgesloten worden met een grote kunst veiling op 31 oktober. Jan-Pieter Gle- rum zal daarbij als veilingmeester op treden. Er worden werken geveild van de Bergense School, tijdgenoten en he dendaagse kunstenaars. Het inbrengen voor deze veiling is mo gelijk op zaterdag 7 en 28 augustus en 3 en 11 september van 12.00 tot 16.00 uur in de Rustende Jager. Voor inlichtingen over de beurs en kunstveiling kunt u contact opnemen met Bernard van Welsenes, tel. 072-5899018 Zaterdag 24 juli Radboudschool, Slimpad 18, tussen 9.00 en 12.00 uur. Elke zaterdag Gymnastiek- en Turnvereniging Hei loo, container op parkeerterrein achter de Moeder Godskerk tussen 10.30 en 12.00 uur. Maandag 26 juli Meander/Paulusschool, De Hucht 2, huis-aan-huisactie, plan Ypestein nabij Laan Eindeloos, dozen en bundels ge reed zetten op de rolemmer-verzamel- plaatsen langs de weg vóór 19.00 uur, brengen mogelijk tussen 19.00 en 20.00 uur naar de parkeerplaats bij de school. Maandag t/m vrijdag WAO/AAW/Ug Belangenbehartiging Heiloo, container op de Bergeonstraat, tussen 9.00 en 17.00 uur. De Springschans, Sluijsweijdt 9 en Breedelaan 6, brengen tijdens school uren tussen 8.45 en 15.30 uur (bij loca tie centrum in de schuur). De Zuidwester, Boekenstein 43 en Het Malevoort 5, tijdens schooluren, ook gebruikte kleding. Muziek en Dansschool, Het Veld 1tus sen 9.00 en 12.00 en 14.00 en 19.30 uur. Stichting Ouderenwerk Heiloo, contai ner achter het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2, tussen 9.00 en 17.00 uur, ook op zaterdag. Dagelijks Willibrordschool, A&P supermarkt Ewislaan. HSV, container op parkeerterrein sportpark Bayershoffweg, ingang aan de Omloop. Foresters, container bij sportvelden aan de Vennewatersweg 23. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerkelaan Westerweg. Base- en softbalclub Double Stars Hei loo, container bij het clubhuis op sport park Het Vennewater, tijdens trainin gen en wedstrijden. Zwem- en poloclub De Spetters, con tainer op de parkeerplaats bij zwembad Het Baafje. Vogelvereniging Kleurenpracht Hei loo, container bij clubgebouw achter sporthal Het Vennewater, halen op verzoek tel. 5337339. Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. HEILOO - In Zwembad 't Vennewater is op zaterdag 17 juli afgezwommen voor de volgende diploma's: A-diplo ma: Roderick Treskens, Tim van Gel der, Daniël Stevens, Olmo Paarde- kooper, Cynthia Hopman, Bas Moggre, Claudia Tóth, Pauline van Ginkel, Anouk van Duin, Björn Nat, Isabelle Lerat, Juriaan Tamis, Laura Beukers, Daisy Mooy, Maylu Kuypers, Anouk Dekker, Laura Lute en Lisanne en Mi- lou de Ruig. B-diploma: Vincent Brakenhoff, Ste- pfan Meissburger, Eva Cohen, Joep Jaap Aulbers, Rowan Coorens, Dieu- wertje Stokman, Jonne Tuyn, Luuk de Widt, Denise Seignette, Yip Au Yeung, Franklin v.d. Lee, Sasoen Davtian, San ne Pepping, Leonie en Vincent Ad miraal en Arne Zoon. C-diploma: Daphne Schouten en Anne Veen. Brons: Francina van Riel en Zilver: Jor- dy Beets. HEILOO - Hamen kwamen ze naar de Uitkijkpost, vorige week vrijdag, Jelle Bakker (r) en Arjen ten Ham. Met in een plastic tas allemaal multomapblaadjes, achter elkaar geplakt, waarop een staartdeling was uitgewerkt van maar liefst 300 getallen. Jelle en Arjen, beiden 10 jaar en leerling van groep 6 van de Springschans, zijn er helemaal enthousiast over. Vorige week hebben ze op school geleerd wat een staartdeling is, en deze kennis moest thuis meteen in de praktijk gebracht worden. Geen rekenmachine of computer is eraan te pas gekomen. Trots spreiden ze op het redactiebureau alle velletjes uit. De juf moet 'm nog nakijken, maar volgens Jelles vader klopt-ie als een bus. Wizzkids zijn het, deze twee, en later worden ze wiskunde- leraar,Of wielrenner... {foto UKP) container naast de hoek Westerweg Andere toekomstvisie Stationsgebied West Naast de door de gemeente voorgestel de ontwikkelingsvisie zijn er ook ande re toekomstvisies mogelijk, bijvoor beeld: 1Noordzijde Zeeweg. Handhaaf het parkeerterrein onder de prachtige oude bomen, tussen Holleweg en spoorbaan. Leg eenzelfde parkeerter rein aan aan de andere kant van de spoorbaan. Bouw op de plaats van de garage en het postkantoor huizen van het in Plan West gebruikelijke type. 2. Stationsweg. Verfraai alleen de huidige fietsenstalling tussen Zeeweg en Sta tionsweg door er een meer bij Heiloo passend dak op te zetten. 3. Stations centrum westzijde. Handhaaf het huidi ge pand van Taxi Zwart en de taxi standplaatsen, een taxistandplaats bij een station is geen schande. Maak een parkeerplaats voor kortparkeerders. 4. Kopbebouwing Beja. Handhaaf het pand van Kapper Beentjes, breek het pand van Beja af en leg hier een parkje aan, zoals bij de vroegere VSB bank en een parkeerplaats voor kortparkeer ders. Betrek ook de witte middenberm in het ontwerp. 5. Kopbebouwing Westerweg. Vestig de bibliotheek in een gebouw met twee bouwlagen en kap, twee bouwlagen bibliotheek of op de begane grond de bibliotheek en op de verdieping appar tementen. 6. Kopbebouwing Pastoor van Muijenweg. Bouw op de plaats van het BP station en de Nissan garage, wanneer die ooit afgebroken zouden worden, de voor Plan West karakteris tieke huizen. 7. Algemeen. Streef naar ruim aangelegde fiets-en wandelpaden aan beide zijden van de Zeeweg. In deze visie blijft het dorpse karakter behouden, het blijft fijn wonen in het groen en het bestemmingsplan behoeft niet gewijzigd te worden. J.M. Blanken Heiloo ben de grondbeginselen op speelse wij ze bij haar geleerd. De muziekschool is EGMOND - Zaterdag 24 juli vindt er om 18.30 uur op de muziektent in Egmond-Binnen een clowns-optreden plaats. Voor alle kinderen van 0 tot 80 jaar organiseert de stichting Muziek tent samen met JOEB een optreden van Blanco en Bleu. Bij slecht weer zal het optreden gehouden worden in het JÓEB-gebouw. Zondag 25 juni vindt er in en om de muziektent een rock 'n roll-dag plaats. Op het Kerkplein wordt een gezellig jaren '50-'60 sfeertje gecreëerd. Live rock 'n roll muziek wordt verzorgd door het vijfmanschap Blue Moon Spe cial. Op een houten vloer worden dans- demonstraties gegeven. Er zullen ook diverse auto's en motoren uit de Amerikaanse rock 'n roll tijd te zien zijn. Verder zijn er prijzen te verdienen voor diegenen die de sfeer op het plein het meest in het rock 'n roll tijdperk bren gen. Bij slecht weer zal de happening gehouden worden bij Het Wapen van Egmond-Binnen. EGMOND - In de serie zomeravond concerten van de Oud-Katholieke Ag- neskerk te Egmond aan Zee geeft orga nist Henny Heikens een concert op maandag 26 juli. Hij heeft reeds vele jaren zeer succesvolle uitvoeringen in deze kerk verzorgd. Heikens brengt werken van onder andere Bach, Schu mann en Bellini. De aanvang is om 20.30 uur en de toegang is vrij. EGMOND - Op zondag 25 juli houdt de Stichting Historisch Egmond een rondleiding onder leiding van één van de Gilde-gidsen in de dorpskern van Egmond aan den Hoef. Er wordt een bezoek gebracht aan de ruïne van het Slot op den Hoef. Het vertrek vindt plaats vanaf hoeve Overslot, Slotweg 42 in Egmond aan den Hoef. Na afloop is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie in het Overslot. De vertrektijd is 12.00 uur. De duur van de rondleiding is circa 1,5 uur en er wordt een bijdrage gevraagd van f 3,-. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis mee. Voor informatie kunt u bel len met Peter de Man, 072-5067555. De latin night van de Muziek- en Dansschool trok veel publiek. (Fotostudio Starfield) HEILOO - Afgelopen woensdag stond de muziekschool in het teken van Zuid- Amerikaanse muziek en dans, als af sluiting van het muziek- en dansjaar. Medewerkenden waren leerlingen van de Muziek- en Dansschool Heiloo, de Tangostudio Alkmaar en de Afrikaanse percussiegroep Liyaduma. Op deze druk bezochte avond werd ook afscheid genomen van AMV-do- cente Tineke Groot, die acht jaar in dienst is geweest bij de Muziek en Dansschool. Ruim 400 kinderen heb- gesloten in verband met de vakantie tót maandag 5 september. EGMOND - Op zaterdag 24 juli vindt in café De Werf in Egmond aan Zee de tweede voorronde van de Karaoke Mega Tour '99 plaats vanaf 22.00 uur. Deelname aan de Karaoke Mega Tour is gratis en inschrijving is op de avond zelf. Deelnemers kunnen een reis naar Curacao, Mallorca of Disneyland Parijs winnen. Café De Werf is te vinden aan de Zuiderstraat 41 in Egmond aan Zee. EGMOND - Op zaterdag 24 juli vindt in de Oud-Katholieke Kerk, Voorstraat 110 te Egmond aan Zee een bijzonder concert plaats. Organiste Aukje Broers verzorgt dan samen met de Russische tenor Sergej Snegirov uit St. Petersburg een concert met zang en orgelmuziek. Het concert begint om 20.30 uur en duurt ongeveer een uur. De toegang is vrij, wel wordt er bij de uitgang een col lecte gehouden. De Russische tenor Sergej Snegirov werd geboren in Alma Ata, Kazach- stan. Hij studeerde piano en koordirec tie aan het Muziekgymnasium te Alma Ata. Daarna vertrok hij naar St. Pe tersburg, waar hij solozang studeerde aan de Academy of Theatre and Arts. Hij zong met veel succes in Amerika, Hongarije, Oostenrijk en Duitsland. In 1955 maakte hij een toernee in Ne derland; sinds die tijd vormt hij een duo met organiste Aukje Broers. Zij stu deerde aan het Amsterdams Conserva torium hoofdvak orgel bij Jacob Bijstel en Simon C. Jansen en continuospel bij Simon C. Jansen en Gustav Leonhardt. Na het behalen van het solo-diploma orgel studeerde zij solozang bij Coby Riemersma, eveneens aan het Amster dams Conservatorium. Het programma van het concert in Egmond aan Zee bestaat uit een aantal aria's voor zang en orgel en een aantal orgelwerken. HEILOO - Onlangs werd aan Melk unie Heiloo door Foodcert het milieu certificaat volgens de ISO-norm 14001 uitgereikt. Na een documentatie-on- derzoek en een operationele toetsing is het milieuzorgsysteem van Melkunie goedgekeurd. Milieuzorg is niet nieuw in de zuivel. In de jaren zeventig is er een grote 'sane ring' geweest, waarna met name het water- en energiegebruik en de afval watervervuiling drastisch zijn afgeno men. Voor de zuivelindustrie werd de Integrale Milieutaakstelling (IMT) op gesteld, waarin taakstellingen geformu leerd zijn voor de thema's verdroging, verzuring, verandering van klimaat, verspilling en milieuzorg. Een belang rijk onderdeel van de IMT is het Be- drijfs Milieu Plan waarin per bedrijf is aangegeven welke maatregelen er ge nomen zijn of worden om de milieube lasting terug te dringen. In een Meer Jaren Afspraak (MJA) zijn afspraken over efficiënter gebruik van energie vastgelegd. Melkunie Heiloo was al jarenlang bezig met het optimaliseren van productie- en reinigingsprocessen. Een lage ver vuiling van het afvalwater en optimaal gebruik van energie zijn altijd nage streefd. Ook bij projecten en investe ringen is dit een belangrijk aandachts punt. Als resultaat heeft Melkunie de laagste vervuilingswaarde van Neder land binnen een vergelijkbare groep consumptiemelkbedrijven. In januari 1993 verkreeg Melkunie het ISO 9002-certificaat voor kwaliteits zorg, in 1998 is het HACCP-systeem gecertificeerd. Met het kwaliteitszorg systeem was de basis gelegd voor het milieuzorgsysteem. Procedures en werkvoorschriften zijn zoveel mogelijk gekoppeld. Daarnaast zijn, om aan de ISO 14001-norm te voldoen, enkele aanvullende procedures opgesteld. Hierbij is regelmatig overleg geweest met zusterbedrijven en de divisie Melk unie. Via het Milieuzorgsysteem wor den wettelijke voorschriften regelmatig getoetst en worden de resultaten vast gelegd. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar het aspect geluid. Via gedrags regels en instructies zijn chauffeurs op de hoogte wat wel en wat niet toege staan is. Medewerkers zijn al in een vroeg stadi um betrokken bij milieuzorg. In de periode van januari tot mei 1994 heb ben ploegchefs, vakmaninstructeurs en het managementteam een cursus Mi lieuzorg gevolgd. Deze informatie is verder verspreid via het werkoverleg. Verder wordt afval op de juiste wijze gescheiden en worden melkverliezen voorkomen. De uitreiking van het felbegeerde certificaat aan Melkunie. Ingezonden brieven mogen maximaal 350 woorden zijn. De redactie behoudt zich het recht voor om brieven in te korten ofte weigeren. Anonieme brieven worden niet geplaatst. HEILOO - Het duo Rick van der Velden en Pim Schram is op verrassen de wijze de winnaar geworden van het HSV dubbeltoernooi. Zij versloegen in de eindstrijd Rudolf Kampers en Niels Poland, die eveneens verrassend tot de finale waren doorgedrongen. Het in groten getale opgekomen publiek heeft gedurende de gehele week met volle teugen kunnen genieten van talloze interessante partijen. Onder meer van een aansprekende demonstratiepartij van Coen van der Meer en Martin Flink, twee top-A-spelers. In alle op zichten kan worden teruggezien op een zeer geslaagd toernooi. De uitslagen: Heren Dubbel B 1 R.v.d. Velden P. Schram, 2 N. Poland R. Kampers. Heren Dubbel Cl 1 R. Hacquebard W. v. Duin, 2 F. Dekker S. Bijkerk. Heren Dubbel C2 1 D. v. Roon G. Jonkman, 2 R v. Dijk D. Oostrom. Heren Dubbel Dl 1 E. Glim M. Valkering, 2 P.v.d. Broek B. v.d. Broek. Heren Dubbel D2 1 B. Kosters R. Tromp, 2 J. Lute J. Baltus. Heren Dubbel Vet D 1 G. Warmenhoven N. Meijer, 2 J. Emanuels H. Timmens. Dams Dubbel Cl 1 A. Helling L. Nelissen, 2 J. Kramer J. Beentjes. Dames Dubbel Dl 1 H. Oostrom S. Hanraads, 2 A. Meijer G. Haazelager. Dames Dubbel D2 1 W. Zwart L. Zwart, 2 N. de Boer M. Hoeben. Dames Dubbel Vet D 1 H. Hollebrand M.Thomas, 2 T. Piersma R. v. Buytenen. Gemengd Dubbel Cl 1 F. Hekken A. Vlot, 2 R. IJkel M. Bouwens. Gemengd Dubbel C2 1 F. Kamp B. Prins, 2 B. Tervoort T. Tervoort. Gemengd Dubbel Dl 1 L. Bakker M. Valkering, 2 M. Ruis C. Broers. Gemengd Dubbel D2 1 M. Scholten J. Scholten, 2 A. Konijn R. v.d. Pijl. Veilige oversteek Graag wil ik reageren op de ingezon den brief van J. Valkering over de zoge naamde veilige oversteek tussen de Boswinde en de Bosrank. Deze per soon zegt dat hij gebruiker is van Het Malevoort. Dan bedoelt deze persoon zeker auto-gebruiker. Als je namelijk als fietsend of wandelend kind naar school gaat, ben je daar af en toé je leven niet zeker. Auto's die met een aanzienlijke snelheid de bocht door komen en het hele zebrapad over het hoofd zien, of auto's die de kinderen wel zien maar gewoon denken 'jullie wachten maar', ook al staan ze soms al half op de oversteek. Nee, zo veilig was het heus niet, en dat cr nog niets ernstigs is gebeurd, dat is dan maar gelukkig. Nu moeten de men sen tenminste stoppen en afremmen, en dat zal met het toenemende aantal kin deren dat gebruik gaat maken van de oversteek wel zo veilig zijn. Eindelijk een maatregel die genomen wordt voordat er ongelukken gebeuren. En even voor de goede orde: zelf rij ik ook vaak met de auto over Het Malevoort. M. Bakker Heiloo Naschrift redactie Navraag bij de gemeente wees uit dat de drempel waarover J. Valkering in zijn brief schreef, een tijdelijke voorzie ning was. De definitieve drempel wordt deze week geplaatst.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 6