^"^nhö^cotte p Double Stars vieren tienjarig bestaan Pianodocente Elena Skorobogatova nog immer geboeid door mensen en de taal van de muziek 1 I Tip 1 MUM ERA Wt i r Aan/toopplmen? Broekman jjj] de 3 dolle dagen van fersa NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Moet u nog op reis? Kom dan eerst langs LZ 1 VAN DER BORDEN 072-535 1000 Dé Hy^heekwinkel LOKEEND REQ LAME KMA NVM A P E L L A Redactieacquisitie en administratie: JU JDrukkerij uitkijkpost bv 18 AUGUSTUS 1999 64e JAARGANG NO. 33 Rommelmarkt Nic Greeuwflat Wit vis wedstrijd DVW Stabilitas speelt tegen AZ HSV houdt zomertoernooi Damclub Heiloo STATIONSWEG 61,1851 LJ HEILOO, TEL. 072 533 00 68 C. HACHMAIMG VERKOCHT I NVM; Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkei heeft er dé hypotheek voor! Kennemerstraatweg 125-1851 8C-HEILOO tel. 072 5320322 autobelettering reclameborden. Oosterzijweg 122 Heiloo Tel. 072-532 10 65 Boomkwekerij G. Meijer Al meer dan 30 jaar SCHONG SCHILDERWERKEN B.V. 06-53576089/072-5338472 Cursus verhalen schrijven De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon:072 533 01 75 Telefax 072 533 56 44 ISDN 072 532 02 94 e-mail uitkijkpost@wxs.nl Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de bewonerscom missie van de Nic Greeuwflat is er op zaterdag 18 september een rommel- en infomarkt bij de flat in Vrieswijk. Voor het huren van een kraam of voor het ophalen-van spullen kunt u bellen naar tel. 072-5330796. HEILOO - Op zondag 22 augustus houdt DVW voor de leden een witvis- wedstrijd in het Noord-Hollands Kanaal bij Akersloot. Vertrek is om 7.30 uur vanaf de Witte Kerk in Heiloo. Opgeven kan bij S. Blokker, tel. 072-5332411. HEILOO - Op zaterdag 21 augustus speelt de A-selectie van voetbalvereni ging AZ een oefenwedstrijd tegen Stabilitas op het terrein van PC Willibrord in Heiloo. AZ heeft zich onder leiding van de nieu we trainer Gerard van der Lem voorbe reid, onder meer door diverse trainingen op het terrein van Willibrord. Ook het verdere seizoen zal AZ met regelmaat trainen op het veld van Stabilitas. Of nieuwe aankopen, onder wie John Bosman, in de basisopstelling zullen staan is nu nog niet bekend. In het elftal van Stabilitas zal in elk geval een aantal lokale coryfeeën aantreden, die gaan proberen om het AZ zo moeilijk moge lijk te maken. De toegang bij deze wed strijd is gratis en het terrein is geopend vanaf 18.00 uur. De wedstrijd begint om 19.00 uur. HEILOO - Na de zomerstop staan de voetballers van HSV weer helemaal fris en fit klaar voor het nieuwe voetbalsei zoen. De eerste bekerwedstrijden zijn alweer gespeeld en op vrijdag 20 en zon dag 22 augustus kunnen ze weer aan de bak tijdens het inmiddels tradtionele HSV zomertoernooi. Met hun voetbalcollega's, de spelers van Limmen 1 en 2, Kolping Boys 1 en 2 uit Oudorp en Foresters 1 en 2 uit Heiloo, betreden de HSV'ers van het eerste en tweede team tijdens dit toernooi de grasmat aan de Bayershoffweg, die er weer prachtig bij ligt. Zeker is dat er fel gestreden gaat wor den om de prijzen en vooral de eer in dit toernooi, dat vanwege de deelnemende elftallen in de sfeer van een derby gespeeld wordt. Er wordt gevoetbald op vier verschillende velden. Vrijdag treden de beide teams van HSV om 19.00 uur aan tegen het eerste en tweede van Kolping Boys. Op de andere velden spelen de elftallen van Foresters om diezelfde tijd tegen de Limmers. Zondag staan de finales gepland. Om 11.00 uur wordt de finale tussen de tweede teams gespeeld, om 14.00 uur zijn de eerste teams aan de beurt. Daarna volgt de prijsuitreiking. Iedereen is natuurlijk van harte welkom om de spelers aan te komen moedigen, de toegang tot het HSV-terrein is beide dagen gratis. HSV 1 krijgt na al deze inspanningen weinig tijd om te herstellen. Het elftal speelt op dinsdag 24 augustus alweer een bekerswedstrijd tegen Reigerboys uit Heerhugowaard. Aanvang is om 18.45 uur op het HSV-terrein. ij. 'ij Mascotte Mode Mascotte Mode Stationsweg 85 Heiloo Geesterduin 54 Castricum Trotse Double Stars voor hun nieuwe clubgebouw, dat twee jaar geleden werd geopend. HEILOO - Het is alweer tien jaar gele den dat de bestuurders van de plaatselij ke honk- en softbalverenigingen Foresters en BSC Heiloo besloten tot een fusie. Eerdere pogingen waren gestrand, maar op 14 november 1989 was het dan zover. Jan Bregman onthul de de naam Double Stars Heiloo, een naam die door één van de leden was bedacht. Dit jaar viert de club het tienjarig bestaan. Ondanks het relatief korte bestaan kan de vereniging terugzien op een veelheid aan nationale en interna tionale activiteiten. Vele malen was er het jaarlijkse Pannekoekentoernooi voor de allerjongste honk- en softballer- tjes. Zo was er ook het school- softbal- toernooi, waar de vereniging bijna veld- ruimte voor tekort kwam. EGMOND - Ooit gaf ze pianoles aan een conservatorium in Rusland en trad ze geregeld op als begeleider op de piano. Acht jaar geleden vluchtte de uit de Oekraïne Elena Skorobogatova naar Nederland en vestigde zich in Egmond. Met stijgende verbazing ontdekte ze de grote betrokkenheid van Nederlanders bij muziek, van jong tot oud en uit alle lagen van de bevolking, en hun gedre venheid om zelf een instrument te bespelen. Héél anders dan in Rusland. Het leidde tot een radicale verandering in haar visie op het lesgeven en tot heel eigen ideeën over de rol die muziek kan spelen in iemands leven. Een verhaal over Russische discipline, het doorgron den van de persoon aan het klavier en de verwezenlijking van dromen. Zachte, melodieuze pianomuziek klinkt op de achtergrond uit de radio in het huis van Elena Skorobagatova in Egmond aan den Hoef. „Rachmaninov," verklaart ze, „mijn lievelingscomponist." Haar stem klinkt bijna net zo zacht en melodieus als de muziek wanneer ze in nagenoeg perfect Nederlands vertelt over haar jeugd in Rusland, waar ze opgroeide in een zeer muzikaal gezin. Piano spelend sinds haar zevende jaar kwam zij in haar tienerjaren voor de keus te staan om van de muziek haar beroep te maken óf een studie voor psy chiater te gaan volgen. „Mijn moeder was psychiater en dat leek me een heel boeiend vak. Ik ben geïnteresseerd in mensen. Uiteindelijk heb ik gekozen voor de muziek omdat ik vond dat dat toch het best bij mij past." Ze doorliep met succes haar studie voor klassiek pianiste aan het conservatori um en kreeg daar vervolgens een aan stelling als pianodocente. „In Rusland gaat het er heel anders aan toe dan in Nederland," vertelt Elena. „Muziek maken wordt in Rusland als beroepsbe zigheid gezien. Je bent musicus, net zoals iemand anders bijvoorbeeld advocaat of arts is. Daardoor wordt er bijna nooit door 'gewone' mensen voor het plezier gemusiceerd. Wie wel voor een muziek- carrière kiest, komt terecht in een strak systeem met zeer strenge professionele eisen en zware selecties. Zelfs voor toe lating aan de muziekschool, waar kinde ren vanaf hun zevende naartoe kunnen, wordt streng geselecteerd." Discipline is zonder twijfel één van de sleutelwoorden van de muziekopleiding in Rusland, erkent Elena. Geen slechte zaak, vindt ze. „Met alleen plezier kom je niet verder. Om niveau te bereiken moet je werken. Alleen is het in Rusland zo dat mensen die niet aan een bepaald niveau voldoen, in feite voor altijd bui ten de muzikale boot vallen." Jong én oud talent Er ging een wereld voor haar open toen ze erachter kwam dat een uitvoering van de Matthaeus Passion hier in Nederland op een gewone doordeweekse dag een concertzaal vol mensen trekt. En ook de enthousiaste reacties van het publiek na diverse recitals die ze gaf in Egmond en omgeving en het zomeravondconcert in de Witte Kerk in Heiloo, verrasten haar. „In Rusland is die traditie er totaal niet. Sowieso was daar tot voor kort natuur lijk helemaal geen kerkelijke traditie, misschien dat dat ook van invloed is op de rol die muziek speelt in het leven van mensen." Ronduit verbaasd was ze bij de ontdek king dat veel Nederlanders in hun vrije tijd een muziekinstrument bespelen. „Bijna iedereen doet wel iets, lijkt het. Bij de plaatselijke fanfare, in een koor of gewoon thuis. En niet zelden op een behoorlijk hoog niveau." Ze constateerde echter dat er voor de jongeren weliswaar ruime mogelijkhe den zijn om zich muzikaal te ontplooien en dat er veel steun is voor jong talent ('op een veel democratischer manier dan in Rusland'), maar dat volwassenen die altijd al een instrument wilden bespelen maar daar eigenlijk nooit aan toe gekomen zijn, weieens worden ver geten. „Er zijn mensen die zó enorm graag willen. Die er misschien zelfs ooit van gedroomd hebben om artiest te zijn." Elena besloot zich vooral toe te leggen op deze groep leerlingen, vanwege hun motivatie, hun bewuste keuze om piano te willen leren spelen en hun grote inzet. Geïntrigeerd döor mensen en wat hen bezighoudt, blééf ze ontdekken en zich verbazen. Bijvoorbeeld over het grote talent van een oudere leerling die, na periodes in zijn leven waarin hij dikwijls achter de piano zat en jaren dat hij het klavier nauwelijks aanraakte, sinds anderhalf jaar bij haar studeert. „Het is perfect wat hij doet. Ik ben streng als ik hem lesgeef, dat geef ik toe. Het is niet gauw goed. Maar ik denk dat dat in dit geval gerechtvaardigd is. Het is zonde om zo'n groot potentieel te laten liggen en er niets mee te doen." Uitlaatklep Maar of iemand nu op een hoog niveau speelt of niet, Elena is geboeid door haar leerlingen. „Ik merk dat muziek voor veel mensen een heel goede uit laatklep is, een manier om emoties te uiten. Muziek geeft hun de mogelijkheid om iets te vertellen. Ik vraag me altijd af 'wat voor persoon zit er voor me?' Wat beweegt iemand om muziek te willen spelen? Uit de manier van spelen kun je vaak heel veel afleiden." Ze vindt dat ze, door de nieuwe aspec ten van het lesgeven die ze hier heeft ontdekt, zelf ook gegroeid is in haar vak. „Ik ben inventiever geworden, flexibeler ook. Het is niet meer, zoals in Rusland, een min of meer vast programma in de sfeer van 'doe dit' en 'speel dat'. Het gaat veel meer in samenspraak met de leerlingen, het hangt af van wat mensen zelf willen. En als iemand lekker zit te spelen, dan vind ik dat heerlijk. Dat is het doel. Dan beleef ik er ook enorm veel plezier aan, op wat voor niveau het ook is." Belangrijk is in haar ogen dat leerlingen de mogelijkheid krijgen om ook echt op te treden voor publiek. Daarom organi seert Elena minimaal eens per jaar een voorspeelmiddag in de toepasselijke entourage van een concertzaal. Alle leerlingen, ongeacht hun niveau, treden dan voor het voetlicht. „Op die manier maken sommigen hun droom waar. En al speelt iemand nog helemaal nog niet zo lang piano en al zit 'ie maar twee minuutjes op dat podium, maakt niet uit, hij is artiest." Gemotiveerde leerlingen die informatie willen over lesmogelijkheden, kunnen bellen met Elena Skorobogatova, tel. 072-5062792. ^gespecialiseerd in antieke vruchtenhouten tafels Engels antiek donker gepatineerde meubels In 1992 werden de reeds bestaande internationale contacten verder aange scherpt. Het Italiaanse Livorno was al geruime tijd een graag geziene gast in Heiloo en het juniorenteam van Double Stars bracht in 1992 een tegenbezoek. In 1997 was het opnieuw raak toen het adspirantenteam van de honkbalafde ling van Double Stars naar Livorno afreisde. Uiteraard mag Livorno dan ook niet ontbreken tijdens de festivitei ten rond het tienjarig bestaan: het junio renteam van Livorno neemt deel aan het honkbaltoernooi. Nieuw clubhuis Hoogtepunt in het bestaan van Double Stars is ongetwijfeld de 'eigenhandige' bouw van het clubhuis. Moest tot 1997 volstaan worden met een viertal kleed kamers van kunststof en een kantine die voorheen diende als noodwinkel, op 30 augustus 1997 kon wethouder Juup Wuijster een schitterend clubgebouw openen. Ook op sportief gebied liet Double Stars van zich horen. Met name de promotie van het eerste honkbal team in 1998 naar de topklasse sprak tot de verbeelding. Om het jubileum luister bij te zetten komt de bondscoach van de Nederlandse softbalsters, Craig Montvidas, naar Het Vennewater tijdens een thema-avond op maandag 23 augus tus. Niet alleen om te vertellen waarom zijn ploeg de Olympische Spelen niet haalde, maar ook om zijn visie te geven over hoe de jeugd te boeien voor het honk- en softballen. Want juist in die groep heeft Double Stars behoefte aan uitbreiding van het ledenbestand. Het Junioren honkbaltoernooi wordt gehouden van woensdag 25 tot en met vrijdag 27 augustus met als deelnemers Livorno, het Nederlands Cadettenteam (dit jaar Europees kampioen geworden in Praag), Pirates en Double Stars Heiloo. Het weekend van 28 en 29 augustus moet het hoogtepunt van de festiviteiten worden. Zaterdag is er onder andere een jeugdclinic voor alle jeugdleden onder leiding van sport-technisch mede werker van de KNBSB, Kevin van Haagen, en met medewerking van de selectiespelers van Double Stars en pro minenten uit de honkbal- en softbalwe- reld. De nieuwe speeltuin voor de jeugd naast het clubhuis wordt om 12.00 uur officieel geopend. Om 16.00 uur wordt de wedstrijd Double Stars Heiloo- Livorno gespeeld en vanaf 18.00 uur is er een barbecue met aansluitend een feestavond. Zondag is er vanaf 11.00 uur een rom melmarkt. Om 15.00 uur komen de ster ren van weleer nog eens in actie. De spe lers en speelsters die deel uitmaakten van de eerste teams van Foresters en BSC Heiloo gaan met elkaar nog eens de strijd aan. Daarna zal de feestweek afgesloten worden in stemmige sfeer met live muziek. Alle activiteiten vinden plaats op het sportcomplex van Double Stars aan Het Vennewater. HEILOO - Met de gebruikelijke jaar vergadering opent Damclub Heiloo op 2 september haar 63ste seizoen. Nieuwe beoefenaars van deze denksport en oud dammers zijn op deze avond welkom. De bijeenkomst wordt gehouden in sporthal Het Vennewater en begint om 20.00 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met J. Kraakman, tel. 072-5333847. INSTALLATIEBEDRIJF - Badkamerinstallatie - Centrale verwarming - Dakbedekking - Loodgieterswerk Droonecampstraat 13 1851 TH Heiloo Telefoon 072-533 50 85 Werkplaats: Holleweg 19 MAKELAAR Voor al uw bomen, heesters, vruchtbomen, leibomen dakplatanen, rozen, vaste planten, haagplanten, vakkundig advies en een uniek groot assortiment Bezoek onze kwekerij Westerweg 53 Heilooërbos, tel. 072 512 89 36 ELAARSGROEP Kennemerstraatweg 129 te Heiloo tel.: 072 5335330 Met 4 kantoreiï actiefin de regio! (Alkmtiar 2Heiloo en v Heerhugowaard) Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny.van der Veer-Stoop Tel: 072 - 532 03 45 Elena Skorobogatova onderwijst een van haar pianoleerlingen. (Fotostudio Starfield) Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte Margreet Schouwenaar. HEILOO - Levensverhalen, vakantie verhalen, verhalen uit de oude doos of verhalen uit de dikke duim, ieder mens is een boek. De bladzijden zijn volge schreven met grote en kleine gebeurte nissen, anekdotes en herinneringen. Bij sommige mensen vragen de verhalen een dik schrift, bij anderen borrelt de fantasie maar komt het niet tot schrij ven. Voor al deze mensen start vrijdagoch tend 17 september de cursus (levens-) verhalen schrijven. In deze cursus wordt twaalf ochtenden lang gewerkt met ervaringen, herinneringen, maar ook met fantasie en fictie. Door middel van gerichte opdrachten wordt gewerkt aan het schrijven van teksten. Daarbij komen spelenderwijs de basisprincipes van het schrijven aan de orde. Op maandagavond 20 september start de cursus verhalen schrijven voor de wat gevorderde beoefenaars. Hier wordt met taal gespeeld en gegoocheld, er wordt geoefend met stijlen, genres, per spectieven en karakterbeschrijvingen en geploeterd op een plot. De cursussen zijn voor iedereen die van taal, vertellen en woorden houdt, maar vooral voor mensen die graag schrijven en het leuk vinden zowel met fantasie als met levensverhalen te werken. Voor inlichtingen en/of opgave kunnen belangstellenden na 19.30 uur bellen met de docente van de cursus, Margreet Schouwenaar, tel. 072-5332418.»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 1