Op weg naar een leven in primitieve omstandigheden René Veldt enthousiast en gedreven naar Nepal Volksdansclub Pridini start nieuw dansseizoen Reünie 1 ERA taxatie nodig? Broekman g] Restanten kasteel Ypestein blootgelegd Vos Makelaardij KMA NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Dé Hy^heekwinkel LOKEEND RECLAME ECLAME VAN DER BORDEN 072-5351000 APELLA P1 BfipF Redactieacquisitie en administratie 1 SEPTEMBER 1999 «El J Drukkerij uitkijkpost bv 64e JAARGANG NO. 35 Expositie in het Trefpunt Rommelmarkt Dompvloetlaan Hobbyfarm begint weer Kunst in de Kas Lezing over Isaac Israëls Boomkwekerij G. Meijer Al meer dan 30 jaar vrijdag 3 september HSV dames mm m 25 jaar SCH0NG SCHILDERWERKEN B.V. 06-53576089/072-5338472 Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkel heeft er dé hypotheek voor! autobelettering reclameborden. Oosterzijweg 122 Heiloo Tel. 072-532 10 65 NVM Geslaagd De Hoefsmid 5 - 1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Te(efoon: 072 533 01 75 Telefax 072 533 56 44 ISDN 072 532 02 94 e-mail uitkijkpost@wxs.nl Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - Als alles volgens plan ver loopt, zit hij vandaag in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Maar vorige week rende René Veldt (45) nog rond in Heiloo, om de laatste voorbereidin gen te treffen voor zijn reis en verblijf van een jaar in Nepal. De oud-Hei- looër, die jarenlang actief was bij Ge red Gereedschap (de organisatie die oud gereedschap inzamelt en opknapt en het vervolgens transporteert naar de Derde Wereld), gaat zich als vrijwilliger inzetten voor een aantal projecten van de Utrechtse hulporganisatie Vajra. Het is bij het inpakken van de bagage letterlijk en figuurlijk wikken en wegen om te bepalen wat je meeneemt, verze kert René. Met speciale toestemming om twintig kilo meer mee te mogen nemen in het vliegtuig, moet hij het doen met een maximum van veertig ki lo. Veel te weinig, zo blijkt al snel. De nostalgische, maar zeer functionele handnaaimachine van Gered Gereed schap die klaarstaat voor vertrek, weegt veertien kilo en moet waar schijnlijk nog even thuisblijven. Net als het stapeltje laptops, waarvan hij er voorlopig nog maar één kan meene men. Met een beetje mazzel lukt het waarschijnlijk wel om een aantal kleine zonnepaneeltjes in zijn bagage te stop pen. Laptops en zonne-ovens Behalve enkele persoonlijke bezittin gen, kleding en een stapel boeken over de taal en cultuur van Nepal zijn de spullen die meegaan naar het land waar René het komende jaar zal leven be stemd voor de projecten waar hij aan mee gaat werken. De dingen die nu nog niet in de koffer passen, gaan later mee met enkele reisgezelschappen met be stemming Nepal. Zo zijn de laptops bestemd voor een dagcentrum voor verstandelijk gehan dicapte meisjes in de hoofdstad Kath mandu, dat is gehuisvest in de woonka mer van het huis van een moeder van één van de meisjes. Het is de bedoeling 'iyA' René Veldt, vlak voor zijn vertrek naar Nepal (Fotostudio Starfield) dat René er polshoogte gaat nemen en bekijkt wat de mogelijkheden zijn om de opvang uit te breiden. De zonnep aneeltjes moeten dienst gaan doen als stroomleverancier in een piepklein, moeilijk bereikbaar bergdorpje, hoog HEILOO - Velen zijn de afgelopen maanden ongetwijfeld op vak'antie ge weest naar landen als Frankrijk, Spanje, Italië, Engeland en Griekenland. En misschien heeft u kennisgemaakt met de plaatselijke folklore. Folklore uit zich onder meer in muziek en folkloris tische dansen. Wie het vakantiegevoel nog even wil vasthouden, de volgende vakantie mee wil kunnen doen met de dansen, en ook nog sportief wil bewe gen op muziek, kan eens komen kijken bij de Heilooër volksdansvereniging Pridini. Bij Pridini zijn nieuwe leden van elke leeftijd van harte welkom, om in een gezellige sfeer te dansen en kennis op te doen van de cultuur uit de verschil lende landen. Er worden dansen aange leerd uit vrijwel de hele wereld. Om te ervaren wat volksdansen is, kunt u twee gratis proeflessen volgen. Speciale kle ding of schoeisel is niet noodzakelijk. Er is een kleutergroep, voor kinderen van 4 tot 6 jaar. De kleuters leren op dinsdag van 16.15 tot 17.15 uur van Yvonne Klaver de nodige dansjes, in de Ypsalon aan de Hucht in Ypestein. De kindergroep beginners van 6 tot 13 jaar dansen op woensdag van 18.00 tot 19.00 uur en de kindergroep gevorderd van die leeftijd op woensdag van 18.30 tot 19.30 uur. Er wordt les gegeven door Coby Hogendijk in het gebouw van Kleurenpracht, naast sporthal 't Vennewater. De volwassenen beginners en gevor derden hebben les van Clara Seyn op woensdag van 20.00 tot 21.30 uur, ook in het gebouw van Kleurenpracht. Voor de meer ervaren volksdansers die wel eens op willen treden, heeft Pridini een volksdans-demonstratiegroep. Onder leiding van Annemieke Pauptit wordt tweemaal per maand op vrijdagavond geoefend in het Open Huis. Wie kennis wil maken met de volks dans en met Pridini kan komen kijken bij één van de groepen of informatie vragen bij Nico Blom, tel. 072-5321340 of Marianne Schippers, tel. 5334110 (beiden bereikbaar na 18.00 uur). Jong en oud kunnen weer volksdansen bij Pridini. in de Himalaya. Het plaatselijke schoolgebouwtje verkeert in zo'n slech te staat dat reparatie dringend nodig is, evenals de nieuwbouw van een extra lokaal. Daarbij komt de aanleg van sa nitaire voorzieningen in de vorm van een paar latrines, waarmee de hygiëne in het dorp moet verbeteren en ziektes worden voorkomen. Tot slot gaat René assistentie verlenen bij de constructie van zonne-ovens in vijf vluchtelingenkampen in het zuid oosten van Nepal, waar in totaal zo'n honderdduizend vluchtelingen uit Bhu tan verblijven. De houtkap die daar plaatsvindt op de berghellingen om de bevolking van brandhout te voorzien, gaat problemen opleveren. Met onder ovens die verwarmd worden door de zon moeten de mensen straks hun voedsel kunnen klaarmaken. Baasje spelen Hoewel René inmiddels een eigen stichting (Stichting Veldwerk) opzette om hulp te verlenen in Derde Wereld landen, koos hij er bewust voor om zich komend jaar als vrijwilliger in dienst te stellen van de stichting Vajra. „Ik ken de organisatie omdat Gered Gereed schap er meerdere malen gereedschap aan leverde. De projecten lopen al een tijdje. Vajra doet nu het regelwerk, zodat ik me volledig op de uitvoering kan richten. En wat ik belangrijk vind: bij de projecten wordt gewerkt volgens het principe van Gered Gereedschap. Wij komen daar niet om het baasje te spelen. Er is een bepaalde hulpvraag vanuit de bevolking, en wij gaan kijken hoe we het probleem samen met hen op kunnen lossen. We dragen ideeën aan en helpen bij de uitvoering, maar de bevolking is uiteindelijk zelf verant woordelijk." Schoon schip maken Het idee om een jaar lang ontwikke lingswerk in het buitenland te gaan doen, kreeg René vorig jaar. „Ik was op een punt in m'n leven aangekomen dat ik schoon schip wilde maken. Eens iets heel anders doen, weg van alle materië le zorgen hier in Nederland." Hij ver kocht zijn huis en inboedel en vroeg aan zijn werkgever een jaar lang onbe taald verlof. De bestemming Nepal koos hij vanwege een kort verblijf twee jaar geleden in de Indiase provincie Ladakh, waar hij onder meer verbleef in een boeddhistisch nonnenklooster. „Mijn ervaring is dat de bevolking in die streken, India, Nepal, uiterst vrien delijk is. Het levenstempo is er aange naam, veel rustiger dan hier. En boven dien boeit het boeddhisme me enorm." In februari van dit jaar nam hij al een kijkje in Nepal, onder meer in het berg dorp waar hij gaat werken. „Verbazing wekkend in wat voor compleet andere wereld je terecht komt. De hele dorps bevolking was op een gegeven moment in discussie over de vraag of de geit, die in het huis waar ik straks wordt onder gebracht altijd onder de trap staat, dan binnen mag blijven staan of naar buiten moet. Dat zijn hele andere zorgen dan hier in Nederland." Enthousiast en gedreven praat hij over zijn nieuwe, tijdelijke thuisland en het werk dat hij gaat doen, hoewel hij zich wel degelijk realiseert dat de bijdrage die hij in z'n eentje kan leveren, be scheiden is. „Maar behalve dat ik denk dat ik er zelf veel van kan leren, wil ik absoluut niet nalaten datgene te doen wat ik kan doen. Ook al is het maar een druppel op een gloeiende plaat. Want ondertussen is het wel zo dat vele drup pels samen een emmer vol maken." Het komende jaar wordt voor René overigens ook een periode waarin hij de mogelijkheid zal overwegen om zich voor langere tijd in Nepal te vestigen. „De vraag is: kan ik me aanpassen, kan ik er aarden? Want de levensomstan digheden zijn natuurlijk uiterst primi tief. Ik geef mezelf een jaar de tijd om dat uit te vinden. Dan kom ik in elk geval eerst terug naar Nederland, want m'n vliegticket is een jaar geldig. En wat er daarna gebeurt, dat zie ik dan wel weer." Wie meer informatie wil over de werk zaamheden van René Veldt en van de Stichting Veldwerk, kan contact opne men met het secretariaat, Ward Soeting, tel 072-5110212. HEILOO - Amateurkunstenaars Chris Gibbels en Nienke Hink exposeren hun werk in het Trefpunt aan het Abra ham du Bois-hof 2, van 7 september tot 1 november. Chris Gibbels werd geboren in Den Bosch en is sinds 1952 woonachtig in Heiloo. Gibbels is vanaf 1984 lid van HAK, de Heerhugowaardse Amateur Kunstenaars, waar hij begeleid wordt door enkele docenten. Hij begon met modeltekenen en ging zich nadien met olieverf-schilderen bezighouden. De laatste drie jaar is het aquarelleren een van zijn activiteiten geworden. Nienke Hink exposeert aquarellen. Ze werd geboren in Enschede en woont sinds 1971 in Heiloo. Vanaf 1993 volgt zij lessen bij Ingeborg Bleizen bij Ibis kunstzinnige vorming te Alkmaar. Nienke aquarelleert voornamelijk bloemen. HEILOO - Op zondag 5 september wordt door de bewoners van de Domp vloetlaan een rommelmarkt gehouden. De rommelmarkt begint om 10.00 uur en eindigt om 17.00 uur. De toegang is gratis. HEILOO - De Hobbyfarm begint weer. De Hobbyfarm is een stichting die voor jong en oud creatieve activitei ten houdt. Bijna alle groepen gaan weer van start, zoals houtbewerking, beeldhouwen en schilderen. Ook de jeugdgroepen gaan aan de slag en draaien voor het eerst op woensdag 8, op vrijdag 10 en op zaterdag 11 sep tember. Er zijn nog enkele plekken open voor kinderen die graag willen knutselen. Om de kinderen te kunnen begeleiden zijn nog vrijwilligers nodig, mensen die het leuk vinden om met kinderen te werken en iets creatiefs te maken. Vooral de woensdaggroepen en de za- terdaggroep kunnen nog mensen ge bruiken. Voor informatie kunt u con tact opnemen met Antoinette Bontje, tel. 072-5338968 of met Ilse Plasmeijer, tel. 5338838. HEILOO - '205 Meter gestikt' is de ti tel van de vijfde editie van Kunst in de Kas, die dit jaar plaatsvindt op 3,4 en 5 september. Ook nu hebben de organi satoren, interieurarchitekt Anne La- want, beeldend kunstenaar Peter Huij- zer en Zilvervinger (allen uit Heiloo), de kas omgetoverd tot een ruimte vol spanning en orginaliteit, met een fasci nerende mix van beeldende kunst en vormgeving. Het tentoongestelde werk van Peter Huijzer, Zilvervinger en Mans Lenards maken er een visueel feest van. Klas siek in materiaalgebruik zijn de foto's van Mans Lenards en het werk van Pe ter Huijzer (schilderijen, foto's). Zilver vinger toont effectvolle, maar ook inge togen installaties. De tentoonstelling is opgesteld in het kassencomplex aan de Vennewaters- weg hoek Het Malevoort te Heiloo en is geopend op vrijdag, zaterdag en zon dag van 10.00 tot 18.00 uur. Voor meer informatie kunt u bellen met tel. 072- 5336966. HEILOO - In samenwerking met De Kunsthal in Rotterdam houdt de Stich ting Vrije Academie voor Kunsthisto risch Onderwijs een eenmalige lezing over de Hollandse impressionist Isaac Israëls (1865-1934). Op woensdag 15 september o'm 20.00 uur vindt de lezing plaats in het Open Huis. Zonnige strandgezichten, portretten van actrices, schrijfsters, worstelaars en acrobaten en stadsgezichten van Parijs en Amsterdam. Dit alles typeert het werk van Isaac Israëls. In De Kunsthal worden circa honderd schilderijen, vijf tig aquarellen, pastels en tekeningen getoond. De tentoonstelling ligt in het verlengde van de Haagse School-ten- toonstelling twee jaar geleden. Isaac was de zoon van de beroemde schilder Jozef Israëls. Isaac was een im pressionist in zowel onderwerpen als techniek. Zijn vlot opgezette doeken doen denken aan het Franse impressio nisme en het stadsleven was zijn bron van inspiratie: wandelaars in het Am sterdamse Oosterpark, voorbijgangers op de grachten, ruiters in Hyde Park in London. Hij schilderde ook een bepaalde kant van de maatschappij: arbeiders, cafébe zoekers en de meisjes in de danshuizen. Tijdens de lezing wordt gesproken over het leven en werk van Isaac Israëls. De lezing vormt een uitstekende voorbe reiding op een bezoek aan de expositie in De Kunsthal (van 4 september tot en met 9 januari). In Heiloo wordt de lezing gehouden door künsthistoricus Bastiaan Voort man. De lezing is voor iedereen toe gankelijk en begint om 20.00 uur. De toegangsprijs is f 12,50. Reserveren is niet mogelijk. Half september start ook het reguliere cursusseizoen van de Vrije Academie. Komend jaar zijn er de volgende cur sussen in Heiloo: De kunst van de twin tigste eeuw, Hoogtepunten uit de kunstgeschiedenis, Grandeur van de 19de eeuw en Overzichtscursus kunst geschiedenis. U kunt de gratis cursus- brochure ophalen bij de bibliotheek of aanvragen bij de Vrije Academie, tel. '020-4185050. Voor al uw bomen, heesters, vruchtbomen, leibomen, dakplatanen, rozen, vaste planten, haagplanten, vakkundig advies en een uniek groot assortiment Bezoek onze kwekerij Westerweg 53 Heilooërbos, tel. 072 512 89 36 locatie: sportpark HSV aanvang: 18.30 uur iedereen is welkom aankondiging aangeboden door: MAKELAARS <fr TAXATEURS ONROEREND GOED Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte Kennemerstraatweg 125-1851 BC-HEIL00 tel. 072 5320322 i VERKOCHT MAKELAAR Cm /V IV /I /V IVI n - Badkamerinstallatie - n/AUniVIMIMCP - Centrale verwarming - Dakbedekking INSTALLATIEBEDRIJF - Loodgieterswerk Droonecampstraat 13 1851 TH Heiloo Telefoon 072-533 50 85 Werkplaats: Holleweg 19 Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop Tel: 072 - 53 2 0 3 45 HEILOO - Plaatsgenote Anouk Lam- brechts studeerde onlangs af in de Poli ticologie aan de Universiteit van Am sterdam. RSGROEP NVM Kennemerstraatweg 129 te Heiloo tel.: 072 5335330 'Met 4 kantoren actiefin de regio! (Alkmaar (2), Heiloo en Heerhugowaard) ^gespecialiseerd in antieke vruchtenhouten tafels Engels antiek donker gepatineerde meubels HEILOO - Een acht meter lange muur,behorend tot de fundamenten van het voormalige kasteel Ypestein. Amateur-archeologen van de archeologische werkgroep van de Stichfing Baduhenna uit Heiloo legden de muur onlangs bloot op het terrein van PC Willibrord, op de plek waar onlangs paviljoen Vincentius tegen de vlakte gingHet kasteel dateert waarschijnlijk uit ongeveer 1620toen Bardesius I het bewoonde. Rond 1780 werd het kasteel voor sloop verkochtmaar ruïnes van het bouwwerk zijn nog tot 1928 zichtbaar geweest. Momenteel wordt overlegd hoe en op wat voor termijn verdere opgraving van de fundamenten van het kasteel plaats zullen vinden. Fotostudio Starfield)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 1