Jaap en Corrie Tervoort 60 jaar samen Verkoopplmen? Broekman ERA mascotte Gemeenteraad akkoord met uitgekleed beeldkwaliteitsplan stationsomgeving Rijk en Maarten in Heiloo Gezellig snuffelen op de vlooienmarkt Doek valt voor Ypestock KMA NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN VAN DER BORDEN Dé HyfJ||heekwinkel TEIL^PIERICK na LOKEEND RE Redactieacquisitie en administratiei 3 NOVEMBER 1999 zaterdag 6 november Boomkwekerij G. Meijer Al meer dan 30 jaar Feest op de Freinetschool C- HACHMAINJG Dialezing Groei en Bloei mm Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkel heeft er dé hypotheek voor! Kennemerstraatweg 125-1851 BC-HEILÖ0 tel. 072 5320322 VOOR ALLES WAT MET HUISVESTING TE MAKEN HEEFT autobelettering reclameborden. Oosterzijweg 122 Heiloo Tel. 072-532 10 65 Voor al m bomen, heesters, vruchtbomen, leibomen, dakplatanen, rozen, vaste planten, haagplanten, vakkundig advies en een uniek groot assortiment F LbJu J) JDrukkerij uitkijkpost bv 64e JAARGANG NO. 44 Heiloo Wereldwijd ondersteunt project in Nicaragua Gevonden voorwerpen De Hoefsmid 5-1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) Buk Buk Pigmeat live deur open: 21.00 uur toegang: 10- Westerweg 53 Heilooërbos, tel. 072 512 89 36 Makelaars sinds 1933 Het diamanten echtpaar Tervoort-Weijers. Fotostudio Starfield) HEILOO - Ooit begon het tijdens het kaarten met 'voetje vrijen' onder de tafel. Ruim zestig jaar later en negen kinderen, vijfentwintig kleinkinderen en zes achterkleinkinderen rijker, kij ken Jaap Tervoort (86) en Corrie Ter voort-Weijers (84) terug op een actief en gelukkig leven. Op 8 november is het zestig jaar geleden dat ze in Eg- mond-Binnen in het huwelijksbootje stapten, een feest dat ze aanstaande zondag vieren samen met familie, vrienden en kennissen. Goed teamwork, dat is volgens Corrie Tervoort de basis van hun huwelijksge luk. Want in een gezin met negen kin deren, onder wie drie tweelingen, met een hardwerkende vader die lange dagen draait als timmerman en een moeder die ook nog eens 1001 andere activiteiten voor diverse verenigingen in het dorp ontplooit, moet er het een en ander georganiseerd worden. Samen stonden (en staan) ze sterk: zo sprong bijvoorbeeld ook Jaap, 's avonds na zijn werk, dagelijks bij in het huishouden. „We zijn gewoon heel goed op elkaar ingespeeld," vat Corrie samen. Pesterige jongens Nog tot in detail kan zij zich herinneren hoe ze als kinderen in Egmond-Binnen buiten speelden. 'Een beetje pesterige jongens' vond ze de buurjongens van Tervoort, die geregeld haar klompen verstopten. Tot ze ging werken bij een broer van Jaap, vier jaar lang meehielp in de huishouding en de melkwinkel en ontdekte dat die Tervoorts eigenlijk heel aardig waren. Helemaal overtuigd was ze toen ze, na een verjaardagsfeest je in Castricum, samen met Jaap naar huis fietste en de vonk definitief over sprong. 'Klein, maar dapper', omschrijft Jaap op zijn beurt zijn geliefde, die hij die avönd voor het eerst kuste en met wie hij ruim. een jaar later trouwde. En dat Corrie van aanpakken weet, kwam me teen al goed van pas in het eerste jaar van hun huwelijk, toen Jaap tijdens de mobilisatie als kok in het leger diende en het paar in Hilversum woonde. Huize Tervoort was geliefd adres bij militairen die in het weekend niet naar huis konden en gastvrij werden ont haald door Jaap en Corrie. Maar ook later toen het stel, na terugkomst in Egmond-Binnen, in de oorlog eva cueerde naar de Rechte Hondsbos- schelaan in Heiloo en in 1943 de eerste tweeling geboren werd, gevolgd door nog eens zeven kinderen. Naast de zorg voor de kinderen was Corrie bovendien actief voor de katho lieke kerk, coördineerde ze het ophalen van oud papier door de jeugd voor het jeugdwerk van de kerk, verzorgde ze samen met buurtgenoten het bezoek aan zieken, was ze bestuurslid en jury lid van gymvereniging Klimop en was ze één van de oprichters van Katholiek Vrouwen Gilde Sint Monica. Zelf schrijft ze de eer voor een groot deel toe aan de vele hulp van echtgenoot Jaap en van haar zussen Mien en Jo, die geregeld een helpende hand boden. „Zonder al die hulp had dat allemaal niet gekund." Reuze trots Dat meerdere kinderen Tervoort later, net als vader Jaap, in de bouwwereld terecht zijn gekomen, is eigenlijk niet zo vreemd. Hutten bouwen konden ze naar hartelust, met hout en spijkers die ze kregen van hun vader. De door Jaap geconstrueerde zandbak, schommel, wip, evenwichtsbalk en ringen in de achtertuin vormden een geliefd speel- oord, niet alleen voor zijn eigen kroost maar eveneens voor de kinderen uit de buurt. En ook bij de hobbyclub die hij begon in Plan Oost konden kinderen zich uitleven met hout, hamer en spij kers. Hoewel de leeftijd inmiddels wel een rol is gaan spelen, zijn Corrie en Jaap nog steeds actief. Alweer twaalf jaar wonen ze met z'n tweeën op de Vinken- baan en er wordt er nog van alles geor ganiseerd en gedaan. Biljarten, een kaartclubje, het vrouwengilde en niet te vergeten bezoek aan en van kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Want allebei zijn ze reuze trots op hun gezin, „Natuurlijk hebben we ook zorgen gehad en was het vroeger niet altijd even makkelijk om de eindjes aan el kaar te knopen. Maar tegen Jaap zeg ik altijd: ze zijn allemaal nog bij elkaar en iedereen is nog gezond, wat willen we nog meer!" HEILOO - Deze week is het feest in Boekenstein. Vanmiddag, bij het ver schijnen van deze krant, worden de on der één dak samengebrachte Freinet school en basisschool De Zuidwester feestelijk geopend. De kinderen van de Zuidwester zijn gisteren getrakteerd op een gezellige dag, maar morgen viert de Freinetschool nog een eigen feestje. De school staat dan namelijk stil bij het vijftienjarig jubileum. De school wordt voor deze gelegenheid omgetoverd in een heuse circusschool, waar acroba tiek, goochelkunst, schminck- en bel- lenblaastechnieken geoefend kunnen worden. Dit alles met behulp van circus Kristal uit Amsterdam, die de dag af zal sluiten met een optreden. NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN INSTALLATIEBEDRIJF HEILOO - Groei en Bloei afdeling Heiloo houdt op dinsdag 9 november de maandelijkse lezingavond met als onderwerp 'Monet, zijn leven en zijn tuin'. De schilder Claude Monet, die als de 'uitvinder' van het impressionisme wordt beschouwd, vestigde zich in 1883 in Giverny (circa zestig kilometer ten westen van Parijs) en toverde zijn aan vankelijke groentetuin om in een prachtige bloementuin met vijvers. Bij het tot stand komen van vele beroemde schilderijen speelde zijn tuin een b- elangrijke rol. De dialezing wordt verzorgd door B. Geersema, tuinarchitecte te Soest. De lezing wordt gehouden in het ontmoe tingscentrum van psychiatrisch cen trum Willibrord, Kennemerstraatweg 464. Aanvang is 20.00 uur. De toegang is voor iedereen gratis. RSGROEP Kennemerstraatweg 129 te Heiloo tel.: 072 5335330 'Met 4 kantoren actiefin de regio! (Alkmaar (2), Heiloo en Heerhugozoaard) - Badkamerinstallatie - Centrale verwarming - Dakbedekking - Loodgieterswerk Droonecampstraat 13 1851 TH Heiloo Telefoon 072-533 50 85 Werkplaats: Holleweg 19 MAKELAAR EN TAXATEUR O.G NVM Kennemerstraatweg 89.1814 GD Alkmaar Telefoon 072 - 512 72 72' Fax 072 - 511 63 89 VERKOCHT MAKELAAR Rosner di Bari Comma Blacky Dress Marc Mascotte Mode Mascotte Mode Stationsweg 85 Heiloo Geesterduin 54 Castricum de Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Reuactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden n[=^ aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! Cain Josephine Co Mark HEILOO - Een project in Nicaragua, dat is het doel waarvoor het Platform Heiloo Wereldwijd dit najaar actie voert. Het platform, dat elk jaar een bepaald project in ontwikkelingslanden of voormalige Oostbloklanden onder steunt, is een samenwerkingsverband van verschillende ideële organisaties. Dat zijn Gered Gereedschap, het In terkerkelijk Vredesberaad, de stichting Een Hart voor Polen, Het Lichtbaken, Sarana, Stedenband Heiloo-Swietoch- lowice, Teilhard de Chardin, Wereld winkel Heiloo, Kerk en Samenleving, werkgroep ZWO van de gereformeer de kerk Heiloo en het COS Noord- Holland noord. Elk jaar draagt een van deze organisa ties een project voor. Dit jaar is dat de Wereldwinkel Heiloo met het project ProArte. Dit is een Nicaraguaanse or ganisatie die producten afneemt van een groot aantal fami'iewerkplaatsen en uitvoert naar Fair Trade, die vervol gens de producten weer doorverkoopt aan de wereldwinkels. Speciale steun wordt nu gevraagd voor de familiebe drijfjes die vorig jaar getroffen zijn door de orkaan Mitch. Als start van de actie wordt er op maandag 22 november in het Trefpunt een informatie-bijeenkomst gehouden, die om 20.00 uur van start gaat. Een aantal sprekers, onder wie Jan Rood, zal de bijzonderheden van de actie toe lichten. De Wereldwinkel richt voor de verkoop een kraampje in met produc ten van ProArte. HEILOO - Dik achthonderd bezoekers meldden zich zondag aan de poort van sporthal Het Vennewater voor een groots opgezette vlooienmarktTachtig standhouders verkochten de meest uiteenlopende zaken, zoals notenhouten kasten, Friese staartklokken, potjes, pannetjes, schilderijen, ansichtkaarten, boeken, platen en tal van andere snuisterijenVanwege het grote succes wordt de vlooienmarkt in maart en april herhaald. Fotostudio Starfield) HEILOO - Met dertien stemmen voor en zes tegen heeft de gemeenteraad maandagavond het beeldkwaliteitsplan voor de stationsomgeving aangeno men. Voorstemmers waren de coalitie partijen VVD en CDA, plus oppositie partij PvdA, tegen stemden de fracties van Heiloo 2000, GroenLinks en D66. Terwijl buiten de storm om de kantine van gemeentewerken gierde, probeer den de oppositiepartijen binnen nog een keer een stevig partijtje mee te bla zen. Annabelle ten Hoope van Heiloo 2000 zag de noodzaak van nu te beslissen al helemaal niet in, en zeker niet omdat de essentiële delen uit het plan waren gehaald. De besluitvorming voor de nieuwe bibliotheek en de locatie van Taxi Zwart is namelijk door het college opgeschort. Deze onderwerpen ston den maandagavond dus niet ter discus sie. Hans van Halem van D66 vond het ook geen goed plan om deze onderwer pen uit de discussie te lichten, hij zag liever een totaalplan. Maar Roelof Bos (PvdA) oordeelde tegenovergesteld. Een verstandige beslissing, zo vond hij. Maar vervolgens vond hij het toch nodig om nogmaals te pleiten voor een bibliotheek verdeeld over twee bouw lagen. Wethouder Juup Wuijster-Schud- deboom liet zich ondanks herhaalde pogingen van de PvdA-man niet uit haar tent lokken en volhardde in haar voornemen om er niets, maar dan ook niets over te zeggen. Martin Groot van het CDA probeerde het later nogmaals door te zeggen dat hij binnenkort de A aankondiging aangeboden door: MAKELAARS TAXATEURS ONROEREND GOED HEILOO - Rijk de Gooyer en Maarten Spanjer zijn geen onbekenden van el kaar. Naast de jarenlange vriendschap die ze met elkaar hebben, werken ze ook veelvuldig samen. Niet alleen in het programma en de reclamespots die momenteel op televisie te zien zijn, maar ook bij Talk Radio waar ze weke lijks te horen zijn. Bovendien heeft er tussen hen een intense briefwisseling plaatsgevonden in een bekend lande lijk weekblad. Ze hebben besloten de samenwerking Maarten Spanjer en Rijk de Gooyer. op het toneel voort te zetten in een avondvullend theaterprogramma. Op donderdag 11 november brengen ze dit theaterprogramma 'Rijk en Maarten' op de planken in Theater De Beun. Het programma is opgebouwd rond het geschreven oeuvre van het tweetal. Zo publiceerde Rijk de Gooyer 'Gerefor meerd en andere verhalen' en onlangs kwam het tweede boek van Maarten Spanjer 'Moedeloos voorwaarts' uit. In de voorstelling dragen de acteurs voor uit deze bundels, aangevuld met uit het leven gegrepen anekdotes. Op het podium worden ze bijgestaan door dominee Klaas Vos, tevens de chauffeur van het tweetal. Wie Rijk en Maarten enigszins kent, zal begrijpen dat ze door improvisaties voor onver wachte wendingen en komische situ aties zullen zorgen. De voorstelling begint om 20.15 uur. Kaarten zijn a f 32,50 (CJP en 65-plus f 30,-) verkrijgbaar bij de kassa van De Beun, open van maandag tot en met vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur. HEILOO- De volgende voorwerpen zijn bij het bureau als gevonden aange meld: twee sleutels aan musketonhaak, Opel-autosleutel, mobiele telefoon, zwarte linker babyschoen maat 19, bruine leren map, witte kapuchonmuts. eerste ontwerpen hoopte te zien. 'Een enkel woongebouw' De PvdA ondersteunde verder het pro test dat bewoners van de Holleweg in een eerdere vergadering hadden laten horen. Zij vrezen een appartementen gebouw op de hoek Holleweg/Zeeweg. Hun angst is verlies van parkeerplaat sen en groen. Het antwoord van Wuij- ster-Schudeboom luidde ook dit keer dat er onderzoek verricht wordt naar het totale aantal parkeerplaatsen. Er moet een balans ontstaan. De angst voor grote apaartementencomplexen deelde zij echter niet. 'Er is sprake van een enkel woongebouw, tussen veel groen', omschreef zij de plannen voor de bebouwing aan de noordzijde van de Zeeweg. Geen bouwblokken, geen to rens, bezwoer zij nogmaals. John Daas vroeg of het college met de NS de discussie wil aangaan over het ondergronds brengen van het spoor. Het college doet niet anders dan praten met de NS, volgens Wuijster. Maar on dergronds spoor betekende volgens haar wel dat van de huidige drie spoor wegovergangen er dan zeker twee weg moeten. Gré Ris (PvdA) hield als Heilooër pur sang een warm pleidooi voor het be houd van het authentieke dorpscen trum. Haar schrikbeeld ligt even ten zuiden van Heiloo: het aanzien van het dorp Limmen. Wuijster was het met haar eens, maar vond dat de gemeente het aan de ondernemers verplicht is het stationscentrum een facelift te geven. Een geruststelling voor diezelfde on dernemers overigens was de toezegging dat zij geen baatbelasting' zullen hoe ven te betalen. Dat wordt geen haalba re zaak, zo heeft het college geconclu deerd. Stevige verwijten Over het aantal woningen dat er ge bouwd wordt in het stationscentrum was minder duidelijkheid, ondanks vra gen van PvdA'er Bos. Volgens Wuijster zijn dat er zo'n 68, waarvan minstens twintig sociale huurwoningen. Zeker was volgens haar dat er evenwijdig aan het spoor niet gewoond zal worden, in verband met geluidsoverlast. Maar con crete plannen liggen er volgens haar nog niet. Stevige verwijten kwamen er maandag avond van de kant van GroenLinks. Deze partij was, zoals altijd, ontevreden over de procedure. Met de inspraak van de bevolking was niets gedaan, zo oor deelde Arend Pleizier. Het plan was omgeven met geheimzinnigheid en ook begreep hij het nut niet van vertrouwe lijke stukken. Wuijster verweerde zich door te memoreren dat zij pas in sep tember, na de portefeuillewisseling, in het stationscentrum was 'gestapt'. Het vertrouwelijk behandelen van stukken was volgens haar dan ook slechts een kwestie van voorzichtigheid geweest. Op de agenda van deze raadsvergade ring stond ook de behandeling van de begroting en de belastingvoorstellen. De vergadering van de gemeenteraad hier over liep maandagavond dermate uit, dat besloten werd, om dinsdagavond verder te praten. Omdat de Uitkijkpost dan al gemaakt is, staat het verslag hier van volgende week in de Uitkijkpost. HEILOO - Het Ypestockfestival houdt na volgend jaar op te bestaan. Het stichtingsbestuur van het jaarlijkse Heilooër pop- en theaterspektakel or ganiseert het festival in 2000 voor het laatst. Daarmee geeft het bestuur toe dat de organisatie van een dergelijk grootschalig evenement hun ver boven het hoofd is gegroeid. „Het is niet meer mogelijk om zo'n groot festival te orga niseren met alleen maar vrijwilligers," aldus het bestuur. Niet alleen de vrijwilligers zijn een re den om ermee op te houden. Het spek takel is zo groot geworden, dat ook de financiële risico's de pan uit rijzen. De bedrijfsvoering moet eigenlijk profes sioneler, dus commerciëler worden," aldus organisator van het eerste uur Marcel Keet. „En dat is iets wat we gewoonweg niet willen." Ook speelt mee dat een aantal organi satoren er genoeg van heeft en wil stop pen. „Dan moet hun werk overgedra gen worden aan een aantal jonge men sen, die daarmee een te grote verant woordelijkheid op hun schouders ge legd krijgen. Daar willen we ze niet mee belasten. Om het festival op een verantwoorde manier te organiseren moetje eigenlijk mensen in vaste dienst nemen. Maar dat is nooit de bedoeling geweest van Ypestock." Keet hoopt dat er vanuit de stichting misschien nieuwe initiatieven ontstaan voor andere activiteiten op muzikaal of cultureel gebied in Heiloo. „Misschien in Buk Buk, of op een andere locatie, zoals het evenemententerrein aan De' Omloop. Maar voorlopig hebben we onze handen nog vol aan de organisatie van de laatste Ypestock."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 1