Schaken 'van zet tot zet' is voorbij Oppositie leert strategisch kijken Burgers neuzen rond in gemeentehuis 1 ERA College wil ruimte voor auto's aan Holleweg Verkoopplannen BcIkma n™ mascotte Vos Makelaardij TOS f: BOEKMAN NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEt LOKEEND RE VAN DER BORDEN 0 7 2-5351000 Dé Hypg^heekwinkel Redactieacquisitie en administratie; ir LqJU J Drukkerij uitkijkpost bv 1 DECEMBER 1999 64e JAARGANG NO. 48 Uitkijkpost houdt gedichten- en fotowedstrijd Kerstshow plantenkas Willibrord Jaarwisseling in stilte in Moeder Godskerk Creatieve kerstmarkt Jr- autobelettering reclameborden. Oosterzijweg 122 Heiloo Tel. 072-532 10 65 - NVM saterdag 4 december Manner Qhne Nerven Boomkwekerij G. Meijer Al meer dan 30 jaar Manner ohne Nerven in Buk Buk Ijsbaan Heiloo Smoke Free Teams gecontroleerd Gevonden voorwerpen Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkel heeft er dé hypotheek voor! Kennemerstraatweg 125-1851 BC-HEIL0Ü tel. 072 5320322 C. HACHMAIMG De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden nn=^ <s. aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! De redactie van de Uitkijkpost is inmiddels druk bezig met de voor bereidingen voor de kerstbijlagef die u op woensdag 22 december bij de Uitkijkpost aantreft. Daarvoor roepen we dit keer de hulp in van onze lezers. Allereerst vragen we u om in de vorm van een gedicht - en liefst kort maar krachtig - uw mening te geven over het nieuwe millennium. Wat verwacht u ervan, wat hoopt u dat het u brengen zal, wat mag er niet terugkeren uit het voorbije millennium of wat juist wel... De leukste inzendingen krij gen een plekje in de bijlage en van zelfsprekend kunnen de inzenders van de mooiste gedichten rekenen op een beloning. De spelregels zijn als volgt: Lever uw gedicht in op papier, liefst getypt of anders heel duidelijk geschreven. Floppy's worden niet in behandeling genomen. Aan eventuele plaatsing zijn geen rechten te ontlenen. Inzendingen worden niet geretourneerd. Het is de bedoeling dat u alleen werk van eigen hand, en onder uw eigen naam inzendt, onder vermelding van adres en leeftijd. Tevens roepen we de lezers op om foto's in te zenden met als thema 'Winter in Heiloo, Limmen, Akersloot of Egmond VU kunt er speciaal voor op pad gaan, u kunt ook een duik nemen in de 'oude doos'We laten het geheel aan uw fantasie over. En ook hier geldt: de leukste foto's krijgen een plekje in de kerstkrant en voor de mooiste ligt er een beloning klaar. De spelregels zijn als volgt: Het gaat om inzendingen van echte (zwart/wit of kleuren-) foto's, dus geen digitaal materiaal of dia's. Het is de bedoeling dat u foto's inzendt die u zelf in Heiloo, Limmen, Akersloot of Egmond gemaakt heeft. Aan plaatsing van de foto's zijn geen rechten te ontlenen. Inzenders kunnen hun foto's, die op de achterkant voorzien zijn van naam, adres en leeftijd van de afzender, vanaf 10 januari 2000 bij de balie van de Uitkijkpost ophalen. Wilt u uw foto per post retour, stuurt u dan een voldoende gefrankeerde envelop mee. Voor beide wedstrijden geldt dat over de uitslag niet gecorrespon deerd kan worden. Gedichten en foto's kunt u tot 8 december sturen naar de Uitkijkpost, t.a.v. de redactie, Postbus 68, AB Heiloo of brengen naar De Hoefsmid 5 in Heiloo. Vermeld links boven op de envelop 'gedicht' of 'foto'. Doet u aan beide wedstrijden mee, zend uw bijdragen dan apart in. HEILOO - Vanaf woensdag 8 decem ber kunt u de kerstshow bezoeken in de plantenkas op het Willibrord-terrein aan de Kennemerstraatweg 464 in Heiloo. De cliënten die in het kader van dagbesteding en arbeidsrehabilita tie in de plantenkas werken, hebben hun uiterste best gedaan om een prach tige kerstshow te maken. Een mooie gelegenheid om de plantenkas te bekij ken en te zien wat voor prestatie de medewerkers hebben geleverd. Op de kerstshow is van alles te zien en te koop. Zoals vele soorten kerstbo men, zelfgemaakte kerststukjes, kerst- groen in vele soorten en accessoires van natuurproducten en kunststof. Natuurlijk zijn er ook veel soorten bloeiende kerstplanten. Naast de vele kerstspullen heeft de plantenkas ook honderdvijftig soorten kamerplanten, openhaardhout en buxus voor haagbe planting in de aanbieding. De kerstshow is te bezoeken van woensdag 8 tot en met donderdag 23 december van 10.30 tot 16.30 uur. Op zondag is de plantenkas gesloten. Voor inlichtingen kunt u bellen met 072- 5312312, toestel 225. HEILOO - Een initiatiefgroep van de rooms-katholieke parochiegemeen schap heeft het plan opgevat om de jaarwisseling in stilte door te brengen. Met als thema 'In stilte naar een nieuw millennium' wil de werkgroep - bij vol doende belangstelling - op 31 decem ber in de Moeder Gods Kerk een ieder een plek bieden om de komende jaar wisseling in rust te beleven. Het programma begint om 22.30 uur, met een ontvangst in de koffiekamer van de Moeder Gods Kerk. Van 23.00 uur tot 23.45 uur is er de mogelijkheid tot gesprek, het declameren van een gedicht, samen zingen en een korte overweging. Daarna begeeft men zich naar de dagkapel. Van 23.45 uur tot 00.15 uur is men daar 'stil', er wordt gezongen en gebeden en er zal aandacht zijn voor meditatieve teksten. De afslui ting vindt plaats in de koffiekamer. Opgeven kan telefonisch of schriftelijk bij het parochiesecretariaat, tel. 072- 5330906, van maandag tot en met vrij dag van 10.00 tot 11.30 uur. U kunt ook een briefje sturen naar de Willibrordus Pastorie, Westerweg 265, 1852 AG Heiloo, o.v.v. 'een stille jaarwisseling'. Opgeven kan tot 15 december, s.v.p. vermelden om hoeveel personen het gaat en of u iets wilt inbrengen. HEILOO - Op zaterdag 11 december wordt van 10.30 tot 16.00 uur weer een creatieve kerstmarkt gehouden in het Trefpunt aan de Abraham du Bois-hof 2 te Heiloo. Iedereen, jong en oud, kan binnenlopen en gratis deelnemen aan de activiteiten. De gehele dag kan men allerlei kerst versieringen maken, zoals kerstkaarten met verschillende technieken, kerst kransen, -stukjes, -kaarsen, -ballen, boutbewerking, glasschilderen, gipsgie- ten en vele andere decoratieve technie ken die de kerstsfeer verhogen. Er is een aparte kinderknutselhoek en voor de hele kleintjes een speelhoek. Verder worden er loten verkocht voor de jaar lijkse kerstloterij. De toegang is gratis, voor deelname aan de creatieve activiteiten wordt een kleine vergoeding voor het materiaal gevraagd. De warme chocolademelk en kerststol staan voor u klaar in een sfeervol aangekleed Trefpunt. De fees telijke opening vindt plaats om 10.30 uur. Indische maaltijd Na het succes van de Poolse maaltijd is er voor 55-plussers op vrijdag 10 december een rijsttafel. Het geheel wordt opgeluisterd door Indonesische danseressen. Het menu bestaat uit voor-, hoofd- en nagerecht. De prijs be draagt f 12,50, aanvang 17.30 uur. U kunt zich opgeven aan de balie van het Trefpunt of telefonisch 072-5331297. mm. rm Jan Jonkheer (l) krijgt schaakles van prof Karei van der Weide. (Fotostudio Star field) HEILOO - Af en toe klinkt er een diepe zucht, een kuch, het geluid van een haperende tl-lamp in het plafond en het krassen van een pen op een stuk je papier. Verder is het stil. Elf hoofden en ruggen zijn gebogen over evenzove- le schaakborden waar pionnen, lopers, torens en koningen zich in een ingewik kelde positie hebben gemanoeuvreerd. Leden van de Heilooër schaakvereni ging Oppositie prakkiseren erover wat destijds de volgende zet is geweest van schaakgrootmeester Max Euwe in zijn partij tegen Kramer. Na drie minuten wordt de stilte verbroken en geeft schaaktrainer Karei van der Weide het verlossende antwoord. Door het zaaltje in het Trefpunt gaan kreten van verba zing en een enkeling knikt bevestigend: die oplossing had hij ook bedacht. Het zijn taferelen die zich eens in de twee weken op donderdagavond voor doen bij Oppositie, tijdens de trainin gen door internationaal schaakmeester Karei van der Weide. De zesentwintig jarige Amsterdamse schaakprofession al verzorgt sinds anderhalfjaar trainin gen bij de Heilooër club, die momen teel rond de veertig leden telt. Voor zitter Henk Kracht constateerde een paar jaar geleden dat de twee teams van Oppositie, die toen beide uitkwa men in de derde klasse van de regiona le competitie, nogal eens verloren door een tekort aan kennis over het eindspel en de slotstellingen in een schaakwed strijd. Om daar verbetering in aan te brengen werd Van der Weide aange trokken. Een niet-alledaagse keuze voor een schaakclub van de omvang en het ni veau van Oppositie, vindt Van der Wei de, die behalve als trainer bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) en vakjournalist uitkomt in (inter)nationale competities en toer nooien en de tiende plek bezet op de Nederlandse schaakranglijst. „Ik train vooral jeugd die is geselecteerd door de Nederlandse schaakbond. Het gebeurt niet vaak dat zo'n lokale vereniging een professionele trainer inschakelt. En als dat al gebeurt, dan willen ze meestal lessen over het openingsspel." Van der Weide roemt vooral de grote motivatie van de Oppositie-leden om meer over het schaakspel te leren. En het eerste resultaat is inmiddels binnen: het eerste team van Oppositie in de externe bondscompetitie promoveerde en speelt dit seizoen in de tweede klas se. Rust in het spel Clublid Jan Jonkheer, sinds zes jaar deel uitmakend van de Oppositie-gele deren en lid van het tweede team, vindt dat de schaaktrainingen hun vruchten afwerpen. „Toen ik bij Oppositie kwam, was ik een typische huisschaker. Door op- en aanmerkingen van clubge noten over partijen die je speelt, leer je wel het één en ander. Maar door de trainingen ben ik echt anders gaan spe len. 'Zo snel mogelijk vooruit met die HEILOO - Ruim 250 burgers hebben afgelopen zaterdag van de gelegenheid gebruik gemaakt om een kijkje te komen nemen in het verbouwde ge meentehuis. Daarbij is opvallend dat vooral de jongeren verstek lieten gaan. Het waren met name de wat oudere inwoners van Heiloo die met eigen ogen wilden zien wat voor wonderen de architect en de aannemer hebben ver richt. De reacties waren overwegend positief en enthousiast, geen wanklank werd gehoord. 'Mooi geworden' en 'dat was hard nodig' waren enkele veelge hoorde uitlatingen. Na een ontvangst met een kopje koffie of thee met een petit fourtje werden de bezoekers rondgeleid door de ver nieuwde ruimtes. Tevens was er gele genheid om een video en foto's van de verbouwing te bekijken. De rondlei ding begon in de nieuwe, lichte ont vangsthal met de ruime publieksbalies en werd vervolgd in het 'oude' be- stuursgedeelte, met een aantal nieuwe kamers, de lift die tot op heden node werd gemist, de keurige toiletruimtes, de fraaie trap naar boven, de kantine en tenslotte de uitgebouwde raadzaal, fraai en vooral functioneel ingericht. De gemeenteraad kwam in februari voor het laatst bijeen in de oude raads zaal. Sindsdien vergadert zij maande lijks in de kantine van de buitendienst aan het Rosendaal, evenals de verschil lende raadscommissies. Ook de fracties van de politieke partijen moest zolang uitwijken naar andere locaties. Vanaf heden kiezen ook zij weer domicilie in het gemeentehuis. Aankomende echtparen en stellen die een partnerregistratie wilden sluiten konden de afgelopen maanden ook niet in het gemeentehuis terecht om hun echtverbintenis te sluiten. Zij moesten de wijk nemen naar de Witte Kerk of restaurant Klein Varnebroek. De interne verbouwing heeft 2,6 mil joen gulden gekost. Van dit bedrag was 1,6 miljoen gulden nodig voor de ver bouwing van het 'oude' raadhuis, waar in het bestuurlijke gedeelte huist. De rest was nodig voor de veranderingen bij de publieksbalies, die nu bij de receptie gesitueerd zijn en doorlopen tot in het oude gedeelte. VERKOCHT MAKELAAR makolflar J Buk-Buk aanvang: 21.00 uur toegang gratis aankondiging aangeboden door: MAKELAARS ^TAXATEURS ONROEREND GOED Voor al uw bomen, heesters, vruchtbomen, leibomen, dakplatanen, rozen, vaste planten, haagplanten, vakkundig advies en een uniek groot assortiment Bezoek onze kwekerij Westerweg 53 Heilooërbos, tel. 072 512 89 36 Wethouder Ernest ten Hacken laat bezoekers de vernieuwde raadzaal zien. (Fotostudio Starfield stukken' was voorheen mijn tactiek. Ik heb nu geleerd om rust te bewaren. Als een stuk op een gunstige plek staat, kun je het beter laten staan en zorgen dat je ergens anders op het bord nog een goede stelling creëert." Ook inititiatiefnemer Henk Kracht, die zelf meedoet aan de trainingen, is enthousiast. „Je leert om niet alleen te denken in zetten, maar om het geheel, de structuur van het spel te zien. Vroeger schaakte je van zet tot zet en wat erna gebeurde, dat zag je dan wel weer. Door de training leer je om meer strategisch te denken en te kijken." Deze maand sluit Van der Weide een blok van zeven schaaktrainingen over het middenspel af. Begin volgend jaar volgen dan weer zes lesavonden over een aantal nieuwe onderwerpen. Wie graag in clubverband wil schaken, is welkom bij Oppositie. De vaste cluba vond, waarop ook de interne competi tie wordt gespeeld, is op dinsdag vanaf 20.00 uur in het Trefpunt. De schaakles- sen worden eens in de twee weken gegeven op donderdagavond. Meer informatie over Oppositie is verkrijg baar bij Henk Kracht, tel. 072-5333569. HEILOO - Zaterdag 4 december treedt in Buk Buk 'Manner ohne Nerv en' op. Het café gaat open om 21.00 uur, de toegang is gratis. 'Eigenwijs en leuk' wordt veel geroe pen als de Manner ter sprake komen. Zo ook hun muziek, met invloeden uit de popmuziek van de afgelopen dertig jaar. De naam van de band, naar een Duits televisieprogramma uit de jaren '70, een soort Comedy Capers, zegt eigenlijk al genoeg. Ze deinzen nergens voor terug en spelen hun 'Lieder' met lef. Hun muziek vertoont gelijkenis met groepen als The Talking Heads en The Tragically Hip. De band heeft onder andere in het voorprogramma van Johan, Supersub, Burma Shave,Tröcke- ner Kecks en Van Dik Hout gestaan. Op 9 december wordt de jaarvergade ring van de leden van Ijsbaan Heiloo gehouden in cafetaria Blakborn. Deze begint om 20.00 uur. Wie nog een kaart wil kopen voor 5 december (hierna worden de kaarten duurder) kan bellen met C. Onderwater, tel. 072-5330164. HEILOO - Zoals de deelnemers van de Smoke Free actie hebben gemerkt, heeft de vliegende brigade van de GGD de eerste controles uitgevoerd. In Heiloo doen aan deze actie teams van atletiekvereniging Trias, basketbal vereniging Flashing Heiloo en hockey club De Terriërs mee. Met twee 'Smokelyzers' werden zo'n vierhon derd blaastesten uitgevoerd om te zien of alle deelnemers zich aan hun af spraak, namelijk dat ze niet zouden roken, hadden gehouden. Deze appara ten meten de uitademingslucht van de sporters en geven nauwkeurig aan of er gerookt is of niet. De deelnemers moesten vijftien seconden hun adem inhouden en daarna uitblazen in het apparaat. Gelukkig bleek dat bijna iedereen niet gerookt had, aldus de GGD. Drie deel nemers die wel positief reageerden hebben een brief gekregen met de aan bieding voor extra hulp bij het stoppen met roken. Hun team mist echter wel een deel van de punten. Momenteel worden de laatste enquêtes ingevuld en zo worden eventuele verschillen zicht baar gemaakt. Rosner di Bari Comma Blacky Dress Marc Cain Josephine Co Mark Mascotte Mode Stationsweg 85 Heiloo Mascotte Mode Geesterduin 54 Castricum HEILOO - Garages en parkeerplaat sen, die wil het college van Heiloo realiseren aan de Holleweg. Het parke ren daar geeft al geruime tijd proble men. De gemeente heeft in het verle den herhaaldelijk het verzoek gekre gen om garages en/of parkeergelegen heid te bouwen voor de bewoners/eige naars van woningen aan de Holleweg. Dit was eerst niet mogelijk, maar door de verhuizing van het gemeentelijke onderkomen aan de Holleweg naar het Rosendaal is er nu ruimte vrijgekomen. Het gaat om de ruimte achter de Hol leweg, naast de locatie van de te ont wikkelen peuterspeelzaal in het ge bouw van het vroegere gemeentelijk onderkomen. Het college wil nu de be langstelling onder de bewoners peilen voor garages (koop of huur) en par keerplaatsen. Veel aandacht is besteed aan de manier van ontsluiten van deze plek. Oplossing gezocht Parkeren op de Holleweg zelf is op veel plaatsen niet mogelijk en op de overige stukken weg alleen aan één kant. Lang niet alle bewoners hebben een garage of parkeermogelijkheid op eigen erf. Het verzoek om een oplossing is al meerdere malen bij de gemeente bin nengekomen. In samenhang met de ontwikkeling van een peuterspeelzaal in het gebouw Holleweg 149a en de bij behorende speelplaats kan nu op de daarnaast gelegen grond enige par keerruimte gerealiseerd worden voor de halende en brengende ouders én voor de bewoners en bezoekers van de Holleweg. In overleg met enkele bewo ners van de Holleweg wordt gepro beerd om het houden van schaapjes door één van de bewoners voorlopig voort te zetten. Dit is met de buiten speelplaats van de nieuwe peuterspeel zaal een leuke combinatie. De gemeente gaat uit van de bouw van vijftien garages. Vooraf wordt de be langstelling gepeild bij de bewoners van de Holleweg. In eerste instantie wordt dit gevraagd aan de bewoners van de Holleweg tussen de Zeeweg en de Moeder Godskerk, omdat die de meeste parkeerproblemen ondervin den. In tweede instantie worden ook de bewoners van de Holleweg tussen de Moeder Godskerk en de Schuine Hondsbosschelaan benaderd. De ge meente is nog in onderhandeling met de Woningstichting Heiloo om een aan tal van de nieuwe garages als huurgara- ges te kunnen aanwijzen. Voor toewij zing van de garages worden vooraf cri teria opgesteld. Punt van aandacht is wel de manier van ontsluiten van de nieuw te realiseren parkeergelegenheid. Voor de toegang wordt een nieuw pad gerealiseerd. Het instellen van eenrichtingverkeer via de uitgang bij de nieuwe peuterspeelzaal wordt dan mogelijk. Voor het aanleg gen van dit nieuwe toegangspad wordt slechts één boom gekapt. Door deze ontwikkeling wordt het mogelijk dat enkele bewoners een reeds lang gekoesterde wens kunnen vervullen, namelijk het bouwen van een garage op eigen terrein. HEILOO - De volgende voorwerpen zij bij het bureau als gevonden aange meld: houten volière, goudkleurige ring met rood steentje, zwarte hondenriem, knipmes in leren foudraal, zes sleutels, zilveren armband, kalender in cadeau papier, twee kleine sleuteltjes aan ring, twee sleutels label Sealink, zeven sleu tels waaronder een Nissan-autosleutel, rode gehaakte paardenstaartband, bankbiljet. RSGROEP Kennemerstraatweg 129 te Heiloo tel.: 072 5335330 'Met 4 kantoren actiefin de regio! (Alkmaar (2), Heiloo en Heerhugowaard) INSTALLATIEBEDRIJF - Badkamerinstallatie Droonecampstraat 13 - Centrale verwarming 1851 TH Heiloo - Dakbedekking Telefoon Q72-533 5Ü 85 - Loodgieterswerk Werkplaats: Holleweg 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 1