AH - SUPERMARKT LIMMEN Th. JAK Alpha TE HUUR cUduM' mm m Castricum AKersloot Limmen Het on BeKend met plannen Inform voorziening Beoord samenvoeging Opvat herindelings vraagstuKKen J lil man/vrouw bezorger. De gemeenten hechten belang aan de mening van de inwoners over de samenvoe ging van Castricum AKersloot en Limmen; daarom zijn in de periode van september tot en met december 1999 inwoners van Castricum, AKersloot en Limmen telefo nisch benaderd en ondervraagd op hun opvattingen over de samenvoeging van de drie gemeenten tot één CAL-gemeente. Deze peiling bestond uit drie rondes en is een onderdeel van het herindelingsproces waarin de gemeenten zijn verwiKKeld. In dit proces is de mening van de burgers over een aantal herindelingsvraagstuKKen gevraagd. UW ADVERTENTIE IN PE EDITIES: J IS ZELFSTANDIG WERKENDE MEDEWERKER GEDIPLOMEERDE DROGIST(E) VERKOPER VERKOOPSTER. KASSAMEDEWERKERS EN MEDEWERKERS ftnsf Ochtendkrant, de Volkskrant, Trouw en Algemeen Dagblad vragen voor Limmen Verdienste ±330,- per 4 weken, prima bonusregeling, gratis regenpak krant. Min. leeftijd 15 jaar. Inl. mevr. van der Park 072 505 23 58 Bij Alpha Hypotheken, een organisatie met Keurmerkkantoren, krijgt u een helder en eerlijk antwoord op vragen als: jaar vast vanaf 5,3 jaar vast vanaf 5,65% jaar vast vanaf 6,2 jaar vast vanaf 6,4 jaar vast vanaf 6,9 HYPOTHEKEN Alpha Hypotheken, Kennemerstraatweg 117, 1814 CE Alkmaar 072-5127325 Alpha Hypotheken vindt u ook in: Alphen a/d Rijn - Amsterdam - Den Haag - Haarlem - Hoofddorp - Purmerend - Rotterdam - Schagen - Schiphol - Utrecht U denkt aan het kopen van een "gebruikte auto"? Ga dan voor ZEKERHEID naar Zentveldt van Galen bv Industrieterrein Oosterzij Heiloo 306 m2. b.g.g. opp. 300 m2. verdieping 'n autobedrijf met Carisma info. 072 5333821 i|||f ,w ..«iJx PAGINA 16 UITKIJKPOST - 15 DECEMBER •Binnenkort ontstaat bij ons de vacature voor een op de GROENTENAFDELING. Het assortiment Aardappelen, Groenten en Fruit alsmede de uitgebreide sortering AH- Huistraiteurproducten behoort tot één van de speerpunten van ons artikelenaanbod. Hij of zij zal in staat moeten zijn om onder het motto 'klantgericht denken en handelen' deze artikelen te bestellen, te presenteren en te verkopen. Daarom komen wij graag in contact met een persoon, liefs met ervaring, die onder zijn of haar verantwoordelijkheid deze afdeling niet alleen vakkundig, maar ook met plezier wil beheren. In onderlinge afstemming met collega's strekken een aantal taken zich ook uit over de zuivel- en diepvriesafdeling. Het gaat om een full-time job (40 u. per week). De werktijden zijn in principe overdag van maandag tot en met vrijdag. Het salaris wordt afgestemd op de vaardigheden, waarbij doorgroeimogelijkheden aanwezig zijn. Voor onze DROGISTERIJ ANNEX SERVICECOUNTER zijn wij op zoek naar een die tevens als hoofd van de kassagroep functioneert. Heb je reeds ervaring als 'hoofd-kassa' en studeer je voor het diploma drogist of ben je daartoe bereid, dan is het ook de moeite waard om te reageren. Wij verwachten datje minimaal 32 uur per week beschikbaar bent. (32 uur: 's Zaterdags en een nader in de week af te spreken dag vrij: bij 40 uur: in principe zaterdag vrij.) Voor onze BROOD- EN BAKEOFF afdeling bestaat de vacature van een Ons assortiment omvat niet alleen door onze bakkerij gebakken brood maar ook produkten die door ons zelf gebakken worden zoals stokbrood, diverse soorten klein- brood en koeksoorten. Het betreft hier een zelfstandige en verantwoordelijke functie voor 28 tot 32 uur per week. Wegens onze bedrijfsgroei zijn er tevens vacatures voor op de afdeling houdbaar. Ben je scholier of zoek je b.v. als 'herintreder' een paar uur tot 15 uur per week werk?, informeer dan naar de mogelijkheden die wij te bieden hebben. Heb je interesse voor 1 van de genoemde functies neem dan zo spoedig mogelijk con tact op met AH Supermarkt Limmen en vraag naar mevr. L. Dekker of dhr. A. Renes. Zij maken graag een afspraak. Ons tel.nr. is: 072-5054379. ALBERT HEÏJN SUPERMARKT LIMMEN VUURBAAK 1 - 1906 BS LIMMEN U kunt uw advertentie doorplaatsen via het weekblad Uitkijkpost. Op deze manier bereikt u: veel meer lezers, voor een zeer gunstig doorplaatstarief HUIS-AAN-HUIS-ADVERTEREN INFORMEER EENS NAAR DE ONZE D00RPLAATSTARIEVEN De Hoefsmid 5 - 1851 PZ Heiloo Telefoon 072 5330175 Fax 072 5335644 COMPUTER CURSUSSEN Windows 95/98, MS-Office, Word Basis, Word Specialist, Excel, Intérnet, Corriputerboekhouden. Computertypen DOMPVLOET OPLEIDINGEN INFO: 072-5330936 (Heiloo) Vereniging ven Y Nederlandse Installatiebedrijven INSTALLATIEBEDRIJF Dusseldorperweg 73 1906 AJ Limmen Tel. (072) 505 14 05 outotel. 06 51516214 GAS VERWARMING WATER DAK SANITAIR RIOOL INSTALLATIES ONDERHOUD/SERVICE Kopers van een nieuwbouw woning in Heiloo opgelet! Wat is een verantwoord leningbedrag? Hoe lang moet ik de rente vastzetten? Welke hypotheekvorm past het beste bij mij? Is een beleggingshypotheek riskant? Wat heb ik aan een Keurmerk Hypotheek Bemiddeling? Wat is het nut van een Hypotheek Opvang Polis? Daarnaast zijn de rentetarieven die Alpha hanteert bijzonder scherp. U kunt kiezen uit bijvoorbeeld: 5 10 15 20 30 r Voor het nemen van de proef op de som, bent u elke dag tussen 8.30 uur en 1 7.30 uur van harte welkom. U wordt direct en adequaat geholpen als u van tevoren even belt. Helderseweg 27a, Alkmaar, 072-5112088 www.zvg.nl Samenvatting telefonische enquête cal gemeenten L|i|: IP5 iTT'; In het onderzoek is gebruik gemaakt van de telefonische en quête voor het ondervragen van burgers. Het aantal benaderde personen was gebaseerd op de grootte van de gemeente. In de tweede ronde is gekozen voor een bestand dat voor de helft bestond uit een nieuwe selectie uit de bevolking en voor de helft uit burgers die de eerste ronde hadden meegewerkt. De bereidheid om aan het onderzoek mee te doen was groot. Er was een daadwerkelijke respons van tussen de 75% en 83%. Dit is hoog, en toont aan dat het onderwerp van de gemeentelijke herindeling leeft onder de burgerbevolking. Hoewel in het kader van de voorbereiding van de gemeentelijke samenvoeging steeds concretere activiteiten worden uitgevoerd, lijkt het erop dat de burgers, hoewel in hoge mate bekend met de gemeentelijke samenvoeging, in mindere mate weten aan te ge ven welke gemeente nou met welke gemeente wordt samenge voegd. In de laatste meting van november blijkt dat de onder vraagden minder vaak-de juiste combinatie weten te noemen dan in de metingen ervoor. Een verklaring hiervoor is niet te geven. De bekendheid met de plannen is echter hoog: de laatste peiling wijst uit dat in Castricum 91% op de hoogte is van de gemeen telijke plannen, in Akersloot is dat 87% en in Limmen 98%. De informatiefolder "Tussen Blauw en Groen" die verspreid is, blijkt door slechts 45% van de respondenten ontvangen te zijn. Er is weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid de folder aan te vragen bij de gemeente. Dit is jammer, want de toetsing of er een verband bestond tussen het lezen van de folder en de be kendheid met de plannen wees uit, dat inwoners die de folder geheel of gedeeltelijk hadden gelezen beter op de hoogte waren van de plannen tot samenvoeging. Het percentage inwoners dat een positief oordeel heeft over de samenvoeging schommelt rond de 70%. Opvallend is dat het aandeel van de inwoners die een positief oordeel hebben over de samenvoeging in de drie gemeenten naar elkaar toegroeit. Er blijkt een positief verband te bestaan tussen de mate waarin de burgers bekend zijn met de plannen en het oordeel over de sa menvoeging. Naarmate men meer weet is men ook positiever over de samenvoeging. De respondenten is een aantal stellingen voorgelegd met betrek king tot de samenvoeging van de gemeenten; dat waren stellin gen over financiële consequenties, woningbouw, gemeentelijke diensten, culturele en sportvoorzieningen. De inwoners vinden een hoog voorzieningen niveau belangrijker dan lagere gemeentelijke belastingen. 60% van de respondenten vindt dat de nieuwe gemeente moet kiezen voor een terughoudende benadering ten aanzien van de woningbouw. Ook vond een meerderheid van de respondenten, ruim driekwart, dat uitbreiding van bedrijfsterreinen in de CAL gemeenten be perkt moet blijven tot de behoefte van de reeds in deze gemeente gevestigde bedrijven. De stelling dat de bestaande gemeentelijke diensten moeten worden geconcentreerd op één locatie leverde verschillende meningen op. Ruim 40 vindt dat de diensten geconcentreerd moeten worden na de samenvoeging, ruim de helft is de tegen overgestelde mening toegedaan. Akersloot heeft het grootste percentage tegenstanders, Limmen het grootste percentage voor standers. 78% van de tegenstanders van een geconcentreerde dienstverlening blijft bij deze mening ais de belastingen hierdoor omhoog gaan. 80% van de ondervraagden is van mening dat dorps- en wijk raden noodzakelijk zijn om de belangen van de burgers te be hartigen. De inwoners uit Akersloot en Limmen hechten hier iéts meer belang aan dan de inwoners uit Castricum. Een zelfstandig voortbestaan van de culturele en sportvoor zieningen wordt erg belangrijk gevonden, 70% van de respon denten pleit voor zelfstandigheid.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 16