(TIMWWfi i •XÉXSlt* X X KROM SMETTE LOOS PRIMALI BEELDEN POLITIE VisioriftfeHiE Future 69,50 DEUTEKOM Toekomst beelden PAGINA 2 UITKIJKPOST - 15 DECEMBER it. Kerstprogramma Onze Lieve Vrouw ter Nood Roomboter amandelkrans Het is pas echt kerst, als u een stukje van deze overheerlijke kerstkrans hebt geproefd! Bereid met 100% roomboter en zuiver amandelspijs. AFWEZIG H.H. DEN ENGELSEN, huisarts 20-12 t/m 24-12 D66 buigt zich over herziening streekplan Winterwandeling IYN Creatieve kerstmarkt druk en gezellig Kerstgroepenpad De redactie van de Uitkijkpost is op de vol gende uren bereikbaar: maandag en dins dag van 9.00 tot 17.00 uur, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur, tel. 072- 5330175, fax 072-5335644, e-mail Uitkijkpost@wxs.nl. ■I Aangeleverde kopij wordt éénmaal geplaatst, afhankelijk van nieuwswaarde en exclusiviteit. De redac tie behoudt zich het recht voor om stukken te bewerken, in te korten, te verplaatsen naar een volger^le editie of niet te plaatsen, een en ander mede afhankelijk van het advertentie-aanbod. ■I Foto's en kopij, getypt en voorzien van naam en tel.nr. van de afzender, kunnen tot uiterlijk maandag 16.30 uur aangeleverd worden bij het kantoor van de Uitkijkpost, De Hoefsmid 5 in Heiloo. In Limmen kan de kopij maandag uiterlijk tot 12.00 uur bij N. Admiraal, Bloemenhof 5, bezorgd worden. Het algemene postadres van de redactie is Postbus 68, 1850 AB Heiloo. De redactie stuurt geen foto's en floppy's retour. Deze kunt u aan de balie van de Uitkijkpost weer ophalen. U kunt eventueel een aan uzelf geadresseeerde en voldoende gefrankeerde envelop meesturen voor terugzending. Deze aanbieding is geldig van 15 t/m 24 december '99 of zolang de voorraad strekt. Oud papier FSH later opgehaald uw stomerij Christmas songs door diverse artiesten B.V. Keuze uit duizenden lampen Zeer veel cadeau-artikelen Diverse inbouwspots Postbussen-Zonnewijzers Lichtadvies service Bezorgen-montage geen probleem Voor de deur parkeren Countdown pas Broek op Langedijk Heerhugowaard Alkmaar Limmen CD van de week: The all time Greatest Christmas songs Winkelhof 't Loo 53 Tel 5335535 Gevonden voorwerpen j far Toekomstbeelden door Robbert en Rudolf Das Boek van de week: Doktersdiensten (uitsluitend voor spoedgevallen) Huisartsen te Heiloo (A.L. Duijvestijn, H.H. den Engelsen, H.D. Gransbergen, W. Hartong. H. Schwagermann en C.W. Willeboordse): voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts en in het weekend is de dienstdoende huisarts bereikbaar onder tel. 5339669. F.A. Poelakker en F. de Haan, huisartsen te Ypestein: voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts en in het weekend is de dienstdoende huisarts bereikbaar onder tel. 5330077. Apotheken Sibilo. Pastoor van Muijenweg 17, tel. 5330200. ma t/m vr 8.00 tot 18.00 uur. Heylo, Stationsweg 53, tel. 5331070, ma t/m vr 8.00 tot 18.00 uur, za 9.00 tot 17.00 uur. Ypestein, De Krommert 14, tel. 5340200, ma t/m vr 8.00 tot 18.00 uur, za 11.00 tot 15.00 uur. Daarbuiten voor spoedgeval len geopend, echter gesloten wanneer apotheek Sibilo of apotheek Heylo dienst heeft. Nacht- en weekenddienst 17-24 decem ber: Apotheek De Hoef, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel.072-5143060. Verloskundige J.F.M. Bugter, Haesackerlaan 41, Heiloo, tel. 5337531. (Volgens afspraak). Tandartsen Doorkiesnummer van de tandartsdienst bij spoedgevallen: tel. 5123889. Diëtiste Mw. I. Nijdam-Visser, De Wildtlaan 52, Heiloo, tel. 5332287, tussen 17.00-19.00 uur; Ria Penders, Hoefcamplaan 13, Heiloo, tel. 5336673. Fysiotherapie Spreekuur volgens afspraak (ma t/m vr): Praktijk Fysiotherapie Ewisweg, Ewisweg 34, tel. 5331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, tel. 5333398; E.E. Corts, Bergeonstraat 32, tel. 5333271; Maatschap voor fysiotherapie Waal, Kennemerstraatweg 452, tel. 5331266; PA. Slinger, De Loet 6, tel. 5333746; fysi otherapeute C.W. Meulenberg, De Krommert 16a, tel. 5340500; Fysio Heiloo, Slimpad 16a, tel. 5339355; Fysiotherapie Stromend, Mariënstein 178a, tel. 5321262. Sportfysiotherapie Sportinstituut Het Vennewater, tel. 072- 5330344. Chiropractie M. Roosenberg en G. Lunau, Kennemerstraatweg 69, tel. 5339963, behandeling volgens afspraak Homeopathie N. van Amstel, arts voor homeopathie en acupunctuur. De Loet 6 in Heiloo en Julianaweg 72 in Egmond a/d Hoef, behandeling op afspraak via tel. 5069838. F. van der Kroon, homeopathie en natuurgeneeskunde, De Rietvink 16, tel. 5332605. A. Brink, praktijk voor klassieke homeo pathie en natuurgeneeskunde, Bosanemoon 6, tel. 5339474. Mondhygiëniste Simone Hackenitz-Hoogendoorn, tel. 5331165. Tandprothetische praktijk Jan Jansen, Kennemerstraatweg 267, tel. 5337119. Dierenartsen Dr. Schaap en dr. De Jong zijn te berei ken op tel. 5331606 (Commandeurslaan 1). Spreekuur werkdagen 10.30-11.30 en 18.00-19.00 uur, zaterdag van 11.00-12.00 uur. Dierenkliniek De Kapel, J.A. de Ridder, Runxputteweg 24, Heiloo. Behandeling uitsluitend volgens afspraak. Dierenkliniek De Kattenberg, Westerweg 125, Heiloo, tel. 5340550. Spreekuur werkdagen 13.30-14.30 uur, zaterdag 10.00-11.00 uur en volgens afspraak. Oefentherapie Mensendieck W. Zonjee-Tol, A.H. te Morsche, Bergeonstraat 34, tel. 5338114. Stichting Regionale Thuiszorg Ampèrestraat 21,1817 DE Alkmaar, tel. 072-5127127 (24 uur perdag, 7 dagen in de week). Thuiszorgwinkel: Geert Groteplein 8, 1813 BM Alkmaar, tel. 5199265, geopend ma t/m vr van 10.00 tot 17.30 uur en za van 14.00 tot 17.00 uur. Gezondheidswijzen Hertog Aalbrechtweg 5,1800 GH Alkmaar, tel. 5199214. Oefentherapie Cesar Ingrid Hoefmans en Karen Bok-Besse, Stationsweg 15, tel. 5330592. Artsenlaboratorium Trombosedienst (Starlet) De prikpunten van Starlet in Heiloo zijn: Overkerck, Stationsweg 92c, werkdagen van 8.00 tot 8.30 uur. De Loet, De Loet 1werkdagen van 9.00 tot 9.15 uur. Logopedie Tineke Hensen, De Sonneveld 124, tel. 5335352; Nita te Nuijl,Termijen 101, tel. 5335148; Jolanda de Wit, Vredenoord 30, tel. 5338073. Uitvaartverzorging Capella Uitvaartverzorging Heiloo eo, Henny Stoop, tel. 5320345. HEILOO - Ook dit jaar is er in de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood aan de Kapellaan weer een uitgebreid programma voor de kerstviering. Op dinsdag 21 december is er een boete viering in de kleine kapel, aanvang 19.30 uur. De nachtmis vindt plaats op vrijdag 24 december om 21.30 uur met medewerking van het gemengd koor. Zaterdag 25 december is er om 10.30 uur een hoogmis, net als op zondag 26 december. Op zondag wordt de zang verzorgd door de Miller Sisters. Om 15.00 uur is er dan nog lof in de kleine kapel. Vrijdag 31 december is er om 19.00 uur een dank- en communiedienst in de kleine kapel. Zaterdag 1 en zondag 2 januari wordt om 10.30 uur een hoog mis gehouden, op zondag om 15.00 uur gevolgd door lof in de kleine kapel/ Tijdens de kerstdagen en in de week tussen kerst en oud en nieuw zijn beide kapellen tussen 13.00 en 16.30 uur open om de kerststallen te kunnen bezichti gen. De kapellen van Onze Lieve Vrouwe ter Nood maken ook deel uit van het Kerstgroepenpad in het deke naat Alkmaar, waarover u elders in deze krant aneer kunt lezen. coeH4€H cc <zCCe*c piettiye ^ee&tcCaqeK. HEILOO - Op haar afdelingsvergade ring op 22 december zal D66 Heiloo/Limmen veel aandacht beste den aan de gedeeltelijke herziening van het streekplan. De herziening van het streekplan moet de aanleg van een groot bedrijventerrein in de Boeke- lermeer mogelijk maken. Wat gaat dat betekenen voor Heiloo? Meer autover keer over de A9, meer geluidsoverlast in de wijken Plan Oost en Ypestein? De statenfractie van D66 trekt zich deze problematiek aan. Ook wordt gesproken over de aantakking van Heiloo op de A9 en over de vraag of de golfbaan er wel of niet komt. Naast de leden van D66 is iedereen welkom om over deze problematiek mee te praten. De vergadering vindt plaats op woens dag 22 december om 20.00 uur in het Open Huis. Voor meer informatie tel. 072-5320996. HEILOO - Het kan zo mooi zijn in het Heilooërbos, ook in de winter. Op zon dag 19 december staat voor u bij de Kattenberg om 10.00 uur een natuur- gids klaar om u opmerkzaam te maken op wat er allemaal te zien is. De wande ling zal ongeveer anderhalf uur duren. De excursie is gratis, een bijdrage van f 2,50 wordt op prijs gesteld. Voor nade re inlichtingen kunt u bellen 072- 5334430. Ook dit jaar was er veel animo voor de creatieve kerstmarkt in het Trefpuntwaar jong en oud elkaar ontmoette om de mooiste dingen te fabriceren. (Fotostudio Starfield) HEILOO - De creatieve kerstmarkt die afgelopen zaterdag in het Trefpunt is gehouden was zeer geslaagd. Tijdens deze kerstmarkt zijn ook loten verkocht. Op de volgende nummers is een prijs gevallen: 410, 420, 427, 511, 523, 629, 675, 798, 806, 842,876,972 en 987 (zetfouten voorbehouden). Prijzen kunnen tot en met donderdag 23 december opgehaald worden tijdens werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur bij de receptie van het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2 te Heiloo. ALKMAAR - Op tweede kerstdag wordt in het dekenaat Alkmaar voor de derde keer een Kerstgroepenpad gehouden. Op 26 december zijn van 13.00 tot 16.00 uur de kerken open om bezoekers de gelegenheid te geven ver schillende kerstgroepen te bekijken. In de kerken liggen kaartjes en lijsten van de deelnemende kerken. Hierop staat tevens extra informatie over het Kerstgroepenpad. Het Kerstgroepenpad kan bij elke wil lekeurige kerk worden begonnen en aan de hand van de gegevens kunt u uw eigen route uitstippelen. De kerken die open zijn, zijn die in Warmenhuizen, Noord-Scharwoude, Heerhugowaard, Ursem, Schermerhorn, Zuid-Schermer, Alkjnaar, Qudorp, Bergen,.Heiloo, (ook OLV ter Nood), Limmen en de Egmonden (ook de abdij). SPECIAAL VOOR IEDEREEN <Ëb 072- 112 5122222 IJ «Noord-Holland Noord HEILOO HEILOO -Op dinsdag 7 december werd tussen 15.15 en 15.25 uur een greep uit de kassa gedaan van een win kel aan de Van der Veldenstraat. Op het moment van de diefstal bevond de eigenaresse zich elders in het pand. Toen zij de winkelbel hoorde en naar het winkelgedeelte liep, zag zij twee jongens Yan achter de toonbank naar buiten rennen. Uit een kistje werd wis selgeld gestolen. De twee jongens fiet sten vervolgens weg in de richting van de Schuine Hondsbosschelaan. Signalement van de daders: beiden zijn ongeveer 16 a 17 jaar oud en ongeveer 1.75 a 1.80 m lang. Eén van de jongens droeg een opvallende oranje-rode ijs muts, mogeljk voorzien van een zwarte band. Verder was hij gekleed in een licht jack tot op de heup. De andere jongen had een zwart jack aan. De poli tie van Heiloo is op zoek naar de getui gen van deze diefstal. Met name zoekt de politie contact met de twee dames die buiten met hun fiets stonden en het een en ander goed hebben gezien. Zij hebben ook nog gesproken met de gedupeerde. Een 41-jarige automobilist zag op de Pastoor van Muijenweg ter hoogte van de kruising met de Kandelaar een geleider over het hoofd. Hij reed de bosschages in en veroorzaakte zo scha de aan twee geleidepalen en een lan taarnpaal. Auto's weggehaald Op woensdag,8 december om ongeveer 8.00 uur constateerden bewoners van een woning aan de Bayershoffweg dat in de woning was ingebroken. Door het forceren van een bovenlicht kwam men de woning binnen. Uit de woonkamer werd een handtas met inhoud gestolen en uit een lade in de gang werden auto sleutels en de afstandsbediening van de garage meegenomen. Daarmee werd een Renault 5TR Campus met kente ken DH-ZF-10 gestolen. Ook een bewoner van een woning op Op.de Wieken ontdekte 's morgens dat in de woning was ingebroken. Hier kwam men dè woning binnen door de keukendeur te forceren. Uit de woning werden autosleutels weggehaald, waar mee een Renault Mégane met kente ken SL-RB-59 werd gestolen. De auto werd later verderop in de straat aange troffen. Waarschijnlijk is de diefstal niet gelukt omdat de auto was voorzien van een startonderbreker. Buurtbewoners hadden rond 04.15 uur gehoord dat iemand langdurig een auto probeerde te starten. Op woensdag 9 december werd in een woning aan De Ronge ingebroken. Door het forceren van een raam in de bijkeuken kwam men binnen. Het raam werd met grof geweld opengebroken. De woonkamer werd doorzocht en uit een buffetkast werd een geldbedrag weggenomen. Ook de bovenverdieping van de woning werd doorzocht. Uit een kast werd hier onder meer een videoca mera gestolen. Boodschappen doen Een man en een vrouw deden 's mid dags boodschappen bij een winkel aan de Kennemerstraatweg. Met een volle kar passeerden ze de kassa, maar voor dat ze afrekenden, bleek dat ze nog enkele boodschappen vergeten waren. De vrouw bracht de boodschappen alvast naar de auto, terwijl de man de resterende boodschappen bij elkaar zocht. Toen die laatste boodschappen op de kassa waren aangeslagen, trok de man zijn portemonnee. Al zoekend in zijn portemonnee meldde hij de cassiè- re dat zijn bankpasje nog in de auto lag. De man liep vervolgens de winkel uit om zijn pasje te halen, maar kwam niet meer terug. De man en de vrouw reden weg in onbekende richting. De totale waarde van de boodschappen bedroeg f 500,-. Op 10 december pinde een inwoonster van Heiloo omstreeks 11.30 uur een geldbedrag bij een pinautomaat van een bank aan de Raadhuisweg. Onderweg naar huis merkte ze verge ten was het geld uit de automaat te halen. Ze ging onmiddellijk terug naai de bank, maar het geld bleek al weg te zijn. Op de Kennemerstraatweg bij de krui sing van de Kapellaan ontstond om 09.51 uur een kop-staart aanrijding tus sen een vrachtwagen en een bestelauo met aanhanger. De chauffeur van de bestelauto stond op dat moment stil om de Kapellaan in te rijden. De chauffeur van de vrachtwagen had dit niet in de gaten en kon niet meer tijdig remmen. Er was alleen materiële schade. Op 11 december werd omstreeks 02.30 uur een automobilist op Het Zevenhuizen gecontroleerd op het gebruik van alcohol. Het bleek dat de 29-jarige inwoner van Alkmaar te diep in het glaasje had gekeken. Het kwam hem op een boete van f 725,- te staan. Op 12 december werd op de Kennemerstraatweg van 20.50 tot 22.40 uur een snelheidscontrole gehouden. Het was een controle op kenteken, waarbij de overtredingen op de foto werden vastgelegd. De maximumsnel heid op die plaats is 50 km per uur. Er kwamen 437 passanten voorbij, 102 van hen reden te hard. De hoogst gemeten snelheid was 138 km per uur. In de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 december werden enkele vernielin gen aangericht. Bij de ingang van de Paulusschool aan De Hucht werd een bronzen beeld vernield. Op de Zevenhuizerlaan moesten een voor raam en een raam van een voordeur het ontgelden, evenals een tuinafschei- ding van een woning aan de Holleweg. Ook werd door onbekenden brand gesticht in een container aan de Westerweg. HEILOO - De inzameling van oud papier door de Fanfare Showband Heiloo in diverse wijken van Heiloo wordt op zaterdag 18 december 's mid dags gehouden in plaats van 's mor gens. De leden van FSH beginnen om 13.30 uur met ophalen. Verzocht wordt het oud papier voor die tijd op de ver zamelplaatsen klaar te zetten. Van Burgsteden Antiek Tot en met 31 december expositie van aquarellen en boeketten van Magda Bakker, antiek en woondecoraties van Gerda de Waal, beelden van Ditta Engel en styling door Ineke van Beek in de zaak aan de Kennemerstraatweg 536, te zien van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur, op vrijdag tot 21.00 uur. Casa Design Expositie van beelden van Nella van Os bij de interieurzaak in 't Loo, te zien tijdens winkeluren. Atelier TP Atelier op Termijen 189 in Heiloo, elke woensdag open van 10.00 tot 16.00 uur en na tel. afspraak op 072-5334596. Trefpunt In december expositie van aquarellen van Lien Zwart aan het Abraham du Bois-hof 2. Silhouet Kerstshow in de interieurzaak aan de Kennemerstraatweg 99 met werk van Colette Berends, tijdens openingsuren (ook op zondag 19 december tussen 12.00 en 17.00 uur). Stichting Wao/Aww/Ug Rommelmarkt van de Stichting Wao/Aww/Ug op zondag 19 december, van 12.00 tot 16.00 uur aan de Bergeonstraat 30, info op tel. 072- 5331840,5336939 of 5334861. 't Oosthonk Vrijdag 19.45' uur: bridgen, leden f 2,- /niet-leden f- 3,-, opgeven op tel. 5332199. Zaterdag 14.00 uur: kinderdis co met spelletjes en knutselhoek, kos ten f 3,-. Maandag 20.00 uur: darten, gratis entree. Woensdag 10.00 uur: naailes, leden f 6,50/niet-leden f 7,50; 19.45 uur: kerstdrive bridgeclub Oosterpark. Alle activiteiten aan de Oostkanter 14 in Heiloo. Bibliotheek Heiloo In december in de vitrine van zorgcen trum De Loet presentatie van materia len over 'De feestmaand'. Open Huis Maandag 20 december om 2Q.00 uur bloemschikken voor kerst van Sociëteit Alleenstaanden Heiloo. mw Alkmaar Laat 201 Bergen Prinsessenlaan 18c Beverwijk Zeestraat 50 Plantage 120 Castricum Kortecieweg 47 Heiloo 't Loo 44 Medemblik Van Houwèningenpark 7 Wie deze dagen naar buiten kijkt kan er niet omheen: de donkere dagen voor Kerstmis zijn aangebroken. Het licht gaat pas laat op de ochtend uit, om 's middags vroeg al weer aangestoken te worden. In het donker naar het werk en in het donker weer naar-huis. Gezelligheid staat voorop in deze periode. De kaarsjes aan, een knappe rend houtvuur, misschien een glaasje Glühwein drinken bij de zojuist neer gezette kerstboom, en om de sfeer compleet te maken zet je een gezellige cd met moderne en klassieke kersts ongs op. De dubbelcd van deze week is een bijzonder stemmige, waarop muziek staat voor het hele gezin, met voor elk wat wils. Een compleet kersto verzicht, met op de eerste cd recente en gloednieuwe kersthits, gezongen door een keur aan artiesten. Celine Dion, Ricky Martin, Babyface, Frankie goes to Hollywood en de Backstreet Boys staan garant voor heel veel luisterplezier. De tweede cd gaat terug in de tijd met kerstklassiekers van Bing Crosby, Doris Day. Frank Sinatra maar ook Elton John, Cliff Richard en Art Garfunkel. Voor de kopers van deze cd ligt er in de winkel een flonkerende magneet Laaf klaar. t.o Karwei t.o. Gamma in Klercq woonwereld Rijksweg 43, t.o. Ten Dam door vele artiesten 2 CD's voor 49,95 OO Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk Zondag 10.00 uur: ds. H. van het Maalpad. Gereformeerde Kerk Heiloo Zondag 10.00 uur: ds. A. Boezewinkel. Hervormde Gemeente Limmen Zondag 10.00 uur: ds. J. Koppenhol. Rooms Katholieke Kerkdiensten Willibrorduskerk Zondag 10.00 uur: eucharistieviering met dameskoor, voorganger pastor H. Helsloot, kinderwoorddienst. Maandag 19.30 uur: viering van boete en verzoe ning met cantores, voorganger pastor H. Helsloot. Moeder Godskerk Zaterdag 19.00 uur: eucharistieviering met herenkoor, voorganger pastor H. Helsloot. Kapel PC Willibrord Zondag 10.00 uur grote kapel: woord en communiedienst met oecumenisch zanggroepje, voorganger pastor F. Kortekaas. Woensdag 16.45 uur: kleine kapel, voorganger ds. M. Braamse. OL Vrouw ter Nood Zondag om 10.30 uur hoogmis, elke zondag om 15.00 uur lof met rozen kransgebed in de kleine kapel. Dinsdag en donderdag 9.30 uur eucharistievie ring bij de Julianazusters, woensdag en vrijdag om 8.30 uur in de kleine kapel. H. Corneliuskerk Limmen Pastor J. Oiling. Diensten op zaterdag 19.00 en zondag 10.00 uur. English Church Heiloo Kruiskerk, Maas Geesteranusweg. English speaking service every Sunday at 5 pm, families welcome, Sundayschool and creche facilities. Pinkstergemeente Heiloo Zondag 10.00 uur dienst. Zondagschool 10.30-11.30 uur. Bijbelstudie: woensdag 20.00 uur. Kerkgebouw: Maas Geesteranusweg, Heiloo. Informatie op tel. 5337282. Evangelische Gemeente Egmond Dinsdag 19.30 uur: bijbelstudie in het Dorpshuis, Hanswijk 1, Egmond aan den Hoef. Geest en Kracht Volle Evangelie Gemeente Zondag dienst om 10.00 uur in het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2 in Heiloo. Kinderdienst aanwezig. Inlichtingen: tel. 0299-427509. HEILOO - Vorige week werden de vol gende voorwerpen als gevonden bij het bureau aangemeld: geldbedrag, zadel- dekje, een sleutel met paars label, fiets- sleutel aan oranje hanger, fietstas. R08SERT CAI RUDOLF OAS de Lage tamta* Sen voor Een nieuwe Gouden Eeuw voor de Lage Landen. Die komt eraan als het aan de succesvoile futurologen Robbert en Rudolf Das ligt. In de lijn van hun bestseller 'Wegen naar de toe komst' schetsen ze opnieuw enthou siast ingenieuze oplossingen voor onze grote maatschappelijke problemen. 'We kampen met een verkeerssysteem dat totaal verstopt is. Schiphol dreigt Noord-Holland te overwoekeren en met stank, lawaai en gevaar onleefbaar te maken. De Vinex-wijken slokken het laatste groen op. Wij zijn niet in staat onze grote aantallen migranten op te vangen. Prettig wonen en recreëren worden steeds moeiljjker. En tot over maat van ramp is het einde van de Nederlandse aardgasvoorraad in zicht.' Dit toekomstbeeld schetsen Robbert en Rudolf Das in hun tweetalige boek 'Toekomstbeelden'. Maar er is nog hoop. De Lage Landen gaan een gouden toekomst tegemoet als hun unieke geografische ligging ten volle wordt benut en politici openstaan voor revolutionaire ideeën. Plannen voor driedimensionale hogesnelheids- autowegen, schitterende gebouwen in de vorm van heuvels, enorme vliegtui gen die opereren van vliegvelden in het water en tenslotte de Noordzee, die een geweldige energiebron kan worden. In dit boek schetsen de schrijvers gouden oplossingen, geïllustreerd met mooie tekeningen. door Robbert en Rudolf Das voor Heerenweg 67-69,1851 KL HeBoo naast Winkelkot 't Loo, 072 5331483 LIBRIS. Uw Complete Boekhandel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 2