Echtpaar Bok viert diamanten huwelijk 'Vroeger' in de Beun De Egmonden Rob de tuinman 'geneest' zieke planten Oud-papieracties in Heitoo Dierenbescherming PAGINA 6 UITKIJKPOST - 15 DECEMBER ^Venioren info - Toneel en kerstviering in het Trefpunt Met KBO naar Passiespelen Voetreflexzone-therapie Cursussen Engels Activiteiten Muziek en Dansschool Cursus verhalen en poëzie schrijven Kerstgroepen expositie Kerstexpositie Tintoretto Rode Kruis steunt getroffen gebied in India SY Oppositie Heilooër Bridgeclub Laatste discussie-avond structuurvisie Egmond aan Zee Kerstconcert Slotkapel Kerstconcert Eensgezindheid en Crescendo Heiloo Wereldwijd in 't Hoekstuk Clubrecords voor ijsclub Zangdienst oud-katholieke kerk n HEILOO - Op zondagmiddag 19 december houdt de activiteitencom missie van ANBO en KBO haar tradi tionele kerstviering. De toneelclub speelt voor de pauze 'Een teken uit de hemel', een ernstig stuk, dat op een marktpleintje speelt. Na de pauze (met hapje en drankje) komt de humoristische eenakter 'Opa is verliefd'. Opa heeft een lieve vriend in gevonden met wie hij wil gaan trou wen. De kinderen willen dat met alle geweld voorkomen, vanwege de erfenis en het antieke meubilair. Zij verzinnen een plan, maar opa is hen te slim af. De middag begint om 14.00 uur, de entree is f 5,-. HEILOO - Volgend jaar vindt de zeventiende editie van de Tegelse Passiespelen plaats. De Unie KBO is er in geslaagd om met de organisatie van de Passiespelen een overeenkomst te sluiten, die een exclusieve KBO-uitvoe- ring mogelijk maakt op zondag 9 juli 2000. De Heilooër afdeling van de KBO biedt haar leden de. mogelijkheid om deze spelen te bezoeken. Daarvoor wordt een bustocht georganiseerd. Het speciaal vastgestelde programma en de kosten (circa f 90,-) worden bekend gemaakt in de Maandinfo van 25 janu ari en in de Uitkijkpost van 26 januari. Men kan zich voor deze voorstelling opgeven op 3 februari en 7 februari in het Trefpunt van 10.00 tot 12.00 uur. HEILOO - Vanaf donderdag 13 januari (van 10.00 tot 12.00 uur) geeft Margreet Rodenburg een cursus voe- treflexzonetherapie. U maakt kennis met de voetreflexzonetherapie in theo rie en praktijk. Voetmassage, voetre flexbehandeling en het vinden van drukpunten staan centraal in deze cur sus die uw gezondheid ten goede komt. De kosten bedragen 90 gulden voor zeven lessen. U kunt zich opgeven bij Stichting Ouderenwerk Heiloo, Abra ham du Bois-hof 2, tel. 072-5331297. HEILOO - Bij de Stichting Ouderen werk Heiloo worden cursussen Engels gegeven voor zowel beginners als gevorderden. Wie zijn of haar Engels wat wil opfrissen of de Engelse taal wil leren, kan hier terecht. De lessen worden gegeven op verschil lende niveaus, zodat zowel beginners als gevorderden kunnen deelnemen. Elke cursus wordt gegeven door een ervaren docent gedurende éqn uur in de week, in het Trefpunt. Voor informa tie en opgave kan man contact opne men met de coördinator, A. van de Kamer, tel. 072-5339500. Het diamanten echtpaar Annie en Teun Bok-Ridder. (Fotostudio Starfield) HEILOO - De schuifdeuren met glas- in-loodramen in het huis van Teun (85) en Annie Bok-Ridder (83) aan de Schuine Hondsbosschelaan staan open, zodat voor- en achterkamer een geheel vormen. Het zijn dezelfde deuren die zo'n zestig jaar geleden meestal dicht geschoven waren. Ze leefden toen vooral in de achterkamer, omdat ze zich destijds maar één kachel konden veroorloven. In dit huis deelden ze zestig jaar lief en leed, samen met hun vijf kinderen. Hun officiële trouwdag was gisteren, op 14 december, en op vrijdag 17 december vieren ze hun dia manten huwelijksfeest samen met hun kinderen, acht klein- en twee achter kleinkinderen. 'Spring maar achterop', riep de uit Enkhuizen afkomstige Teun Bok op een avond naar een meisje dat hij voor- bijfietste. Ze bleek op weg te zijn naar hetzelfde feestje als hij. Ze bedacht zich daarom niet en liet zich keurig afzetten. De rest van de avond zag Annie Ridder uit Andijk haar 'chauffeur' niet meer terug. Een tijd later kwam ze hem weer tegen bij een ander feestje, waar ze met elkaar dansten. Het leidde uiteindelijk in 1939 tot een'gezamenlijke tocht in een rijtuig naar het stadhuis van Enkhuizen, waar hun huwelijk werd voltrokken. Per trein ging de reis nog diezelfde middag naar Heiloo, waar het jonggehuwde paar het huis aan de Schuine Hondsbosschelaan betrok. De spelers van Vroeger HEILOO - Op zondagmiddag 19 december spelen drie acteurs van Falkland Toneel het stuk 'Vroeger' van Harold Pinter. Spelers zijn Anneke Keijsper, Norine Haps en Pim de Smalen. De regie is in handen van Leo van Herk. 'Vroeger' is een buitengewoon span nend stuk. Vast gegeven in alle stukken van Pinter is een 'veilige' ruimte die wordt bedreigd door een indringer die de rust komt verstoren. In 'Vroeger' is de veilige ruimte het huis aan zee van het echtpaar Kate en Deeley. Na twin tig jaar komt Anna op bezoek, een vriendin van Kate. Dan ontstaat er een ware krachtmeting waarbij herinnerin gen aan vroeger het leven van nu danig ontregelen. Werkelijkheid en dromen schuiven ineen tot een mysterieus mani puleren met waarheid en verbeelding. De voorstelling wordt gegeven in theater De Beun, de aanvang is 14.00 uur. Na afloop van de voorstelling krij gen bezoekers een glas sherry of desge wenst een andere consumptie aangebo den. De toegangsprijs bedraagt f 12,50. Reserveren kan aan de kassa van De Beun, telefoon 072-5333156. HEILOO - Woensdag 22 december geven leerlingen van de Muziek en Dansschool Heiloo een uitvoering die in het teken staat van kerst. Tijdens deze uitvoering zijn zowel individuele leerlingen als leerlingen in klein groepsverband te horen en zien. Ook het kinderkoor onder leiding van Coriehe Brakeboer zal een paar liedjes zingeh. De bijdrage van de balletafdeling wordi door het ballet 'Meisjesdans' uit Romeo en Juliette van Sergej Prokovjef op feeërieke wijze ingevuld. De uitvoering in kerstsfeer begint om 19.00 uur en de toegang is gratis. Op woensdag 12 januari starten bij de Muzie!: en Dansschool de cursussen 'Muziek op schoot' en 'Kleutermuziek'. De cursus Muziek op schoot is bedoeld voor kinderen vanaf 2,5 jaar die samen met een ouder of verzorger rond een thema uit de peuterwereld liedjes zin gen en muziekspelletjes doen met geschikte muziekinstrumenten voor deze leeftijdsgroep. De cursus Kleutermuziek is voor leer lingen uit groep 1 en 2 van de basis school. Tijdens deze cursus zullen aan de hand van één thema per keer liedjes worden gezongen en muziekspelletjes worden gedaan met maat, ritme en toonhoogte. Hierbij worden kleine muziekinstrumenten gebruikt. Beide cursussen omvatten zeven lessen van drie kwartier en worden gegeven in de school aan Het Veld 1 te Heiloo. Voor meer info kunt u bellen met tel. 072- 5332460. „We zijn slecht begonnen, omdat de oorlog toen uitbrak," meent Annie. Het is die Tweede Wereldoorlog die een behoorlijke stempel heeft gedrukt en waaraan de herinneringen nog steeds zeer levendig zijn. Herinneringen aan de muur op de Kennemerstraatweg waar de Duitsers Teun dagelijks om zijn 'Ausweiss' vroegen als hij op zijn fiets op weg was naar zijn werk bij een ijzer handel op de Laat in Alkmaar. Dat het document van zijn werkgever vals was, kreeg hij pas te horen toen de oorlog al afgelopen was. Ook de paar nachten die hij doorbracht op zijn werk op geïmproviseerde bedden van bordkar- Donderdag 16 december De Duif, Mariënstein 180, tussen 8.30 en 16.30 uur. Zaterdag 18 december Fanfare Showband Heiloo, huis-aan- huisactie plan Ypestein (noord), Dompvloetlaan, plan Zuid en tussen Ewisweg, Het Zevenhuizen, Het Malevoort en Pastoor van Muijenweg (inclusief De R.onge en Boswijk), dozen en bundels klaarzetten op de rolemmerverzamelplaatsen langs de weg vóór 13.30 uur. Elke zaterdag Gymnastiek- en Turnvereniging Heiloo, container op parkeerterrein achter de Moeder Godskerk tussen 10.30 en 12.00 uur. Maandag t/m vrijdag WAO/AAW/Ug Belangenbehartiging Heiloo, container op de Bergeonstraat, tussen 9.00 'en 17.00 uur. De Springschans, Sluijsweijdt 9 en Breedelaan 6, brengen tijdens school uren tussen 8.45 en 15.30 uur (bij loca tie centrum in de schuur). De Zuidwester, Boekenstein 43, tijdens schooluren, ook gebruikte kleding. Muziek en Dansschool, Het Veld 1, tus sen 9.00 en 12.00 en 14.00 en 19.30 uur. Stichting Ouderenwerk Heiloo, contai ner achter het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2, tussen 9.00 en 17.00 uur, ook op zaterdag. Dagelijks Willibrordschool, container naast de A&P supermarkt, hoek Westerweg/Ewislaan. HSV, container op parkeerterrein sportpark Bayershoffweg, ingang aan De Omloop. Foresters, container bij sportvelden aan de Vennewatersweg 23. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerkelaan/Westerweg. Base- en softbalclub Double Stars Heiloo, container bij het clubhuis op sportpark Het Vennewater, tijdens trai ningen en wedstrijden. Zwem- en poloclub De Spetters, con tainer op de parkeerplaats bij zwembad Het Baafje. Vogelvereniging Kleurenpracht Heiloo, container bij clubgebouw achter sporthal Het Vennewater, halen op verzoek tel. 5337339. Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. HEILOO - Op vrijdagmorgen 21 janu ari start een cursus verhalen en poëzie schrijven bij Margreet Schouwenaar. In deze cursus wordt tien ochtenden door middel van gerichte opdrachten ge werkt aan het schrijven van teksten. Daarbij komen spelenderwijs de basis principes van het schrijven aan de orde. Het geschrevene wordt met elkaar besproken en becommentarieerd. Voor de meer geoefende schrijvers die al lange tijd met een 'werkplan' rondlo pen bestaat de mogelijkheid om op een maandagavond of een donderdag avond in kleine groepjes gericht te wer ken aan een zelfgekozen opdracht. Proza, poëzie, reisverhalen en levens verhalen enzovoort behoren tot de mogelijkheden. De cursussen zijn voor iedereen die van taal, vertellen en van de zin achter de woorden houdt. Voor inlichtingen en opgave kunnen belangstellenden bel len met 072-5332418. ton, omdat in Heiloo een razzia was aangekondigd, staan Teun nog levend voor de geest. Maar ook zijn er de herinneringen aan het gebrek aan gas, water, licht en ande re benodigdheden, waar soms vinding rijke oplossingen voor werden gevon den: af en toe een boompje omzagen in het Overbos om de kachel mee te sto ken en servetten in plaats van luiers voor de kleine Atie. Gelukkig braken later betere tijden aan, waarin Teun en Annie Bok zich steeds meer 'Heilooër' begonnen te voelen. Door de mooie omgeving, met bos, duinen, strand en de stad Amsterdam dichtbij, maar ook door de aardige mensen in hun buurt en de gezelligheid bij de Heilooër Operettevereniging, waar Teun lid van was. Hoewel Teun in zijn latere baan als vertegenwoordiger voor een winkel in ijzerwaren in Haarlem reisde van Zaandam tot Texel en soms naar Groningen en Drenthe (aanvankelijk op een Solex, later met een zwarte Volkswagen kever), heeft het echtpaar nooit overwogen om te verhuizen. Zonnige oorden Wel verlegden ze, vanaf het moment dat Teun afgekeurd werd, bijna dertig jaar lang hun grenzen naar zonniger oorden. Ze ontvluchtten 's winters het koude Nederland, en brachten jaarlijks enkele maanden door op diverse bestemmingen in Spanje, in Mallorca en Tunesië. Enorm veel mensen hebben ze daardoor leren kennen, sommigen sturen nog steeds af en toe een kaartje. Bovendien hielden ze er een grote inte resse'aan over voor mensen die uit andere landen afkomstig zijn. Reizen zit er de laatste jaren niet meer in, omdat ze minder goed ter been zijn. En dus blijven ze lekker in Heiloo, waar ze zeker niet meer weg willen. Ook niet terug naar West-Friesland, hoewel ze de nuchterheid uit die streek nooit zijn kwijtgeraakt. Dat blijkt alleen al uit hun kijk op zestig jaar huwelijk. „Het gaat eigenlijk vanzelf. We hebben nooit ruzie, weieens ver schil van mening. Maar je moet elkaar gewoon niet lastig vallen." HEILOO - In de kapel van PC Willibrord worden rond de kerstdagen weer kerstgroepen tentoongesteld. Leden van de vereniging 'Vrienden van de kerstgroep Nederland' exposeren ruim 120 kerstgroepn die niet eerder in Heiloo te zien zijn geweest. De ten toongestelde exemplaren zijn zeer uit eenlopend van vorm, omvang en her komst. Ook de kapel zelf is een bezoek je waard. De expositie is geopend van 18 decem ber tot en met 2 januari met uitzonde ring van eerste kerstdag en 31 decem ber. Openingstijden 13.00 tot 16.00 uur; tweede kerstdag en nieuwjaarsdag 11.00 tot 17.00 uur. De toegangsprijs is vijf gulden. Kinderen betalen slechts 1 gulden. Van 18 tot en met 24 decemberr en van 26 tot en met 29 december is ook het museum van PC Willibrord open. van 13.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. Voor meer informatie kunt u bellen met 072-5312312. HEILOO - Schildersvereniging Tintoretto houdt in haar atelier De Hofdijk dit jaar opnieuw een feestelijke kerstexpositie. Te zien zijn werken van leden van de schildersclub. Dit jaar is er geen vast thema gekozen. Er is daarom werk te zien over de meest uiteenlopende onderwerpen, vaak persoonlijk van aard. Er zijn diverse technieken te bewonderen zoals olieverf, aquarel, houtsnede en etswerk. Bezoekers kunnen via een stembiljet deelnemen aan een beoordeling van de werkstukken. De feestelijke opening van de expositie is voor de leden op donderdag 23 december om 20.00 uur. Voor anderen is de expositie te bezich tigen op 25 en 26 december en op 1 en 2 januari, van 13.00 tot 17.00 uur in De Hofdijk, Mariënstein 178 in Heiloo. De toegang is vrij en een kopje koffie is gratis. HEILOO - In oktober raasde een ork aan langs de oostkust van India. Duizenden doden vielen, honderddui zenden huizen werden verwoest en de oogst ging verloren. Het internationale Rode Kruis heeft in samenwerking met het Indiase Rode Kruis tot dusver 20.000 families voorzien van noodhulp, in de vorm van voedsel, kleding, medi cijnen, waterzuiveringsmiddelen en noodopvang. Deze hulp zal de komen de maanden worden uitgebreid tot 50.000 families. Vanuit Nederland wordt 'financiële hulp geboden in een actie van de samenwerkende hulporganisaties, waarvan het Rode Kruis deel uitmaakt. De afdeling Heiloo van het Rode Kruis heeft een bedrag van f 2.000,- overge maakt ter leniging van de nood in het getroffen gebied van Orissa. Deze gift is mogelijk gemaakt door de inzet van de vele vrijwilligers van de afdeling. Ook u kunt een gift storten op giro 22744, ten name van het Nederlandse Rode Kruis, onder ver melding van Orissa. Voor verdere infor matie kunt u contact opnemen met afdelingssecretaris H. Schneider, tel. 072-5333258. Vermiste en gevonden dieren: 072- 5616106. Knaagdieren: 072-5119998. Honden en katten Akersloot: 0251- 310079. Vakantie-advies: 072-5336180. Asiel: 072-5114861. Dierenambulance Noord-Kennemer- land: 072-5150173 (alarm) en 072- 5150085 (informatie). Stichting Zwerfdier: 072-5612482. Kids for animals: 072-5336180. Vermist Cyperse poes met witte bef, neus en voetjes, 3 jr. Kerkelaan, Heiloo. Lapjespoes, zwart/wit/rood, 1 rood oor, 7 maanden, Baetenburg, Heiloo. Lichtgrijs cyperse gec. kater, 6 jr. Het Brugstuk, Heiloo. Inl. 072-5616106. Gevonden Zwart/witte kat, zwarte bovenkant, witte poten, snuit en kraag, zwart vlek je naast de neus. Heerenweg, Egmond aan den Hoef. Cyperse kat, Hildebrandhof, Heiloo. Zwarte ongec. kater, korte staart met breuk, Laghe Weijdt, Heiloo. Zwart/grijs cyperse gec. kater, witte bef en borst, doorlopend naar de buik, half- witte snuit, voor sokjes, achter laarsjes, Het Brugstuk, Heiloo. Inl. 072-5616106. HEILOO - Afgelopen week werden er per speler drie rapidpartijen gespeeld uit een serie van negen, verdeeld over drie avonden. Herman Maas had de schone taak zijn titel te mogen verdedi gen. Het zat hem niet mee. Uit drie par tijen scoorde hij twee punten, op zich een prima resultaat maar de concurren ten deden het beter. Ronald Groot haalde met speels gemak 100 procent uit de door hem gespeelde partijen en is daardoor een groot kanshebber op de rapidtitel. Frits van de Werff deed niets voor hem onder en haalde ook de volle bak uit zijn drie partijen. De heren zullen elkaar onderling nog treffen en de winnaar heeft dan onge twijfeld de beste papieren. Een aantal achtervolgers met 2,5 uit drie ligt ech ter nadrukkelijk op de loer. De meest kanshebbende daarvan is Langerijs, die er alles aan zal doen om de huidige koplopers achter zich te laten. De ove rigen zijn eigenlijk al kansloos. Bosma behoort tot de categorie zeer efficiënte spelers die door niets te doen toch nog 1,5 punt behalen. HEILOO - De bridge-uitslagen van HBC van vorige week dinsdag: A-lijn: Klerk-Stark 57.90, Brinkhuis- Mèuleman' 55.00. B-lijn: Fam. Happe 60.80, Klop-Niele 55.80. Donderdag werd als volgt gespeeld: A- lijn: Dubbeld-Mooy 69.20, Kat-De Haan 56.30. B-lijn: Fam. Moscou 56.80, Haan-V. Loon. 56.30. C-lijn: Fam. Romar 63.50, Fam. Van Dijk 58.30. D- lijn: Brand-Hendrikse 58.30, Brugman- Velseboer 56.30. EGMOND - Deze maand worden in Egmond drie informatie- en discussie avonden gehouden over de in de con cept-structuurvisie Egmond aan Zee voorgestelde maatregelen. De struc tuurvisie bevat ideeën, mede aangedra gen door de Egmondse bevolking over de ruimtelijke ontwikkeling en de ver keerssituatie in Egmond aan Zee. Vorige week donderdag is de eerste bij eenkomst gehouden. Tijdens deze bij eenkomst zijn de plannen voor Egmond aan Zee Noord met de bevol king gesproken. Afgelopen maandag kwam Egmond aan Zee Zuid aan de orde. Op donderdag 16 december is er een bijeenkomst voor de bewoners van Egmond aan Zee centrum en omgeving, de ondernemers, verenigingen en instel lingen. Deze wordt gehouden in het gemeentehuis, Zwartendijk 1 te Egmond aan Zee en begint om 20.00 uur. EGMOND - Op zaterdagavond 18 december geeft de vocalgroup Close- Up uit Alkmaar een sfeervol kerstcon cert in de Slotkapel te Egmond aan den Hoef. De groep staat onder leiding van dirigent Johan Rooze en bestaat uit 22 mannen en vrouwen. Er is een afwisselend programma samengesteld. Voor de pauze is er een aantal rustige ballades, die na de pauze vervangen worden door swingender muziek. Tussen die nummers is een aantal songs te horen van de Swingle Singers. Hun béwerking van Jingle Bells is een juweeltje om t*e horen van wege de vele verrassende effecten, die in dit achtstemmige nummer worden uitgevoerd. Muzikale humor wordt ten gehore gebracht in A Little Chrismas Music. Naast deze liederen zijn ook de traditionele kerstsongs te horen, uiter aard in vier- of achtstemmige setting. Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten kunnen gereserveerd worden op telefoonnummers 072-5062033 en 5062387. De toegangsprijs is f 20,- met korting f 15,-. Kinderen tot 12 jaar beta len f 10,-, inclusief koffie of thee met koek. EGMOND - Op zondag 19 december wordt in de kloosterkerk van de Adelbertabdij te Egmond-Binnen een kerstconcert gegeven door muziekver eniging Eensgezindheid, met medewer king van gemengd koor Crescendo. Het concert begint om 14.30 uur. De toe gang is vrij en de kerk is om 14.00 uur open. Tijdens het concert worden ook zeven samenzang-liederen uitgevoerd. Ook treden Crescendo onder leiding van Dennis' van der Heijden en fanfare orkest Eensgezindheid onder leiding van dirigent Karei Bruin individueel op. Het concertprogramma bevat, bui ten de al eerder genoemde samenzang- kerstliederen, werken van J.S. Bach, Mendelssohn. Saint-Saens, Vivaldi. Wood, Ball, Gregson en traditioneel kerstrepertoire door de eeuwen heen. HEILOO - Het Platform Heiloo Wereldwijd staat zaterdag 18 december in winkelcentrum 't Hoekstuk. Met een informatiestand zal het platform voor lichting geven over het project 'Ondersteuning aan familiebedrijfjes in Nicaragua', die door de orkaan Mitch hun hele hebben en houden verloren. Tevens staan er stands van Stichting Sarana en Wereldwinkel Heiloo met onder meer producten uit Midden- Amerika. De opbrengst van deze pro ducten komt ten goede aan dit klein schalige project. Abdij kaarsen Tot en met 8 januari tentoonstelling en verkoop van kerststallen, -groepen en - sterren aan de Vennewatersweg 27 in Egmond-Binnen, geopend van maan dag tot en met zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur en op tweede kerstdag van 13.00 tot 16.00 uur. Eerste kerstdag en nieuwjaarsdag gesloten. Galerie De Kapberg Tot en met zondag 19 december exposi tie door Cees Broersen, Marijke Crena de Longh, Amrita Kurunaratne, Hanneke van der Leeuw en Anneke van der Mandele, te zien aan de Slotweg 17 in Egmond aan den Hoef op zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.00 uur en na telefonische afspraak tijdens openingsuren op tel. 072-5062645. Galerie Conny van Kasteel Tot 20 februari expositie van beelden van Iginio Balderi en schilderijen van Peter Royen aan de Noorderstraat 4 in Egmond aan Zee, te zien van donder dag tot en met zondag tussen 15.00 en 19.00 uur en na afspraak op tel. 072- 5067151. Gemeentehuis Tot 1 januari expositie van kunstwer ken en keramiek van Pieter en Hanneke Boersma, te zien op werkda gen van 9.00 tot 17.00 uur aan de Zwartendijk 1 in Egmond aan Zee. Slotkapel Zaterdag 18 december concert door Close-up, aanvang 20.00 uur aan de Slotweg 19 in Egmond aan den Hoef. Galerie Om de Noord Tekeningen, aquarellen, olieverfschil derijen en grafiek van Ewoud de Groot en anderen, te zien aan de Prinses Marijkestraat la in Egmond aan Zee van donderdag tot en met zondag van 12.00 tot 18.00 uur. Historisch Informatie Centrum Tot 19 december tentoonstelling '1799 door Egmondse ogen', te zien aan de Slotweg 46 iipEgmond aan den Hoef, open op woensdag, zaterdag en zondag tussen 13.30 en 17.00 uur. EGMOND - Vorige week zijn de wed strijd- en recreatieschaatsers van IJsclub Egmond-Heiloo naar het Thialf stadion in Heerenveen geweest. Een dag die 7 club- en 35 persoonlijke records opleverde. Nadat in de ochten- duren iedereen geschaatst had om aan het snelle ijs te wennen, startte om 12.30 uur de wedstrijd. De clubrecords waren voor Fenna de Beer (500 en 3000m), Thamar Heystra (3000m), Job v.d. Wal (1500m) en Hildo Vader (500, 1000 en 3000m). In februari gaat de ijs- club wederom naar Thialf. De volgende wedstrijd is op de baan in Alkmaar. De uitslagen: (op de 500, 1000,1500 en 3000m)J. Lute 41.63,2.05.56,4.19.51, G. Verburg 47.31,49.40,2.27.26,5.12.82, H. Vader 49.33, 48.68. 1.40.89, 5.19.80. M. Vader 47.44,49.17,1.37.36,5.18.08, F. de Beer 50.04, 50.54, 1.45.05, 5.19.12, T. Heijstra 52.81,52.04.1.47.90,5.59.26,0. Wijker 44.22, 46.94, 1.31.79, 2.24.04, J. v.d. Wal 48.08, 47.37, 2.25.05, S. Groot 49.64, 50.24, 2.34.91, A. Brakenhof 52.14, 52.17, 1.44.55, 2.42.85, M. Nieuweboer 59.72, 59.13, 1.57.21, .256.22, P. van Genderen 1.12.09, 56.26, 1.50.99, 2.47.40, M. Wittebrood 1.11.39, 1.11.21, 2.20.85, A. Liefting 1.12.21, 1.10.22, 2.26.37, L. Liefting 1.13.75, 1.12.56, 2.38.19, J. Zentveld 1.14.46, 1.13.22, 2.30.76, H. Peekei 1.17.81, 1.16.07,2.34.89. EGMOND - Op zondag 19 december wordt in de oud-katholieke kerk aan de Voorstraat 112 in Egmond aan Zee een zangdienst 'Op weg naar Kerstmis' gehouden. De dienst begint om 19.30 uur. Er is afwisselend koor- en samen zang, ondersteund door Lamoraal van Egmont onder leiding van Marcel Visser. HEILOO- Het spreekuur dat Rob Verlinden van het woonprogramma Eigen Huis en Tuin vorige week in 't Loo hield, werd druk bezochtVeel mensen togen met hun probleemplant naar het winkelcentrumom tuindokter Rob om raad te vragenDe televisieopnames hiervan zijn te zien op zaterdag 8 januari.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 6