Ranzijn sluit deuren van tuinwinkel "mtk Activiteiten bibliotheek [Broekman pmBcfmA n™ krant expositie ni€UW€ EEUW n ERA EH t a. k CCMHl P- A reclameproducties mö^CQtte kerst Tintoretto GESLOTEN Vrijblijvende Waardebepaling? 'Babe' Vos Makelaardij Het maken van een goede belettering.. NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN c KINDERFILM FILMLIGA 25/26 december Team Haarmode Theo Robert Dé Hy^ffheekwinkel A P E L L A L_ I VAN DER BORDEN 072-5351000 Einde van een millennium- afscheid van onze collecties met een streep door de prijzen Redactie, acquisitie en administratiei Drukkerij uitkijkpost bv 64e JAARGANG NO. 51 P 22 DECEMBER 1999 P Drukkerij uitkijkpost bv Vrijdag 24 december en vrijdag 31 december zijn wij Kerstbijlage Kerstmarkt de Meander N ieu wj aarsreceptie vrijwilligerswerk Speurtocht in het Kaasmuseum Activiteiten Tendenz Kerstmarkt Freinetschool Subsidie voor video 'Tegen zinloos geweld' Expositie Rode Kruis in Oude Pastorij SCH0NG SCHILDERWERKEN B.V. 06-53576089/072-5338472 woensdag 29 december draait de filmliga voor de kinderen van zijn leden de film om 13.30 en 15.30 uur. U kunt op vertoon van uw abonnementskaart alsnog kaartjes afhalen aan de kassa van theater de Beun op werkdagen van 13.30-17.00 uur wenst bekenden en cliënten een gezonde en plezierige Boomkwekerij G. Meijer Al meer dan 30 jaar Nieuwbouw ol bestaande bouw Dé HypotheekwinkeS beeft er dé hypotheek voor! Kennemerstraatweg 125-1851 BC-HEILOO tel. 072 5320322 NVM I. i| i||| C. HACHMANG INSTALLATIEBEDRIJF V Autobelettering Gevelbelettering Reclameborden V Lichtreclame Be! voor een vrijblijvende offerte!! Lokeend Reclameproducties öosterzijweg 122 - Heiioo Tef. 072 - 532 10 65 Fax 072-532 1066 De Hoefsmid 5 - 1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 58 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren m Heiloo. jjmmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef. Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden n rps. v aanzienlijk lagere mm-prijzen. t=^ J Ik-. U verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! Zoals u van ons gewend bent, treft u zo vlak voor de laatste Kerstmis van deze eeuw een gezellige kerstbij lage bij deze Uitkijkpost aan. Met daarin leuke en gezellige verhalen, bijvoor beeld over hoe de jeugd de toekomst ziet en over geld, dat soms gelukkig maakt. Verder vindt u de uitslag van de foto- en gedichten wedstrijd, waar veel lezers enthousiast aan hebben meegedaan, en natuurlijk tal van kerstwensen. In de Uitkijkpost van volgende week staat het jaarover zicht van 1999. We wensen u de komende weken dan ook veel kijk- en leesple zier: rnmMmm De redactie HEILOO - Op donderdag 23 december wordt op basisschool de Meander aan De Hucht in Ypestein een kerstmarkt gehouden van 17.30 tot 20.00 uur. Leer lingen verkopen in kraampjes zelfge maakte artikelen en er zijn verschillen de 'restaurantjes' waar lekkernijen te nuttigen zijn. De opbrengst van deze markt komt ten goede aan de Stichting vluchteling voor kinderen. HEILOO - Op donderdagmiddag 13 januari houden het Nederlandse Rode Kruis, de Zonnebloem en de Unie van Vrijwilligers (UW) voor het eerst gezamenlijk een nieuwjaarsreceptie voor hun vrijwilligers. Dit zal zijn in restaurant Klein Varnebroek, De Omloop 22, te Heiloo van 15.00 tot 17.00 uur. Jcinneke Ranzijn (r) verkoopt voor de laatste keer kerstbomen in het Stationscentrum. (Fotostudio Starfield) HEILOO - Dertien jaar geleden kocht Jan Ranzijn café De Railway naast sta tion Heiloo, om er een jaar later een tuinwinkel in te vestigen. Per 1 januari sluit de tuinwinkel zijn deuren. Tevens treedt Jan Ranzijn dan terug als alge meen directeur van het bedrijf dat, naast de dier- en tuinwinkel in Heiloo waar hij tweeëntwintig jaar geleden samen met echtgenote Janneke begon, inmiddels vijf grote tuin- en dierwin- kels omvat. Aanleiding om de tuinafdeling in het Stationscentrum te sluiten zijn de ge meentelijke plannen voor herinrichting van het stationsgebied. Volgens Ran zijn past een tuinwinkel niet meer in een gebied dat is bestemd als winkel en woongebied. Bevoorrading van de zaak door grote vrachtwagens wordt moeilijker en ook gebrek aan parkeer ruimte voor klanten zorgt voor proble men. „Op een gegeven moment moet je Jong en oud kan voor tal van activiteiten terecht in de bibliotheek (Fotostudio Starfield) HEILOO - De bibliotheek in Heiloo geeft al drie jaar cursussen internet voor volwassenen. Voor de kerstvakan tie is een speciale internetcursus voor kinderen ontwikkeld. Deze cursus is eenmalig en duurt 1,5 uur. Eerst wor den de belangrijkste zaken van internet uitgelegd, waarna er voldoende gele genheid is om aan de hand van op drachten aan het werk te gaan en inter net te verkennen. Het accent ligt op voor kinderen aantrekkelijke onderde len van dit medium. De cursus is bedoeld voor kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs (groep 6, 7 en 8), die wel van internet gehoord hebben, maar er nog niet (zo goed) mee overweg kunnen. De cursus wordt gegeven op woensdag 29 decem ber van 10.00 tot 11.30 uur en op maan dag 3 januari van 14.00 tot 15.30 uur. De deelname bedraagt f 15,- inclusief een uur zelf oefenen na de cursus. Op geven kan bij de klantenservice van de bibliotheek. Verkoop leenmaterialen Op dinsdag 28 december is er een ein- dejaarsverkoop van afgeschreven ma terialen, van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Zowel 's morgens als 's middags worden alle materialen (boeken, cd's, tijdschriften) verkocht voor jeugd én volwassenen. Dit keer zijn er veel romans. De prijzen zijn voor een jeugdboek f 1,50, een volwassen boek f 3,- en cd's f 5,-. Verder houdt de bibliotheek de laatste twee weken van deze eeuw een millen niumactie met de slogan 'Goed voorbe reid de nieuwe eeuw in met een biblio theekabonnement'. Voor alle nieuwe leden vanaf 16 jaar ligt tussen 20 december en 1 januari een feestelijk verpakt millennium voordeelpakket klaar. Kinderen tot 16 jaar krijgen deze periode f 2,50 korting op het inschrijf geld. Op vrijdag 31 december zijn de bibliot heken in Noord-Holland gesloten van wege het afronden van geautomatiseer de processen. Nieuwe leden hebben deze dag tussen 10.00 en 15.30 uur de mogelijkheid om van deze millennium actie van de bibliotheek gebruik te maken. keuzes maken, en dat moment is nu gekomen," aldus Ranzijn. „Een tuin winkel op deze locatie is niet meer van deze tijd. Bovendien kunnen we hier niet goed concurreren met andere tuin centra." De plannen die Ranzijn had om samen met Decorette Ursem, Karwei en woonwinkel Rozing te verhuizen naar de Kennemerstraatweg, zijn door te genstand van de gemeente op niets uit gelopen. Maar wat Jan Ranzijn betreft is de wil om elders in Heiloo een tuin en dierwinkel te beginnen er nog steeds. „Ik heb nu eenmaal een binding met Heiloo, dus ik zou het leuk vinden als dat zou lukken. We laten de moge lijkheid in elk geval open." De tuinafdeling verhuist naar de vesti ging van Ranzijn Tuin en Dier aan de Omval in Alkmaar. De dierenwinkel blijft voorlopig in het Stationscentrum, hoewel Ranzijn aangeeft dat het bedrijf die in de toekomst weer samen wil voe gen met een tuinwinkel. Het pand naast de spoorwegovergang waar de tuinwin kel is gevestigd, wordt vervangen door nieuwbouw. Behalve de bouw van ap partementen zal, volgens Ranzijn, waarschijnlijk Decorette Ursem (nu nog gevestigd aan de Heerenweg) er zijn intrek nemen. Onwennig Zijn beslissing om terug te treden als algemeen directeur van het concern ziet Jan Ranzijn nog wat onwennig te gemoet. Geen bemoeienis meer met de dagelijkse gang van zaken in de zaak waar je hele hart en ziel in ligt, is nog een vreemd idee, aldus Ranzijn. Zijn taak wordt overgenomen door de ne- gendertigjarige A. Vendrig. Ranzijn zelf wordt voorzitter van de Raad van ALKMAAR - Het Hollands Kaasmu seum heeft van 27 december tot en met 8 januari (1 januari, 3 januari en op zondag is het museum gesloten) een speurtocht uitgezet voor kinderen van 8 tot 14 jaar. Hierbij kunnen letters worden verzameld die door het muse um zijn verspreid. Deelnemers krijgen al doende een beeld van de bereiding van boter en kaas yroeger en nu, en van het leven op het platteland. Degenen die het juiste woord weten te vinden, ontvangen een leuke attentie. Voor kinderen tot 14 jaar is de entree f 2,50. Het Hollands Kaasmuseum is .gevestigd in het Waaggebouw aan het Waagplein te Alkmaar. HEILOO - Met de kerstvakantie voor de deur heeft Tendenz weer een aantal leuke activiteiten bedacht. Op 28 de cember zijn vanaf 13.00 uur Tendenz- bezoekers welkom om al hun creativi teit te uiten op een wanddoek, dat later een plekje aan de muur krijgt. De toe gang is gratis. Op 30 december kun je er terecht voor bungy-runnen: rennen over een op- blaasbaan met een elastiek om je mid del, en op het laatste moment worden teruggetrokken. De basedance-bezoe- kers kunnen dit gaan doen tussen 15.00 en 17.00 uur, de Tendenzers daarna van 19.00 tot 21.00 uur. De entree kost f 1,50 en er wordt weer leuke muziek gedraaid. Tendenz is op 24 en 31 de cember gesloten. Commissarissen van het bedrijf. Toch is hij ér van overtuigd dat zijn beslissing de zaak ten goede komt. „Het bedrijf Ranzijn Tuin en Dier wil verder uitbrei den, in de toekomst naar twintig zaken. Het is goed als iemand anders met een frisse kijk dat gaat begeleiden. En omdat ik in mijn nieuwe functie toch nog enigszins betrokken blijf bij het bedrijf, neem ik nog niet helemaal afscheid. Bovendien denk ik dat ik nu wel meer tijd krijg voor m'n gezin, want zo'n zaak slokt je helemaal op." In elk geval kijkt hij tevreden terug op ruim twintig jaar ondernemerschap. „Toen we in het Stationscentrum be gonnen, had ik nooit gedacht dat het bedrijf zo zou groeien. Dat is gelukt dankzij onze klanten en onze medewer kers. Daarbij is het voor mij altijd de uitdaging geweest om het beste uit mensen te halen, waarvan ze zelf mis schien nooit gedacht hadden dat ze het zouden kunnen." HEILOO - Vanavond, woensdag 22 december, wordt in de Freinetschool een sfeervolle kerstmarkt gehouden. Er kan worden geknutseld, er zijn verschil lende spelletjes en er staat een kraam van de Wereldwinkel, er klinkt muziek en vanzelfsprekend wordt aan de in wendige mens gedacht met kerstbrood en glühwein. HEILOO - Het college van burgemees ter en wethouders van Heiloo stelt aan de Stichting Tegen Zinloos Geweld een subsidie beschikbaar voor een video project 'Tegen zinloos geweld'. Dit vi deoproject maakt onderdeel uit van een bewustwordingscampagne van de genoemde stichting. Heiloo stelt 2.500 gulden beschikbaar en schaft na het gereed komen van de video een twin tigtal banden aan voor het onderwijs. De video zal een Heilooër tintje krij gen. HEILOO - In de Oudheidskamer De Oude Pastorij aan de Nicolaas Beets- weg 94 is vanaf 26 december weer een tentoonstelling te zien. In het kader van vijftig jaar Verdragen van Genève (1949-1999) is ditmaal het Rode Kruis het onderwerp. Deze vier Verdragen van Genève bevatten bepalingen ter bescherming van gewonden, krijgsge vangenen en de burgerbevolking in het geval van een gewapend conflict en oorlog. Deze verdragen zijn mede op instigatie van het Rode Kruis tot stand gekomen en geven bij de uitvoering ervan aan het Rode Kruis ook een be langrijke taak. Dankzij stukken uit het particuliere archief van een van de leden van de vereniging Oud Heiloo is deze tentoon stelling mogelijk geworden. Er wordt op de volgende onderwerpen uit de pe riode 1863-1920 ingegaan: het ontstaan en de ontwikkeling van het Rode Kruis, nationaal en internationaal; de activi teiten rond de Eerste Wereldoorlog en de financiering van de hulpacties. Er zijn onder andere te zien oude boeken, zegels, prenten en brieven. De periode van 1920 tot heden, en het Rode Kruis Afdeling Heiloo zal onderwerp zijn van een volgende tentoonstelling. De tentoonstelling is te zien vanaf 26 december tot en met 19 maart, op dins dagavond van 19.00 tot 21.00 uur en op zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. Op zonag 26 december en zaterdag 1 januari is de Oudheidskamer open van 14.00 tot 16.00 uur. .ELA JrSGROEP Kennemerstraatweg 129 te Heiloo tel.: 072 5335330 Met 4 kantoren actiefin de regio! (Alkmaar (2), Heiloo en Heerlmgoivaard) Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte Rosner di Bari Comma Blacky Dress Marc Cain Josephine Co Mark Mascotte Mode Stationsweg 85 Heiloo Mascotte Mode Geesterduin 54 Castricum Reg/o Noord* Kennemertand Als bijlage in dit Nieuwsblad de Woningkrant Regio Noord-Kennemerland. Deze Woningkrant komt twee keer per maand uit en wordt huis-aan-huis verspreid met het Heerhugowaards Nieuwsblad, Alkmaars Nieuwsblad, De Uitkijkpost en Langedijker Nieuwsblad. In de Woningkrant publiceren de woningcorporaties de leeggekomen én de toegewezen huurwoningen in de hele regio Noord-Kennemerland. In deze krant is ook alles te lezen over de nieuwe aanpak van woningtoewijzing. tevens te zien op en 2 januari locatie: De Hofdijk, Mariënstein aankondiging aangeboden door: MAKELAARS&TAXATEURS ONROEREND GOED Voor al uw bomen, heesters, vruchtbomen, leibomen, dakplatanen, rozen, vaste planten, haagplanten, vakkundig advies en een uniek groot assortiment it onze hei Westerweg 53 Heilooërbos, tel. 072 512 89 36 Uitvaartverzorging Heiloo Henny Stoop Tel: 0 7.2 - 5 A 2 03 4 VERKOCHT MAKELAAR H Makelaars* sinds 19331 e r g e n Hoorn H e i I o o - Badkamerinstallatie Droonecampstraat 13 - Centrale verwarming 1851 TH Heiloo - Dakbedekking Telefoon 072-533 50 85 - Loodgieterswerk Werkplaats: Holleweg 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 1