3,95!! DE ZALIGE ZOMER VRUCHTENCAKE-TAARTJE MOSCOVISCHE KERMIS-TULBAND spouwers! i Castricum Vogelbescherming promoot vogels kijken 5M 3- O25 GASHANDEL ZOON HEILOO BV ZOON en natuurlijk goo ^MIUiUTIP 1 i «37WUM/P2 UITKIJKPOST - 31 JULI 2002 - Augustus wordt een échte zomermaand, dus geniet er iedere dag van... 5 pers.** (vrijdagzaterdag) van 5,50 voor Kermis in Akersloot, daarom in onze 3 zaken: (vrijdag t/m dinsdag) van 8,25 voor Limmen Hogeweg 159 072-5051562 XKr Akersloot, Julianaweg 17 J; (Jm iS* Uitgeest, Langebuurt 55, tel. 0251-312342 ■.mm! We hebben weer wat lekkers bij elkaar gesprokkeld 4 Houthakkerssteaks 1 Shoarmapakket 4 Tartaartjes SPECIAAL AANBEVOLEN Biefstuk Stroganoff 500 gram 50 VOOR DE BOTERHAM Gebraden Rosbief Pa ling worst eigen fabrikaat Beenhamsalade 175 Q85 Keurslagerij Snel Kerkweg 18, 1906 AW Limmen Tel. nr. 072-5051263 072 5338243. Eetkafé De West Kanaalweg 15 - 1851 LR Heiloo Voor het vullen en ruilen van uw kampeer- en barbecuegasfles Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00-12.00 uur I Tel. 072-5331875 Of 06 53458623 Shell GAS Let op: van mei t/m augustus ook op zaterdag geopend van 9.00 - 12.00 uur. HSV Limmen Nieuws Recreanten en Jeugd GoodBookers Ronde van Limmen 2002 Geld en telefoons gestolen uit woning Geld en cd's gestolen iI,\h\u\01 mm A* TÉ/ 0 w is 500 gram vlees, 5 broodjes, 1 1/2 knoflooksaus .100 gram .100 gram .100 gram Een begrip7 in Limmen en omgeving ÏJW WASGOFD IS Vragen over uw PENSIOEN, SCHOON Neem voor het strijken contact op met: BELASTINGPLAN Strijkservice Heiloo De 2001. Belmoor een afspraak: Kloosterhof 56, 1852 LC 072-505^605 Heiloo, tel. 072 5320773 305 soorten stofzuigerzakken onderdelen koop je op de wo.- markt bij 't Loo. Alle montage gratis, e-mail: STOF- ZAK@WXS.NL DROOGLOOPMATTEN nieuwste kleuren en ook op maat leverbaar. Info. STOF- ZUIGERKRAAM. Gooi uw nog bruikbare huishoudelijke spullen niet in uw grijze bak, - maar spaar wat op en I laat dit GRATIS J ophalen Heeft u bruikbare spullen bij uw grof vuil? Laat dit GRATIS ophalen door de KRINGLOOP OPHAALDIENST HEILOO. i o.a. boeken, stereoapp., LP's, kleingoed, kleding, meubelen, gereedschap, speel-/babygoed enz. Bel 's middags Maandag gesloten. Mediterrane keuken Koffie Lunch Diner geschikt voor uw receptie, feest <5r bruiloft Ma. di. gesloten Vanaf 1 mei ook op woensdag GEOPEND St, Adelbertusweg 31 1935 EM Egmond-Binnen Telefoon: 072 5065994 specialiteiten restaurant Voor- en Hoofdgerecht al vanaf 20,- Nu: ook voor uw bruiloft feesten en partijen Oude Schulpweg 18, 1935 EN Egmond-Binnen. Heerlijke roerbakgerechten Tel. (072) 506 28 88 (072) 506 48 24 BOUWBEDRIJF TERLUIN Voor al uw aan-, ver- en nieuwbouw. Ook renovatie... Kozijnen, deuren, ramen. Vrijblijvend prijsopgaaf: Tel. 072 5053395. gemeente (alle stukken van de sector Ruimte liggen ter inzage in het gemeente huis te Limmen) Ontvangen bouw- en sloopaanvragen en bouwmeldingen Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verzoeken ontvan gen: 150702 Dorpsstraat tussen 62 en 64 te Castricum Dorpsstraat 64 te Castricum 180702 Zeeweg 33 te Castricum 190702 Boccherinistraat 28 te Castricum Martin Luther Kinglaan 20 te Castricum De Loet 284 te Castricum 230702 Rijksweg 13 te Limmen Visweg 65 te Limmen Prins Bernhardlaan 13 te Akersloot Zuster Boel rijkstraat 1 te Castricum 240702 Rooseveltlaan 9 te Castricum realiseren verbinding tussen bestaande en nieuwbouw Rabobank het wijzigen van de gevel van de nieuw bouw Rabobank vernieuwen garage (legalisatie) uitbreiden berging Neeltje Groentjesstraat 8 te Castricum Burgemeester Zaal bergstraat 4 te Castricum Van Haerlemlaan 9 te Castricum Dusseldorperweg 46 te Limmen Meester Ludwigstraat 12 te Castricum Rijksweg 134 te Limmen Coba Ritsemastraat 3 te Castricum Geelvinckstraat 97 te Castricum Meester Bodewesstraat 4 te Castricum Lijsterbeslaan 3 te Castricum Anna Reynvaansingel 3 te Castricum bouw woning plaatsen kap op de garage uitbreiden woning vernieuwen garage/berging uitbreiden woning plaatsen tuinhuisje vergroten berging plaatsen tuinhuis bouw woning vergroten schuur uitbreiden woning plaatsen dakkapel plaatsen tuinhuisje uitbreiden woning uitbreiden woning plaatsen tuinhuis bouw woning uitbreiden woning en plaatsen/wijzigen dakkapellen Willem Lodewijkstraat 14 te Castricum wijzigen gevels en wijzigen berging 250702 Jan Hobergstraat 19 te Castricum Jan Valkeringlaan 27 te Limmen uitbreiden woning uitbreiden woning en plaatsen dakkapel Nuhout van der Veenstraat 9 te Castricum 't Kieftenland 17 te Limmen plaatsen dakkapel uitbreiden woning 260702 Prinses Marijkestraat 17 te Castricum uitbreiden woning Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking wordt verleend. Aanvragen vrijstellingen Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met ingang van vrijdag 2 augustus 2002 de volgende aanvragen om vrijstelling van het bestem mingsplan gedurende 2 weken ter inzage liggen. Vrijstellingsverzoek ex artikel 75 van de Wet op de Ruimtelijke orde ning Bartokstraat 19 te Castricum Zeeweg 31 te Castricum Prinses Margrietstraat 6 te Castricum Anna Bijnsstraat 20 te Castricum uitbreiden woning bouw 3 sanitairgebouwen uitbreiden woning uitbreiden woning Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met ingang van vrijdag 2 augustus 2002 de volgende aanvragen om vrijstelling van het bestem mingsplan gedurende 4 weken ter inzage liggen. Vrijstel lingsverzoek ex artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke ordening Pieter Kieftstraat 18c te Castricum bouw woning Zienswijzen Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk zijn zienswijzen omtrent de hiervoor genoemde aanvragen om vrijstelling kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Verleende vergunningen en meldingen Burgemeester en wethouders hebben de volgende besluiten genomen: Bouwvergunningen geaccepteerde meldingen 250702 Heereweg 34a te Castricum Zuidkerkenlaan 18 te Limmen Geelvinckstraat 8 te Castricum Jacob Rensdorpstraat 4 te Castricum uitbreiden woning plaatsen 2 sta caravans voor tijdelijke bewoning uitbreiden woning uitbreiden woning Kapvergunningen 220702 Mozartlaan 6 te Castricum 1 ceder en 1 cypres Alkmaarderstraatweg 1 (Het Klaverland) te Castricum 3 dennen 230702 Molenweide 14 te Castricum 1 berk Bezwaar Een bezwaarschrift tegen de hiervoor genoemde besluiten dient binnen 6 weken na de datum van afgifte van het betreffende besluit te worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum. Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar schrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling VROM in het gemeentehuis te Limmen. Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het aanbrengen van vier voetgangersoversteekplaatsen als bedoeld in artikel 12, lid b, onder IV, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, nabij de kruising C.F. Smeetslaan-Dorcamp-M.L. Kinglaan. Burgemeester en wethouders hebben besloten het de toegangsroute tot Plan Sokkerwei vanaf de aansluiting met de Eerste Groenelaan tot de afsplitsing naar de vrijstaande woningen en een appartementengebouw aan te wijzen als eenrichtingsverkeer voor voertuigen komend vanaf de Eerste Groenelaan. Daarvoor worden de borden C2 en C3 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord "behalve fietsers", geplaatst. Tegen deze besluiten kan binnen zes weken na de dag van publicatie schriftelijk en gemotiveerd bezwaar worden gemaakt bij burgemeester en wethouders van Castricum. Op 11 februari 2002 is aan Egyptisch Restaurant Memphis ontheffing verleend van het sluitingsuur van 31 juli t/m 31 december 2002. De ontheffing geldt tot 01.00 uur. Op 12 juni 2002 is vergunning verleend aan Brons fotografie voor het maken van straatfoto's tijdens de kermisdagen te Akersloot van 3 t/m 6 augustus 2002. Op 13 juni 2002 is vergunning verleend aan Frits Dikhoff voor het laten spelen van een band van 19.00 uur tot 22.00 uur op donderdag 8 augustus 2002 op het trottoir voor Plas Juweliers aan de Burgemeester Mooijstraat 30 te Castricum. Op 23 juli 2002 is vergunning verleend aan Café De Balustrade voor het plaatsen van een 'luchtfiets' en het ten gehore brengen van versterkte muziek op zondag 4 augustus 2002. De ontheffing voor de muziek geldt slechts op zondag 4 augustus van 15.30 uur tot 20.30 uur. Op 24 juli 2002 is vergunning verleend aan de heer H. van der Kolk voor het houden van een straatfeest op de Dr. Jacobilaan te Bakkum op zaterdag 3 augustus 2002. Voor het opgeven van grof huishoudelijk afval kunt u voortaan bellen van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur naar telefoonnum mer (0251) 661337. Voortaan kunnen inwoners van de kernen Akersloot en Limmen hun grof tuinvuil elke week laten ophalen. Onder grof tuinvuil vallen onder andere takken en stronken, en niet het tuinvuil dat in de groene rolcon tainer voor het GFT-afval kan worden aangeboden. Voor het ophalen van het grof tuinvuil wordt 5 Euro aan voorrijkosten in rekening gebracht. De ophaaldag voor de kern Akersloot is dinsdag, voor de kern Limmen is dat woensdag. Let op: u moet uw verzoek voor het ophalen van grof tuinvuil vooraf melden via telefoonnummer (0251) 661337. De reguliere ophaaldagen zoals vermeld op de afvalkalender blijven gehandhaafd. Tot 1 oktober 2002 is tussen 9.00 en 19.00 uur het strand verboden gebied voor paarden. Tussen 19.00 en 9.00 uur is het wel toegestaan om met een paard op het strand te komen, maar er mag dan geen gebruik worden gemaakt van het strandplateau strandafgang Castricum aan Zee.Honden zijn tot 1 oktober op het strand verboden tussen 00.00 en 20.00 uur. Het cliëntenplatform is bereikbaar op het postadres: Postbus 148, 1900 CC Castricum. Het wekelijkse spreekuur in dorpshuis De Kern komt tijdens de schoolvakanties te vervallen. In verband met verlof/stage is mevrouw Maria van Bochove, maat schappelijk werkster voor Akersloot, afwezig tot en met 3 september 2002. Voor spoedeisende zaken kunt u gedurende deze periode telefo nisch contact opnemen met de stichting Maatschappelijke Dienstverlening Midden-Kennemerland, telefoonnummer (0251) 658787 b.g.g. 257151. Castricum, 31 juli 2002 Bezoekadres Raadhuisplein 1,1902 CA Castricum Zonnedauw 4, 1906 FiA Limmen (sector Ruimte) Rembrandtsingel 1, 1921 EK Akersloot (ma. 14.00 - 17.00, wo. 10.00 -12.00, vr. 14.00 -17.00) Postadres Postbus 1301,1900 BH Castricum Tel.: (0251) 66 11 22 Fax: (0251) 66 12 34 Internet: www.castricum.nl E-mail: voorlichting@castricum.nl of gemeentebestuur@castricum.nl Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. De afdeling Publiekszaken is voor reisdocumenten en rijbewijzen ook geopend op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. De buitendienst van de afdeling Civiel, Grijs en Groen vindt u aan het Schulpstet 17, 1901 JH Castricum. Deze locatie, waar ook het afvalbrengdepot is gevestigd, is geopend op werkdagen van 8.00 tot 11.45 uur en van 13.00 tot 15.45 uur. De afvalstraat op is daarnaast ook op zaterdag geopend van 9.00 tot 13.00 uur. Voor vragen over afval belt u met telefoonnummer (0251) 66 13 37. Tijdens kantooruren Bureau Communicatie Voorlichting, Tel.: (0251) 66 12 30 66 12 40 Buiten kantooruren Vragen, opmerkingen of klachten kunt u inspreken op het antwoordapparaat, telefoon (0251) 66 13 33 of aan ons melden via de fax, (0251) 66 12 34. LIMMEN - Een mooie karper bezorg de Jim Jak een behoorlijke strijd en de overwinning van de vierde witviswed- strijd van HSV Limmen. Deze werd 28 juli gehouden in de Delft te Assendelft. Het was warm windstil weer. Als hen gelaar kun je dan natuurlijk lekker ach terover leunend af en toe een visje pro beren te vangen, maar dit weertype bemoeilijkte de visserij. De vis was namelijk nogal passief en erg voorzich tig. Scherp vissen met licht materiaal bezorgde de beste resultaten. De uitslagen: A-klasse: 1 Jim Jak 2175 gr, 2 Gerrit Tuijn 1700 gr, 3 Jan Walta 1550 gr. B klasse: 1,2 Meindert Bakkum Cces Dekker 9 st. 3 Piet Levering 5 st. Met nog één wedstrijd te gaan valt het volgende over het tussenklassement te melden: In de A-klasse staat J. Jak maar liefst 3 punten boven de nummer 2: vd Heijdt. Deze kan nog winnaar worden, maar zal dan op de laatste wedstrijd moeten winnen en meer dan 5 kilo verschil met Jak moeten vangen. Een zware maar niet onmogelijke opgave. De derde plaats wordt een strijd tussen C. Bakker en G.'Tuijn waarbij laatstgenoemde de beste kansen heeft. De B-klasse heeft al een winnaar: Cees Dekker. Hij won al drie wedstrijden en is daarmee verzekerd van het goud. De tweede en derde plaats bieden voor vijf B-vissers nog een mogelijkheid. REGIO - Heb jij dat nou ook? Ben je zo lekker aan het trainen en voel je die conditie beter worden. Dat je denkt, dat wil ik nou eens testen en laten zien. Daarvoor is de Ronde van Limmen 2002. Speciaal voor de mensen uit de Gemeenten Castricum en Heiloo is er een recreantenwedstrijd op 25 augustus tijdens de Ronde van Limmen. De Stichting Ronde van Limmen staat garant voor mooie prijzen en een superparcours. Iedereen kan meedoen. Jong en oud, man en vrouw. Meld je aan bij Frank Rijs, Entery 54 1906 BZ Limmen, tel. 072-5054292. Ook zijn er nog plekken vrij voor kin deren uit Limmen van 7 tot en met 14 jaar om deel te nemen aan de Jeugdwedstrijd op 25 augustus en de wielertraining bij de Alkmaarse Wielerbaan op 10 augustus. Geef je hiervoor op bij Bram de Waard. Brugstraat 18, 1906 WV Limmen, 072- 5052083. AKERSLOOT - In de nacht van dins dag 23 op woensdag 24 juli werd inge broken in een woning aan de Julianaweg. Men kwam in de woning door het vernielen van een raampje. Vanuit het huis werden enkele tiental len euro's gestolen. Ook bleken een tweetal telefoontoestellen en een hor loge te zijn verdwenen. AKERSLOOT - In de nacht van dins dag 23 op woensdag 24 juli werd inge broken in de kantine van een tennis vereniging aan de Boschweg. Men kwam in het pand door het vernielen van raam. Vanuit de kantine werd kleingeld en een aantal cd's ontvreemd. Huisartsen Centrale huisartsenpost Alkmaar en omstreken (o.a Heiloo, Limmen, de Egmonden). Voor spoedeisende huis artsenhulp buiten kantooruren en in het weekend tel. 072-5180618. Tandartsen Tijdens het weekeinde en in de avon duren, uitsluitend voor spoedgevallen: tel. 06-53937620. Apotheek Limmen Vuurbaak 7a. Geopend van 08.00 tot 18.00 uur. Tijdens het weekeinde en in de avonduren de Regionale Spoed- apotheek, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 5143060. Uitvaartverzorging Uitvaartverzorging Lia Groot, tel. 5053009. RIMA Regionale Instelling Maatschappelijke Dienstverlening, spreek uur: woensdag van 16.00 tot 17.00 uur in kamer 0.32 in het gemeentehuis (via achteringang). Zonnedauw 4. Tel. 5055363. Regionale Thuiszorg Tel. 072-5127127 (24 uur per dag, 7 dagen per week), zie verder de rubriek Medische diensten Heiloo Artsenlaboratorium Trombosedienst (Starlet) Prikpunt Zorgcentrum De Camercn, Vredeburglaan 1, dinsdag en vrijdag tussen 08.00 en 08.30 uur. Prikpunt De Smetkliniek (Willibrord), Kennemerstraatweg 464, maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 09.30 uur. Verloskundige M.C.G. Groot-Valkering. Hoogeweg 72, Heiloo. Spreekuur na tel. afspraak (5052635). Gemeente Limmen Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen, tel. 5051456. Open van 08.30 lot 12.30 uur. Grof vuil Tel. 5413533. Indicatiecommissie Aanvragen voor thuiszorg, verzorgings- en verpleeghuiszorg bij Regiobureau Zorgindicatie, Postbus 9331, Alkmaar, tel. 072 5670050. Ouderenwerk SWOL Secretaris mw. E. van Wierir.gen-van Wees, Oranjezon 3, 1906 VC Limmen, tel. 5051670. Openbare Bibliotheek Zonnedauw 2, 1906 HA Limmen, tel. 5052135. Openingstijden: maandag 14.00-17.30 19.00-20.30 uur woensdag 10.00-12.00 14.00-17.30 uur vrijdag 14.00-17.30 19.00-20.30 uur H. Corneliuskerk Pastor J. Oiling, tel. 5051275 en fax 5054503, spreekuur dinsdag 08.30 lot 09.15 uur, donderdag 16.00 tot 17.00 uur in de pastorie. Voor afspraken bel len. Diensten zaterdag 19.00 en zondag 10.00 uur. Secretariaat open vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur, tel. en fax 5053793. Ned. Hervormde Gemeente Predikant ds. H.C. van het Maalpad, Ypesteinerlaan 19, Heiloo, tel. 5331473. Scriba J.P. Hartog. tel.«5053403. Dienst: zondag 10.00 uur. Politiebureau Limmen tel. 0900-8844, geopend maandag van 09.00 tot 12.00 uur en donderdas vM 14.00 tot 17.00 uur. Politiebureau Akersloot tel. 0900-8844, geopend maandag van 14.00 tot 17.00 uur en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur. NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Steeds meer mensen ontdekken hoe leuk het is om naar vogels te kijken. Gewapend met verrekijker en vogel boek trekken zij er op uit om zowel in eigen land als daarbuiten naar vogels te kijken. Het speuren naar vogels is boei end. Vogels weten steeds weer te impo neren. Door hun fraai gekleurde veren kleed, hun mooie zang of interessante gedrag. Om beginnende vogel kijkers op weg te helpen heeft Vogel bescherming Nederland e-en nieuwe brochure uitgegeven. getiteld: 'Génieten van Vogels kijken'. Vogels zijn overal. Waar je ook kijkt als je buiten bent. Je ziet ze zitten op het land, zwemmen in het water of vliegen in de lucht. Er zijn geen andere dieren in de natuur die zich zo makkelijk laten zien. In Nederland komen niet minder dan 250 verschillende vogelsoorten voor. Vogels zien is leuk, maar er bewust naar kijken is nog veel leuker. Voor veel mensen, jong en oud, is het een hobby en een verrijking van hun leven: weten hoe die vogels heten en waar ze vandaan komen. Kijken naar hun kleuren, vormen en gedragingen is genieten. Leer de zomergasten kennen die in ons land gebroed hebben en zich nu al weer klaar maken voor hun trek tocht naar Afrika. Laat je verrassen door vogels en maak kennis met de boeiende ontspanning: Vogels kijken. Om vogels te zien kun je er voor dag en dauw op uit trekken, gewapend met een verrekijker maar nodig is dat niet. Vogels kijken kan overal.Thuis vanach ter het raam, in de tuin, in elk parkje om de hoek maar ook midden in de stad. Zelfs vanuit de auto, als je stilstaat in een file (maar laat je dan niét aflei den!) Elk seizoen is er wat anders te beleven. Veel vogels zijn niet zo kies keurig als het gaat om hun leefgebied. Ze zitten in bermen, bij havens en zelfs op industrieterreinen. Maar de meeste vogels zie je in de natuur. Daar zijn plekken, echte vogelgebieden en, waar veel soorten voorkomen die je niet elke dag ziet. Het is een avontuur om juist in zulke gebieden een dagje te gaan 'voge len', zoals dat heet. In de brochure 'Genieten van Vogels kijken' helpen eenvoudige teksten u op weg. Fraai gekleurde aquarellen van illustrator Danker Jan Oreel laten zo'n zeventig verschillende vogelsoorten in hun specifieke leefgebied zien. Ook is een kaart van Nederland opgenomen met daarop zestien geschikte vogelkijk- gebieden. Het is gratis op te vragen via het Vogelinformatiecentrum (tel. 030- 6937777) of via internet: www.vogelbe- scherming.nl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2002 | | pagina 9