GGZ en buurtbewoners in gesprek over woningbouw op terrein Willibrord Sherry Theater brengt Grote Kleine Wachter Rotbonbons Banjers scoren 2.217,55 voor slachtoffers zeebeving Heiloo op de bühne voor Azië Heel veel NU..., de HALVE PRIJS edri Geldinzameling Winkelhof 't Loo op Oudejaarsdag HOPMAN elich Varkensoesters A PE L LA BORDEN NU TOT 70% KORTING amandeltaart 5o Waldkornbollen<| 50 Pizzas HHHHHHHHIHHHHHi NIEUWSBLAD nieuw natrilt f Adverteren of drukwerk! GRATIS 100 gram Likkepot Kipfilet Hollandse Witlof Bermuda Salade 93 Gemarineerde Krieltjes 93 USA Rode Beentjes y Groentebroers 1(072)5351000 Heerlijke Appel Bakkerij Kees Zoon HEILOO - Op maandag 20 december 2004 hebben GGZ Noord-Holland- Noord (NHN) en Woningstichting Heiloo de omwonenden van het GGZ NHN-terrein in Heiloo geïnformeerd over de gezamenlijke bouwplannen. Tijdens een informatieavond zijn buurtbewoners en andere geïnteres seerden op de hoogte gesteld van de stedenbouwkundige visie voor de zuidflank van het terrein. GGZ NHN en Woningstichting Heiloo gaan gezamenlijk 28 woningen voor cliënten realiseren. De bouw van deze woningen gaat volgens planning midden 2005 van start. Ook hebben beide partijen de intentie 87 wonin gen op het terrein te reaüseren waar van 32 woningen in de categorie soci- afe huur vallen. Van de overige Woningen zijn er 39 middelduur en vajlen er 6 het duurdere koopseg ment. Dit is het eerste plandeel in Heiloo waar bijna 40% van de totaal te woningen in de sociale sector val- lèn. Tijdens de informatieavond héb- bon architecten en vertegenwoordi gers van GGZ Noord-Holland-Noord en Woningstichting Heiloo de plan nen gedetailleerd toegelicht. Ook l|eeft de gemeente Heiloo toelichting gegeven op de te volgen procedures, tenslotte konden buurtbewoners vra gen stellen en opmerkingen maken. De avond werd door ongeveer zestig omwonenden bezocht. Ajdriaan Jansen van GGZ NHN Voorafgaand aan de bijeenkomst had de Uitkijkpost een gesprek met de keer Adriaan Jansen, lid van de raad Jan bestuur van GGZ Noord- Hplland-Noord. Hierin zette hij uit een wat wat de motivatie van GGZ NÏTN voor de bouwplannen is. „Prioriteit heeft het realiseren van een gebouw waarin 28 van onze cliën ten gaan wonen. Deze mensen wonen nu in een paviljoen en zitten daar gewoon niet goed. Zij willen graag op zichzelf wonen en ook de familiele den vragen ons regelmatig waarom dit nog steeds niet is gerealiseerd. Wij hebben toen besloten om een deel van de grond van GGZ NHN beschikbaar te stellen voor dit doel, waardoor een woonomgeving kan worden gecreëerd die zoveel mogelijk zelfstandigheid mogelijk maakt. In het kader van 'de maatschappij naar binnen' wordt het terrein al gebruikt door huisartsen, een logopediste, en een mondhygiëniste, er wordt gebruik gemaakt van de tennisbaan, de skate- baan ligt op ons terrein en een aantal scholen gebruikt de faciliteiten voor de gymlessen. Hierdoor wordt het Willibrordusterrein al steeds minder gezien als dat grote gebouw waarach ter van alles gebeurt waar men geen weet van heeft. Na de fusie in 1997 is in 1999 een terreinvisie ontworpen door Alle Hosper, die het terrein in drie stroken verdeelde, waarbij zuid de woonstrook is, noord de behan- delstrook en het midden het 'open midden terrein' met onder andere een park. Bebouwing van het terrein is verdeeld in twee fasen. In Woonfase 1 worden de bovengenoemde 28 appartementen voor de cliënten HEILOO - Het Sherry Theater brengt ook dit seizoen twee éénakters: Grote Kleine Wachter, een indrukwekkende en soms zelfs beklemmende monoloog van Kaplan Roza, en Rotbonbons van George Bruynzeels. In Grote Kleine Wachter wacht Marco al zijn hele leven. Vroeger wachtte hij op zijn alco holische moeder, nu op zijn vriendin. Wachten duurt te lang. Hij neemt voor het eerst in zijn leven een belangrijke beslissing. De monoloog wordt gebracht door Pim de Smalen, regie is in handen van Renate de Smalen. Rotbonbons is een eenakter voor twee vrouwen van George Bruynzeels. Betty komt na een forse ruzie met haar man bij haar moeder uithuilen. Haar moeder houdt in al haar nuchter heid en met veel cynisme haar dochter een spiegel voor, waardoor zeer komi sche dialogen ontstaan. Acteurs: Elly Koster en Anneke Keijsper. Regie: Connie Keijsper. De eenakters zijn te zien op zondag 23 januari, aanvang 14.00 uur, toegangsprijs 7,50 inclu sief consumptie. Programma januari 15 januari: Arno van der Heyden, cabaret, 20 januari The Rogier van Otterloo Files muziek: Nederlands meest succesvolle filmcomponist is zonder twijfel Rogier van Otterloo. Hij schreef muziek voor o.a. Keetje Tippel en Grijpstra de Gier, maar is onver getelijk geworden door die prachtige muziek voor Turks Fruit. Naast film componist was Van Otterloo dé diri gent van het Metropole orkest en schreef hij diverse jazzcomposities. Zelden wordt zijn werk nog uitge voerd en bewerkt, en dat terwijl hij een oeuvre op zijn naam heeft staan dat niet te evenaren is! Hoog tijd, aldus een groep vooraanstaande musi ci, om de 'Van Otterloo files' weer eens te openen. Met respect is origi neel materiaal bewerkt in een octet bezetting, waarin ruimte is gecreëerd voor individuele vrijheid, interpretatie en soli. Bijzonder is dat zijn zoon, saxofonist Thijs van Otterloo, deel uit maakt van dit Projectet. Met name zijn vertolking van 'Two of a Kind' voelt aan als een directe link naar het verle den. 25 januari Kollër, cabaret 12,50 en 11,50, 26 januari Dobbe, dobbe, dobbe: Topvocalisten Miranda van Kralingen, Marjolijn Touw en Rob van de Meeberg met een orkest o.l.v. Ruud Bos brengen met al hun kwaliteiten een hommage aan de liedjesschrijver Guus Vleugel (1932-1998). Zijn bekendste liedje is waarschijnlijk 'Dobbe, Dobbe, Dobbe' en dat is dan ook de titel van dit programma. Guus Vleugel sneed bij voorkeur de taboes van die tijd aan, zoals seks (Call girl), het koningshuis (Arme ouwe), abortus (Abah-abortus) en religie (God is niet dood). Miranda van Kralingen heeft de afgelopen jaren naam gemaakt als een internationaal gerespecteerd zan geres met haar fenomenale stembe- heersing en doorleefde interpretatie. Met vocale en theatrale grandeur ver tolkt zij o.a. Jasperina de Jong's reper toire van Guus Vleugel. Rob van de Meeberg en Marjolijn Touw zijn wel bekend van vele theaterproducties en tv-programma's. 30 januari The Perfect Concert III, muziek 15,- en 14,-, vriendenvoor stelling. gebouwd. In de tweede fase worden woningen gebouwd bedoeld voor reguliere woningbouw, maar daar is nog weinig van bekend. Over de eer ste fase is wel al veel bekend, zo liggen er al vergevorderde plannen op tafel, waardoor de behoefte, voor al bij omwonenden in Ypestein, ont stond naar concrete informatie, voor al over de gevolgen voor hun woon omgeving. Volgens Adriaan Jansen zijn deze buurtbewoners al eerder uit gebreid geïnformeerd in een gesprek met de heer Hijink, adviseur bouwza ken. „We waren dan ook zeer ver baasd in de Uitkijkpost te moeten lezen dat er een actiecomité is opge richt tegen onze plannen. Want het klinkt misschien flauw, maar het ter rein is ons eigendom. Wij hoeven er geen woningen voor inwoners van Heiloo te bouwen, maar we hebben daar wel toe besloten. Onder andere omdat het terrein dermate groot is, dat daar de ruimte voor is. En aange zien er woningnood onder starters en éénoudergezinnen heerst, hebben we besloten dit samen met de Woningstichting Heiloo te realiseren. De grootste bezwaren van het comité Heiloo Wakker Worden, bestaan uit de kap van bomen om ruimte te maken voor de bebouwing. Dat bezwaar is meegenomen in de ont wikkeling van het plan en naar onze mening opgelost." Lees verder op pagina 02 HEILOO - Afgelopen woensdag, 5 januari, hield wijk vereniging Ypestein een straatvoetbaltoernooi waaraan diverse jeugdteams uit heel Heiloo deelnamen. Een van de teams, 'De Banjers' genaamd, bestaande uit Luuk op de Weegh, Jur Bruin, Daan Boerlage, Joris Kramer en Thomas Ouwejan, alle uit Foresters Fl, hebben hierbij geld ingezameld voor de slacht offers van de zeebeving in Azië. Voorafgaande aan de wedstrijden zijn zij langs de dëuren gegaan om een bij drage te vragen voor elk gescoord doel punt tijdens het toernooi. De Banjers wisten vervolgens in het toernooi maar liefst 30 doelpunten te scoren waarmee zij het prachtige bedrag van 2.217,55 bijeen schoten. Dit bedrag is intussen bij de mensen opgehaald en gestort op giro 555.Ook de organisatoren Joost de Wijs en Marco Lute gaven namens de Wijkvereniging een aanzienlijk bijdra ge voor het goede doel. fotoUKP HEILO - De ramp en de gevolgen van de Tsunami in Azië zijn bijna niet te overzien. Inmiddels hebben veel men sen dit tot zich door laten dringen. Het besef dat er na vandaag nog lang hulp en geld nodig zullen zijn, groeit met de dag. Daarom volgt er na vele mooie acties voor Azië in Heiloo nog meer. Er is door enkele Ypesteiners het initiatief genomen om een benefietvoorstelling te organiseren door Heilooers, voor Heiloo (datum wordt later bekendge maakt). Het is een unieke kans voor amateurs, van jong tot oud, om hun eigen act op het toneel te laten zien. Voor wie graag zijn of haar lied zingt, muziek maakt, danst, goochelt, sport demonstreert of wat dan ook is het een mogelijkheid om zich te presenteren aan het publiek in Heiloo. Het is de bedoeling dat iedereen zijn eigen act heeft die ingepast gaat worden in het totaal zodat er een fantastische, bonte en creatieve voorstelling ontstaat. Hoe deze er precies uit zal zien en waar deze plaats zal vinden is afhankelijk van de reacties. Heb je een soloact of een act met een groep: pak je kans! Uiteraard zal de volledige opbrengst van de voor stelling ten goede komen van de slacht offers van de ramp. Ieder kan zich aan melden bij: Karien Fabius 072- 5334191/06-19946715 of via graafdu- dock@hetnet.nl. HEILOO - Aan het Vredenoord op nummer 126 is de Integrale praktijk van natuurgeneeskundige en maat schappelijk werkster Ineke van Dam gevestigd. Een hele mond vol en het maakt nieuwsgierig waarvoor men hier terecht kan. Haar achtergrond als maatschappelijk werkster samen met haar interesse voor natuurge neeskunde maakte dat zij haar eigen weg insloeg en nu haar cliënten van uit verschillende invalshoeken pro beert te helpen bij klachten van uit eenlopende aard. En dat nu al 8 jaar. „Ik heb gewerkt in een therapeutisch centrum en in een verpleeghuis en vooral in de laatste merkte ik dat lichamelijke klachten vaak verbon den zijn met het psychische. Ik besloot een eigen praktijk te star ten", zo vertelt Ineke. Ze volgde o.m. een driejarige opleiding bij het Roy Martina instituut tot Integra/NEI (vitaliteits) coach, een driejarige HBO-opleiding anatomie/pathologie en een eenjarige orthomoleculaire opleiding. Het bijzondere in haar werkwijze is dat de diagnose gesteld wordt aan de hand van een eenvou dige spiertest. Spierspanning is dus een sleutelwoord. Vanuit de test kan Ineke bezien of iemand allergisch is, of er in het emotionele/endocriene stelsel (hormonaal dus) storingen zijn, is de structuur optimaal (botten, spieren, weefsels) en tot slot is er iets mis met drainage. Moet er iets afge voerd worden? Als er iets opvalt dan test Ineke verder op dezelfde manier. Geestelijk en lichamelijk In haar praktijkruimte kunnen we gelijk ervaren hoe een en ander in het werk gaat en het is opmerkelijk hoe eenvoudig en snel de ervaren Integra/NEI-therapeute haar eerste diagnose rond heeft. (NEI staat voor Neuro Emotionele Integratie) Ineke legt nog eens het vervolg uit:„Je gebruikt bij een cliënt met een aller gie bepaalde diagnostische filters (glazen buisjes met stoffen). Ken merkend is dan dat je over de cliënt de informatie uit de filters haalt en zo aan de weet komt waar hij allergisch voor is. Dan kun je gaan ondersteu nen met orthomoleculaire middelen (vitaminepreparaten) of met een allergieplex, een drainagemiddel of een combinatie." Cliënten kunnen dus van diagnose tot therapie volgen bij Ineke. Sommigen zijn een jaar bij mij, maar kinderen zijn vaak heel snel te genezen. Twintig jaar ziekte kun je natuurlijk niet binnen een week verhelpen. Maar de meeste cli ënten zijn te helpen. Suikerziekte is vaak te reguleren en de gevolgen van een chemokuur voor kanker kunnen minder nadelig worden. De middelen die Ineke voorschrijft zijn bij haar of de apotheek verkrijgbaar. Volgens haar zijn tal van klachten uit te split sen in een geestelijk en een lichame lijk deel. Ze noemt onder andere maag/darmklachten, exceem, jicht, ADHD, artrose. Het liefst behandelt ze beide kanten. Ze noemt dit holistisch. „Bij verschillende ziekte processen kan er sprake zijn van een onbewuste blokkade. Met Neuro Emotionele Integratie (NEI) kan ik dan werken aan een voorval uit het verleden die mogelijk de blokkade veroorzaakt." Nieuwe plannen Ineke werkt ook met Therapeutic Touch en Healing. Beiden hebben te maken met het geven van energie om het zelfherstellend vermogen van het lichaam te activeren. Maar ook visu alisaties en autogene training beho ren tot de mogelijkheden. Divers en zorg op maat dus. Dat blijkt wel, omdat veel cliënten van jong tot oud tevreden weer de deur uitgaan. Nieuwe plannen: in september is een groep gestart 'Eten en afvallen', gebaseerd op inzicht in het eigen eet patroon, waarbij Ineke ook haar eigen methoden gebruikt. Dit jaar wil ze starten met een groep ADHD- kinderen, omdat Ineke overtuigd is dat door een goede alternatieve aan pak de reguliere middelen vermin derd, c.q. gestopt kunnen worden. En vanuit haar eigen zangles is ze bezig samen met de zangdocente een manier te ontwikkelen om hulp te bieden via zingen. Last but not least wil Ineke het bedrijfsleven benade ren om medewerkers die dreigen uit het arbeidsproces te vallen (burnout, RSI) te begeleiden. Ineke van Dam, Vredenoord 126 in Heiloo. Ineke is te bereiken op tel. 072-5338387. Afspraken kunnen gemaakt worden voor maandag, dinsdag en donderdag. Volgens Ineke van Dam zijn tal van klachten uit te splitsen in een geestelijk en een lichamelijk deel. HEILOO - Tijdens het traditionele warme wijn schenken op Oudejaarsdag in Winkelhof 't Loo kreeg men de gele genheid een bijdrage te doneren voor giro 555. Dit heeft maar liefst een bedrag opgeleverd van E 1361,07. Op 4 stuks per kilo woensdag 5 januari werd dit bedrag overhandigd aan Henny Huisman tij dens de grote benefietshow in zijn eigen stal. De winkeliers zelf hadden al eerder een bedrag van 1000 gestort voor de slachtoffers in Azië. Grapefruit 1 kiio...99 Ct Omdat ieder MAKELAARS ERA" Gratis woningaanbod via email op www.eravoormij.nl Arno van der Heyden WIE MAAKT ME LOS? VAN DER Laatste fase uitverkoop Hanraads Diverse soorten 100 Redactie, acquisitie en administratie: De Hoefsmid 5-1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 -1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 e-mail redactie: redactie@uitkijkpost.nl e-mail advertenties: advertenties@uitkijkpost.nl Openingstijden kantoor: ma t/m do: 8.00 - 17.30 uur/ vrijdag 8.00 - 14.30 uur. Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 331020 (Rodi verspreiding bv) 12 JANUARI 2005 - 70e JAARGANG NO. 02 Een goed begin is het halve werk, zeker als dat voordelig kan. Informeer daarom naar onze ADVERTENTIETARIEVEN (voor regelmatige adverteerders) of een VOORDELIG STARTERSPAKKET DRUKWERK. Drukkerij Uitkijkpost, De Hoefsmid 5 t.o Karwei, Heiloo WINTERMODE B In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht Voor aanmelding: Hoefs mid 5, 1851 PZ Postbus 68, 1850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. Bij aankoop van 150 gram Varkensfricandeau Stationsweg 85 Heiloo Geesterduin 54 Castricum fijn, 500 gram pot 45 ct dagvers, 250 gramI zo in de pan, 500 gramI VAARWEL EEN BIJZONDERE IS... 2005 Is begonnen met afscheid, verdriet en gemis... en wij er voor elkaar zijn! Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny Stoop tel. 532 0345 Potgieterweg 27 Heiloo 'a HEILOO ■nb Kennemerstraatweg 330 Heiloo |||3 Telefoon: 072 - 533 40 95 mvwi Internet www.hopman.nu speelt de cabaretvoorstelling Zaterdag 15 januari Aanvang 20.15 uur Kaarten 12,50, CJP/65+ 11,50 Theater de Beun, Willibrordusweg 2 Heiloo. Tel. 533 3156 nval. Makelaar sinds 1933 www.vanderborden.nl HEILOO - Om plaats te maken voor de collectie van de nieuwe eigenares se, zullen vanaf nu de prijzen steeds lager worden. Zo kunt u voor zeer lage prijzen nog prachtige laarzen, pumps, loafers en muiltjes, evenals de laatste zomersandalen vinden. Voor de heren nog steeds van de bekende merken booties en mollieres en ook de laatste sandalen. Voor kin deren nu de allerlaatste laarzen, boo tees, bandschoentjes, maar ook nog leuk geprijsde sandalen. Sla uw slag. Stationsweg 81 072 5330789 voor 5 voorI ,.J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 1