1 Wijkbewoners in gesprek met politie krant A 1.' Eindelijk samenwerkingsovereenkomst Stationsplein getekend edri §APE L LA HOPMAN NIEUW!! eli - ar» Hamburgers Speciaal «j 50 Filetlapjes BORDEN Boterblokjes Vloerkadetten 50 Een nieuw bedrijf Adverteren el drukwerk! Keurslagerij KJ Kees Bui (072)5351000 NU TOT 70% KORTING 0 Beentjes m Groentebroers 98 100 Bakkerij Kees Zoon Informeer daarom naar onze ADVERTENTIETARIEVEN (voor regelmatige adverteerders) of een VOORDELIG STARTERSPAKKET DRUKWERK. NIEUWSBLAD mm De gemeente Heiloo en Rotteveel M4 zijn het eens geworden over nieuw project Violiste Soojin Han in Witte Kerk Heiloo Kind gewond bij aanrijding Bij aankoop van 150 gram tonijnsalade gratis ioo gram sellerysalade' 4 stuks€.Jm naturel of gemarineerd jF 00 4 stuks Omdat ieder 90 VAARWEL korting op de gehele wintercollectie Laatste fase uitverkoop Hanraads VAN DER MAKELAAR S ERA Uw huis? ONS ERA Koper Garantie Plan® Nieuw.- ambachtelijke confiture in 15 smaken zonder chemische toevoegingen Dagverse Sla Melange 99 150 gram Hollandse Jonagold 59 kilo€w« Perssinaasappels 75 zoet, 3 kilo 250 gram voor 5 voorI Een goed begin is het halve werk, zeker als dat voordelig kan. Redactie, acquisitie en administratie: De Hoefsmid 5-1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 e-mail redactie: redactie@uitkijkpost.nl e-mail advertenties: advertenties@uitkijkpost.nl Openingstijden kantoor: ma t/m do: 8.00 -17.30 uur/ vrijdag 8.00 - 14.30 uur. Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 331020 (Rodi verspreiding bv) 19 JANUARI 2005 - 70e JAARGANG NO. 03 Drukkerij Uitkijkpost, De Hoefsmid 5 t.o Karwei, Heiloo HEILOO - De gèmeente Heiloo en Rotteveel M4 Vastgoedontwikkeling zijn het eens geworden over de uit gangspunten voor de ontwikkeling van het nieuwe plan Stationsplein in Heiloo. Burgemeester H. den Boon, namens dè gemeente Heiloo, en de heer H.L.M. Rotteveel van Rotteveel M4, hebben de samenwerkingsover eenkomst waarin alle afspraken zijn vastgelegd op dinsdag 18 januari ondertekend. Daarmee is opnieuw een belangrijke stap genomen in de realise ring voor de versterking van het sta tionscentrum. Hoewel het contract met de nodige discussie tot stand gekomen is, zijn beide partijen het er over eens dat alle zaken nu goed zijn vastgelegd en dat daarmee de daadwerkelijke rea lisering van het plan dichterbij komt. In de samenwerkingsovereenkomst I -a De heren Rotteveel en den Boon zetten hun handtekening onder de overeenkomst, die de realisering van een nieuw Stationsplein mogelijk maakt. Op de voorgrond de maquette waarop de toekomstige bebouwing is vormgegeven, (foto: UKP) zijn de rechten en verplichtingen van beide partijen over en weer vastgelegd. Hierbij gaat het om verschillende onderdelen zoals: uitgangspunten samenwerking, grondruil, realisering stationsgebouw en de parkeergarage. Parkeergarage De gemeente Heiloo draagt voor 36 parkeerplaatsen financieel bij aan de realisering van de parkeergarage ter compensatie van het opheffen van diverse parkeerplaatsen op maaiveld. Deze parkeerplaatsen vervallen ter verfraaiing van het nieuwe station splein. Rotteveel M4 realiseert naast de ondergrondse parkeergarage ook de nieuwe winkels op het Stationsplein en de daar bovenliggende appartementen. Het appartementencomplex heet "De Blinken". Supermarkt Voor wat betreft de winkels is er lange tijd discussie geweest over invulling van de supermarkt. Tot op heden is nog met geen enkele supermarkt afspraken gemaakt. De gemeente Heiloo en Rotteveel M4 hebben nog steeds de wens en de hoop dat Rotteveel M4 en Laurus (moedermaatschappij Super de Boer) het eens kunnen worden over de vestiging van De Boer Op het stations plein. Van het project is een fraaie ntaqu'ette genaakt die werd getoond bij dé ondertekening. De maquette is al te bezichtigen bij Ouwejan Vastgoed Advies aan de Kerkelaan nummer 8. Zodra de ruimtelijke ordening proce dures zijn afgehandeld zal er een offici ële handeling voor de start van de bouw worden georganiseerd voor alle betrokkenen in de stationsomgeving. Verwacht wordt dat in april dit jaar zal kunnen worden begonnen met de bouw van zowel de parkeergarage als het appartementen/-winkelcomplex. HEILOO - Het derde concert in de serie winterconcerten in de Witte kerk van Heiloo (Heerenweg 32) zal zondag 23 januari worden verzorgd door Soojin Han op viool. Zij wordt daarbij begeleid door de pianist Gerard Boeters. Dit concert begint om 115.00 uur en omvat werken van Mozart, Brahms, Franck en Ysage. De nog jonge Koreaanse violiste Soojin Han, thans wonende in Engeland, heeft al veel (internationale) bekendheid. Zij heeft al vele recitals op haar naam en heeft met diverse orkesten niet alleen in Engeland, maar ook elders in Europa en in de Verenigde Staten op belangrij ke podia gestaan. De in Heiloo woonachtige pianist Gerard Boeters is zeker in onze regio voor velen een bekende. De toegangsprijs bedraagt 8 (of 7 voor 65+, CJP en 13-). Kaarten kunnen tevoren worden gere serveerd via tel. 072-5334804 of 5335852. Ook kan gereserveerd worden voor het concertdiner (toegang tot het concert en vervolgens 3-gangenmenu in restaurant De Loocatie tegenover de Witte Kerk) a 26 per persoon. Reserveren hiervoor kan uitsluitend via 072-5334804. HEILOO - Op donderdagmiddagl3 januari vond op de Ypesteinerlaan aan rijding plaats. Een 39-jarige automobi list afkomstig uit Heemskerk verleende op de Ypesteinerlaan geen voorrang aan een 9-jarig fietsertje. Het jongetje fietste over de oversteekplaats ter hoogte van de Kleine Kanne. De jon gen kwam ten val. Het slachtoffertje werd voor controle met een ambulance in het gezelschap van zijn moeder over gebracht naar het MCA. B Voor een lekker stukje vlees en vers brood moet u bij versshop Heiloo, voorheen slager Kramer, zijn. Gevestigd aan de Westerweg 160 was slagerij Kramer altijd al een begrip. 23 Jaar heeft meneer Kramer gewerkt aan het bouwen van kwa liteit en een ambachtelijke uitstra ling. Zijn opvolger sinds september vorig jaar, Anton Lelieveld, is vast van plan dit voort te zetten. Slagersfamilie en veel ervaring Anton Lelieveld kent het vak als geen ander. Hij stamt uit een slagers familie en is zelf de derde generatie. Zijn opa en vader hebben hem de fijne kneepjes van het vak geleerd. Ondanks zijn jeugdige leeftijd, heeft hij toch al 20 jaar ervaring en voor 11 bazen gewerkt. Zijn vader spoorde hem aan veel ervaring op te doen. Zo varieerden zijn werkplekken van diverse slagerijen, was hij werkzaam in een supermarkt, een abattoir, hij was worstmaker en winkelchef. Ook kan hij bogen op tweeëneenhalf jaar buitendienstervaring als vertegen woordiger van kruiden en specerijen. Sinds 9 jaar heeft hij een slagerij in Noord Scharwoude, levert vanuit de Westerweg aan instellingskeukens, twee keurslagerijen in Heemskerk en Broek op Langedijk. Het leuke is dat de keurslagerijen in handen zijn van de zoon van slager Kramer. En Kramers dochter Jacqueline is blij ven werken in Heiloo. Ook Ria en Johan van slagerij Kramer, werken nu weer met Anton. Dat zegt dus wel wat! Bij versshop Heiloo vindt u uiteraard kwaliteitsvlees: rund-, lams-, kalfs- en varkensvlees. Maar ook eigenge maakte vleeswaren, zoals metworst, leverworst en grillworst. „We hebben onze eigen worstenmakerij en kun nen alle worstsoorten maken. Elke dag om 12.00 uur is de metworst warm. Er komen zo'n 15 mensen per In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. Voor aanmelding: Hoefs mid 5, 1851 PZ Postbus 68, 7 850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. dag om. Onze vleeswaren worden altijd vers afgesneden, ook op zater dag", zo vertelt Anton, terwijl achter hem Johan bezig is met het bereiden van verse leverworst. Ook brood en tapas Aan de Westerweg zijn inmiddels de bakker en de melkboer verdwenen. Reden voor Anton Lelieveld om zijn assortiment uit te breiden met ambachtelijk gebakken brood. Van 1 bolletje wit tot speltbrood. Het brood komt van kwaliteitsbakker Jonker uit Langedijk, ook geen onbekende. De verkoop van brood bij versshop Heiloo is in 4 maanden tijd een dave rend succes gebleken en volgens Anton 'al onwijs ingeburgerd'. En zegt u nou zelf: bij een saucijzen broodje met roomboter en gehakt van versshop Heiloo kun je alleen maar je vingers aflikken! Anton vindt het belangrijk het ver trouwen dat klanten hadden in slager Kramer in stand te houden. Zo zijn alle recepten bij het oude gebleven en wordt het vlees via dezelfde gros siers geleverd. Maar naast het brood heeft Anton ook een aantal specia liteiten in de vitrine liggen, zoals ver schillende tapas. Omdat hij het belangrijk vindt dat er voor elke beurs een goed stukje vlees op het bord kan liggen, zijn er elke week aanbiedingen. Let u dus op het bord aan de straat. Want om met Anton te spreken: „Voor 15 euro in de week, heb je elke dag een lekker stukje vlees." Bent u slecht ter been of is het weer slecht, dan worden uw bood schappen ook nog eens gratis bezorgd. Versshop Heiloo, voorheen slager Kramer, Westerweg 160, tel. 072- 5330991. Open op maandag van 13.00 tot 18.00 uur, dinsdag tot en met vrij dag van 8.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur. Bij de versshop Heiloo vindt u naast kwaliteitsvlees, ook eigengemaakte vleeswaren, zoals metworst, leverworst en grillworst! HEILOO - De politie in Heiloo is gestart met een project waarbij de poli tie nog meer de dialoog opzoekt met de bewoners. Slechts één persoon had afbericht gegeven" op de uitnodiging van wijkcoördinator van de politie, de heer Dirk Haasnoot, om met een aantal wijkvertegenwoordigers van gedachten te wisselen over de problemen in Heiloo, ten oosten van de spoorlijn. Dit resulteerde in een gezelschap van een 15-tal wijkbewoners. Dat de politie daarbij met een viertal vertegenwoor digers aanwezig was, waaronder groep schef G.J Molenaar, benadrukte de grote waarde, dat zij hecht aan dit over leg. Vertegenwoordigers uit plan Oost, uit plan Zuid, Ypestein, omgeving Stationsweg, Kennemerstraatweg, Hee renweg, Hoogeweg, Droonecampstraat en Kerkelaan waren present en kunnen terugzien op een bijzonder constructie ve avond op het politiebureau. Het westelijke gedeelte van Heiloo heeft al in een eerder stadium de gele genheid gekregen om veiligheidszaken aan te orde te stellen bij wijkcoördina tor Michel Jongerius. Onder het genot van een kopje koffie en een koek wer den de vertegenwoordigers in de gele genheid gesteld om wat nader kennis met elkaar te maken, alvorens de heer Haasnoot begon aan zijn inleiding. Organisatie politie De politie in Heiloo maakt deel uit van het korps Noord-Holland-Noord, dat reikt van Texel in het noorden tot Castricum en Graft en De Rijp in het zuiden. Bij de politie Heiloo zijn onge veer 20 mensen werkzaam. Er wordt intensief samengewerkt met de omlig gende gemeenten zoals Limmen, Castricum, Akersloot, inclusief het eiland De Woude. Uiteraard wordt de politie in Heiloo - daar waar nodig - ondersteund door de agenten die werk zaam zijn in de gemeenten in de direc te omgeving èn ondersteunt zij daar zelf ook als dat noodzakelijk is. Taken Ook de diversiteit van het takenpakket werd Joor de heer Haasnoot uiteenge zet. Natuurlijk de preventie, maar ook bestrijding, de handhaving en opspo ring kwamen aan de orde. De politie in Heiloo beschikt over een eigen rechercheafdeling. Juist de com binatie van 'de agent op straat' en 'de rechercheur, belast met opsporing' wórdt door het politiekorps als zeer belangrijk ervaren en deze situatie wordt dan ook gekoesterd. Daarna werd het woord overgenomen door de heer Gigengack. Hij vróeg de aanwezi ge wijkbewoners een persoonlijke inventarisatie te doen van de bekende problemen in de hun wijk. Al snel kwam een groot aantal zaken aan het licht, waarbij - en dat zal niemand ver bazen - verkeersproblemen de boven toon voerden. Het negeren van één richtingsverkeer aan de Breedelaan (in de nabijheid van de beide scholen), de te hoge snelheden op de diverse wegen als Ypesteinerlaan, Kerkelaan, Heeren weg en Ze'venhuizerlaan, parkeerpro- blematiek op diverse plaatsen, de te hoge snelheden van bromfietsers, de slechte of zelfs niet verlichte fietsen zijn enkele voorbeelden die ter sprake kwa men. Maar ook de oversteek van het spoor werd een aantal keren genoemd. Al snel werd door de wijkvertegen woordigers aangegeven dat het overi gens niet zelden de wijkbewoners of ouders van schoolgaande kinderen zélf zijn, die de regels wat minder nauw nemen. Juist zij zijn het, die veelal wat harder door de hun bekende wijk/ straat rijden en juist zij zijn het, die vaak de auto vlak voor de scHool willen parkeren. Ook het neveneffect van de beide flitspalen werden aan de orde gesteld. Immers, het lijkt erop alsof veel automobilisten nu hun route door een woonwijk heen leiden om de flitspalen maar te kunnen ontwijken. Jeugdproblematiek Niet alleen het verkeer, maar ook de jeugdproblematiek werd een aantal malen genoemd. De samenkomst van jeugdigen op vaste locaties in sommige wijken was daarbij een van de items. Zodra dit gepaard gaat met bovenma tig geluid, wordt dit door een aantal bewoners als ongewenst beschouwd. Vooral ouderen zien de gegroepeerde jongeren wel eens als bedreigend. Sommigen ouderen lopen dan ook 'graag' een straatje om, terwijl juist anderen contact met diezelfde jeugd zoeken. Altijd melden! In het overleg met de politie werd te benoemen, waarvan de aanwezigen vonden dat dit prioriteit zou moeten hebben bij de taken van de politie in Heiloo. Zo waren allen het er over eens dat plaatsen, waar verkeersonveilige situaties ontstaan in de buurt van (spe lende) kinderen, directe aandacht behoeven. De politie was zeer te spreken over deze bewonersbijeenkomst en zegde toe op korte termijn hiervan verslag uit te brengen, maar ook dat zij aan de gekozen prioriteitsstellingen extra aan dacht zal schenken. Tellingen en con troles kunnen dan ook zeker worden verwacht. Ook de vertegenwoordigers van de wij ken waren zeer te spreken over de inhoud van deze avond en vertrouwen er dan ook op dat er - met behulp van de bewoners zelf - wordt gewerkt aan een (nog) betere leefomgeving. Wellicht is er een aantal problemen niet aan de orde geweest omdat er niet aan is gedacht óf omdat de problemen 'simpelweg' niet bij de vertegenwoordi gers bekend of onderkend zijn. Schroomt u niet om dit kenbaar te maken aan wijkcoördinator Dirk Haasnoot of Michel Jongerius, of het bij uw wijkvertegenwoordiger aan te kaarten. Dan kan het misschien in een volgend overleg worden meegenomen. Wijkcoördinator Dirk Haasnoot in overleg met enkele wijkbewoners tijdens de inventarisatie van de veiligheidsproblematiek (eigen foto) steeds weer duidelijk hoe belangrijk het is dat zij meldingen krijgt van het geen er gebeurt in Heiloo. Natuurlijk is de politie niet in de gelegenheid bij elke melding direct ter plaatse te zijn. Natuurlijk zal zij niet in alle gevallen de zaken kunnen oplossen, maar niet mel den is zéker een gemiste kans. Met een aantal probleemgevallen kon de politie niet zelf uit de voeten. Immers, aanpas singen aan wegen, verkeersdrempels etcetera, zijn zaken die ook de gemeen te (en soms andere instanties) aangaan. Wijkcoördinator Haasnoot bevestigde wel dat hij zeker een aantal punten in zijn overleg met de gemeente zou mee nemen, maar voegde daar aan toe dat ook de gemeente er nooit in zal slagen om het iedereen naar de zin te maken. Prioriteiten Aan het eind van de brainstormsessie werd getracht een beperkt aantal zaken Donderdag 20 januari om 20.15 uur Muziekprogramma PROJECTED The ROGIER VAN 0TTERL00 Files met o.a saxofonist Thijs van Otterloo Kaarten 15,00, OP/6514,00 Dinsdag 25 januari om 20.15 uur Cabaretprogramma K0LLER met BEKIJK 'T (de Nederlandse Mr. Bean) Kaarten 12,50, GP/65+ 11,50 Theater de Beun Willibrordusweg 2 Heiloo Tel. 533 3156 EEN BIJZONDERE IS... 2005 Is begonnen met afscheid, verdriet en gemis... Laten wij er voor elkaar zijn! Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny Stoop tel. 532 0345 E.J. Potgieterweg 27 Heiloo 50% Castricum, Dorpsstraat 48, T 0251 65 22 71 Heiloo, Heerenweg 28, T 072 53 24 080, www.mull.nl HEILOO - Om plaats te makén voor de collectie van de nieuwe eigenares se, zullen vanaf nu de prijzen steeds lager worden. Zo kunt u voor zeer lage prijzen nog prachtige laarzen, pumps, loafers en muiltjes, evenals de laatste zomersandalen vinden. Voor de heren nog steeds van de bekende merken booties en molières en ook de laatste sandalen. Voor kin deren nu de allerlaatste laarzen, boo tees, bandschoentjes, maar ook nog leuk geprijsde sandalen. Sla uw slag. Makelaar sinds 1933 www.vanderborden.nl Als bijlage in dit Nieuwsblad de Woningkrant Regio Noord- Kennemerland. Deze Woningkrant komt twee keer per maand uit en wordt huis- aan-huis verspreid met het Heerhugowaards Nieuwsblad, Aikmaars Nieuwsblad, De Uitkijkpost en Langedijker Nieuwsblad. In de Woningkrant publiceren de woningcorporaties de leeg gekomen én de toegewezen huurwoningen in de hele regio Noord-Kennemerland. In deze krant is ook alles te lezen over de nieuwe aanpak van woningtoewijzing. Stationsweg 81 072 5330789 HEILOO ERA H Kennemerstraatweg 330 Heiloo Telefoon: 072- 533 40 95 WVM Internet www.hopman.nu

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 1