Uitkijkertjes Grofafval Organisatie kringloopactiviteiten Heiloo verloopt nog steeds stroef Witte Kerk krijgt sfeervolle entreeruimte edri Visitekaartjes nodig voor Graag gedaan junior krant 12 HOPMAN eli Fietser zonder licht blijkt gezochte overvaller tankstation Heiloo BORDEN A PE L LA Bakkerij Kees Zoon NIEUWSBLAD VOOR MEI EN OMSTREKEN Go dan snel kijken www.uitkijkpost.nl Brusselse kipfilet g 00 Pepersteaks p 5 Rundermetworst 50 Boterhamworst 00 Keurslagerij Kees Burger Tompoucen 00 200 Pizza's groot 00 2 FEBRUARI 2005 - 70e JAARGANG NO. 05 Kijk u ook zo uit naar de op onze website Elke week staat uw Uitkijkertje gratis op Ook op in Mozartprogramma in Ter Coulsterkerk Noodgedwongen identificatie voor de jongeren Emotionele momenten gevonden door politie nva VAN DER ,,J (072) 53510 00 Omdat ieder VAARWEL EEN BIJZONDERE IS... laatste week! de gehele wintercollectie Vernieling personenauto Inbraak in winkelpand Beste lezers van de Uitkijkpost MAKELAARS ERA Uw huis als videopresentatie ggJS op internet? 50 4 stuks 9 4 stukssbêP 0 heleaJ# 150 gram TVat CeAA&t tacA eveeiff diverse smaken: mokka, room en banaan enz. per stuk voor kleine prijs. Redactie, acquisitie en administratie: De Hoefsmid 5-1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 e-mail redactie: redactie@uitkijkpost.nl e-mail advertenties: advertenties@uitkijkpost.nl Openingstijden kantoor: ma t/m do: 8.00 -17.30 uur/ vrijdag 8.00 -14.30 uur. Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 331020 (Rodi verspreiding bv) De verkoop van tweedehands goederen door de kringloopwinkels in Heiloo levert een belangrijke bijdrage aan de doel stelling van Gescheiden Inzameling Huishoudelijk Afval. Omdat samenwerking tussen Keer op Keer en Kringloop Heiloo inmiddels is uitgesloten, gaat de gemeente haar bijdrage aan het terugdringen van de hoeveelheid grof huishoudelijk afval apart belonen, (foto: UKP) HEILOO- De samenwerking tussen de kringloopwinkels Hal 't Zeven huizen op de Oude Werf en de in 2003 gestarte kringloopwinkel Keer op Keer op het industrieterrein Oosterzij komt niet echt van de grond. Dit concludeert Heiloo in een notitie van commissie Openbare Ruimte over de kringloo pactiviteiten. Volgens de gemeente accepteert Kringloop Heiloo niet dat er een tweede kringloopwinkel actief is in Heiloo. Samenwerking tussen de twee winkels is op grond van de ervaringen geen haalbare optie. De gemeente wil niet treden in de concurrentie tussen Keer op Keer en Kringloop Heiloo, maar gaat hun bijdrage aan het terug dringen van de hoeveelheid grof huis houdelijk afval apart belonen. Hal 't Zevenhuizen In 1985 is de heer Schouten gestart met een winkel in tweedehands goederen in een pand aan de Zevenhuizerlaan in Heiloo. Na een poging om een pand aan de Westerweg te huren deed de heer Schouten in 1997 een beroep op de gemeente om medewerking te verle nen voor een bedrijfspand aan de Oude Werf. De gemeente heeft deze mede werking verleend door financiële ondersteuning en het verlenen van een tijdelijke vrijstelling voor de vestiging van een tweedehands goederenwinkel op het huidige adres aan de Oude Werf. De heer Schouten vroeg vervolgens in gesprekken met de gemeente om ver dere ondersteuning. Aan een aantal wensen werd voldaan. Voor het eerst werd een link gelegd tussen de acti viteiten van het voormalige Hal 't Zevenhuizen en het terugdringen van de hoeveelheid grof huishoudelijk ijyal. Kringloop Heemskerk De gemeente werd in 1999 benaderd door de medewerkers van de Kringloop Heemskerk. Zij hadden plannen om hun activiteiten uit te brei den naar Heiloo. Dit werd door de gëmeente aangegrepen om een vorm van samenwerking tussen Hal 't Zevenhuizen en Kringloop Heemskerk tot stand te brengen. Een belangrijke overweging voor de gemeente was de wens om daarmee een structurele oplossing te vinden voor de financiële problemen van de heer Schouten. Dit is toen helaas mislukt, omdat de heer Schouten niet door samenwerking met Kringloop Heemskerk, maar slechts door steun van de gemeente, zijn bedrijfsvoering wilde verbeteren. Keer op Keer Begin 2003, in januari, is er op verzoek van betrokkenen een gesprek gevoerd tussen de gemeente en mevrouw Liefting. Zij was op dat moment als vrijwilliger werkzaam voor de stichting Muttathara uit Castricum. Deze stichting exploiteert een kring loopwinkel waarbij de netto opbrengst wordt besteed aan door de stichting aan te wijzen goede doelen. Mutahara werkt uitsluitend met vrijwilligers. Het verzoek van mevrouw Liefting aan het college was om medewerking te verle nen om een kringloopwinkel conform het model Muttathara te kunnen star ten. In de gesprekken die volgden is door de gemeente gevraagd of een vorm van samenwerking met de Snuffelhal annex nieuwe kringloopwin kel mogelijk was. Deze vraag is ook voorgelegd aan de adviseur van de heer Schouten. Keer op Keer begon zijn activiteiten vrij snel daarna in een pand in het stationsge bied. Omdat voor het betreffende pand de bestemming detailhandel gold, kon er gestart worden zonder vergunning. Bekend was dat het pand gesloopt moest worden ten behoeve van de ont wikkeling van een nieuw complex. Al vrij kort na de start in het stations gebied werd duidelijk dat Keer op Keer in Heiloo een succes aan het worden was, de bijdragen voor goede doelen spreken voor zich. Dat dit tevens een bijdrage levert aan de doelstelling van Gescheiden Inzameling Huishoudelijk Afval (GIHA) mag duidelijk zijn. De cijfers van de Huisvuilcentrale over 2004 zullen echter uit moeten wijzen of de doelen daadwerkelijk gehaald zijn/worden. Samenwerking Kringloop Heiloo en Keer op Keer Hoewel door de gemeente gewenst en benadrukt, is samenwerking tussen de beide organisaties niet van de grond gekomen. Keer op Keer werkt uitslui tend met vrijwilligers en zag een con structie met een werknemer/partner op de loonlijst niet zitten. De ervaring die eerder was opgedaan met Kringloop Heemskerk gaf bovendien onvoldoen de vertrouwen in een dergelijke con structie. Door de heer Schouten wordt bovendien regelmatig benadrukt dat de gemeente zich moet beperken tot steun aan zijn bedrijf en medewerking aan andere kringloopinitiatieven zowel gel delijk als planologisch achterwege moet laten. HEILOO - Het Heilooër oratorium koor Nieuw Leven, dat dit jaar haar 60- jarig bestaan viert, heeft voor haar jaar lijkse uitvoering gekozen voor een bij zonder Mozartprogramma. Het hoofd gedeelte van het concert zal bestaan uit de uitvoering van de 'Vesperae solen nes de confessore', een zestal door Mozart op muziek gezette psalmen. Bijzonder in de uitvoering is dat deze psalmen worden omlijst door Grego riaanse antifonen, gezongen door de Schola Cantorum onder leiding van Frans Schouten. De continuo-partij wordt gespeeld door Gerard Leegwater en de algehele leiding is in handen van Jan Herman Ploeg. De uit voering vindt plaats op vrijdag 11 februari in de Ter Coulsterkerk te Heiloo (Holleweg 111), aanvang 20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt in de voorverkoop 16 (voor 65+ en CJP 15,-) Kaarten zijn verkrijgbaar bij De Schrijverij (Stationscentrum), Boek handel Deutekom (winkelcentrum 't Loo) en bij Ger Helder, De Sonneveld 148 (Ypestein), of telefonisch te reser veren via de nummers 072-5334804 of 5331310. Voor niet gereserveerde kaar ten aan de kerk zijn de prijzen respec tievelijk 17,- en 16,-. HEILOO - Op maandag 31 januari start de verbouwing van de Witte Kerk in Heiloo. In verband met het meer voudige gebruik van de Witte Kerk zoals concerten en voorstellingen, is het nodig om het entreegedeelte van de Witte Kerk intern enigszins aan te pas sen. De verbouwingsplannen zijn zeer zorgvuldig voorbereid en in overleg met de afdeling monumentenzorg van de gemeente Heiloo en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg tot stand Het interieur van de Witte Kerk zal er de komende tijd meer uitzien als bouwput dan als kerk, maar het resultaat zal er ongetwijfeld naar zijn. (foto: UKP) gekomen. De verbouwing duurt ongeveer ander halve maand en omvat het maken van betere en ruimere sanitaire voorzienin gen en het maken van een uitgiftebuf fet voor koffie en thee. Daarnaast wordt er een garderode gemaakt. Hierbij zal het houten hekwerk dat op dit moment nog aan' één zijde van de entreeruimte is geplaatst, worden gede monteerd en geheel passend in het symmetrische sfeerbeeld ter plekke, worden herplaatst als scheiding tussen entreeruimte en het schip van de kerk. Van het in de jaren zestig aangebrachte trappetje naar de orgelgalerij, wordt de knik er uit gehaald. In verband met eisen van de brandweer wordt verder het uitgangsdeurtje aan de noordgevel verbreed, maar omdat er al een grote uitsparing in het muurwerk zat, valt dat nauwelijks op omdat er geen historisch metselwerk hoeft te worden gebroken. Door deze aanpassing ontstaat er een praktische, maar sfeervolle entreeruim te waarbij de monumentale waarden zijn behouden en waarbij de kerk tevens geheel aan de eisen voldoet die in het kader van de gebruiksvergun ning gesteld worden. De verbouwing wordt begeleid door architect Jos PM. Ooijevaar en uitgevoerd door het gelijknamige aannemersbedrijf. B ,,Na zes maanden wintercollectie ben ik blij dat het voorjaar er weer aan komt. De nieuwe lentecollectie is kleurrijk en dat spreekt ons erg aan." Rita Visser uit Limmen is eigenaresse van Dibbes Childrens Wear aan de Stationsweg 83 in Heiloo. De zaak verkoopt al ruim 5 jaar kinderkle ding, ondergoed, badjassen, pyama s, sloffen en babysloffen in de maten 50 tot en met 176. Rita Visser vond vijf jaar geleden 'Dibbes' een leuke koosnaam met een warme klank. „Het typeert onze winkel, want Dibbes klinkt warm en dat gevoel willen wij ook uitstralen. Daarom hebben we onze zaak zo genoemd." Rita Visser is erg tevreden over de locatie aan de Stationsweg. „Zo langzamerhand wordt de Stationsweg een echte winkelstraat waar je veel voor kinderen kunt halen. Bovendien verwacht ik veel van de nieuwe bouwplannen. Die geven de middenstand in de omge ving van het station een extra impuls." Jottum Dibbes verkoopt kinderkleding in het 'middenhoog' marktsegment. „Dat betekent kwaliteitskleding met een sterk merkenaanbod. Tommy Hilfiger, Gaastra, Bengh, Jottum, Lilli Gaufrette en Scapa zijn bijvoorbeeld In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. Voor aanmelding: Hoefs mid 5, 1851 ?H Postbus 68, 1850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. sterke merken in kinderkleding." Dibbes kent veel vaste klanten die uit de wijde omgeving komen en op zoek zijn naar klassieke en sportieve kin derkleding. „We proberen ons daar mee van de concurrentie te onder scheiden. Bij Dibbes kom je kijken als je iets speciaals en exclusiefs wilt. Ik heb wel een brede collectie, maar je ziet niet tien truitjes in dezelfde maat. Elk truitje is in elke maat exclu sief." Poppenhuis De zaak is ruim en overzichtelijk opgezet. Kinderen vinden direct de weg naar een grote speelhoek waar zij kunnen spelen met een poppen huis, lego of kunnen tekenen en kleu ren. Rita Visser is dan ook niet van plan om wat anders te gaan doen. „Ik vind dit hartstikke leuk.. Ik heb ook geen plannen om uit te breiden of een ander filiaal te openen. Als ik echt ruimte tekort kom kan ik altijd intern nog wat schuiven." Met een goed gevoel kijkt Rita Visser naar de voor jaarscollectie. „Ik ben altijd weer blij als de voorjaarscollectie binnen is. Dan weet je dat de sombere tijden en kleuren bijna achter de rug zijn." Dibbes Childrens Wear, Stationsweg 83 Heiloo, tel: 072-5325320, Openingstijden: maandag gesloten, dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. ir Rita Visser en collega Annemieke laten de nieuwe voorjaarscollectie zien. (foto: UKP) HEILOO - Enige tijd geleden heeft u misschien in deze krant een berichtje gelezen met het kopje 'Opgelicht door 'buurjongens", waarin werd verteld hoe een oudere bewoonster van een woning aan de Westerweg door een tweetal jongens van 16-17 jaar geld en een fiets afhandig werd gemaakt, onder het mom van 'uw buurvrouw heeft ons gevraagd boodschappen voor haar te doen, maar zij is niet thuis, kunt u ons het geld voorschieten en mogen wij uw fiets lenen'. Als initiatiefneemster van de klussendienst Graag gedaan junior heeft de Stichting Ouderenwerk Heiloo dit berichtje met verontrusting gelezen. De oudere bewoners van Heiloo zouden misschien de jongeren die aanbellen om klusjes te doen, kun nen verwarren met de jongeren waaro ver sprake is in het bewuste bericht. De Stichting Ouderenwerk Heiloo wil eventueel ontstane ongerustheid dan ook snel wegnemen. Door de werkwij ze van Graag gedaan junior is een optreden als in het politiebericht niet mogelijk. De klussen worden op afspraak en in wederzijds overleg gedaan, dus de ouderen weten met naam wie, wanneer hoe laat aanbelt. Zij zijn zelf aanwezig om de jongeren te ontvangen. Om eventuele ongerustheid nog verder weg te nemen zullen de jon geren die komen klussen vanaf heden met een visitekaartje zijn uitgerust, zodat zij kunnen laten zien dat ze optreden voor Graag gedaan junior. ALKMAAR - Op zaterdagavond 22 januari werd in de parkeergarage van het Medisch Centrum Alkmaar aan de Wilhelminalaan in Alkmaar een digita le fotokaart gevonden van het merk Fuji. Op de kaart staan foto's die voor de eigenaar emotionele momenten kun nen zijn zoals een huwelijk met een oude zwarte auto, kinderfoto's, Sinterklaasfoto's en foto's van een geboorte. De fotokaart is terug te krijgen op het politiebureau in Heiloo, tel. 0900-8844 (lokaal tarief). ALKMAAR - Donderdag 27 januari omstreeks 19.00 uur is een 20-jarige man zonder vaste woon- of verblijf plaats aangehouden op de Langestraat. De man werd gezocht als verdachte van een gewapende overval op een tanksta tion aan de Westerweg in Heiloo op zaterdag 13 november. Een te voet sur veillerende agent in het centrum liep de verdachte tegen het lijf. Hij fietste op dat moment zonder licht over het voet gangersgebied van de Langestraat. De agent hield de man staande en gaf hem een bekeuring. Bij controle van de naam van de verdachte bleek dat hij gezocht werd. Hierna werd de verdach te aangehouden maar hij rende weg. De agent stapte op de fiets van de ver dachte, ging achter hem aan en kreeg hem op de Doelenstraat te pakken. De man is in verzekering gesteld. Die over val in Heiloo is destijds gepleegd door twee verdachten. Er is gedreigd met een vuurwapen en ondermeer geld buitgemaakt. Het onderzoek in die zaak wordt voortgezet. Makelaar sinds 1933 www.vanderborden.nl 'Als leven herinnering wordt, gaat herinnering leven..." 8 Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny Stoop tel. 532 0345 E.J. Potgieterweg 27 Heiloo Castricum, Dorpsstraat 48, T 0251 65 22 71 Heiloo, Heerenweg 28, T 072 53 24 080, www.mull.nl HEILOO - Woensdagavond 19 januari werd op de Oostkanter een personenau to vernield. De zwarte Renault Clio werd rondom bekrast. De auto zat onder de krassporen. Het lijkt erop alsof de dader een takkenbos heeft gebruikt voor het aanrichten van de vernieling. Tevens zat in de carrosserie van de auto op diverse plekken putjes. Naar aanleiding van het artikel over mijn vertrek naar Zweden, mocht ik van vele lezers en klanten leuke reacties ontvangen. Het is voor mij onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken, daarom nog even mijn hartelijke dank via dit stukje tekst. Ook wil ik mijn collega's bedanken voor de prachtige digitale camera die ik van hen mocht ontvangen. Daar mee zal ik vast wat mooie plaatjes van ons nieuwe 'paleisje' kunnen doorsturen naar de redactie. Hoewel ik het werk op de Uitkijkpost zeker zal missen, kijk ik met een grote glimlach terug op de afgelopen 4 jaar. Nicole Heerland HEILOO - Zondagmorgen 23 januari werd omstreeks 02.00 uur in een winkel aan de Stationsweg ingebroken. Door het inslaan van het glas van de toe gangsdeur werd toegang tot het pand verschaft. Hierdoor werd het inbraakal arm geactiveerd. Van enkele rekken werd dameskleding ontvreemd. HEILOO Kennemerstraatweg 330 Heiloo Telefoon: 072 - 533 40 95 WVM Internet www.hopman.nu Regio Noord~ Kennemerhnd Als bijlage in dit Nieuwsblad de Woningkrant Regio Noord-Kennemerland. Deze Woningkrant komt twee keer per maand uit en wordt huis-aan-huis verspreid met het Heerhugowaards Nieuwsblad, Alkmaars Nieuwsblad, De Uitkijkpost en Langedijker Nieuwsblad. In de Woningkrant publiceren de woningcorporaties de leeggekomen én de toegewezen huurwoningen in de hele regio Noord-Kennemerland. In deze krant is ook alles te lezen over de nieuwe aanpak van woningtoewijzing. KEURSLAGER

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 1