Uitkijkertjes Bewegen met plezier in Het Trefpunt 3. BORDEN HOPMAN Dé Hy$ffrheek winkel Kermistent hangt af van voortgang Stationsplein WÊÊÊÊÊÊÊÈÊÊÊBÊÊÊÊÊÈnÊÊIÊÊÊÊÊÊÊtnËËÊÊIÊÊÊÊÊ WÊÊHÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Waarde onderzocht van volkstuinen voor gebruikers èn omwonenden APE L LA ALLES MOET WEG! 2 HALEN 1 BETALEN HA ROOKWORST Keurslagerij Kees Burger Bakkerij Kees Zoon Ij»!!» HUHiH NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EM OMSTREKEN Ga dan snel kijken www.uitkijkpost.nl 'Je ziet grootouders en peuters steeds meer van elkaar genieten (072)5351000 Runder- tartaartjes 00 Bij aankoop van 2 liter ERWTENSOEP!!! GRATIS EEN Sctfcen/e&k&iff Abraham- taartje voor. Mueslibollen Satébroodje oo nuI 9 FEBRUARI 2005 - 70e JAARGANG NO. 06 Wg^^KMÊtÊaBSÊÊÊÊÊaÊIÊÊÊÊmnÊ^mÊÊmlK^ÊÊm Kijk u ook zo uit naar de op onze website Ook op int Heilooër Operette speelt Der Bettelstudent Omdat ieder VAARWEL EEN BIJZONDERE IS... laatste week! de gehele wintercollectie MAKELAAR S ERA Gratis woningaanbod via e-mail op ■■■i www.eravoormij.nl Insluiping in woning nu nog 10 dagen (voor de uitverkoopprijs) Diefstal delen buitenhaard Redactie, acquisitie en administratie: De Hoefsmid 5-1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 e-mail redactie: redactie@uitkijkpost.nl e-mail advertenties: advertenties@uitkijkpost.nl Openingstijden kantoor: ma t/m do: 8.00 -17.30 uur/ vrijdag 8.00 -14.30 uur. Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 331020 (Rodi verspreiding bv) Elke week staat uw Uitkijkertje gratis op HEILOO- „Grootouders en peuters zie je vaak weer naar elkaar toegroei en. En dat is precies de bedoeling van Bewegen met plezier." Evi Velders uit Heiloo begint op dinsdag 15 februari met een nieuwe cursus in het Trefpunt, van de Stichting Ouderenwerk Heiloo. In vijf bijeenkomsten gaan twee gene raties- op ontdekkingstocht. Liedjes, klanken en geluiden, dansjes, muziek maken. Alles komt aan bod. „Alle zin tuigen worden geprikkeld, zonder dat er sprake is van prestatiestress. Bij de grootouders komen de herinneringen weer naar boven en je ziet de band tus sen twee generaties weer hechter wor den." Evi Velders De supermarkt en bouwmarkt zijn niet veilig voor de in Oostenrijk geboren Evi Velders. Steeds is zij op zoek naar materialen die zij kan gebruiken. Blikjes voor muziekinstrumenten of bananendozen om een toren te bou wen. „In de aanloop naar de nieuwe cursus ben ik er ontzettend mee bezig, ik ben gek op materiaal." Evi Velders is in Oostenrijk opgeleid als groepsleid ster en docente Muziek en Beweging. Zij heeft jaren ervaring in het werken met kinderen, gehandicapte mensen, volwassenen, ouderen en gemengde groepen. „Zeven jaar geleden ben ik naar Nederland verhuisd. Ook hier wilde ik graag weer iets beginnen. Vijf jaar geleden ben ik bij Stichting Ouderenwerk Heiloo begonnen met vakantieactiviteiten voor grootouders, ouders en basisschoolkinderen. Daarna is het idee ontstaan om een cursus voor (oppas) oma's, opa's en hun peuters aan te bieden. Bewegen met Plezier en de vakantie-activiteiten zijn onderde- fen van het intergenerationele project Generatiemix." Circus „De cursus Bewegen met plezier die op 15 februari begint bestaat uit een gemengde groep peuters tot 4 jaar en hun grootouders. „Het verschil is dat de bijeenkomsten in de vakantie altijd een afgerond thema hebben. In de cursus die op 15 februari begint hebben we deze keer het thema Circus en daar Evi Velders: ,,Met handpoppen breng je mensen (kinderen) aan het lachen. gaan we vijf keer mee aan de slag." Evi Velders geniet als zij ziet hoe volwasse nen langzaam hun schroom overwin nen en enthousiast mee gaan doen met de kleintjes. Fantasie prikkelen „Kleine kinderen zijn zo onbevangen. Ze zingen liedjes en bewegen mee op de maat van de muziek. Als zij wat ver tellen gaan ze het uitbeelden, steeds is er beweging. Die eigenschappen en vaardigheden verdwijnen langzaam als mensen ouder worden. Op deze cursus proberen we dat weer terug te krijgen. We proberen de fantasie te prikkelen door spelletjes, leuke liedjes, klanken en geluiden, muziek maken en door leuke materialen te ontdekken (sjaal tjes, elastiekjes, karton, dozen, blikjes, stenen) en kijken wat je daar voor bewegingen mee kunt maken. Centraal staat altijd: het plezier om samen iets leuks te beleven en van elkaar leren en genieten. Waarbij er veel ruimte is voor spontane ideeën en eigen creativiteit." Alle zintuigen „Je probeert elke keer alle zintuigen HEILOO - Tijdens de raadsvergade ring van afgelopen maandag diende de fractie van GroenLinks een motie in tegen de plannen om de bestemming van drie volkstuinen te wijzigen. De drie volkstuinen, gelegen aan het Zevenhuizen en twee aan de Hooge- weg, lopen het risico te moeten wijken voor woningbouw. Het college wordt in de motie verzocht om te onderzoeken welke behoeft nu precies ontstaat aan volkstuinen, wanneer de huidige tuinen verdwijnen. Heeft het college bijvoorbeeld al stil gestaan bij de sociale, economische, maatschappelijke, gezondheids- en natuurbelangen? Ook is GroenLinks van mening dat door de gemeente moet worden gestreefd naar oplossingen en daartoe actief in overleg moet treden met belanghebbenden zoals verenigin gen, bedrijven en particulieren. Kortom: is er, bij de overweging de volkstuinen te verwijderen dan wel te verplaatsen, wel rekening gehouden met de consequenties voor de huurders van de volkstuinen? Portefeuillehouder Opdam begreep niet zo goed wat GroenLinks nu pre cies voor ogen stond met de motie. Want dat onderzoeken van de conse quenties is juist iets dat al gebeurd is, aldus de wethouder. Door middel van een brief met vragenformulier gericht aan de bewoners van het Zevenhuizen, is geinventariseerd of de behoefte bestaat aan volkstuinen. Dit is juist ver voorafgaand aan definitieve woning bouwplannen georganiseerd, om de communicatie goed en tijdig te laten verlopen. „In overleg met de volkstuinvereniging kan vervolgens een alternatieve locatie worden gezocht voor de volkstuinen. Er wordt dus niet alleen maar een opzegtermijn medegedeeld aan de huurders van de tuinen, maar er wordt wel degelijk overleg gepleegd. Alhoewel ik het een symphatieke motie vindt, is het dus niet echt van toe passing." Ton van Dril van de fractie van GroenLinks wil graag op de hoogte worden gehouden van de uitkomsten van de gesprekken met de volkstuin vereniging. Voor de heer Borst van het CDA is dat niet genoeg; hij zou graag willen dat, behalve de alternatieven, ook wordt onderzocht of het mogelijk is de volkstuinen op de huidige locatie te handhaven. Daarop antwoordde de wethouder ook dit onderzoek te zullen rapporteren aan de raad. beet te pakken, zodat iedereen wel iets kan doen waar hij of zij goed in is. En beslist zonder prestatiestress. Het is allemaal laagdrempelig. Als je een keer niet wil dansen geniet je gewoon een keer van het kijken. Zelf ervaren, zelf doen en improviseren. Daar komt dan ook altijd het moment van herkenning van grootouders. Herinneringen van vroeger komen bovendrijven. Kinderen zijn vaak heel creatief en dan is het leuk om te zien dat de grootouders vol gen en mee gaan doen. Je kunt met kleine dingetjes een hoop in gang zet ten." Ritme, sfeer en dansen Circus is het thema dat vijf keer wordt belicht. „Elke les gaan we iets anders doen. We gaan een keer 'beesten' doen en dan mag iedereen zijn knuffel mee nemen. En ik laat me één bijeenkomst verkleden door de peuters als een clown die alles verkeerd doet. Ritme, sfeer en dansen, het komt allemaal aan bod. Lees verder op pagina 2 HEILOO - Op 11, 12, 18, 19 en 20 (matinee) februari, speelt de Heilooër Operette Vereniging onder begeleiding van het Zaans Opera en Operette Orkest, de operette Der Bettelstudent van Carl Millöcker in theater De Beun in Heiloo. De geschiedenis speelt zich af in het Poolse Krakau, tijdens de regering van Frederik August II, in het jaar 1704. Op een bal heeft gravin Laura de wat al te handtastelijke kolonel Ollendorf een klap met haar waaier in zijn gezicht gegeven. De klap zal nog lang nadreu nen, want Ollendorf zint op wraak. In de citadel van Krakau zitten een paar jonge snuiters gevangen die Ollendorf voor zijn karretje spant... De ene gevangene is een politieke delinquent, de andere noemt zich een bedelstudent. Als Laura, samen met haar zuster Bronislawa en haar moeder Palmatica op zoek gaat naar een geschikte huwelijkskandidaat lijkt het plannetje van Ollendorf te slagen. Maar zo simpel als het lijkt, is het niet. Zoals zo vaak zit ook in 'Der Bettelstudent' het venijn in de staart. Toegangskaarten zijn vanaf 19 januari a 15,- verkrijgbaar bij theater De Beun en kantoorboekhandel De Schrijverij in het stationscentrum te Heiloo. Informatie: www.erisweeroperette.tk of 072-5334275. HEILOO - ,,Een klassieke Franse keuken met een Bourgondische inslag." Frans en Yvonne Glas (broer en zus) typeren Restaurant Le Moulin aan de Dorpsstraat 96 in Castricum .Het restaurant is al 19 jaar in handen van het tweetal en in al die jaren heeft het restaurant nooit ontbroken in de Michelingids en in het blad 'Lekker' waarin de beste restaurants van Nederland zijn opgenomen. Le Moulin probeert zich te onder scheiden door te werken met toppro ducten. „Dan moetje denken aan bij voorbeeld kreeften, oesters, ganzen leverpaté en schelpdieren. Altijd vers." Yvonne en Frans Glas zijn altijd zelf aanwezig in Le Moulin. „Dat is voor ons prettig werken. Je kunt altijd goed op de wensen van de klant inspelen." Frans vult aan: „Yvonne heeft de opleiding vinoloog voltooid en daardoor kan zij perfect adviseren welke wijn het beste bij een gerecht past." Knus Frans en Yvonne Glas streven elke dag naar een constante kwaliteit. „Het moet gewoon altijd goed zijn. Dat is de manier om een naam op te bouwen." Het restaurant telt 40 zit plaatsen en zo blijft het ook. „Wij hebben geen trek om de zaak veel groter te maken. Zo kunnen we het goed aan. Het restaurant is nu knus en heeft een warme uitstraling. We besteden liever meer tijd om de kwa liteit verder te perfectioneren." Gebakken tong Frans noemt Le Moulin 'een ambachtelijk bedrijf'. „We makelt albs zeJCjioken, onze eigert zalm. Soepen, sauzen, noem In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. Voor aanmelding: Hoefs mid 5,1851 PZ/ Postbus 68, 1850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. maar op, het wordt hier allemaal zelf door ons gemaakt." Specialiteiten binnen le Moulin worden snel opge noemd: „Ganzenleverpatè, lamskoteletjes, verse vis zoals gebakken tong, kreeft en Coquilles (schelpdieren)." Het restaurant is op maandag en dinsdag gesloten en op de woensda gen en donderdagen heeft Le Moulin speciale gerechten. „Veel mensen komen eten op vrij dag, zaterdag en zondag. Met specia le menu's en prijzen proberen we ook de woensdag en donderdag aan trekkelijk te maken om te komen eten. Elke maand veranderen we dat menu. Een driegangenmenu kost 32,50 euro en een viergangenmenu wordt voor 37,50 euro geserveerd. Zo'n menu bestaat uit een voorge recht, tussengerecht, hoofdgerecht en dessert. Terras Bij Le Moulin wordt veel a lé carte besteld, en om vernieuwend te blij ven wordt de kaart zo'n vijf keer per jaar veranderd. Frans Glas: „Ik zou soms wel wat meer vaste menu's wil len maken, maar onze klanten willen eigenlijk altijd van de kaart bestel len." In de zomer heeft Le Moulin achter het restaurant een groot terras waar je kunt zitten." Tot slot vertelt Yvonne iets meer over het karakter van het restaurant. „Bij binnenkomst gaan mensen vaak eerst een tijd aan de bar zitten om ongedwongen te borrelen en daarna te gaan eten. Dat ongedwongen karakter willen we altijd behouden." Le Moulin, Dorpsstraat 96 in Castricum, tel. 0251-651500. Openingstijden: woensdag tot en met zondag vanaf 18.00 uur. Maandag en dinsdag gesloten (voor partijen geo penct). v"' t Frans en Yvonne Glas van Le Moulin: ,,Het ongedwongen karaktervan ons restaurant willen we altijd behouden." (foto: UKP) Makelaa www.vanderborden 'Als leven herinnering wordt, gaat herinnering leven..." 8 Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny Stoop tel. 532 0345 E.J. Potgieterweg 27 Heiloo Castricum, Dorpsstraat 48, T 0251 65 22 71 Heiloo, Heerenweg 28, T 072 53 24 080, www.mull.nl HEILOO Hypotheek nodig? HKennemerstraatweg 330 Heiloo Telefoon: 072- 533 40 95 Nvryt Internet www.hopman.nu HEILOO - Een insluiper heeft dins dagavond 1 februari een tas gestolen uit een woning aan de Heerenweg. Op het moment van de diefstal was de bewoon ster op de eerste etage van de woning bezig met het verzorgen van haar kinde ren. De achterdeur van de woning was op dat moment dicht maar niet afgeslo ten. In de grijze stoffen schoudertas bevonden zich onder andere enkele (bank)pasjes, rijbewijs en agenda. Stationsweg 100 Heiloo (072) 532 03 22 www. dehypotheekwinkel. nl De 72-jarige Cor Onderwater uit Heiloo 'tuint'met veel plezier op het volkstuinencomplex aan Het Zevenhuizen. Hij zou het dan ook zeer betreuren als deze volkstuin zou moeten wijken voor nieuwbouw, (foto: UKP) HEILOO - Onder de kermisgangers in Heiloo houdt het de gemoederen al een tijdje bezig. Het besluit van burge meester den Boon en zijn wethouders om de vertrouwde tent over de Heerenweg dit jaar niet te plaatsen, roept veel vragen op. Is het een bewuste actie van de gemeenteraad om de kermis uit Heiloo te bannen? Wordt een van de laatste grote evene menten in Heiloo, net als Ypestock, nu ook definitief afgeblazen? Veiligheid kermisgangers Niet als het aan de fracties van het CDA en Heiloo2000 ligt. Zij dienden maandagavond tijdens de raadsverga dering namelijk een motie in tegen het besluit. In deze motie werd het college dringend verzoéht om toch medewer king te verlenen aan de tent over de Heerenweg tijdens de kermis. Omdat de kermis een belangrijk evenement is voor veel Heilooërs. En een onderbre king ervan afbreuk kan doen aan het evenement. Bovendien vreest men voor de veiligheid van de vele bezoe kers, aangezien geen tent zou kunnen betekenen dat het feest wordt gecon centreerd op één plek. En dat is, aldus het CDA, onverant woord. Den Boon reageerde op de motie met geruststellende woorden. Kermis gaat gewoon door „Dat er dit jaar geen tent staat, houdt niet in dat de kermis niet doorgaat. Wat ons betreft gaat die gewoon door, maar dan zonder de tentoverkapping." Over het aspect veiligheid was hij zeer duidelijk. „Tegen die tijd verwachten we dat de werkzaamheden rondom het Stationsplein in volle gang zijn, wat gevaarlijke situaties kan opleveren. In nauw overleg met politie en brand weer is daarom besloten om de kermis binnen de café's te laten plaatsvinden. Ons besluit staat vast." Toch was het college best bereid om gedeeltelijk tegemoet te komen aan de motie. „Als de werkzaamheden rondom het Stationsplein tegen die tijd nog niet in volle gang zijn, willen we de situatie best nog eens opnieuw bekijken. Op het laatste moment kan dus nog wor den besloten toch een tent te plaatsen, we houden een klein gaatje open. Dat betekent echter wel dat ook de hore caondernemers bereid moeten zijn om op korte termijn actie te onderne men." Parkeergarage als dansput Alle fracties konden zich uiteindelijk vinden in het plan om de definitieve beslissing over de overkapping van de kermis af te laten hangen van de voort gang van het Stationsplein. De veilig heid van de kermisbezoekers wordt als belangrijkste voorwaarde gesteld, alhoewel Carla Koenders van Groen Links grapte wel wat te zien in de in aanbouw zijnde parkeergarage als 'dansput'. Ook de grapjes over dron ken mensen waren niet van de lucht, maar Hil Peperkamp (PvdA) vond het helemaal niet zo grappig. „Mensen met drank op hebben een ander refe rentiekader. Ik wil er niet aan denken aan wat er dan allemaal kan gebeu ren." Ontmanteling van de dorpskern Willem Gomes van de NCPN dacht er heel anders over en betitelde de beslis sing van het college als 'zwaar overdre ven' en 'weer een stap op weg naar totale ontmanteling van de dorpskern'. Na de opmerking van de heer Veger van het CDA dat de bezoekersstroom wel moet worden gestroomlijnd, juist door het wegvallen van de tent, rea geerde den Boon lichtelijk geergerd. Geen zin om te verantwoorden „Ik heb geen zin om me nóg een keer te verantwoorden voor het al genomen besluit. De motie is bedoeld om het college nog een keer te laten kijken naar het besluit, om de mogelijkheden te onderzoeken. En dat zullen we dan ook doen." Met 12 stemmen voor, en 7 tegen werd de motie aangenomen. Stationsweg 81 072 5330789 HEILOO - Donderdag 3 februari werd aangifte gedaan van de diefstal van een 2-tal delen van een buitenhaard. De buitenhaard die ook te gebruiken was als barbecue stond in de achtertuin van een woning aan de Havercamplaan. De haard was opgebouwd uit zes a zeven betonnen delen. Twee van deze delen werden tussen 26-31 januari gestolen. De twee delen die weggenomen wer den fungeerden als schoorsteen en stonden op de haard. Gevonden voorwerpen van 31 januari tot en met 6 februari: Enkele sleutels - Kleding bestaande uit: onderkleding, kinderspijkerbroek, t- shirt groen van kleur - zilveren ring met 3 rode steentjes - GSM Samsung - fietszitje met groen scherm met afbeel ding van Nyntje - Zwarte fietstas. 4 stuks 5 voor KEURSLAG!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 1