Jeugd basisschool stemt voor speeltoestellen poëzie in vredenburg Bouwactiviteiten Basisschool Sint Maarten in Limmen vorderen snel Petra Zwart: Hoofdprijs in jubileumloterij .liitkiikot. 'Sprik u goei Nedelands?' Pax Christi houdt fitloop Bingoconcert van Excelsior in De Burgerij Tribute to the Cats Band in Akersloot Circus Toni en Sabine Prestolino in Akersloot gelezen worden Lezing waterwinning en natuurbeheer van PWN en en Akersloot, gemeente Castricu Club X-tra: Disco Party „Club X-tra presenteert zaterdag 20 februari Disco Party. Alle hits, alle stij len en natuurlijk weer een super DJ Gewoon weer een top avond dus. Ben je tussen de 12 en 16 jaar en wil je mee helpen onze club X-tra feesten te orga niseren? Mail dit dan naar: tiener- werk@conquista.nl De zaterdag avond begint om 19.00 uur en Club X-tra sluit haar deuren om 22.00 uur. De entree is gratis en vanaf 11 t/m 16 jaar." CONQ Café: „Het jongerencafé is op vrijdag- en op zaterdagavond weer als vanouds geo pend van 20.30 tot 01.00 uur. Het café bestaat uit een eigen zaal met bar, pool biljart, internetcomputers en nieuwe zithoek. Met andere woorden: 'lekker relaxen, een biertje pakken, een pooltje schieten en af en toe even chatten. De medewerkers van ons café zijn er weer klaar voor. De entree is gratis en vanaf 16 jaar." Club op woensdag: 16 februari „Club op woensdag heeft natuurlijk de spel computers klaar staan en de muziek aan. Je kunt natuurlijk ook weer tafeltennissen, darten, sjoelen, poolbiljarten, computerspelletjes spe len, internetten, knutselen maar ook met de Play- Station op groot scherm spelen Club is open van 14.00 tot 17.00uur, voor iedereen van 9 t-m 12 jaar.Voor extra info en foto's kijk op de website www.conquista.nl CASTRICUM - Kinderen van de groe pen 5 tot en met 8 de basisschool Augustinus in de kern Castricum brachten op 8 februari onder toeziend oog van wethouder Könst hun stem uit op een van de speeltoestellen die mogelijk wordt geplaatst op de Brink. Uit een enquête bleek eind 2003 dat er in de buurt rondom de Brink behoefte is aan een speelplek voor de oudere jeugd. Om erachter te komen wat de wensen van de jeugd zijn, benaderde een actieve bewoonster samen met wethouder Könst twee basisscholen in de buurt: de Augustinusschool en de Juliana van Stolbergschool. De verkie zing bij de Augustinusschool vond op 8 februari plaats. De drie verschillende speeltoestellen werden op posters gepresenteerd. De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 konden met stic kers aangeven welk toestel hun voor keur had. Op 15 februari wordt een soortgelijk behoefte-onderzoek gehou den onder kinderen van de Van Stolbergschool. Kort daarna wordt bekend gemaakt welk toestel de meeste stemmen kreeg en daarom zal worden geplaatst op de Brink. LIMMEN - De afsluitende avond van Carnavalsvereniging de Uylenspieghels in Limmen werd vorige week gehou den. Het belangrijkste gebeuren van deze avond was de laatste trekking van de Jubileumloterij, waarvan de opbrengst bestemd is voor het 40-jarig jubileum volgend seizoen. Om 20.00 uur gingen de deuren van Leutbunker de Burgerij open en ont vingen een verkleedde prins Tyi XI en zijn gevolg de gasten voor deze avond die toch haast allemaal verkleed of in boerenkiel kwamen. De muziek was deze avond in handen van Kees Ruyte en rond de klok van 21.00 uur werden de eerste 23 lotnummergetrokken door de notaris. De volgende nummers waren de prijswinnaars van 43e tot en met 21e prijs; 769-519-354-542-860- 635-36-321-86-392-1-843-24-616-567- 342-582-786-895-761-398-671-127. Hierna nam de muziek het voor een half uur over en verkleedde de raad zich in raadskleding. Toen brak het moment aan dat de laatste 20 prijswin naars, met als superprijs een reischeque van 800,-, bekend zouden worden gemaakt. De volgende nummers vielen in de prijzen, in volgorde van 20 naar 2; 471-809-71-460-838-330-458-651-815- 427-571-440-104-827-419-695-523-676- 72. Winnares Nu was het moment aangebroken om de winnaar van de reischeque bekend te maken. Nadat de notaris alle loten nog eens goed doorhusselden trok hij het nummer 470 uit de schaal wat toe behoorde aan Petra Zwart. Zij was niet aanwezig, maar nadat er druk was gebeld naar huize Zwart kwam zij heel blij de cheque in ontvangst nemen van prins Tyi XI. Hierna werd het feest weer voortgezet en werd er 11 over 11 afscheid genomen van prins Tyl XI en zijn gevolg. Of zij allen volgend seizoen terug zul len keren zal blijken op het prinsenbal wat 12 november in de Burgerij is. Omstreeks 23.30 uur was er een optre den van The Dutch Blues Brothers the Bluettes wat bij vele in de smaak viel. Rond de klok van 1.00 uur werd het carnavalsseizoen 2004-2005 van de Uylenspieghels afgesloten. Foto's van alle festiviteiten zijn te zien in de etala ge van Bakkerij Bakker aan de Dusseldorperweg. Terugkijkend op een kort, maar geslaagd seizoen, gaan de Uylenspieghels op naar het 40ste sei zoen. Start: Op het prinsenbal zaterdag 12 november 2005. adressen hetoo. WWW LIMMEN - Voor de achtste maal houdt Limmen Cultuur 'Poëzie in Vredeburg' en wel op vrijdag 18 maart in de boerderij aan de Dussel-dorper- weg 64, aanvang 20.00 uur. Zij wil hier mee jongeren en ouderen de kans bie den hun dichterlijke talenten voor een breder publiek te manifesteren en zo de belangstelling voor poëzie stimule ren. Iedereen uit Limmen en omstre ken kan een bijdrage leveren aan dit evenement door een of meer zelfge maakte gedichten voor te dragen of eigen teksten te zingen of te rappen. De teksten die vóór 28 februari per diskette of via e-mail zijn binnengeko men op onderstaand adres worden samengebracht in de bundel "Poëzie in Vredeburg 2005". Per deelnemer zijn maximaal twee pagina's van 40 regels beschikbaar (inclusief titels en regels wit). Bij overschrijding maakt de orga nisatie een keus.Alleen teksten die in de bundel voorkomen mogen worden voorgedragen; dit in verband met de tijd en de variatie. Deelnemers die op de avond zelf optreden hebben vrij toegang en krijgen de bundel gratis. De entreeprijs bedraagt €3,- en de boekjes kosten €2,50. Voor inlichtin gen en - aanmeldingen: H.J. Brandsma, 072-505205. e-mail: tibra@hetnet.nl Lagos Kwartet in Toonbeeld CASTRICUM - Op zondag 27 februari treedt het Lagos Kwartet op in de aula van Toonbeeld. Het concert begint om 11.30 uur en de toegangsprijs bedraagt 8,50 cjp/65+ 7,00 en kinderen betalen 3,00. Het Lagos Kwartet, bestaande uit Ron de Haas viool, Jan Koomen viool, Kyra Philippi altviool en Sebastiaan de Rode cello, debuteerde tijdens de kamermuziekdagen van het Danielkwartet. Vervol-gens nam het kwartet deel aan verschillende master- classes van onder andere het Amadeus Kwartet, Rostilav Dubinski van het Borodin Kwartet, Hagen Kwartet en het Alban Berg Kwartet. In 2001 werd het Lagos Kwartet uitgekozen om als 'veelbelovend' strijkkwartet op het prijswinnaarconcert van het Internationale Sommerakademie in Praag, Wenen en Boedapest te spelen. Klaverjasdrive Pax Christi in Limmen LIMMEN - De jaarlijkse Klaveijas- drive wordt op 11 maart gehouden in de Pax Christi school te Limmen. Er zijn mooie prijzen te winnen met kla verjassen en de verloting. De koffie staat vanaf 19.30 uur klaar en om 20.00 uur begint de drive. Entreeprijs 2,50. De Pax Christi school is te vinden aan de Hogeweg 55 te Limmen. CASTRICUM - Gilde Samenspraak in Castricum is op zoek naar mensen die het leuk vinden om met 'taal' bezig te zijn en met anderstaligen te praten, te oefenen. Als Samenspraak begeleider heeft men een individueel contact met de anderstalige, de deelnemer. In of vanuit de huiselijke sfeer wordt er Nederlands gesproken over alledaagse onderwerpen om zo de Nederlandse spreekvaardigheid te vergroten. Er wordt dus geen les gegeven. Het gaat om het uitbreiden van de woorden schat, het overwinnen van spreekangst om zo sociaal verkeer te vergemakke lijken en betere kansen te creëren op de arbeidsmarkt. Tijdstip, locatie en fre quentie van de bijeenkomsten worden door de begeleider en de deelnemer onderling geregeld. Over het algemeen vindt het contact één keer per week plaats, met een duur van 1 2 uur per keer. Mensen die het team van Gilde SamenSpraak willen komen versterken of verder geïnformeerd willen worden, kunnen contact opnemen met de bege leidster van de groep Joyce Dorresteijn, Zij is op maandagmorgen en op afspraak bereikbaar bij de Sector Vrijwilligers Centrale van de Stichting Welzijn Castricum, tel. 0251 - 65 65 62. De Stichting is van maandag tot en met donderdag geopend van 9.00 -12.30 en van 13.30 - 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur en bevindt zich in Geesterhage, Geesterduinweg 5 te Castricum. CASTRICUM - Van oudsher staat het duingebied bekend om zijn schone en bacterievrije grondwater. Dé reden om hier drinkwater te gaan winnen. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland doet dit sinds 1920. Naast deze functie van drinkwaterwingebied is het duin in de loop van de jaren ook voor andere zaken steeds belangrijker gaan wor den. Waterwinning Bijvoorbeeld als natuur- en recreatie gebied. Hoe gaat waterwinning samen met natuurbeheer? Wat ziet de bezoe ker daarvan in de duinen? Steeds meer mensen weten de duinen te vin den ais recreatiegebied. Wat betekent dat voor de natuur? Hoe kan dat in de toekomst allemaal goed blijven samengaan? Vier miljoen De betekenis van PWN voor anderhalf miljoen Noord-Hollanders is niet bij iedereen altijd even duidelijk of bekend. Maar 105.000.000.000 liter drinkwater per jaar en ruim vier mil joen bezoekers in het Noordhollands Duinreservaat zijn toch aanzienlijke getallen waar een verhaal achter schuil gaat. Op woensdag 16 februari wordt de lezing gehouden in het Bonhoeffer col lege te Castricum, van 19.00 tot 21.00 uur. Opgave via de website www.plu- sactiviteiten.nl of 0251-659119. LIMMEN - Directeur Kees Dekker van de Pax Christischool in Limmen gaf op 14 februari om 8.50 uur het start sein voor een sportief spektakel. Leerlingen, ouders en leerkrachten in sportkleding hadden zich verzameld op het plein waar de fitloop van start zou gaan. De jongere kinderen liepen een rondje om het schoolgebouw, voor de grotere kinderen was er een rondje uit gezet van het schoolgebouw naar de Hogeweg en Het Achtkant. De politie zorgde ervoor dat de sportieve deelne mers hierbij geen gevaar liepen. Tijdens het afleggen van beide circuits werden er allerlei behendigheidsoefeningen gedaan door de deelnemers. Met deze fitloop is tevens het project: 'Voeding en gezond gedrag' op de Pax Christischool van start gegaan. Voor en na de fitloop werd een war ming up en een cooling down op muziek gehouden onder leiding van juf Annemarie. Alle leerlingen kregen een fitdiploma, speciaal ontworpen door Sam en Anne, leerlingen uit groep 8 LIMMEN - Harmonie Excelsior bestaat 80 jaar en daarom worden dit jaar veel activiteiten gehouden. De eer ste daarvan is het Bingoconcert op zaterdag 19 februari in de Burgerij. In de afgelopen 25 jaar, is het Bingoconcert een vast onderdeel van de concertagenda geworden. Het ene jaar iets uitgebreider dan het andere jaar, maar elke keer een publiekstrekker, door de gezelligheid, de mooie muziek en de leuke prijzen. In dit jubileumjaar hoopt Excelsior in drie bingorondes bijzonder mooie prij zen te kunnen weggeven. Op het pro gramma staan drie gevarieerde onder delen van onze Muziekvereniging. Als eerste het Opleidingsorkest onder lei ding van Liesbeth Zonneveld. De Slagwerkgroep, onder leiding van dirigent Harold Versteege, zal de avond met ritmische en melodische klanken, swingend afsluiten. Verdere jubileu mactiviteiten: Zondag 22 mei, de fee stelijke jubileumviering in de Corneliuskerk, waarin het Harmonieorkest zal spelen. En niet te vergeten de Limmer Music Night, op zaterdag 5 november, in sporthal d'Enterij. Het Bingoconcert begint om 20:15 uur en de toegang is gratis. LIMMEN- Al enkele maanden zijn er volop bouwactiviteiten te bespeuren bij de basisschool Sint Maarten in Limmen. Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Castricum goedkeuring gegeven aan het plan deze school uit te breiden met 10 nieuwe lokalen. Hierdoor konden een aantal verouderde noodlokalen worden opge ruimd en werd tevens ruimte gescha pen voor de huisvesting van de peuter speelzaal 'Klein Duimpje'. Na realisering van het plan zou de school weer over voldoende ruimte beschikken om aan de ruim 550 leerlin gen op een goede manier huisvesting te bieden. Tevens was dit een kans het gebouw aan te passen aan de eisen die het ministerie aan het basisonderwijs stelt. Na de goedkeuring is architecten bureau Breddels uit Heerhugowaard gevraagd een moderne nieuwe vleugel aan het bestaande gebouw te ontwer pen en de daaraan gekoppelde herin deling van een deel van het bestaande gebouw vorm te geven. Vervolgens is de realisering van het gehele project aanbesteed aan de firma Gebr. Apeldoorn uit Egmond-Binnen. Op dit moment beginnen de contouren van de nieuwbouw al aardig vorm te krijgen, zonder dat er nog een steen gemetseld was. Daarin is afgelopen vrijdag veran dering gekomen. Wethouder De wethouder van onderwijs van de gemeente Castricum, de heer Peter Könst was uitgenodigd om de eerste steen te leggen in de vorm van een her inneringsplaquette. Naast de wethou der waren vertegenwoordigers van het bestuur van de stichting Kaprion en van de Peuterspeelzaal, de medezeg- genschaps-raad en de directie van de school aanwezig. Natuurlijk speelden ook de kinderen van de school een rol in deze bijzondere gebeurtenis. Van alle groepen was een delegatie van 2 kinde ren afgevaardigd die per kruiwagen dé plaquette aan de wethouder kwamen aanbieden. Op het bouwterrein was op dit moment geen ruimte om alle kinderen van de school hierbij te betrekken. Wel kregen alle kinderen na het officiële gedeelte in de school een traktatie aangeboden. Als alles volgens planning verloopt zal voor de grote vakantie het nieuwbouw- gedeelte kunnen worden betrokken. Met de daaropvolgende interne aan passing hoopt men eind oktober klaar te zijn, zodat de peuterspeelzaal bij de school kan intrekken. De afronding van deze grootscheepse verbouwingopera tie wordt met een groots openingsfeest gevierd. van de school. De komende twee weken zal in veel lessen op de Pax Christi het thema 'Voeding en gezond gedrag' centraal staan. De leerkrachten maken hierbij onder meer gebruik van materialen van het Voedingscentrum en er komt een diëtiste op school. Ook worden er met verschillende klassen excursies gemaakt naar bijvoorbeeld een kaasboerderij, restaurants, een groenteboer en een museumwinkel. En natuurlijk zal er ook gekookt worden op school, waarna de kinderen hun gezonde maaltijden zelf mogen opeten. De kinderen gaan alle kennis die ze hebben opgedaan in praktijk brengen. Voor de afsluiting zullen de kinderen zelf op school met hulp van ouders gezonde hapjes en drankjes bereiden. Tijdens de afsluiting van het project op donderdag 24 februari kunnen de kin deren met hun ouders en hun opavs en omas van 17.00 uur tot 18.00 uur het gemaakte lekkers nuttigen tegen een kleine vergoeding. Castricum actualiseert jeugdbeleid CASTRICUM - De gemeente houdt op 16 februari om 20.00 uur in het gemeentehuis van Castricum een start bijeenkomst in het kader van het te actualiseren van het jeugdbeleid. De gemeente krijgt op het terrein van jeugdbeleid steeds meer taken en ver antwoordelijkheden. Die worden voor al genoemd in de wet op de jeugdzorg die op 1 januari 2005 van kracht is. Problemen Het gaat dan om informatieverstrek king, signaleren van problemen, toe gang tot het hulpaanbod, pedagogische hulp en het coördineren van zorg in het gezin op lokaal niveau, waarvoor de gemeente de regierol krijgt en/of waar de gemeente voor realisatie ervan ver antwoordelijk is. Daarnaast is het al weer enkele jaren geleden dat de gemeenteraad een beleidsnotitie jeugdbeleid heeft vastge steld (nog voor de gemeentelijke fusie). Hoogste tijd dus om een nieuwe notitie op te stellen. Een notitie die als lei draad voor de verdere ontwikkeling van de op de jeugd gerichte voorzienin gen gaat dienen. Plaatselijke jeugd De gemeente kan de vraaggestuurde ontwikkeling niet alleen realiseren, sterker nog; dat wil de gemeente niet alleen doen. De gemeente wil de jeugd daar actief bij betrekken. Onlangs is daar de eerste stap in genomen. Via een enquête worden de wensen en ideeën van de jeugd in kaart gebracht. Maar men wil zeker ook gebruik maken van de kennis en ervaring van de vele instellingen die om wat voor reden dan ook met jeugd te maken hebben, zodat het nieuwe beleid goed inspeelt op de wensen en behoeften van de plaatselijke jeugd. Jeugdbeleid Deze instellingen hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Mocht u echter een instelling vertegenwoordigen die niet voor de startbijeenkomst is uitge nodigd en u hebt redenen om aan te nemen dat u een bijdrage kunt leveren aan het nieuwe jeugdbeleid, dan ver zoeken wij u voor 10 februari 2005 con tact op te nemen met Martin Teunissen, beleidsmedewerker jeugdbeleid, tele fonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag op het telefoonnummer 0251 661 355, zijn e-mailadres is mart- inteunissen@castricum.nl The Liberal Swing Formation in Vredeburg LIMMEN - Cultureel centrum De Vredeburg presenteert op zondag 20 februari The Liberal Swing Information. Tijd: 16.00 - 20.00 uur. De toegang blijft gratis, maar U kunt lid worden voor 7,- per persoon voor het gehele jaar. Inlichtingen: Fred Timmer, tel: 072-5053414 e-mail: tim- mer.limmen@worldonline.nl AKERSLOOT - Zaterdag 19 februari is het dan zover, een avondvullend optreden van Tribute tot the Cats Band in De Vriendschap in Akersloot. 'The Tribute to the Cats Band' laat oude tij den herleven. Bands uit het verleden leven voort via radio of televisie, maar ook doordat fans en bands aandacht schenken aan hun oude helden. Het is dan ook prachtig als er weer een boot leg band opduikt die in de sporen treedt van een grote popgroep. In 2003 ging de eer naar de The Cats, de roem ruchte Volendammer succesformatie die hit na hit scoorde en bijna altijd in de Top 10 van de Nederlandse Top 40 te vinden was. Jan Buys zag het helemaal zitten met The Cats en hij zocht werk in de Noord. Volgens Jan ging dat nog met de brom fiets. De volgende stap was een contract bij een grote platenmaat schappij, want The Cats hadden al gauw in de gaten dat bij het label Durlaphone geen toekomst lag. Klaas Leyen, producer bij het machtige Bovema, ontfermde zich in 1965 óver de groep die het volgens hem wel eens zou kunnen gaan maken. In januari 1966 werd het contract getekend en The Cats-trein bij Bovema ging lopen. Eind 1969 hadden de jongens uit Volendam al drie nummers één hits, één nummer twee en één nummer drie notering op hun naam staan, deze prestatie is nooit meer geëvenaard Ze werden dan ook onderscheiden met de Edison 'Populair' De weg die The Cats volgde was bezaaid met goud en prijzen, waarvan 'De Gouden Hond' één van de vele is. Deze onderscheiding kregen zij voor de verkoop van een miljoen exempla ren vanOne Way Wind' In 1974 eisten de vele tournees hun tol: The Cats gooiden de handdoek in de I ring na een trip döor de Verenigde Staten. Het studiowerk werd aange-! houden en zo bleven zijn platen; maken.De woorden die Dj Jan van Veen voorlas uit een gedicht van Joost Nuisel op het afscheidsfeest van The< Cats kwamen dan ook recht uit het| hart. Hij zei 'Groepjes verwelken,; bandjes vergaan, maar The Cats zijn The Cats, die zullen altijd blijven; bestaan. In de afgelopen 17 jaar is de popula riteit van The Cats alleen maar toege nomen en dit bleek op een onvergete lijke avond in 2002 toen drie muzikale fans een ode brachten aan The Cats. De band oefenden maanden lang en men kroop letterlijk in de huis van The Cats. De band werd uitgebreid naar acht man en begin 2003 werd de tour gepland onder de naam The Cats Band. The Tribute to the Cats Band treedt op zaterdag 19 februari op in De Vriendschap in Akersloot. Kaarten voor dit optreden zijn verkrijgbaar bij Café De Vriendschap in Akersloot of. telefonisch te bestellen onder nummer 0215-312866. AKERSLOOT - Circus Toni en Sabine Prestolino strijken 4 maart neer in Akersloot. Het circus is het kleinste en leukste circus van Nederland. Vanaf 13.00 uur wordt een gevarieerd pro gramma geboden, waar Sabine steeds de domme en stoute clown Toni in het gareel moet houden. Verder doen Amor de circushond, Rietje en Pietje de duiven en Rikki, het konijn mee. Goochelen Verder op het gevarieerde programma: tapdansen, goochelen, acrobatiek en een grootse circus-discowedstrijd. Kinderen kunnen meedoen aan de kleurwedstrijd en een video van Toni en Sabine winnen. Deelname op www.prestolino.nl Kinderen mogen zoveel mogelijk actief meedoen bij dit twee uur durende lach- programma. Het circus is te zien in sporthal De Lelie aan de Rembrandtsingel 3 in Akersloot. Kaarten reserveren kan via: 0299-435718, 06-22153671 of 071- 3313222. Toni en Sabine strijken 4 maart neer in Akersloot met hun circus Prestolino Agenda JC Conquista LIMMEN - Het programma voor woensdag 16, vrijdag 19 en zaterdag 20 februari 2005 bij JC Conquista is: Diddle ruilbeurs. Bij Conquista kids staat er een ruilbeurs op het program ma. Neem je dubbele Diddle plaatjes mee, zodat je die kunt ruilen voor die ene die je nog mist. Let op: het gaat alleen om ruilen, geen verkoop. Voor meer informatie: 072 5332496. De entree is 1 euro inclusief limonade. Conquista Kids start om 10.30 en ein digt om 12.00 uur." Tweede Donateuravond Stichting Oud Limmen jjggi LIMMEN - De Stichting Oud Limmen houdt op 18 februari de tweede dona teuravond in de bovenzaal van Cultureel Centrum Vredeburg. De avond was zo'n enorm succes en de vraag naar een tweede avond zo groot dat het bestuur van de Stichting heeft besloten een tweede avond te organise ren. Aanvang: 19.30 uur rwCT»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 10