Uitkijkertjes Operette 'Der Bettelstudent' lust voor oog en oor ed krant hANRAAds S3 €4. 1.° Horeca ondernemers verbijsterd over besluit college kermistent el' A PE L LA Dé Hyfifjheek winkel HOPMAN R LAflSTE 3 DAGEN 2 HALEN 1 BETALEN 4 Bossche Bollen Sukadelappen _49 Kersen- 75 taartje voor. Witte kadetten 00 Ragoutbroodje 4 00 BORDEN |(072) 53510 00 COLLEGE kiloE TUeuw-ff Keurslagerij Kees Burger Bakkerij Kees Zoon m Kijkt u ook zo uit naar de op onze website Ga dan snel kijken www.uitkijkpost.nl 16 FEBRUARI 2005 - 70e JAARGANG NO. 7 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Ook op internet: HEILOO- Operette is muziektheater en moet dus een lust zijn voor het oor én oog. De Heilooër Operette Vereniging slaagde op de première van 'Der Bettelstudent' dit perfect te com bineren, maar voegde ook nog eens een dosis scherpe humor toe aan de operet te die op vrijdag 11 februari in theater De Beun werd uitgevoerd. Het verhaal van de operette is niet moeilijk te volgen en is een kapstok om de prachtige kostuums en zangpartijen aan op te hangen. Je kunt goed merken dat er veel aandacht aan de tekst is geschonken. Met kleine bijzinnetjes van de acteurs kun je elke keer de rode draad van het verhaal weer goed oppakken. Der Bettelstudent begint in het Poolse Krakau met Kolonel Ollendorf, prachtige rol van Frits Hogerheyde, die op wraak zint, nadat hij door de mooie Laura Nowalska (Marjo Bosch) publiekelijk is verne derd. Hij weet dat Laura's moeder, gra vin Palmatica Nowalska (Gré Olbers), de schijn ophoudt naar de buitenwe reld en eigenlijk zeer slecht bij kas is. Palmatica wil haar dochters Laura en Bratislawa (Linda Hogerheyde) rijk uithuwelijken om de familie te redden. Ollendorf haalt twee gevangen uit de stadsgevangenis, Simon Rymanowitz (Marco Knies) en Jan Janicki (Joop Wesseling), die moeten doorgaan voor een steenrijke vorst en zijn adjudant. Simon krijgt een goede beloning als hij Laura weet te verleiden tot een huwe lijk. Op de jaarmarkt is het meteen raak tussen Laura en Simon, maar ook Bronislawa raakt verliefd op de adju dant Jan. Laura en Simon verloven zich. Simon wil niet onder valse naam trouwen en biecht alles op in een brief. Ollendorf onderschept de brief en zijn wraak is compleet als tijdens het huwe lijksfeest alles uitkomt en hoofdcipier Enterich (Jan Winkelaar) vertelt dat Simon maar een gewone 'Bettelstudent' is. Iedereen is geschokt en Ollendorf onthult dat hij de beden ker is van dit complot. In het derde bedrijf komt alles toch nog goed. Jan blijkt geen gewone gevange ne geweest te zijn, maar een legerkapi- tein en met een krijgslist en de hulp van uitgestotene Simon wil hij de citadel van Krakau veroveren. De sluwe Ollendorf arresteert Simon en Laura, maar de komst van het opstandelingen- leger, dat Krakau inneemt, redt ieder een. Ollendorf wordt samen met zijn Saksische officieren uitgewezen. Lees verder op pagina 6 Der Bettelstudent. eem operette vol prachtige kostuums en -zangpartijen, en doorspekt met scherpe humor, (foto: G. van der Meulen) HEILOO - In de lokale media lezen de horecaondernemers aan de Heerenweg al een aantal weken dat de kermistent niet, wel, of niet helemaal doorgaat. Lex van der Aat (café de Wit), Niels Kraakman (grandcafé Puccini) en Johan Leering (café de Oud Inn) zijn daar nogal onthutst over, want: „Blijkbaar is iedereen gehoord in het verhaal, van politie en brandweer tot aan de burgemeester. Behalve wij!", aldus Leering. Op drie februari jl. ontvingen de heren een brief van de gemeente Heiloo, waarin werd medegedeeld dat 'Op 25 januari jl. is besloten dit jaar geen ver gunning te verlenen voor het kermise- venement van de horeca-ondernemers Heerenweg'. Redenen voor deze afwij zing door het college zijn onder andere: dat de veiligheid van het bezoekend publiek in gevaar komt door de aanwe zigheid van een diepe bouwput, bouw materialen etcetera; dat door de afslui ting van Heerenweg en Stationsplein een belangrijke vluchtroute is afgeslo ten; de bereikbaarheid van de stations omgeving voor de hulpverleningsdien sten niet gegarandeerd is; het risico van vandalisme en/of brandstichting in de sloop- en bouwfase groter is; en er te weinig ruimte is voor het plaatsen van toilet wagens en fietsenrekken. Terwijl de heren van bovenstaande horecage legenheden toch de ervaringsdeskundi gen bij uitstek zijn. Ervaringsdeskundigen bij uitstek „Daarom hadden wij gehoopt dat met ons overleg was gepleegd. Want wij organiseren al jaren deze kermis, waar van we al zo'n 15 jaar met de ker mistent werken. Je wilt niet weten niet wat er allemaal bij de organisatie van een dergelijk evenement komt kijken. Elk jaar weer hebben we een uitge breid kermisoverleg, met afgevaardig den van politie, brandweer en de gemeente. In dat overleg wordt vervol gens besproken aan welke eisen wij moeten voldoen, waaronder op het gebied van beveiliging. En elk jaar zor gen we er weer voor dat alles prima in orde is.", zegt van der Aat. Johan Leering vult hem aan: „We krijgen zelfs jaarlijks na elke kermis een compli ment van de gemeente, dat alles weder om zonder problemen is verlopen." Verschillende berichten „Wij begrijpen dan ook niet waarom we nu steeds in verschillende berichten in de media moeten lezen wat men wil", gaat van der Aat verder. „Alhoewel dat laatste bericht in de Uitkijkpost, waarin werd vermeld dat de fracties van CDA en Heiloo2000 via een motie de discussie over de tent weer openden, positiever overkomt, schieten wij daar verder niets mee op. Resultaat van die motie was, dat het college de tent wil laten afhangen van de vorderingen op het Stationsplein. En dat wij dan, als tegenprestatie, flexi bel moeten zijn. Maar hoe kan men nu van ons verwachten dat we op het laat ste moment een dergelijk evenement als de kermis kunnen organiseren? De band moet minstens een half jaar, van tevoren worden geboekt, we moeten personeel inhuren, enzovoorts." Dat er beveiliging moet worden ingehuurd, vinden de uitbaters een vanzelfspre kendheid. „Maar die beveiliging hoort zich zich met zaken als vandalisme en vechtpartijtjes bezig te houden. En niet met mensen die eventueel over de hek ken gaan klimmen van de bouwput of op andere wijze in contact kunnen komen met de bouwactiviteiten." Lees verder op pagina 2 71 Op zolder en zelfs af toe in de slaapkamer liggen de vele pruiken die Jan de Groot inmiddels heeft gemaakt (foto: UKP) Fietser na aanrijding met automobilist overleden ALKMAAR - Een 42-jarige fietser uit Alkmaar is woensdag 9 februari, tegen middernacht, in het ziekenhuis overle den aan de gevolgen van zijn verwon dingen na een aanrijding op de Boekelerdijk. De weg was enkele uren gestremd vanwege het politieonder zoek. Op dezelfde avond, omstreeks 18.55 uur, fietste de man over de Boekelerdijk, in de richting van Aker sloot. Een vriend van hem, een 39-jarige man uit Beverwijk, begeleidde hem te voet. Een achteropkomende 37-jarige automobilist uit Heiloo zag de beide mannen over het hoofd en raakte hen met de rechterzijkant van zijn bestelwa gen. Hierdoor kwamen beide mannen ten val. De 42-jarige fietser werd buiten bewustzijn per ambulance naar het zie kenhuis vervoerd. Daar overleed hij aan zijn verwondingen. Zijn vriend liep een gebroken linkeronderarm op. De auto mobilist had niet gedronken. De politie slaagde er donderdag pas in om de fami lie van het slachtoffer te bereiken. Er wordt een nader onderzoek ingesteld. Dit jaar geen kermistent tijdens de Heilooër kermis? (archieffoto: MSP) Jan de Groot viert 25-jarig jubileum bij HOV HEILOO - Toeval of niet, maar 25 jaar geleden begon Jan de Groot uit Heiloo zijn 'grime-carrière' ook met een voor stelling van Der Bettelstudent. 25 Jaar later is de 62-jarige Heilooënaar nog steeds betrokken bij diverse operette verenigingen. „Toen maakten we nog pruiken van panty's en schapenwol." Op zolder en zelfs af toe in de slaapka mer liggen de vele pruiken die Jan de Groot inmiddels heeft gemaakt. Sommige pruiken zijn echte kunstwer ken met complete fruitmanden in het haar of grote vogelnesten. Het verschil na 25 jaar grime? Jan de Groot: „Het materiaal is nu beter en duurder. Voor operetteverenigingen zijn de vele prui ken niet meer te betalen en daarom moet je creatief zijn. Ik struin alle win kels af naar materiaal dat ik kan gebruiken. Ik kan wel naar de theater shop gaan, maar dat kost veel te veel. Ik koop bijvoorbeeld oude pruiken die ik knip en verbouw tot ze geschikt zijn voor onze productie." Jan de Groot is in augustus al begonnen met het maken van de pruiken voor Der Bettelstudent. „Deze operette is een echte pruiken- en kostuumoperette en dat kost veel tijd aan voorbereiding. Mijn vrouw Alie moet me af en toe ook remmen, want ik ben soms dag en nacht bezig met een pruik. Het logeer bed lag uiteindelijk vol met 65 prui ken." De première gaf Jan een goed gevoel. „Het zag er mooi uit op het podium." Aan stoppen denkt Jan hele maal nog niet. „Oh nee, ik ga net zolang door als het kan." Jan praat nog met veel eerbied over zijn inmiddels overleden leermeester Henk van Dreumel. „Hij leerde om van afval pruiken te maken. Een pruik van yoghurtbekers bijvoorbeeld. Verder heb ik cursussen gevolgd en op de ama teur theaterschool gezeten. Op de hoge school voor de kunst heb ik verder nog geleerd hoe je met gezichtsmaskers kunt werken." Natuurlijk wordt Jan de Groot herhaaldelijk gevraagd om Sinterklaas en zijn zwarte pieten te gri meren en rond carnaval wordt ook veel beroep op hem gedaan. Jan de Groot heeft het druk, maar laat weten dat de Heilooër Operette Vereniging (HOV) niet de enige vereniging is. „Ik verzorg ook de grime bij Odeon in Alkmaar, Nieuw Leven in Schermerhorn en bij operetteverenigingen in Opmeer, Hoorn en Zeist." Voortgang rond nieuwe burgemeester Heiloo HEILOO - Burgemeester A.H. den Boon legt per 1 mei 2005 zijn functie van burgemeester in Heiloo neer. Om die reden is onlangs de procedure gestart voor het opnieuw invullen van de burgemeesterspost in Heiloo. Op woensdag 2 februari heeft de gemeenteraad in aanwezigheid van de commissaris van de Koningin H.C.J.L. Borghouts vergaderd over de profiel schets voor de nieuwe burgemeester van Heiloo. De fractievoorzitters hebben een voor stel gemaakt met eisen waaraan de nieuwe burgemeester zou moeten vol doen. Zij zijn van mening dat de nieu we burgemeester vooral een bewaker van de vastgestelde en ingeslagen koers moet zijn; iemand die een gedegen ana lyse van elke situatie kan maken en als verbindende kracht kan functioneren voor de raad, het college en de organi satie. Naast de algemene eisen waar een burgemeester aan moet voldoen, vinden de fractievoorzitters dat de nieuwe burgemeester gevoel moet heb ben voor humor en bovenal een inspi rerend, evenwichtig en doortastend persoon moet zijn. De Commissaris van de Koningin heeft gesprekken met de sollicitanten en maakt uit het aantal sollicitanten een selectie ten behoeve van de vertrou wenscommissie, waarna overleg met deze commissie volgt. De Commissaris brengt vervolgens aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks relaties advies uit over het verloop van de burgemeestersprocedure, mede op basis van de gehouden sollicitatiege sprekken en overleggen met de ver trouwenscommissie. HEILOO - Wonen doet hij niet meer in Heiloo, maar de binding met het dorp blijft altijd bestaan. Remco Steijlen van GeldXpert aan de Kennemerstraatweg in Alkmaar bracht zijn jeugd door in Heiloo. ,,Een binding met Heiloo verlies je niet meer. Ik ben er geboren, ik heb er op school gezeten en ook nog gewerkt." Recht tegenover de Molen van Piet, in de voormalige bloemen- zaak van Nuyens, werkt hij samen met collega s Rob Ham en Nina de Smet van Teer Makelaars. Volgens het duo is de combinatie makelaar en GeldXpert (hypotheken, sparen, beleggen, verzekeren) de meest idea le. Maar niet alleen op zakelijk gebied. De visies van Rob Ham en Remco Steijlen komen precies over een. We zijn geen productjagers. We vinden allebei dat je met een goed gevoel hier de deur moet uit gaan." Remco Steijlen werkte ook in Heiloo met financiële producten. Met zijn speciale aanpak ontstond een grote klantenkring. „Veel mensen in Heiloo waren tevreden over mijn manier van werken, maar zijn mij uit het oog verloren. Een half jaar gele den ben ik samen met Rob een samenwerking aangegaan. Hij was al anderhalf jaar in dit pand gevestigd als Teer Makelaars en samen met GeldXpert vormen we een prima combinatie. Het vertrouwen dat ik in Heiloo altijd kreeg wil ik ook hier weer waarmaken." Het tweetal is wars van statig gedoe. „Veel mensen zien op tegen een bezoek aan de makelaar of een geld- verstrekker. Dat hoeft helemaal niet. Je moet het plezierig vinden om bij ons langs te komen. Wij stralen dat ook uit." Ook al is de samenwerking nog pril, Rob en Remco hebben bei den al meer dan tien jaar ervaring op hun eigen vakgebied. „Je ziet dan wel een nieuwe naam, maar wij zijn niet nieuw. We werken nu aan onze naamsbekendheid, omdat we gelo ven in deze samenwerking. Teer Makelaars is bovendien een oud familiebedrijf en in Kennemerland een groot begrip. Dit is de derde vestiging van Teer Makelaars. Remco en Rob weten dat makelaars en mensen die werken met financiële producten bekend staan als snelle jongens. „Dat willen we absoluut niet. We hebben echt een no-nonsen- sebeleid. Eerst praten en van twee kanten moet er een goed gevoel zijn, pas dan gaan we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen." Remco Steijlen opereert volstrekt neutraal en onafhankelijk. „We werken met alle banken en kunnen daardoor het beste product uitkiezen." Rob Ham vult aan: „Het is makkelijk werken omdat huizen en geld met elkaar ver weven zijn. Ergens op het traject kunnen we elkaar advies geven en dat gaat in één moeite door, omdat we bij elkaar in het pand zitten. Alles blijft onder één dak." GeldXpert heeft inmiddels tientallen vestigingen in Nederland. Remco: „Het is een sterke organisatie en daarom kunnen we afdingen bij ban ken en dat voordeel doorberekenen aan onze klanten." Remco en Rob benadrukken dat ook klanten zich moeten willen inzetten. „We lopen het vuur uit onze sloffen voor onze klanten, maar een goede band kweek je door een goede inzet van twee kanten." „We zijn een nieuw bedrijf, maar wel allebei ervaren en je hoeft echt niet altijd naar een groot kantoor te gaan voor een goed product. Laat ons maar eens zien wat we waard zijn." GeldXpert, Hypotheken, verzekeren, sparen, beleggen, tel. 072-5201362, Teer Makelaars, tel. 072-5123402, Kennemerstraatweg 1-3, 1814 GA in Alkmaar. Remco Steijlen van GeldXpert werkt samen met collega 's Rob Ham en Nina de Smet van Teer Makelaars (foto: UKP) Bromfietser gewond HEILOO/ALKMAAR - Dinsdag ochtend omstreeks 7.00 uur is een 18- jarige bromfietser uit Heerhugowaard gewond geraakt na een botsing met een 49-jarige automobiliste. De automobi liste reed over de Kennemerstraatweg in Heiloo in de richting van de Heilooërtolweg. De bromfietser reed over het fietspad van Kennemer straatweg in tegenovergestelde rich ting. De bromfietser stuurde zijn brom mer tussen een geparkeerde auto en een boom om de Kennemerstraatweg schuin over te steken. Hierbij werd hij geschept door de automobiliste. De jongen is met een beenwond naar het MCA in Alkmaar overgebracht. Mantelzorgmakelaar houdt spreekuur HEILOO - Madeion van der Leest, mantelzorgmakelaar, verzorgt op don derdag 24 februari in het Trefpunt aan het Abraham du Boishof te Heiloo een middag over het thema mantelzorg. Ze zal op allerlei facetten ingaan die zij in haar werk tegenkomt. Ook zal er de mogelijkheid zijn om (schriftelijk) vra gen aan haar te stellen. Hiernaast zal er een korte presentatie verzorgd worden door het steunpunt mantelzorg. Aanmelden, tel. 072-5331297 of e-mail: ouderenwerk.heiloo@hetnet.nl (voor de uitverkoopprijs) Omdat ieder VAARWEL EEN BIJZONDERE IS... Hypotheek nodia? Stationsweg 100 Heiloo (072) 532 03 22 MAKELAAR S ERA Uw huis? Era's Landelijke Open Huizen Route 5maarta.s. VAN DER JAC. P. THIJ55E voor Bij aankoop van 150 GRAM ACHTERHAM GRATIS HALVE GRILLWORST 5 voorI nu. inkelhof't too Redactie, acquisitie en administratie: De Hoefsmid 5-1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 e-mail redactie: redactie@uitkijkpost.nl e-mail advertenties: advertenties@uitkijkpost.nl Openingstijden kantoor: ma t/m do: 8.00 - 17.30 uur/vrijdag 8.00 -14.30 uur. Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 331020 (Rodi verspreiding bv) Elke week staat uw Uitkijkertje gratis op B In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. Voor aanmelding: Hoefs mid 5, 1851 PZ Postbus 68, 1850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. Regio Noord" Kennemerland Als bijlage in dit Nieuwsblad de Woningkrant Regio Noord-Kennemerland. Deze Woningkrant komt twee keer per maand uit en wordt huis-aan-huis verspreid met het Heerhugowaards Nieuwsblad, Alkmaars Nieuwsblad, De Uitkijkpost en Langedijker Nieuwsblad. In de Woningkrant publiceren de woningcorporaties de leeggekomen én de toegewezen huurwoningen in de hele regio Noord-Kennemerland. In deze krant is ook alles te lezen over de nieuwe aanpak van woningtoewijzing. 'Als leven herinnering wordt, gaat herinnering leven..." Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny Stoop tel. 532 0345 E.J. Potgieterweg 27 Heiloo www. dehypotheekwinkel. nl Stationsweg 81 072 5330789 HEILOO H Kennemerstraatweg 330 Heiloo Telefoon: 072 - 533 40 95 NVM Internet www.hopman.nu Makelaar sinds 1933 www.vanderborden.nl Per 1 maart 2005 gevraagd d een voor Sursum Corda in Heiloo (noord-oost) lx per week op donderdag of vrijdag. Het betreft 51 adressen. Info: Drukkerij uitkijkpost, tel. 072-533 0175 recepti e@u itkij kpost. n I openbare scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo De Bloemen 65 I 1902 GT Castricum I Telefoon (0251) 65 25 71 KEURSLAGER

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 1