EILOO Mozart goed vertolkt door Nieuw Leven i Overvloed van Heiloo in de Beun Schoolkampioenen Nationale Voorlees wedstrijd strijden om finaleplaats in de bibliotheek Adressen T DIEREN r, Boevettti& 12,50 De lange zondag van de verloving DEUTEKOM 4W# DIENSTEN 80's Café en Blinkabooking in Buk Buk Circus voor (groot) ouders en peuters Bromfietser gewond Dansen op zondagmiddag éM BESCHERMING L* Verkoop afgeschreven materialen bibliotheek Pas 65 opgeheven, korting bibliotheeklidmaatschap blijft Introductiebij eenkomsten in Bibliotheek Heiloo Lje taugé zoe.ci.ag van cie ver.10v1.111> De lange zondag van de verloving door Sébastien Japrisot Boek van de week: Vervolg van voorpagina: Horeca ondernemers verbijsterd over besluit college kermistent Agenda Sporthal Het Vennewater UITKIJKPOST - 16 FEBRUARI 2005 - PAGINA 2 Protestantse gemeente Heiloo, Ter Coulsterkerk Zondag 10.00 uur: voorganger ds FJ van der Wind, H. A., 12+. Hervormde Gemeente Limmen Zondag 10.00 uur: voorganger ds G.H.N. Germans, Sassenheim, koffie drinken. GGZ Willibrorduskapel Zondag 10.00 uur: eucharistieviering mmv oec. zanggroep, voorganger pastor Th. de Haan. Rooms-katholieke kerkdiensten Willibrorduskerk Zaterdag 19.00 uur: eucharistieviering met koor De Brug, voorganger H. Helsloot. Zondag, 10.00 uur: woord- en commu nieviering met Cantores, voorganger W. van Schie. OL Vrouw ter Nood Vrijdag 08.30 uur: eucharistieviering, 15.00 uur: kruisweg. Zondag 10.30 uur: eucharistieviering, 15.00 uur: vastenmeditatie. Woensdag 08.30 uur: eucharistievie ring. H. Corneliuskerk Limmen Zaterdag 19.00 uur: presentatie Eerste H. Communieviering met kinderkoor, voorgegaan door pastor J. Oiling. Zondag, 10.00 uur: eucharistieviering met herenkoor, voorgegaan door pastor H. Helsloot. Evangelie Gemeente Heiloo Elke zondag 10.00 uur in het Open Huis, 't Loo 22, Heiloo. Info 072- 5113535. English Church Heiloo Ter Coulsterkerk. English speaking service every Sunday at 5 pm (17.00 uur), families welcome, Sunday school and crèche facilities. Info: 072-5333396. Geest en Kracht Volle Evangelie Gemeente. Elke zon dag dienst om 10.00 uur in het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2 in Heiloo. Kinderdienst aanwezig. Inlichtingen: tel. 0299-427509. Woman Aglow Internationale wereldwijde interkerke lijke organisatie voor en door vrouwen. Iedere derde dinsdag vd maand (behal ve juli aug) een bijeenkomst, om 9.15 uur in het Open Huis. Kinderopvang aanwezig. Kerkdiensten Egmond Sint Adelbert Egmond-Binnen Zaterdag 19.15 uur: eucharistieviering met Hosanna. Zondag 10.00 uur: geen viering. H. Marg. Maria Alacoque Egm. ad Hoef Zaterdag 19.00 uur: communieviering met samenzang. Zondag 10.00 uur: communieviering met Soli Deo Gloria. OLV Onbevl. Ontvangen Egm. aan Zee Zondag 10.00 uur: eucharistieviering met herenkoor. H.Agnes Egmond aan Zee Vrijdag 19.00 uur: avondgebed. Zaterdag 19.00 uur: mis. Zondag 10.00 uur: hoogmis. SOW gemeente Egmond Egmond aan Zee, zondag 10.00 uur: voorganger ds W. Koelé, H. Avondmaal. Evangelische Kringgemeente Vriendschap Alkmaar Elke zondag 10.00 uur: voorganger D. de Haan. Engelse vertaling aanwezig, tevens zondagsschool voor de kinde ren. Gebouw Wijkwaard Muiderwaard 242, Alkmaar, 072-5324530/ www.ekvriendschap.nl. Doopsgezinde Gemeente Alkmaar, Koningsweg 12, Alkmaar Zondag 10.00 uur: voorganger ds C.H. Cornelissen, Alkmaar. Hervormd/Gereformeerde Federatie Uitgeest-Akersloot Uitgeest. Zondag 10.00 uur: voorganger ds M.J. Luijk. De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 16.500 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie- opgave moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm is 0,43 (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aan zienlijk lagere mm-prijzen. De redactie van de Uitkijkpost is op de volgende uren bereikbaar: maandag 9.00 t/m 17.30 uur dinsdag 9.00 t/m 13.00 uur donderdag 9.00 t/m 17.00 uur vrijdag 9.00 t/m 17.00 uur woensdag is de redactie afwezig. Aangeleverde kopij De redactie behoudt zich het recht voor om stukken te bewerken, in te korten te verplaatsen naar een volgende editie of niet te plaatsen, mede afhankelijk van het advertentieaanbod. U kunt uw kopij mailen, faxen, verzenden of afleveren bij de balie. Adres: De Hoefsmid 5,1851 PZ in Heiloo, tel. 072-5330175, fax 072-5335644, e-mail: redactie@uitkijkpost.nl, postadres: postbus 68,1850 AB Heiloo. Foto's en kopij, Kunnen tot uiterlijk maandag 17.00 uur worden verwerkt. De redactie stuurt geen foto's en floppy's retour. Deze kunt u aan de balie van de Uitkijkpost op komen halen. Gemeente Heiloo Algemeen: tel. 5356666, fax 5356788. PWN Waterleidingbedrijf Noord- Holland Voor storingen in de waterlevering: 0800-0232355 (dag en nacht). Voor alle overige informatie: 0800-2025 (op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur). RIMA Regionale Instelling Maatschappelijke Dienstverlening, Slimpad 16, tel. 5330984. Spreekuur op ma, woe en vrij, 9.00-10.00. Terminale Thuiszorg Info: tel. 5334383,5334828 of 5338850. Telefonische Hulpdienst Voor een gesprek van mens tot mens, dag en nacht bereikbaar: tel. 0900-0767. Unie van Vrijwilligers Heiloo Info: J.H.J. Overmeer, Oudburgerlaan 40,1852 KP in Heiloo, tel: 5331654. Rode Kruis Heiloo Rode Kruisgebouw: Slimpad 16c, 1851 LB Heiloo, tel. 5333399. De Zonnebloem Secr. A. Hoedjes, Holleweg 119, Heiloo, tel. 5335268. Rolstoelbus Heiloo Dagelijks beschikbaar, inlichtingen en afspraken: tel. 5333695. O.V. taxi Noord-Kennemerland Elke dag beschikbaar van 06.00 tot 24.00 uur. Minimaal een uur van tevo ren bestellen, tel. 0900-8878. Stichting Uitkeringsgerechtigden Bergeonstraat 30, tel. 5339885. Stichting Ouderenwerk Heiloo Abraham du Bois-hof 2, 1852 EZ Heiloo, tel. 5331297. SBO Samenwerkende ouderenbonden Heiloo. Informatie Dhr. A.J.M. ten Hoope; tel. 5334479. Kantoor: Abraham du Bois-hof 2, 1852 EZ Heiloo; tel. 5331458. Voorzitter: mevr. H.J. Settels-Dekker; tel. 5331827; e-mail riky@settels.nl. Secretariaat: dhr. J.E.A. Rutjes; telefoon 533 05 74; e-mail h.rut- jes2e@worldonline.nl. Kantoor: Abraham du Bois-hof 2, 1852 EZ Heiloo. De Gezelschapsbank Inschrijving gratis op do 10.30-11.30 of op 5331297, Abraham du Boishof 2/ www.ouderenwerkheiloo.nl Woningstichting Heiloo Kennemerstraatweg 380, 1851 BK Heiloo, tel. 5338536. Technische dienst: tel. 5330430. Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur. Openbare Bibliotheek Heiloo Westerweg 250,1852 AR te Heiloo, tel. 5330670 (algemeen), 5337845 (ope ningstijden), e-mail: bibliotheek@bibliotheekheiloo.nl. Uitleenpost Ypestein (tot 12 jr) woens dag open van 14.00 tot 16.30 uur Uitleenposten De Loet en Overkerck, ook bestemd voor oudere bewoners uit de omgeving, geopend op dinsdag en vrijdag van 09.30 tot 11.30 uur. Uitleenposten in Zorgcentra De Loet en Overkerck dinsdag en vrijdag 9.30 - 11.30 uur. Politiebureau Heiloo Tel. 0900-8844, maandag t/m zaterdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Zondags is het bureau gesloten. Voor spoedeisende meldingen: 112. Politiebureau Limmen tel. 0900-8844, geopend maandag van 09.00 tot 12.00 uur en donderdag van 14.00 tot 17.00 uur. Voor spoedeisende meldingen: 112. Politiebureau Akersloot tel. 0900-8844, geopend maandag van 14.00 tot 17.00 uur en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur. Voor spoedeisende meldingen: 112 Doktersdiensten Centrale huisartsenpost Alkmaar en omstreken, voor spoedeisende huisart senhulp buiten kantooruren en in het weekend, tel: 072-5180618. Artsenlaboratorium Trombosedienst (Starlet) De prikpunten van Starlet in Heiloo zijn: Overkerck, Stationsweg 92c, werk dagen van 08.00 tot 08.30 uur. De Loet, De Loet 1, werkdagen van 09.00 tot 09.15 uur en De Smetkliniek (Willi- brord), Kennemerstraatweg 464, maan dag t/m vrijdag van 09.00 tot 09.30 uur. Apotheken Sibilo, Pastoor van Muijenweg 17, tel. 5330200, ma t/m vr 08.00 tot 18.00 uur. Heylo, Stationsweg 53, tel. 5331070, ma t/m vr 8.00 tot 18.00 uur, za 09.00 tot 17.00 uur. Ypestein, De Krommert 14, tel. 5340200, ma t/m vr 08.00 tot 18.00 uur. Voor spoedgevallen is de Regionale Spoedapotheek 's avonds, 's nachts en in het weekend bereikbaar, locatie De Hoef, van Ostadelaan 248 te Alkmaar, tel. 5143060. Verloskundige J.EM. Bugter, Haesackerlaan 41, Heiloo, tel. 5337531 (volgens afspraak). Tandartsen Doorkiesnummer van de tandarts- dienst bij spoedgevallen: tel. 5123889. Thuiszorg Regionale Thuiszorg, tel. (072)5127127 (dag en nacht bereikbaar). De Thuiszorgwinkel Tel. (072)5199265: lenen, huren en kopen van verpleeg- en hulpartikelen Kraamzorg Parenta Kraamzorg, tel. 0900-7273682, dag en nacht bereikbaar. Gezondheids wijzer Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL Alkmaar, tel. 072-5662691. Uitvaartverzorging Capella Uitvaartverzorging Heiloo eo, Henny Stoop, tel. 5320345. Uitvaartverzorging Heiloo, tel. 072- 5115238. Dierenartsen Dr. Schaap en dr. De Jong zijn te berei ken op tel. 5331606 (Commandeurslaan 1). Spreekuur op werkdagen van 10.30 tot 11.30 uur en van 18.00 tot 19.00 uur, zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur. Dierenkliniek De Kapel, J.A. de Ridder, Runxputteweg 24, Heiloo. Behandeling uitsluitend volgens afspraak. Dierenkliniek De Kattenberg, Westerweg 125, Heiloo. Spreekuur uit sluitend op afspraak. Het afhalen van voer en medicijnen kan op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag uitsluitend volgens afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur op tel. 072-5340550. HEILOO - Het oratoriumkoor Nieuw Leven (dat dit jaar haar 60-jarig jubi leum viert) heeft afgelopen vrijdag in een volle Ter Coulsterkerk een uitste kende prestatie neergezet. De jaarlijk se uitvoering was dit keer geheel gevuld met muziek van Mozart. Hoofdmoot vormde de 'Vesperae solennes de confessore (KV339)': een vijftal psalmen afgesloten met het Magnificat. Daarnaast werd een aantal andere composities van Mozart ten gehore gebracht, te weten het Alma Dei Creatoris (KV277)', het bekende Ave Verum (KV618)', alsmede het 'Sancta Maria (KV273)' en 'Te Deum (KV141)'. Muziek van Mozart is dank bare muziek en prettig om naar te luisteren. Tenminste als de muzikale prestaties navenant zijn. En dat was zeker het geval. Bijzonder aan de uit voering was dat de Vespers omlijst werden door Gregoriaanse antifonen, gezongen door de Schola Cantorum onder leiding van Frans Schouten, waardoor een zeker historisch en niet alledaags perspectief werd ingebracht. Op zich had het Gregoriaans wat strakker mogen klinken zoals monni ken het eeuwenlang laten horen, dus met minder vibrerende stem. Dat neemt niet weg dat de antifonen - ach ter in de kerk gezongen - een duidelijk en aantrekkelijk aandeel hadden in het totaal van de vespers. De koorzang was verrassend. Met goede, maar zeker niet overdreven nuances en een uitste kende koorklank. Dirigent Jan Herman Ploeg had blijkbaar geen moeite het koor naar zijn hand te zet- HEILOO - Op vrijdag 19 februari en zaterdag 20 februari staat Buk Buk Heiloo respectievelijk in het teken van 80's-muziek en de altijd populaire ska- bands. Op vrijdag 19 februari blijft de grote zaal gesloten, maar in het café viert de muziek uit de jaren '80 hoogtij. De entree is helemaal gratis. De deuren gaan open om 21.00 uur. Op zaterdag 20 februari brengen, onder de noemer 'Blinkabooking Night'een aantal skabands hun altijd vrolijke muziek ten gehore. De entreeprijs bedraagt 4,-, de deu ren openen eveneens om 21.00 uur. Verwacht: 26 februari: Relax en K-oz collective. En verder: zaterdag 26 februari - Relax en K-oz Collective, vrijdag 4 maart - Theater te water: Romeins ezelen, zaterdag 5 maart - Eerste voorronde Big Buk Buk Band Battle, vrijdag 18 maart - Tweede voor ronde Big Buk Buk Band Battle, zater dag 19 maart - 80's Café, vrijdag 25 maart - derde voorronde Big Buk Buk Band Battle, zaterdag 26 maart - salsa met Cuarto Ocho. HEILOO - Er start weer een korte cur sus Bewegen met plezier in het Trefpunt te Heiloo. Deze keer gaat U samen met uw kleinkind of andere peu ter op ontdekkingstocht rond het thema: 'Circus'. U gaat samen bewegen op mooie muziek, spelen met leuke materialen, zelf muziek maken, zingen en dansen. Van elkaar genieten staat centraal. De cursus start op 15 februari en wordt begeleid door Evi Velders. De cursus vindt plaats op dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur, vijf keer. De kosten zijn 12,50 per volwassene en kind. Aanmelden voor 11 februari bij de Stichting Ouderenwerk Heiloo, Abraham du Bois-hof 2, tel. 072- 5331297. HEILOO/ALKMAAR Dinsdagochtend omstreeks 7.00 uur is een 18-jarige bromfietser uit Heerhugowaard gewond geraakt na een botsing met een 49-jarige automo biliste. De automobiliste reed over de Kennemerstraatweg in Heiloo in de richting van de Heilooër Tolweg. De bromfietser reed over het fietspad van Kennemerstraatweg in tegenover gestelde richting. De bromfietser stuur de zijn brommer tussen een geparkeer de auto en een boom om de Kennemer straatweg schuin over te steken. Hierbij werd hij geschept door de automobi liste. De jongen is met een beenwond naar het MCA in Alkmaar overge bracht. HEILOO - Dansen op de tonen van levende muziek in het Open Huis. Het optreden wordt verzorgd door het Inter-Ned kwartet. De entree op 20 februari bedraagt 3,50 en het optre den begint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Kantoor: 072 5150071 Vermiste en gevonden dieren: 072- 5616106 Knaagdieren: 072-5090234 Dierenambulance Nrd. Kennemerland (Heiloo en de Egmonden): 072- 5150085 Dierenambulance Akersloot en Limmen: 0251-215454 Asiel: 072-5114861 Stichting Zwerfdier: 072-5612482 Inspectie: 072-5337280/072-5150071 Vakantie advies en Kids for animals: 072-5336180. Vermist Zwart/wit cyperse gec. kater met witte staartpunt en wit vlekje op rechterpoot, 2 jr., Brasemcroftlaan Heiloo. V 1 ten. Dat getuigt van een goede koorlei ding met als gevolg een goede koordis cipline. Het Dixit werd stevig, maar zeker niet te fors ingezet. Ook de vol gende delen van de Vespers bezaten een klank die je bij Mozart mag ver wachten. Niet te zwaar, wel voldoende doorzichtig. Mooi van opzet en uitvoe ring was met name ook het Laudate Dominum. Het welslagen van het con cert komt zeker ook voor rekening van de vocale solisten Valeria Mignaco - sopraan, Stephanie Gericke alt-mezzo, Joao Sebastiao - tenor en Gerrit Pieter Heida - bas. Zonder de overige solisten ook maar enigszins te kort te doen, kwam met name de sopraan bijzonder goed over. De instrumentale begelei ding werd verzorgd door het Randstedelijk Begeleidings Orkest en dat gebeurde op een zeer gedegen manier. In de Kerksonate (KV263) mocht het orkest soleren en dat deed zij op een voortreffelijke wijze. In dit werk was ook de veelzijdigheid van het Ter Coulsterkerkorgel te beluisteren. Organist Gerard Leegwater, die met een vlekkeloze continuo-partij een belangrijke pion in het instrumentale spectrum was, koos in dit werk voor een klankregistratie die zich uitste kend aansloot bij het geheel van het orkest. Al met al een zeer goede en geslaagde avond waar het dit jaar jubi lerende koor met genoegen op kan terugzien. Maar een koor wordt vooral gevormd door de dirigent. Daarom verdient de dirigent Jan Herman Ploeg zeker een extra pluim voor het welsla gen van deze avond. HEILOO - Op vrijdag 25 februari 2005 houdt Bibliotheek Heiloo weer een verkoop van afgeschreven mate rialen. De verkoop vindt plaats in de expositieruimte van de bibliotheek van 15.00 tot 17.30 uur en van 18.00 tot 20.30 uur. Ook deze keer worden weer romans en informatieve boe ken (jeugd en volwassenen), grote letter boeken, tijdschriften en cd's verkocht. Met een overvloed van enthousiasme staan de deelnemers al in de startblok ken. En dit zijn ze nog lang niet allemaal! FotoA. de Graaf HEILOO - Voor Heilooërs door Heilooërs, in een bonte verzameling van optredens. Zo kan deze voorstel ling het best getypeerd worden. Op 5 maart tussen 14.00 en 16.30 uur gaan de deelnemers aan de 'Overvloed van Heiloo' het beste beentje voor zetten op het podium van de Beun. Kinderen en volwassenen gaan dan aan het publiek in Heiloo laten zien wat er een overvloed aan talent in dit dorp aan wezig is, zonder dat dit weids bekend is. Iedereen is zich nu hard aan het voorbereiden op de voorstelling, enig in zijn soort en nog nooit vertoond in Heiloo. Een aantal deelnemers hebben hun sporen op de bühne al verdiend, maar voor anderen is dit een unieke kans om eens te laten zien dat er meer is dan de bekende acts! Breakdancers, zangers, zangeressen, muzikanten, dan sers, danseressen etcetera, zijn hard aan het repeteren om een perfecte per formance op de planken te brengen. Ook is er een speciale 'Overvloed Band', geformeerd om het programma te omlijsten en waar gewenst, te bege leiden. Om de diverse optredens voor het juiste doelpubliek te kunnen geven, is er gekozen voor een tweede lig programma. Een jeugdvoorstelling voor de pauze en een volwassenenprogramma na de pauze. U kunt naar de jeugdvoorstel ling (14.00 tot 15.00 uur) of naar het volwassenen programma (15.30 tot 16.30 uur) voor 3,- per persoon. Uiteraard is het ook mogelijk beide delen te bezoeken door een combi- kaart van 6,- te kopen. Zoals u wel licht eerder in de Uitkijkpost hebt gelezen, gaat de opbrengst van de kaartverkoop naar het kinderweeshuis Prithipura in Sri Lanka, dat ook zwaar getroffen is door de Tsunami. U krijgt dus niet alleen een fantastische voor stelling te zien, maar steunt hierbij tevens een heel goed doel. Maandag 21 februari start de kaartver koop bij verschillende voorverkoop adressen zoals: De Schrijverij, C1000 Ypestein, theater De Beun, Tabaks- Cadeaushop 't Hoekje en Toerkoop Reisburo Zonvaart. Voor meer infor matie kunt u bellen met: Karien Fabius tel. 072-5334191. HEILOO - Met ingang van 1 januari 2005 is voor iedereen van 14 jaar en ouder de legitimatieplicht ingevoerd en daarmee de Pas 65 opgeheven. Voor leden van Bibliotheek Heiloo, die 65 jaar of ouder zijn, blijft ook na het verdwijnen van de Pas 65 een gereduceerd contributietarief bestaan. Dit gereduceerde seniorentarief treedt in werking na vertoon van een geldig legitimatiebewijs bij de klantenservice van Bibliotheek Heiloo. HËILOO - Van de 70.874 leerlingen uit de groepen 7 en 8 die aan De Nationale Voorleeswedstrijd zijn begonnen, mochten zich 2.772 leerlingen na de voorrondes van de afgelopen weken schoolkampioen noemen. Van februari tot en met april volgen lokale, regiona le en provinciale vervolgrondes, waarna op 25 mei in Muziekcentrum Vreden- burg in Utrecht uit de provinciale kam pioenen de 12e De Nationale Voorleeskampioen wordt gekozen. De populariteit van De Nationale Voorleeswedstrijd groeit gestaag: dit jaar werden 157 schoolkampioenen meer dan vorig jaar aangemeld. De provincie Noord-Brabant is met 12.704 deelnemers het sterkst vertegenwoor digd. De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met Stichting CPNB en de Vereniging van Openbare Bibliotheken. De provinciale finales worden georganiseerd door de openba re bibliotheken en de Provinciale Bibliotheek Centrales. De Nationale Voorleeswedstrijd wordt financieel mogelijk gemaakt door Stichting Lezen. De boekenbonnen worden mede ter beschikking gesteld door de Nederlandse Boekenbon. De betrok ken organisaties willen met deze wed strijd een breed publiek laten zien dat voorlezen niet alleen belangrijk is, maar vooral ook erg leuk. De wedstrijd is een van de voorbeelden van succes volle campagnes die sinds het begin van de jaren negentig meer aandacht vesti gen op het belang van voorlezen. De Bibliotheek Heiloo was maandag dè locatie waar een van de regionale voorrondes werd gehouden. In totaal zeven deelnemers, uit de regio Heiloo, Egmonden, Bergen en Schoorl, deden hier aan mee. Bente Kruijswijk, Roy Koster, Jade van der Pol, Daphne Pieters, Fie Luijten, Eva Cohen, Max Visser lazen op hun allerbest voor. De jury, bestaand uit de heer ten Wolde (voorzitter en directeur van een school in Akersloot, en vroeger in Heiloo), mevrouw Heikoop (leest 50-plus voor) en schrijfster Suzanne Buijs. Zij kozen uit de zeven deelnemers de twee kinde ren die onze provincie vertegenwoordi gen in de landelijke finale. Tweede werd Fie Luijten van de Springschans Centrum uit Heiloo. Sinds de Heilooer voorronde in november is zij ook voor leeskampioen van Heiloo, wat ze het hele jaar nog blijft. Maar de onbetwist bare winnaar was Roy Koster uit Sint Pancras, van de Mytylschool in Bergen. Volgens het jury oordeel las hij duide lijk en rustig voor, en bracht hij het ver haal erg levendig. Roy was superblij met zijn overwinning en is al weer druk aan het oefenen voor de volgende ronde! HEILOO - Ook de komende maanden organiseert Bibliotheek Heiloo op don derdagmorgen een introductiebijeen komst. De eerstvolgende bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 3 maart van 10.00 tot 12.00 uur. Voor deze bij eenkomst is een ieder van harte wel kom, die meer wil weten over dè achtergronden van het bibliotheek werk en over de mogelijkheden, die de biblio-theek van vandaag biedt. Het programma bestaat uit een blik achter de schermen (onder andere een uitleg over de wijze waarop de collectie wordt samengesteld), een rondleiding door de bibliotheek, een instructie van het gebruik van de geautomatiseerde cata logus en de inname- en uitleenappara- tuur en een korte eerste kennismaking met internet en naslagbestanden. De groep deelnemers aan deze introduc tiebijeenkomsten wordt bewust klein gehouden (10 a 12 personen) zodat er volop gelegenheid is voor het stellen van vragen over de apparatuur, de col lectie enzovoorts. Het bezoeken van de introductiebij eenkomst is gratis. Opgave vóór 1 maart, telefonisch (5330670), per e-mail (bibliotheek@bibliotheekheiloo.nl) of bij de klantenservice in de bibliotheek. De volgende introductiebijeenkomst wordt gehouden op donderdag 7 april. üimaitihï (if nu vcntums <kx>r jfca«~Fi*rrc Jeüiret, <k regisseur van Amê*f. We schrijven 1917. Vijf Franse soldateh worden door de krijgsraad wegens mui terij ter dood veroordeeld. Maar hoe zeker is het dat ze alle vijf gedood zijn? Mathilde, de verloofde van een van hen - de twintigjarige Bleuet - weigert aan te nemen dat haar geliefde is omgeko men en is vastbesloten hem terug te vin den. De lange zondag van de verloving is een indrukwekkende roman over de gruwé^ len van de Eerste Wereldoorlog en dd psychische verlammingen die erdoor werden veroorzaakt. Een dramatisch! verhaal over ontwrichting, vriendschap en haat. Jean-Pierre Jeunet, de regisseur die bekend werd met de succesfilms 'Amélie' en 'Delicatessen' besloot de bestseller van Japrisot te verfilmen. 'De lange zondag van de verloving A very long engagement' draait sinds 10 febru ari 2005 in de Nederlandse bioscopen. door Sébastien Japrisot voor Heerenweg 67-69,1851 KL Heiloo naast Wlnkettiof t Loo, 072 5331483 LIBRIS. Uw Complete Boekhandel e*mail: lnfo.deutekom@tlbri8.nl Gespannen gezichten bij het voorlezen van het juryrapport. Even later sprong Roy Koster een gat in de lucht toen hij hoorde dat hij gewonnen had. (foto: UKP) Terwijl juist (het gebrek aan) de veilig heid voor de bezoekers van de kermis, het grootste struikelbok lijkt voor het college. Lex van der Aat vervolgt: „In principe is de projectontwikkelaar van het Stationsplein verantwoordelijk voor een degelijke afscherming van de 'bouwput'. Tijdens de kermis willen we er graag voor zorgen dat de veiligheid van de bezoekers in de gaten wordt gehouden. Maar hoe gaan ze er eigen lijk voor zorgen dat de veiligheid al die weekenden, buiten de kermis, wel is gewaarborgd?" Inkomstenderving Volgens de brief van de gemeente Heiloo, is het kermisevenement geëva lueerd, waarna de beslissing is geno men om de vergunning af te wijzen. „Wij zouden heel graag willen weten wat de gemeente, politie en brandweer hebben onderzocht. Want wij zijn niet in hun onderzoek betrokken. Als dat wel het geval was geweest, hadden we namelijk mee kunnen denken en de angst weg kunnen nemen. Ook is ons gegarandeerd dat wij zo min mogelijk hinder zouden ondervinden van de bouwwerkzaamheden. Maar alleen al de inkomstenderving is een gigantische last!" Niels van Puccini benadrukt dat niet alleen inkomstenderving de reden is voor hun ongerustheid. „Men vergeet ook dat wij constant vragen krijgen van aanstaande kermisbezoekers, er heerst erg veel onrust onder onze klanten. Mensen zijn bang dat de kermis bewust wordt geboycot, want ze snappen niets van de motivatie van het college. We zouden mensen dan ook graag op wil len roepen om hun mening te geven op de website van Heiloo online. Daar is een forum waar wordt gediscussieerd over de kermis. Misschien dat de gemeente die berichten dan ook leest en overtuigd raakt van het feit dat het enorm leeft onder de Heilooërs, en mensen uit de regio." Lex van der Aat verzucht ten slotte: „Eigenlijk willen we gewoon het liefst dat we worden betrokken bij de besluitvorming. Dat gepraat over onze hoofden heen, is erg frustrerend." Gevraagd naar een reactie van de gemeente en het Heilooër politiekorps werd door beide aangegeven dat de horeca ondernemers vorig jaar al is medegedeeld dat ze voor 1 februari dit jaar uitsluitsel zouden krijgen over het wel of niet plaatsen van de kermistent. Deze afspraak werd gemaakt na het overleg tussen gemeente, politie, brand weer en de horecaondernemers. Dat de horecaondernemers verbaasd zijn over de brief, vinden de woordvoerders niet terecht. „De heren is destijds medege deeld dat het college uiterlijk februari kon zeggen wat de gevolgen van de werkzaamheden op het Stationsplein voor hen zouden zijn. En daar heeft het college zich aan gehouden", aldus een woordvoerster van de gemeente Heiloo. „Hoe wij denken over het vei ligheidsaspect voor de bezoekers is ver der uitgebreid aan bod gekomen in de raadsvergadering van maandag 7 februari." Het Zevenhulzen 48 -1852 JC Heiloo - tel 5333152 Telefoonnummers van de partners in Sportcentrum Het Vennewater: Sportinstituut Het Vennewater (fitness aerobic) (072) 5330344 Sportcafé en Biljartcentrum De Wit (072) 5335313 Sporthal (072) 5333152 Gemeente, afd. Weizijn (inlichtingen over verhuur) (072) 5356681 Voor de verhuur voor het jaar 2005 kunt u terecht bij de afdeling Welzijn van de gemeente Heiloo, tel. 5356681 of 5356682. Rommelmarkten in Het Vennewater op de zondagen 27 februari 2005 en 27 maart 2005. Woensdag 16-02-2005 13.30-16.00 Zaalvoetbal Woensda 02-03-2005 18.00-19.00 18.00-19.00 19.15-23.00 Zaalvoetbal 19.15-23.00 Zaalvoetbal Donderda g 03-03-2005 18.00-19.00 Donderdag 17-02-2005 14.00-15.30 Sportinstuif 19.15-23.00 Zaalvoetbal 18.00-19.00 Vrijdag 04-03-2005 17.00-18.30 Basketball 19.15-23.00 Zaalvoetbal 19.15-23.00 Zaalvoetbal Vrijdag 18-02-2005 08.30-12.30 Schoolgym Basketball Zaterdag 05-03-2005 12.30-15.30 Zaalvoetbal 17.00-18.30 16.00-21.00 Basketball 19.15-23.00 Zaalvoetbal Zondag 06-03-2005 10.00-15.30 Handbal Zaterdag Zondag 19-02-2005 20-02-2005 Maandag 07-03-2005 08.45-15.30 17.00-22.30 Schoolgym Volleybal Maandag 21-02-2005 08.45-15.30 Schoolgym Dinsdag 08-03-2005 08.30-15.30 Schoolgym 17.00-22,30 Volleybal 19.00-23.00 Volleybal Volleybal Dinsdag 22-02-2005 08.30-15.30 Schoolgym Woensdag 09-03-2005 13.00-17.00 19.00-23.00 Volleybal 18.00-19.00 Woensdag 23-02-2005 13.30-16.00 Zaalvoetbal Piiliiiilli 19.15-23.00 Zaalvoetbal 18.00-19.00 Donderda g 10-03-2005 14.00-15.30 Sportinstuif 19.15-23.00 Zaalvoetbal 18.00-19.00 Donderdag 24-02-2005 14.00-15.30 Sportinstuif 19.15-23.00 Zaalvoetbal 17.00-18.00 Zaalvoetbal Vrijdag 11-03-2005 08.30-12.30 Schoolgym 18.00-19.00 17.00-18.30 Basketball 19.15-23.00 Zaalvoetbal 19.15-23.00 Zaalvoetbal Vrijdag 25-02-2005 08.30-12.30 Schoolgym Zaterdag 12-03-2005 16.00-19.00 Basketball 17.00-18.30 Basketball Zondag 13-03-2005 10.30-11.30 Handbal 19.15-23.00 Zaalvoetbal 12.00-17.00 Zaalvoetbal Zaterdag 26-02-2005 13.00-14.00 14.30-15.30 16.00-19,00 Handbal Basketball Maandag Dinsdag 14-03-2005 15-03-2005 08.45-15.30 17.00-22.30 08.30-15.30 Schoolgym Volleybal Schoolgym Zondag 27-02-2005 10.00-16.00 Vlooienmarkt 19.00-23.00 Volleybal Maandag 28-02-2005 20.00-22.30 Volleybal Woensdag 16-03-2005 18.00-19.00 Dinsdag 01-03-2005 19.00-23.00 Volleybal 19.15-23.00 Zaalvoetbal

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 2