Dierenbescherming 'helpt' zwerfkatten Vogels zingen te vroeg in het Heilooër Bos 'i Historische verenigingen uit regio bundelen krachten BRIEVEN Tweede reeks voorspeelavonden muziek- en dansschool Heiloo Succesvolle oud papier acties Eensgezindheid Heiloo EBbSSSs m 'ournaal Circus op de Jan van Rijckenborghschool 'n}j wil tigers UITKIJKPOST - 16 FEBRUARI 2005 - PAGINA 6 Vervolg van voorpagina: Operette Der Bettelstudent' lust voor oog en oor INGEZONDEN Herdenking februaristaking Volkstuinen Zevenhuizen (1) Volkstuinen (2) Bijeenkomst PvdA Cursus bewegingsleer bij Vrouwen van Nu Stille Omgang Amsterdam 2005 Mevrouw Worm-de Moei burgemeester Muiden Muziekpodium Theatercafé Vegetarische schotel (eventueel aangevuld met vlees) Nieuwe club voor 30-plussers Alzheimerafdeling houdt bijeenkomst Film over Thailand, Maleisië en Indonesië in De Beun Streekradio Excellence Film Antarctica Nico Mantel in het Open Huis (rit Mensen bezoeken, blij maken, helpen... Is dat geen mooie besteding van een paar uur vrije tijd? Audities Stichting jeugd Theater Heiloo Collecteweek reumafonds Simon wordt in de adelstand verheven en Bronislawa wordt gelukkig met legerkapitein Jan. Doorspekt met humor Der Bettelstudent is doorspekt met humor. Zo vertelt een restauranteige naar op de jaarmarkt dat hij naast de vele vleesgerechten ook 'paling uit Akersloot' op het menu heeft staan. Moeder Palmatica beperkt zich echter tot drie porties aardappelen met water. En zo wordt humor gedurende de voor stelling mooi verweven in het verhaal. Opvallende vertolkingen waren er genoeg. Hoofdcipier Enterich houdt duidelijk van een wijntje, maar Jan Winkelaar speelt deze wat aangescho ten sjofele cipier zo overtuigend dat je je bijna zou afvragen of hij echt dron ken is. Zijn karakteristieke loopje ver sterkt dat beeld nog eens. Marjo Bosch als Laura zingt een paar prachtige solo 's en de duetten met Marco Knies (Simon) ontlokken veel applaus aan het publiek. Marco Knies speelt de rol van gevangene in het begin van de voorstelling met verve, maar met een andere pruik transformeert hij direct tot een echte aristocraat. Zo kun je Op vrijdag 25 februari wordt in Amsterdam, zoals ieder jaar, de februa ristaking van 1941 herdacht. Deze sta king was een wijdverbreid protest tegen het onmenselijk optreden van de Duitse bezetters en haar Nederlandse handlangers tegen de Joodse medebur gers. De februaristaking van 1941 is de geschiedenis ingegaan als een inspire rende daad van solidariteit. Zij gaf indertijd velen hoop en vertrouwen. Die staking zal altijd een baken zijn i tegen onderdrukking en voor vrijheid 'bhjven. Dit jaar herdenken we ook dat 60 jaar geleden het Duitse nazisme werd verslagen. Toenemend racisme en vreemdelingenhaat in eigen land en' groei van extreem rechtse partijen in landen om ons heen maken extra waak zaamheid geboden. Neem daarom juist nu deel aan de herdenking bij het monument van de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein. De aanvang is om 16.45 uur. Informatie: 072- 5334588. Willem Gomes Heiloo Hiermee wil ik reageren op uw artikel van 9 februari over de volkstuinen aan het Zevenhuizen. Het zogenaamde onderzoek waar wethouder Opdam op doelde met vragenformulier aan de huurders vap een volkstuin, bestond uit twee vrSgeh: 1. Wilt u een vervangende volkstuin 2. Geen volkstuin. Deze vraagstelling bracht zoveel verwarring onder de huurders dat er zelfs twee ver schillende brieven circuleerden met een tegengesteld advies. We konden dus niet kiezen voor de huidige plek! Het complex aan het Zevenhuizen is volgens mij van grote sociale en recrea tieve betekenis. Veel volkstuinders wonen in de naaste omgeving en komen in het groeiseizoen minstens twee maal per dag op de tuin, lopend of op de fiets. De volkstuin is voor de gebruikers net zo waardevol als andere recreatieve voorzieningen waar je vaak hoogstens één of twee maai per week heen gaat. Verder is mij volstrekt onduidelijk waarom dit complex, al 40 jaar gesitueerd op een plek met recrea tieve bestemming, verplaatst zou moe ten worden naar de Zandzoom, waar enkele duizenden woningen gebouwd worden. F. Rotteveel Heiloo Het doet de volkstuinders in de gemeente Heiloo deugd, dat een groot aantal raadsleden zich realiseert dat deze groepering, voornamelijk oude ren, niet dient te worden gezien als een groep 'zigeuners', die je maar eventjes kunt verplaatsen naar een plek, ergens aan een uithoek van de gemeente. Na de raadsvergadering van 7 februari 2005 luidt de opdracht aan wethouder Opdam dan ook: Onderzoek of de tuin ders op hun huidige locatie hun hobby kunnen blijven uitoefenen! Al jaren ligt er op volkstuinencomplex het Zevenhuizen een stuk grond braak waar een aantal oudere liefhebbers van De Hoge Weg hun liefhebberij zouden kunnen heruitoefenen. Deze plekken liggen luw en zijn gelegen aan de rand van de dorpskern. Tot slot: Een aantal raadsleden en zelfs de hele fractie van het CDA hebben de moeite genomen om het volkstuinen complex te bezoeken om zich op de hoogte te stellen van wat er leeft bij de tuinders. Tevens hebben deze mensen kunnen constateren dat er, pal gren zend aan het complex, ruim dertig ste nen bungalows staan. Misschien reali seert een ieder zich nog de slogan waar we trots op mogen zijn: 'Heiloo, mooi wonen in het groen'. We gaan toch niet een bestemmingsplan wijzigen om er 'Heiloo, wonen in het steen van te maken'. Volkstuinvereniging Het Zevenhuizen Heiloo HEILOO - De PvdA houdt op don- derdag 17 februari om 20.00 uur een ledenvergadering in het Tfefpunt aan het Abraham du Boishof. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere de kandi daatstellingsprocedure voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006, -het concept verkiezingsmanifest, de .gemeentepolitiek en de landelijke politiek. goed zien wat voor waarde grime, kostuums en decor hebben bij een ope rette. Gemene opschepper Frits Hogerheyde slaagt er in als Kolonel Ollendorf iedereen te laten zien wat voor gemene opschepper hij is, maar toch kun je als publiek geen hekel krijgen aan deze officier. Die balans weet Frits Hogerheyde heel goed in de gaten te houden. En als een opschepper zo goed kan zingen, kun je ook maar moeilijk een hekel aan hem krijgen. Moeder en dochter Nowalska, Linda Hogerheyde en Gré Olbers, brengen met veel gevoel hun vertolkingen en zo kun je nog meer veren uitdelen bij 'Der Bettelstudent'. Zijn er dan nog kriti sche noten? Ja, het geluid is niet echt geweldig en het kost veel moeite om de inhoud van de gezongen teksten te ver staan. Buiten de deur van De Beun had niemand het daar meer over. Iedereen sprak over een geslaagde première en zo was het ook. De operettevoorstelling 'Der Bettelstudent' wordt nog door HOV gespeeld op 18,19 en 20 februari (mati nee) in De Beun in Heiloo. HEILOO - De vereniging Vrouwen van Nu, afdeling Heiloo, start op 2 maart een cursus Tibetaanse bewe gingsleer in het Open Huis. Er zijn 6 lessen op woensdagochtend van 9.30 uur tot 10.30 uur. De kosten bedragen 42,- voor leden en 45,- voor niet-leden. Kum Nye (Tibetaanse bewegingsleer) is een zachte vorm van zelfgenezing die span ningen verlicht en negatieve gewoonte patronen transformeert. De oefeningen versterken je gevoel voor evenwicht en coördinatie, lossen pijnlijke blokkades op door zelfmassage en vergroten je energie. De oefeningen worden lang zaam en met veel aandacht uitgevoerd. Als je fysieke beperkingen hebt, kun je een aantal oefeningen zittend op een stoel uitvoeren. Fysieke beperking en/of hoge leeftijd zijn geen bezwaar. Om zowel lichaam als geest soepel te maken en te houden wordt afgesloten met een gerichte ont spanning. Informatie en aanmelding: Joyce Wouters, tel. 072-5332077. REGIO- In het weekend van 12-13 maart wordt in Amsterdam de Stille Omgang gehouden. Intentie: 'Eucharistie: broodnodig voor ons dagelijks leven'. Regio Heiloo, Akersloot, Limmen, Uitgeest, Castricum: Vertrek bussen: Heiloo: 22.00 uur vanaf de Willibrorduskerk aan de Westerweg. Opgave: uitsluitend bij G.J. Reussien, tel: 072-5332591, Limmen: 22.15 uur vanaf de Corneliuskerk aan de Dusseldorperweg. Opgave: N.G de Goede, tel: 072-5052928 en M. Kuilman, tel: 072-5054711. Bakkum- Castricum: 22.00 uur vanaf Brink/brandweerkazerne Castricum, Opgave: J.F. Kamphuys, tel: 0251- 671308. Akersloot: 22.15 uur vanaf de Jacobuskerk, Julianaweg. Opgave: W. Hoogland, tel: 0251-319471 en A. Veldt, tel: 0251-313598. Uitgeest: A. Kager, tel: 075-6876818 en P. Dubelaar, tel: 0251- 311433. Om 22.30 uur is er te Uitgeest een kort lof, waarna om ongeveer 22.30 uur wordt vertrokken naar Amsterdam. De uiterste datum voor opgave is maandag 7 maart; dit in verband met het organi seren van de bussen. HEILOO - Mevrouw A.M. Worm-de Moei is benoemd tot de nieuwe bur gemeester van de gemeente Muiden. Mevrouw Worm-de Moei is vanaf maart 2003 lid van Provinciale Staten van Noord-Holland en van 1993 tot 1994 en van 1998 tot 2002 was zij wethouder van de gemeente Heiloo. Van april 1999 tot voorjaar 2001 was zij tevens loco-burge meester van de gemeente Heiloo. Ook had zij van 1995 tot 2004 een eigen adviesbureau in relatie over- heid-bedrijfsleven. Verder is zij vanaf 1998 lid Raad van Toezicht van Fontis (9 verpleeg-en verzorgings huizen in Amsterdam) en vanaf 2002 secretaris Stichting Kunst in de Kamer kring Bergen-Heiloo. Mevrouw Worm-de Moei is 54 jaar oud en lid van het CDA.. De nieuwe burgemeester zal per 1 maart 2005 in functie treden en volgt de heer H.A. Smith op die op 1 maart 2005 gebruik zal maken'van de FPU-rege ling. HEILOO - De Dierenbescherming gunt iedere kat een spannend liefdesle ven, maar dat moet niet ontaarden in een kattenoverschot. Daarom richt de Dierenbescherming zich dit jaar op de castratie van vele zwerfkatten die ons land rijk is. Ook de afdeling Alkmaar en omstreken, 'helpt' zwerfkatten in haar omgeving. Met deze campagne geeft de Dierenbescherming tevens het goede voorbeeld aan katteneigenaren: 'Laat uw kat tijdig helpen' Alleen zo kunnen de gevolgen van de kortstondi ge liefde tussen dieren worden verme den: ongewenste nesten jonge dieren en nog meer zwerfkatten. Omdat de zwerfkatten in ons land - Nederland telt er meer dan tiendui zend - geen baasje hebben die hen laten castreren, biedt de Dieren bescherming hen een 'helpende' hand. Het zijn overwegend 'ongewenste' huiskatten, die door hun baasjes zijn gedumpt. Omdat ze niet meer klein en schattig zijn. Of omdat baasjes de ver zorging hebben onderschat. Als zwer vers lijden de katten aan ziektes, hon ger en kou. Anderen leiden al zo lang een zwervend bestaan dat ze volledig verwilderd zijn. Ze worden steeds schuwer en vermenigvuldigen zich enorm snel. Een groot aantal zwerf katten komt in de asielen terecht. Zo ving het Dierentehuis Alkmaar vorig jaar 2^5 zwerfkatten op. Stichting Zwerfdier ving vorig jaar circa '350 zwerfkatten op. In samenwerking met Dierenambu lance Noord-Kennemerland en Dierenambulance Kennemerland hield het Dierentehuis Alkmaar op verschillende locaties vangacties van grote groepen zwerfkatten. In januari van dit jaar vond een grootscheepse vangactie plaats op het terrein van het Asielzoekerscentrum 'De Vluchthoef' in Alkmaar. Van de vijftig zwerfkatten zijn er reeds twintig gecastreerd en op verschillende plaatsen teruggezet. Hoewel de Dierenbescherming tegen ingrepen bij dieren is, vinden zij deze ingreep gerechtvaardigd. Laat uw poes of kater dus tijdig 'helpen'. Dit kan al bij een leeftijd van zes maanden. Tip van de Dierenbescherming: laat uw kat tijdens hetzelfde consult waarin uw kat gecastreerd wordt, ook chippen. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten en ver miste huisdieren kunenn eerder wor den opgespoord. Heeft u vragen over zwerfkatten of kent u zwerfkatten in de buurt? Neemt u dan contact op met het afdelingskantoor, 072-5150071. ALKMAAR - Twee bands zaterdag 19 februari op treden in het Theatercafé aan het Verdronkenoord 12 in Alkmaar. De eerste band is Mantikhoras en vindt zijn oorsprong in het Alkmaar van 2002. Ontstaan in een stoffig oud café aan de Verdronkenoord uit een samen komst van een zangeres, drummer, slag en sologitarist. Na ook een bassist en toetsenist gerekruteerd te hebben is de band klaar voor gebruik. Mantikhoras speelt symphonische rock met invloed uit verschillende stijlen Heftige gitaar riffs, lekkere loopjes en pakkende solo's. De tweede band, Big Red Letter Day, is de verrassing van de avond. Aanvang 22.30 uur, Verdronkenoord 12 (bij de Accijnstoren). HEILOO - De Jan van Rijckenborghschool is een van de klei nere scholen voor basisonderwijs in Heiloo. Het staat op het meestal zo rustige Trompenburg. Afgelopen vrij dag was daar een waar circusspektakel, want alle kinderen van de school waren echte artiesten. De aula zat bomvol publiek en genoot van een keur van artiesten. Knappe jongleurs, gevaarlijke kleine leeuwen die met dompteurs hun kunsten vertoonden. Keffende kleutcrhondjcs die ballen opvingen die een dame uit groep acht toewierp. Er was een 'jonge meiden' dans met zwierige linten. De grote rode ballen waren favoriet en kinderen uit de onder-, midden en bovenbouw hadden daarmee verschillende acts ingestudeerd. Het klapstuk van de middag was de clown die doormidden gezaagd werd door zijn zenuwachtige vriend. Gelukkig liep het goed af en kwam hij weer heelhuids tevoorschijn. De kinderen van de Jan van Rijckenborghschool zijn gewend om projectmatig te werken in kleine groepjes. Dit stimuleert hun zelfstan digheid en natuurlijke nieuwsgierig heid. Deze manier van leren versterkt de sociale vaardigheden bij kinderen. Dat was te merken tijdens de circus voorstelling. De artiesten leefden erg met elkaar mee. Zij spoorden elkaar aan, lachten hartelijk om eikaars grap pen en waren muisstil op de spannende momenten. Zij waren duidelijk trots op elkaar en het publiek op hen. Binnenkort is er open inloop om ken nis te maken met de school. De data zijn: 8 maart en 17 maart van 9.30 tot 12.00 en 17 maart van 13.00 tot 14.30. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken op nummer 072- 5338286. Afgelopen vrijdag was het een waar circusspektakel op de Jan van Rijckenborghschool, alle kinderen van de school waren echte artiesten. HEILOO - Woensdag 16 februari begint de tweede reeks van voorspeel avonden bij de Muziek- en dansschool Heiloo. De leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om hun ingestu deerde muziekstukken te laten horen aan familie, bekenden en geïnteresseer de luisteraars. Woensdag 16 februari zijn het leerlingen van slagwerkdocent Will van Toor, gitaardocent Edwin Ligteringen, trombonedocent bert Willemsen, keyboarddocent Joost van den Berg en pianodocent Thomas Hans. Donderdag 17 februari zijn het leerlingen van klarinetdocent Madeion Kooij, keyboarddocente Marja Kraakman, viooldocenté Loekie van der Heide, dwarsfluitdocente Anke Buringa en trompetdocent Simon Boerke. Maandag 21 februari zijn de leerlingen van saxofoondocent Jenneke Gerritsen en Jack Kat, slagwerkdocent Peter Biesheuvel, gitaardocent Edwin Ligteringen en piano/keyboarddocent Ruben van Mastrigt aan de beurt. Alle voorspeelavonden beginnen om 19.30 uur aan de locatie aan Het Veld 1 Heiloo. Informatie: 072-5332460. in Tegenwoordig weet je dat je met een recept voor een vegetarische schotel niet alleen vegetariërs een plezier doet. Nee, ook echte vlees- en/of vise ters willen het stukje vlees en vis wei eens laten staan. Maar dan moet er natuurlijk wel iets lekkers tegenover staan. Het onderstaande ons toege zonden recept zal daar ongetwijfeld aan voldoen. Een recept met gierst en dat eten we niet elke dag. Ingrediënten (gerekend voor 2 perso nen): 1 flinke kop gierst (bij reform huis), 1 lepel olie, ongeveer 2 ons kaas, 2 eieren, zout, maggiaroma, diverse roerbakgroenten zoals ui, wortel, prei, broccoli, courgette enz. en een handje doperwtjes (diepvries) of verse peul tjes (alles kan), champignons en naar verkiezing ook nog 2 knoflooktenen. Bereiding: de gierst in een pan met dikke bodem in de olie even aanzet ten, roeren, water erdoor (op 250 gram gierst 5 dl water) en zachtjes laten koken tot de gierst gaar is (10-15 minuten). Intussen in een andere pan, koekenpan of wok de olie verhitten en de groenten in volgorde van 'gaar- te' roerbakken en wat zout toevoegen (denk erom, de toe te voegen kaas bevat ook zout). De kaas raspen en door de gierst roeren en vervolgens wat maggi erdoor. Dit vervolgens door het roerbaksel roeren. Een omelet bakken van de eieren en die in z'n geheel of in repen over het gerecht leggen. Afwerken met plakjes tomaat en peterselie. Wilt u toch vlees dan gebraden en gestoofd lamsvlees erdoor of lamsko teletjes erbij serveren Als wijn is een Spaanse of Franse (bij voorbeeld Rhone) rode wijn erbij aan te bevelen. Weet u ook een lekker recept? Wij staan er voor open. Stuur dit naar: redactie Uitkijkpost, postbus 68,1850 AB Heiloo of per e-mail naar: redac- tie@uitkijkpost.nl. ALKMAAR - Zaterdagavond 19 februari gaat de Moonlightclub van start waar singles en paren vanaf 30+ een samenzijn kunnen vinden. Restaurant Koekenbier is voor velen een bekend adres voor een hapje en een drankje etcetera. De muzikale omlijsting van deze avond wordt ver zorgd door Henk Wolleswinkel en Karin Dokter. De avond begint om 20.30 uur. De entree bedraagt 5 en vindt plaats in de balzaal. Restaurant Koekenbier, Kennemerstraatweg 16 in Alkmaar, tel. 072-5114386. ALKMAAR - Alzheimer afdeling Noord-Kennemerland houdt op woensdag februari een Alzheimer café/bijeenkomst in wijkcentrum Overdie, Ruusbroechof 97 te Alkmaar. Het thema van deze avond is Vergeetachtig of dement. Alle demen terenden zijn vergeetachtig, maar niet allen die vergeetachtig zijn, zijn ook dement. De inleider van deze avond zal de verschillen duidelijk proberen te maken. Inloop in het wijkcentrum is vanaf 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis. Informatie: M. Blijleven 072-5334893 óf J. Rood, 072- 5335297. HEILOO - Zondag 6 maart wordt door de Stichting Het Schone Streven in het theater De Beun in Heiloo een film over Thailand, Maleisië en Indonesië vertoond. De film begint om 13.30 uur. Het Schone Streven houdt zich niet alleen bezig met financiële steun verlenen, maar ook met het laten bouwen van weeshuizen, schooltjes en opleidingsprojecten voor wees- en kansarme kinderen in Azië. Alle inkomsten van deze filmmiddag wor den gestort in het fonds Hulp aan wees- en kansarme kinderen. De toegangs prijs is 5 euro. Vooraf reserveren kan op 26 februari via 072-5340109 tussen 09.00 en 15.00 uur. HEILOO - De winter is dit jaar over het algemeen vrij zacht en dat heeft geleid heeft tot extreem vroege waar nemingen van vogelzang en voorj aars- bloei. De maandelijkse natuurwande ling in het Heilooër Bos, georganiseerd door het IVN, de vereniging voor natuur- en milieueducatie, biedt een mogelijkheid om te kijken hoe het voorjaar nu al zicht- en hoorbaar is. Welke vogels zingen er al? Hoe staat het met de knoppen aan de bomen? Welke bodemplanten worden er al groen? En waar staan die vooral? Omdat de bomen nog kaal zijn valt er nu meer licht op de bosbodem dan later in het jaar en daar profiteren plantjes als speenkruid en fluitenkruid van. Over al deze en andere natuurzaken vertelt de IVN-gids tijdens een onge veer twee uur durende wandeling, die pp zondagmorgen 20 februari om 10 uur begint bij de Kattenberg aan de Kennemerstraatweg. Afhankelijk van het weer is het verstandig om warme en zo nodig waterdichte kleding en schoeisel aan te trekken. Een verrekijker is altijd nuttig. Van volwassenen wordt een vrijwillige bij drage van 1,50 verwacht; voor kinde ren is dat 1,-. Inlichtingen: 072 - 5325110. HEILOO - Dinsdagavond 22 februari van 20.00 tot 21.00 uur is er een live-uit zending waarin een gesprek te horen is tussen de heren Van Os en mantel in het programma Intermezzo van Bob van Unnik. Beide heren hebben zitting in 'Dialoog', en gespreksgroep, gericht op maatschappelijke vraagstukken in Nederland en in de wereld om ons heen. Zij geven hun visie op ontwikke lingen die in de samenleving gebeuren. De uitzending is te ontvangen op 96.5 of via de ether op 106.3. HEILOO - „Zonder vrijwilligers is er geen vereniging en zonder vereniging geen vrijwilligers, want vrijwilligers houden ook een vereniging als Eensgezindheid niet alleen muzikaal draaiend maar ook financieel gezond. Daarom is er het afgelopen jaar door de leden weer geheel vrijwillig veel oud papier ingezameld in de gemeente Heiloo en heeft de vereniging weer kunnen investeren in nieuwe leden en het instrumentarium", aldus voorzitter Dulmers. Eensgezindheid heeft sinds enkele jaren een eigen wijk en een door de gemeente ter beschikking gestelde kraakwagen met chauffeur. Op iedere tweede zaterdag van de maand (behal ve augustus) tussen 09.00 en 12.00 uur rijdt de kraakwagen van Eensgezindheid door de wijken Blockhovepark en Plan Oost om het oud papier, gebundeld op de plaatsen HEILOO - Op zondag 20 februari ver toont filmer Nico Mantel uit Heiloo een documentaire met unieke filmbeel den van Antarctica. Opnamen van hel blauwe luchten, pure sneeuw, pinguins en walvissen, in een machtig decor van kleine en grote voorbij drijvende ijs bergen. Filmer Nico Mantel is begonnen met filmen in de tijd van de 8 mm film, waarbij hij met het meedoen aan wed strijden verschillende prijzen in ont vangst mocht nemen. Hij heeft zich ver der ontwikkeld tot het maken van films met een professioneel gehalte. Hij heeft diverse films in opdracht vervaardigd voor onder andere reisorganisaties en bedrijven. Enkele van zijn documentai res zijn vertoond op tv Noord-Holland. De vele reizen samen met zijn vrouw naar bestemmingen over de gehele wereld hebben een groot aantal unieke films opgeleverd. Om Antarctica per schip te bereiken dient een afstand van ongeveer 800 kilometer te worden afgelegd, dat betekent twee dagen en nachten in zuidelijke richting varen om daarmee de Drake Passage over te ste ken. Antarctica, ook wel het zesde werelddeel genoemd, heeft een opper vlakte van 14 miljoen vierkante kilome ter en is ongeveer twee keer zo groot als Australië. Meer dan 99% van het landoppervlak wordt bedekt door een gemiddeld 2500 meter dikke laag ijs. In het zeegebied rond Antarctica komt veel drijfijs voor. In het verloop van de film zullen dan ook talrijke kleine en soms ook reusachtige ijsbergen passe ren, die onder de waterspiegel nog vele malen groter zijn. De film wordt ver toond in het Trefpunt, Abraham dus Bois-hof 2 in Heiloo, om 14.00 uur (zaal open 13.30 uur). Entree 4,-. Een van de eerste speerpunten van de nieuwe archeologische groep Oer-IJ was deze de vondst van deze pijlspits in het gebied Klein Dorregeest. REGIO - De historische verenigingen van Akersloot, Uitgeest, Castricum, Limmen, Egmond en de stichting Baduhenna uit Heiloo gaan in regio naal verband met elkaar samenwerken. Voorzitter Piet Blom: „Deze samen werking zorgt ervoor dat we veel meer structuur kunnen aanbrengen in de archeologische voorbereidingen en de uitvoering. De amateur-archeologen kunnen zo een belangrijke rol blijven spelen bij opgravingen." De nieuwe werkgroep gaat Oer-IJ heten. De bundeling van krachten levert nog enkele voordelen op. „Je moet bijvoor beeld denken aan het in kaart brengen van grondlocaties die waardevol zijn. Daar kunnen gemeentes dan rekening mee houden bij hun planningen. Verder hebben we door deze organisatie meer overzicht en kunnen we onder auspici ën van de Archeoligsche Werkgroep voor Nederland (AWN) kleine cursus sen geven aan mensen die ook ama teur-archeoloog willen worden." Op 22 november j.l. hebben de UvV-ers van Heiloo, tijdens een gezellige bijeenkomst, een fraaie badge ontvangen, voorzien van het UvV-logo en de naam van de betreffende vrijwilliger. De heer Gerrit Visser, zelf ook UvV-vrij- williger werd daarbij in het zon netje gezet, vanwege zijn kaligra- fische aandeel. In zijn welkomst woord stelde de voorzitter, Piet Leek, in het vooruitzicht, dat 2005 een belangrijk jaar gaat worden voor de UvV. De landelijke organi satie, met Prinses Margriet als beschermvrouwe, bestaat dan 60 jaar en de afdeling van Heiloo is dan al 25 jaar actief. Er zal in ruime mate aandacht worden besteed aan deze feiten. Alvorens de badges werden uitgereikt was er eerst een serieus programma onderdeel. Twee dames van de Afasie Vereniging Nederland (AVN) waren uitgenodigd om uit leg te geven en een film te tonen over een sociëteit in Alkmaar waar afatici en hun mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten. Het doel van de AVN is het welzijn van mensen met afasie te bevorderen en de vereniging tracht dit doel onder andere te bereiken door het van de grijze bakken, op te halen. „Als je aan de beurt bent om op te halen is nu een zaak om alles zo snel mogelijk in de wagen te gooien en je door de chauffeur te laten informeren over het aantal kilo's, dat werkt erg motiverend. Iedere kilo is nou eenmaal geld waard voor de vereniging, want met deze acties kan de contributie en dus de drempel om lid te worden laag blijven. Je hoeft bij ons dan ook geen inschrijf geld te betalen of je eigen instrument naar de vereniging mee te nemen. Vooral als je nog niet weet welk instru ment je wilt gaan spelen lijkt me dat overigens erg lastig voor zowel de ver eniging als de nieuwe leden die zich aanmelden", aldus de voorzitter van de vereniging Dulmers. „Zo hebben we kort geleden nog een nieuwe kostbare Amerikaanse bas-trombone aan moe ten schaffen omdat we een lid hadden die daar graag op wilde spelen en we deze ook echt nodig hadden in het orkest. En bovendien verwachten we binnenkort weer veel jeugdleden van de basisscholen die graag een instru ment willen gaan bespelen en deze natuurlijk niet zelf aan kunnen schaf fen. Dankzij de OPA kan de verenigirfg degelijke investeringen voor het huidi ge en het nieuwe instrumentarium blij ven doen, en daar zijn wij als een zich zelf respecterende Heilooër muziek vereniging best trots op." Ook de komende tweede zaterdagen van de maand is Eensgezindheid weer actief met de oud papier acties in de wijken Blockhovepark en Plan Oost, en wel op 12 maart, 9 april, 14 mei, 11 juni, 9 juli, 10 september, 8 oktober, 12 november en 10 december. HEILOO - Na het succes van Midzomernachtsdroom houdt Stichting jeugd Theater Heiloo audi ties voor de nieuwe productie, die in februari 2006 word uitgevoerd. Houd je van zingen, dansen, en thea ter spelen? Zit je op de middelbare school en ben je tussen de 13 en 18 jaar oud? Meld je dan voor 18 febru ari aa,n bij: Marja Schoonheijm, Kennemerstraatweg 195,1814 GJ in Alkmaar, tel: 072-5152346. Of kijk op www.jeugdtheaterheiloo.tk REGIO - Het Reumafonds collecteert van 13 tot en met 19 maart. Thema deze keer is artrose, de meest voorkomende vorm van reuma. Voor dit werk kan het Reumafonds nog collectanten gebrui ken. Informatie bij Ria Rozing: 072- 5335588. leggen en in stand houden van contacten met en tussen mensen met afasie en hun familieleden en het geven van informatie aan leden en belangstellenden. Gedurende het afgelopen jaar zijn in het UvV-Journaal alle projecten van de UvV afdeling Heiloo beschreven en zijn er verschillen- de reacties en aanmeldingen uit voort gekomen. Toch zijn meer nieuwe vrijwilligers van harte wel kom, vooral bij de projecten Vriendschappelijk Contact (ook rolstoel rijden), Dagverzorging "De Schalm", en de Amberhof. Bij Vriendschappelijk Contact is er ook behoefte aan vrijwilligers die cliënten van het Steunpunt bezoe ken. Het Steunpunt is een onder deel van Esdégé Reigersdaal en ondersteunt mensen met een ver standelijke handicap, die zelfstan dig wonen. Er worden mensen gevraagd die met een tandem wil len fietsen, die wat gezelligheid willen bieden, of eens met iemand uit willen gaan. Wilt u meer weten of zich aanmelden, belt u dan 072-5330574 of 072-5334252.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 6