'Overval tankstation Westerweg opgelost' Ijsbaan Heiloo klaar voor schaatsseizoen Dierenbescherming start onderzoek naar diervriendelijkheid supermarkten j ONLY 5 MAART 1 I.45 Uitkijkertjes Hevige sneeuwval in Heiloo: vertraging, maar geen ongelukken edrijf 5 jaa de Sethoek PAÏAT GRATIS S^TftO A PE L LA HOPMAN wh winkel ZATERDAG 1 De recherche in Heiloo en omstreken: krant elicht BORDEN (072)5351000 Dé HyiH$heek zijn we weer open 50 Keurslagerij Kees Bui NIEUWSBLAD VOOR HEILOO Ef-4 OMSTREKEN Ga dan snel kijken www.uitkijkpost.nl FALKLAND TONEEL 'Wereldrijst' maximaal 4 pers. LAARZEN nieuwe mascotte gg Runder schnitzels 50 55 Duitse Biefstuk Gebraden Rosbief -| 49 Tiroler soezen 1 Gemengde gKadetten svoor€ 1 Kaasbroodjes a In» ,00 Kees Zoon J Openingstijden kantoor: Geen Uitkijkpost ontvangen? 2 MAART 2005 - 70e JAARGANG NO. 09 PfS SIS Kijkt u ook zo uit naar de op onze website Ook op interne Mark van de Veerdonk in de Beun PRESENTEERT: Mark van de Veerdonk 'En de Wereld is Vierkant' Bij een minimale afname van 4 snacks naar keuze. - Wij hebben nu ook heerlijke kipvingers Omdat ieder VAARWEL EEN BIJZONDERE 15... MAKELAARS ERA" CASUAL-FACTORY - VAN 79,-/89,-NU VAN DER Uw huis? Era's Landelijke Open Huizen Route 5 maart a.s. Hypotheek nodig? NIEUWE I NAAM EN COLLECTIE Mascotte Mode Stationsweg 85 1851 LJ Heiloo Mascotte M2 Geesterduin 54 1902 EL Castricum 4 stuks 100 gram 1 'Divenüe I per stuk 4 voor 4. 00 1 vwi de fuvitiye Redactie, acquisitie en administratie: De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 e-mail redactie: redactie@uitkijkpost.nl e-mail advertenties: advertenties@uitkijkpost.nl mat/m do: 8.00 - 17.30 uur/vrijdag 8.00 -14.30 uur. Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 331020 (Rodi verspreiding bv) Elke week staat uw Uitkijkertje gratis op HEILOO - Voor de schaatsliefhebbers ziet het er al best hoopvol uit. Het water ziet er mooi bevroren uit en de winterzon schijnt volop. Maar voordat er daadwerkelijk kan worden geschaatst op de Ijsbaan Heiloo, moet het toch nog echt een paar nachten flink vriezen. Het bestuur van de Ijsbaan verwacht geen schaatsseizoen meer te kunnen bie den. Om dit wat te verzachten mag u tegen inlevering van uw kaart eenmaal gratis schaatsen op kunstijsbaan De Meent. Dit vindt plaats vanaf 2 maart tot en met 13 maart, (foto: UKP) HEILOO - Druk, maar geen noemens waardige problemen. De politie in Heiloo kon dinsdag na de overvloedige sneeuwval alleen melden dat een vrouw van haar fiets was gevallen. Ongelukken bleven verder uit. De Kerrtiemerstraatweg stond de hele och tend vast en stapvoets gingen de auto's vooruit. Volgens de politie paste ieder een zich goed aan, aan de omstandighe den. Voorlichter L. Zuurbier van de gemeente Heiloo meldt dat een flinke ploeg mensen al vroeg op pad was om de overlast te beperken. „Al ons mate rieel is weer ingezet. Zo gauw er sneeuwalarm gaan drie sneeuwschui vers/strooiers en een grote trekker op pad." De extreme drukte op de Kenne- merstraatweg wijt L. Zuurbier aan de drukte op de ring. „Veel mensen probe ren een alternatieve route te vinden en dat kan de Kennemerstraatweg niet aan." Iedereen die in een woonwijk woont moet begrip kunnen opbrengen voor de situatie. „Prioriteit is het hoofdnetwerk. Dat moet sneeuwvrij en dan proberen we zo snel mogelijk de woonwijken te ontsluiten." HEILOO - 'En de Wereld is Vierkant'is de titel van de cabaret voorstelling van Mark van de Veerdonk. Maagballonnetjes wor den opgelaten, eskimo's sparen inmiddels voor een koelkast en stra ten worden genoemd naar bomen die er voor zijn weggekapt. Het heelal breidt zich uit, maar waar vind je nog een vrije parkeerplaats? Conclusie: Niet alleen de aarde maar de gehele mensheid draait door. Rent a pizza! Het negende cabaret programma van de Brabander van de Veerdonk gaat over iemand die stevig de weg kwijt is. Over een gast die hier niet meer past. Hij ziet fruit vliegen, zwaait naar satellieten voor de foto, en gooit brood in de toilet pot. Voor de wc-eend. Het is dus hoog tijd voor een gastgezin! 'En de Wereld is Vierkant' zit weer vol maffe grappen, geschifte anekdotes en vreemde verdraaiingen. Typisch Veerdonk dus. Mafketelcabaret met zo hier en daar wat actueel venijn. Het publiek krijgt tranen in de ogen, en hele zalen gaan weer plat. Waarschijnlijk van het lachen. Op woensdag 9 maart is de voorstel ling te zien, kaarten kosten 12,50 en 11,50. Verkoop voor alle voor stellingen aan de kassa. Maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur en vanaf één uur vóór de voorstelling. Theater de Beun, Willibrordusweg 2, in Heiloo, tel/fax 072-5333156, (bij geen gehoor antwoordapparaat inspreken), e-mail: theaterde- beun@hetnet.nl HEILOO - Op het bureau aan de Kennemerstraatweg zitten behalve de agenten die dagelijks op straat te vin den zijn ook vijf rechercheurs. Zij wer ken in het gebied Heiloo, Castricum, Limmen en Akersloot. Een van de zaken die recent is opgelost, is de over val op het tankstation aan de Westerweg in Heiloo. In de maand februari 2005 zijn na uitgebreid onder zoek van de recherche in Heiloo twee mannen aangehouden. Okko Tabois, coördinator van de recherche Heiloo, Castricum, Limmen en Akersloo, vertelt hoe zo'n onder zoek in zijn werk gaat: „Op 13 novem ber werd bij dit tankstation een overval gepleegd. Er is onder andere geld buit gemaakt. Wij zijn direct gestart met een onderzoek. Videobeelden die door de bewakingscamera waren opgenomen werden bekeken en er zijn al snel veel getuigen gehoord. In en om de plaats waar de overval is gepleegd, werd een sporenonderzoek gehouden. Het (imi- tatie)wapen waarmee de overval was gepleegd werd onder andere terugge vonden in de nabije omgeving. De beelden van de daders zijn direct intern verspreid en op 17 november zijn deze beelden getoond in het televi sieprogramma Ter Plaatse van TV Noord-Holland. Er kwamen diverse bruikbare tips binnen." Twee agenten van de politie Noord- Holland Noord meenden een van de verdachten te herkennen aan de hand van de interne aandachtsvestiging. Het ging om een man die al meerdere straf bare feiten had gepleegd. Hij was ech ter moeilijk te traceren omdat de man een zwervend bestaan leidde en er ook geen signalement omschrijving bekend was. Een agent wist hem echter in Alkmaar aan te houden op 27 januari, tijdens een contfole in het voetgangers gebied. De man werd gehoord, maar zijn signalement bleek niet helemaal overeen te komen met dat van de over vallers. „We gingen verder met het onderzoek. Nog dezelfde dag, 27 januari, werd er een gewapende overval gepleegd in Schagen. Na een achtervolging konden deze daders, drie mannen, in Alkmaar worden aangehouden. Na het inlezen van de overval in Schagen zagen we al snel een verband met de overval in Heiloo. Een van de drie kon als ver dachte van de overval in Heiloo wor den aangemerkt middels eén fotoeon- fronatie met het slachtoffer. Deze man is aangehouden en heeft inmiddels zijn betrokkenheid bij de overval in Heiloo bekend. Een andere verdachte, de 18- jarige man uit Alkmaar is gisteren aan gehouden en verhoord. Hij heeft inmiddels eveneens een bekentenis afgelegd. Beide verdachten zitten inmiddels in voorlopige hechtenis. Lokale bekendheid De recherche in dit gebied behandelt alles op het gebied van (zware)misdrij- ven zoals bijvoorbeeld overvallen, (hui selijk) geweld, diefstallen/inbraken. Voordeel van werken in een kleiner gebied is de lokale bekendheid. „We weten precies wat er speelt in de wij ken, kennen mensen die wel eens met de politie in aanraking zijn geweest en weten vaak snel waar we moeten zoe ken. Wanneer er sprake is van ernstige zaken zoals moord en doodslag, dan wordt direct een team van collega's uit de hele regio samengesteld om zich met het onderzoek bezig te houden. We werken lokaal, maar als het nodig is, krijgen we genoeg extra mensen uit de hele politieregio Noord-Holland Noord. En dat werkt uitstekend." HEILOO - De Dierenbescherming houdt in de maanden maart en april een grootschalig onderzoek naar het aanbod van diervriendelijker produc ten van supermarkten in Nederland, zo ook in Noord-Holland Noord. De supermarkten worden met een speciaal ontwikkelde 'Meetlat' vergeleken op het aanbod van onder meer scharrel-, biologische- en vegetarische producten. Naar verwachting presenteert De Dierenbescherming de resultaten van het onderzoek eind mei. Voor onder steuning van de campagne is de Dierenbescherming dringend op zoek naar vrijwilligers die supermarkten wil len 'meten' in diervriendelijkheid! Ondanks hetfeit dat supermarkten sinds kort zijn begonnen hun assorti ment diervriendelijker geproduceerde producten uit te breiden, schiet het aanbod volgens de Dierenbescherming nog steeds te kort. Een veel gehoorde klacht van de consument is dat hij best bereid is iets meer te betalen voor bij voorbeeld diervriendelijker geprodu ceerd vlees, maar dat het simpelweg niet in de buurt is te verkrijgen. Hetzelfde geldt vaak ook voor dier vriendelijke zuivelproducten en vlees vervangers. Opvallend is verder het grote aandeel eieren uit legbatterijen in de schappen van de gemiddelde super markt. Met de Meetlat Supermarkten wil de Dierenbescherming invloed uit oefenen op de verkrijgbaarheid van diervriendelijker geproduceerd voedsel en alternatieven daarvoor. Enerzijds door in de openbaarheid supermarkten te prijzen voor hun diervriendelijker aanbod en ze anderzijds onder druk te zetten wanneer dat niet of minder het geval is. Vrijwilligers nodig! Met een speciale scoringslijst, de zoge naamde Meetlat, kan in verschillende supermarkten het aantal scharrel, bio logische en vegetarische producten worden geteld. De uitkomst van de optelling vormt de totaalscore van de supermarkt. Voor het welslagen van deze campagne is het van belang dat met behulp van de Meetlat zoveel mogelijk supermarktfilialen worden 'gemeten'. Hiervoor zoekt de Dierenbescherming vrijwilligers! Heeft u dus een uurtje over om één of meer supermarkten in uw omgeving te toet sen op hun diervriendelijkheid, neemt u dan contact op met De Dieren bescherming Regiokantoor Noord- Holland Noord, 072-5150071. ALKLAND TONEEL van Elles Pleijter in theater De Beun. (Zie adv. elders in dit blad). WOENSDAG 9 MAART OM 20.15 UUR Cabaretvoorstelling Kaarten 12.50, CJP/65 11.50 kassa open ma t/m vr: van 13.30 tot 17.00 uur en één uur voor de voorstelling. Theater de Beun. Willibrordusweg 2 Heiloo. tel. 5333156 Keartémrtond Als bijlage in dit Nieuwsblad de Woningkrant Regio Noord- Kennemerland. Deze woningkrant komt twee keer per maand uit en wordt huis- aan-huis verspreid met het Heerhugowaards Nieuwsblad, Alkmaars Nieuwsblad, De Uitkijkpost en Langedijker Nieuwsblad. In de Woningkrant publiceren de woningcor poraties de leeggekomen én de toege wezen huurwoningen in de hele regio Noord-Kennemerland. In deze krant is ook alles te lezen over de nieu we aanpak van woningtoewijzing. B In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. Voor aanmelding: Hoefs mid 5,1851 PZ/Postbus 68, 1850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. HEILOO - Van Gogh 's Iris Hoveniers aan de Spanjaardslaan 12B bestaat dit jaar 20 jaar, mede dankzij de inzet van zijn vaste team. Eigenaar Kees Hageman werkt het liefst met natuurlijke materialen: „De kunst van tuinieren/ontwerp en is voor mij een evenwicht van formele lijnen en scheervormen met daar naast borders met vaste planten en grassen die alles weer luchtig maken. Ik werk het liefst met eerlijke materi alen; vergrijst hout, terra tinten ste nen van schellevis, gebakken materi alen voor bestrating, zinken schuttin gen, afscheidingen en terrassen. Altijd rustig, de nadruk altijd op de tuin. Er zijn mogelijkheden om een tuin te slopen door een afgrijselijke schutting of lichtgevend terras. Zorg voor ritme en rust en succes is verze kerd! Bij zijn ontwerpen is de atmosfeer het belangrijkst: het gaat om de beleving, je moet een goed gevoel krijgen als je erdoor heen loopt. „Maar je kunt onmogelijk altijd tevreden zijn als je werkt met levend materiaal. Het ene moment ziet het er waanzinnig uit en' het volgende iets minder. Het is elke dag anders. Ik vind dat de ontwerpers tegenwoordig veel te veel gericht zijn op dode materialen. De natuur schenkt mij rust en geluk, wat ik pro beer van de tuin aan anderen door te geven. Het ontwerp moet goed zijn en de basis moet vele jaren mee kun nen. De tuin wordt dan ook echt ieder jaar mooier en verveelt nooit." „De inspiratie haal ik overal van daan. Of ik nou door de Kalverstraat loop en de indeling van de Mango- fusion winkels in me opneem, of een van de vele Tuinbeurzen bezoek. Waar de noviteiten, nieuwe kleuren en materialen, enzovoort worden gepresenteerd. Dat geeft mij inspira tie. Ook de vakantie in het buitenland is meestal een bron van nieuws. Als het om hout gaat gebruiken we het liefst geen tropisch hardhout. Maandelijks worden er indianen ver moord om het hardhout. Vorig jaar werden er zelfs twee leden van Greenpeace doodgeschoten in Brazilië, toen zij zich verzetten bij de grootschalige houtkap. En de Oerang Oetang ziet zijn leefomgeving voor zijn voeten verdwijnen. Er zijn veel goede alternatieven in duurzaam Europees hout." Uniek Er wordt geluisterd naar de wensen en die worden gegoten in een lijnen spel wat bij de cliënt past. „Zo luister ik goed naar de hoeveelheid tijd die de cliënt er wenst in te steken. Het ontwerp is net zo belangrijk als het onderhoud: Als een van beide hapert wordt het niks. Het liefst maak ik mijn ontwerpen strak en laat ik de natuur het weer verzachten. Ook let ten we altijd op de kleuren, in overleg met de klant. Ons werk bestaat voor 70 procent uit nieuwe aanleg en voor 30 procent uit onderhoudswerkzaam heden." Van Goghs's Iris hoveniers, Kees Hageman, Spanjaardslaan 12B 1851 MX in Heiloo. Tel: 072-5336002. Fax: 072-5340087. Mobiel: 06-53993115, vangogh@compuserve.com, www.vangoghs-iris.com Geldig van woensdag 2 maart t/m zaterdag 5 maart "Als leven herinnering wordt, gaat herinnering leven..." s Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny Stoop tel. 532 0345 E.J. Potgieterweg 27 Heiloo HEILOO I Hoekstuk 16 - 1852 KX Heiloo "Tel072 5325520 - Fax 072 5325521 Van Gogh's Iris Hoveniers bestaat dit jaar 20 jaar. Kees Hageman: „Dat is mede dankzij de geweldige inzet van mijn vaste team (foto: UKP) Wende laarsstraat 1-3 Alkmaar (Boven AH XL) Makelaar sinds 1933 www.vanderborden.nl «Kennemerstraatweg 330 Heiloo Telefoon: 072- 533 40 95 NVM Internet www.hopman.nu Stationsweg 100 Heiloo (072) 532 03 22 www. dehypotheekwinkel. nl Stationsweg 81 072 5330789 Mascotte Mode in Castricum is veranderd. Nieuwe uitstraling, nieuwe aanpak en ook een nieuwe naam: Mascotte M2. De winkel is helemaal anders dan je gewend was en ook anders dan in Heiloo. Daarom willen we jê graag uitnodigen om te komen kijken en de sfeer, de nieuwe collectie en een lekker glas wijn te proeven. Op donderdag 3 maart vieren we de opening en ben je van harte welkom. KEURSLAGER

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 1