Inwoners denken mee over de toekomst van Heiloo Creatief met overvloed aan sneeuw Niemand zonder eten dankzij Tafeltje Dekje Maarten van Kossem in Bibliotheek Heiloo HOPMAN Website Heiloo geen topper 1.0 Uitkijkertjes h Dé Hypotheek winkel eli A P E L L A BORDEN Hacheepakket 5 11i Ga dan snel kijken www.uitkijkpost.nl i Dappere vrijwilligers trotseren de sneeuw Nog enkele kaarten beschikbaar i .IshjppjaM, 133NOJL ONVDHVd (072)5351000 Verse worstjes 50 Speculaasstaaf O GRATIS Volkorenbollen 50 Pizzabroodje 4 00 GRATIS Keurslagerij Kees Burger Bakkerij Kees Zoon 9 MAART 2005 - 70e JAARGANG NO. 10 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Kijk u ook zo uit naar de op onze website Ook op internet: i S3? -v nmsjapuiK 13H :Ib331N3S3dd uoiauraw. Groene rolemmers deze week niet geleegd Dertig sollicitanten burgemeester Heiloo Omdat ieder liSSa MAKELAARSiERA' Uw huis? Ons ERA Koper Garantie Plan® Bij aankoop van 150 gram filet Americain GRATIS 100 gram HAM-PREISALADE 4 stuksJm 5 stuks I Voor de hartige trek nu Redactie, acquisitie en administratie: De Hoefsmid 5-1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 e-mail redactie: redactie@uitkijkpost.nl e-mail advertenties: advertenties@uitkijkpost.nl Openingstijden kantoor: ma t/m do: 8.00 - 17.30 uur/vrijdag 8.00 - 14.30 uur. Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 331020 (Rodi verspreiding bv) ■HKHHHHHMMHH Elke week staat uw Uitkijkertje gratis op HEILOO - De sneeuw van de afgelopen weken heeft voor behoorlijk wat overlast bezorgd, zoals de verkeerschaos op de Kennemerstraatweg en een aantal vervelende valpartij en. Gelukkig heeft de sneeuw niet alleen voor ellende gezorgd, maar ook voor heel veel pret. Zo wist deze vrien dengroep aan het Groot Barlaken, in Heiloo Oost, wel raad met het enorme pak sneeuw. Zij bouwden er een geweldige iglo van, waarin ze een aantal gezellige uurtjes hebben door gebracht. Helaas dooit het inmiddels alweer flink en is het lang niet zeker of er ooit weer zo'n 'coole' iglo kan worden gebouwd. (foto: MSP) HEILOO - Gisteravond vond in thea ter de Beun de eerste bijeenkomst plaats waarin inwoners van Heiloo hun mening konden geven over de toe komst van ons dorp. Onder de aanwezigen was een aantal Heilooërs met zeer waardevolle ideeën over onder andere mogelijkheden voor woningbouw en verbetering van de infrastructuur. De gemeente spreekt dan ook van een zeer nuttige avond en hoopt op een eveneens goede opkomst op donderdag 17 maart. De afgelopen maanden heeft de gemeente hard gewerkt aan een actue le visie op de toekomst van Heiloo. Regionale samenwerking, nieuwe wet ten, het duale stelsel, betrokken bur gers, dit zijn allemaal ontwikkelingen die het nodig maken om als gemeente te bepalen wat je plaats is en wat je als gemeente voor de inwoners wilt zijn. Om een goed beeld te krijgen van de verschillende richtingen en mogelijkhe den heeft de gemeenteraad samen met maatschappelijke organisaties, onder nemers en inwoners, gekeken naar de interne en externe factoren die een rol kunnen spelen bij de (in)richting van het dorp. Zes thema's Deze analyses hebben geleid tot zes thema's waarover de gemeente een standpunt moet innemen. Het gaat dan om: 1. Zelfstandigheid en het voorzienin genniveau 2. Dienstverlening 3. Wonen en woonomgeving 4. Bereikbaarheid versus mileu 5. Ruimte voor bedrijven versus groen 6. Horeca en recreatie versus rust Voordat de gemeenteraad zijn stand punt bepaalt, wordt de mening van de HEILOO - Mevrouw Heijen baant zich een weg door de sneeuw om maaltijden te bezorgen. Want, ondanks de barre weersomstandigheden, trokken de vrij willigers van Tafeltje Dekje er iedere dag op uit. Zo zat geen enkele oudere, die van Tafeltje Dekje afhankelijk is, zonder eten. In andere gemeenten werd een beroep gedaan op de brand weer, maar in Heiloo was dit niet nodig. De dappere bezorgers deden het zelf. Iets wat door de gebruikers van Tafeltje Dekje zeer werd gewaardeerd. (foto: MSP) HEILOO - Traditiegetrouw organi seert Bibliotheek Heiloo in de Boeken week een lezing van een auteur, die een band heeft met het thema van de Boekenweek. In maart 2005 staat cen traal: 'Spiegel van de Lage Landen - Boeken over onze geschiedenis'. Dit jaar komt Maarten van Rossem naar de bibliotheek in Heiloo. Maarten van Rossem voltooide na de lagere school het gymnasium B in Wageningen. Hij studeerde daarna geschiedenis in Utrecht, waarna hij vertrok voor een verblijf aan het 'Institut für Europische Geschichte' in Mainz. Vanaf 1971 was hij wetenschappelijk medewerker bij het 'Instituut voor Geschiedenis' van de Universiteit Utrecht. Van Rossem promoveerde in 1983 op het proef schrift: 'Het radicale temperament. De dubbele politieke bekering van een generatie Amerikaanse intellectuelen (1934-1953)'. Maarten van Rossem werd in november 1997 benoemd tot Bijzonder Hoogleraar met als leerop dracht "de Nederlandse cultuur in internationale context". Hij geeft regel matig commentaar op politieke en cul turele kwesties voor radio en televisie. Uiteraard is hij bekend als 'Amerika- kenner'. Daarnaast heeft hij zich de afgelopen jaren ook verdiept in de Nederlandse geschiedenis. Dit kwam tot uiting in de laatste twee uitgaven die van zijn hand verschenen: 'Heeft geschiedenis nut' en 'Typisch Nederlands'. Centraal op deze avond staat het feit of we van onze fouten uit het verleden lering trekken. De Boekenweekavond met Maarten van Rossem wordt gehou den op maandag 14 maart in de Bibliotheek van Heiloo en begint om 20.00 uur. Er zijn slechts nog enkele kaarten voor deze lezing beschikbaar a 3,50 (niet- leden van de bibliotheek: 5,-). Deze zijn tijdens openingsuren verkrijgbaar bij de Klantenservice van Bibliotheek Heiloo. Kaarten reserveren kan ook via tel. 072-5330670 en per e-mail: biblio- theek@bibliotheekheiloo.nl B LIMMEN - Onder één dak zijn, aan de Rijksweg 99 in Limmen, Finass Adviesgroep en Quinten Adviesgroep b.v. gevestigd. De Quinten Advies groep b.v, onder leiding van Thierry Quinten, is al sinds 1998 gevestigd in het mooie pand. Inge Jacobs is ver antwoordelijk voor Finass Advies groep en is gestart in juli 2004. Per 1 maart is Inge Jacobs alleen verant woordelijk voor Finass. Finass Adviesgroep is expert op het gebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheken en andere geldzaken, voor zowel particulieren als voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf. „We zijn onder één dak gevestigd, dus ik maak gebruik van alle kennis en faciliteiten die Quinten Advies groep b.v. biedt. Je kunt bij Finass terecht met elke vraag op financieel gebied." Zelfstandig ondernemen Inge Jacobs heeft meer dan tien jaar ervaring in financiële dienstverle ning. Zij werkte onder andere als financieel planner bij een bank. Inge wilde graag meer en vooral nog meer persoonlijk contact. „Dat aspect van het zelfstandig ondernemen heeft me altijd aangesproken. Nu heb je veel meer contact met mensen en je kunt een breder scala aan oplossingen aanbieden." Je komt een zaak binnen en regelt alles voor de cliënt van A tot Z. Precies het plaatje zoals Inge dat graag ziet. „Je spant je in voor je klanten, je weet wat zij willen en je begeleidt het complete traject. Zo hoort het." De aanpak werkt, want In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. Voor aanmelding: Hoefs mid 5, 1851 PZ/Postbus 68, 1850 AB Heiloc. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. Quinten Adviesgroep b.v. en Finass Adviesgroep zien het aantal klanten snel toenemen. „Onze betrokkenheid is gewoon erg groot. We willen pertinent maatwerk kunnen leveren en door onze contac ten met vrijwel alle verzekerings maatschappijen en banken slagen we daar goed in." Knowhow Inge Jacobs is bijzonder blij met de expertise van Quinten Adviesgroep b.v.. „Het is een voordeel dat je gebruik kunt maken van de know how die al aanwezig is. Zo kan ik me honderd procent inzetten om Finass Adviesgroep tot een succes te maken middels tevreden cliënten." Gezicht van de zaak Waarbij ze er wel voor wil zorgen dat zij het gezicht van de zaak blijft. „Voorlopig wil ik dit alleen blijven doen, zelf het aanspreekpunt blijven en dat is niet meer mogelijk als je te groot wordt, dan heb je meer mensen nodig. Bij Finass Adviesgroep zijn we geen productjagers, het gaat ons zui ver om de beste oplossing voor onze klant." Inge Jacobs illustreert het beleid van Finass adviesgroep bij het vragen naar de openingstijden. „We zijn hier gewoon op kantoortijd open, op afspraak ook 's avonds of op zaterdag, maar we zijn 24 uur per dag 7 dagen in de week bereikbaar als er dringend iets aan de hand is of moet gebeuren. Onze betrokkenheid is groot." Finass Adviesgroep, Quinten Adviesgroep b.v. Rijksweg 99 in Limmen. Tel: 072-5092456 (Finass) 072-5053232 (Quinten). Onder één dak aan de Rijksweg 99 zijn de Quinten Adviesgroep, onder leiding van Thierry Quinten, en de Finass Adviesgroep van Inge Jacobs gevestigd, (foto: MSP) inwoners van Heiloo gevraagd. Om een beeld te krijgen van de visie van de inwoners op de toekomst van het dorp, heeft de raad deze twee bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeen komsten worden de thema's voorge legd aan de aanwezigen en wordt hen gevraagd naar welke toekomstvisie hun voorkeur uitgaat. Debat De bijeenkomsten zijn praktisch en inspirerend opgezet; na een korte intro ductie van het thema volgt een debat over de voor en nadelen van een speci fieke optie. De gedachte hierbij is dat van iedere optie voor- en nadelen te benoemen zijn en dat inzicht in de voor- en nadelen een genuanceerde keuze bevordert. De debaters zijn vooraf wel geïnformeerd over de optie waar het debat over gaat, maar wisten niet of ze als voor- of als tegenstander moeten optreden. Ieder debat duurde- ongeveer 8 minuten (3 minuten voor de voorstander, 3 minuten voor de tegen stander en beide een minuut voor de conclusie). Dit leverde boeiende, amu sante, en soms verhitte discussies op a la het VARA tv-programma Het Lagerhuis. Dezelfde werkwijze wordt gehanteerd tijdens de tweede bijeen komst op 17 maart. Na het debat kregen alle aanwezigen de gelegenheid hun voorkeur aan te geven met behulp van een stemkastje. Op een groot scherm werd vervolgens zichtbaar wat 'de zaal' vond. De resul taten van de beide bijeenkomsten wegen nadrukkelijk mee in de besluit vorming van de raad. De verwachting is dat de nieuwe strategische visie, tijdens een speciale raadsvergadering, nog voor de zomer zal worden vastgesteld. Selectie van bewoners Natuurlijk vraagt de gemeente Heiloo het liefst alle inwoners van Heiloo om hun mening. Dit is helaas onmogelijk. Daarom heeft de gemeente Heiloo besloten een selectie te maken van inwoners, waarbij is gelet op een goede en representatieve spreiding. In totaal 800 mensen hebben deze uitnodiging ontvangen. De tweede bijeenkomst vindt plaats op donderdagmiddag 17 maart van 13.30 uur tot 16.00 uur. g BUlÖBd 0jZ Jdlfidld S0||3 UBA HEILOO - In verband met de hevige sneeuwval vorige week dinsdag en woensdag heeft de afdeling Beheer Openbare Ruimte ervoor gekozen om met ingang van woensdag geen groene rolemmers meer op te halen. Door de aangereden sneeuw in de woonstraten was het onverantwoord om met de grote, zware huisvuilwagens door de gladde, smalle straten te rijden. In de week van maandag 14 tot en met vrij dag 18 maart worden de groene rolem mers weer geleegd. HEILOO - Naar het ambt van bur gemeester van de gemeente Heiloo hebben 30 personen gesolliciteerd, onder wie zeven vrouwelijke kandi daten. Dit heeft mr. H.C.J.L. Borghouts, commissaris van de Koningin in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Heiloo. Van deze kandidaten hebben/had den 23 personen een fulltime functie in het lokaal openbaar bestuur, vier personen combineren een dergelijke functie met een andere (hoofd) func tie en drie personen hebben een functie daarbuiten. Onderverdeeld naar politieke richting: CDA: 8, VVD: 7, PvdA: 5, GroenLinks:4, D66: 3, Onbekend: 2, Lokale politie ke partij: 1. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in juli worden benoemd. VAARWEL EEN BIJZONDERE IS... 'Als leven herinnering wordt, gaat herinnering leven..." 8 Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny Stoop tel. 532 0345 E.J. Potgieterweg 27 Heiloo VAN DER Makelaar sinds 1933 www.vanderborden.nl Hypotheek nodig? Stationsweg 100 Heiloo (072) 532 03 22 Gemeente Heiloo Internet SS A ■0. PrW t-OMÜ Mt» //WVÏ»HW>»I/ 0w»wat* K»iteo W»lkw-0nl»w - v» Hdtoo R ipport»wwHait»ul#ilJ(p«t.nf-Pollti»jil J Gngft 'vwjradrlmn.nl www. dehypotheekwinkel. M HEILOO HEILOO :;W'\ - m 'r, ,fi ^KïacöiSTffilUjiöfS'ï f'i» Www.heiloo.nl scoort 100% voor het algemene beeld, maar een nul voor parti cipatie (interactief meedoen). HEILOO - De website van de gemeen te Heiloo neemt een bescheiden 131ste plaats in op de ranglijst van beste gemeentelijke websites. Advies.overheid.nl kijkt regelmatig (laatste peildatum 17 februari) naar vijf zaken die een totaalscore opleveren: 1. Gebruikersvriendelijkheid, 2. Algemeen 3. Bestuurlijk 4. Dienstverlening 5. Participatie (interactief meedoen). Voor elk onderdeel is een score van 100 pro cent mogelijk. Heiloo heeft een totaals core van 63.4 procent en scoort op de vijf onderdelen achtereenvolgens: 100, 81,42,67 en 0 procent. Het laatste cijfer betekent dat er niet interactief mee kan worden gedaan op de website van de gemeente. Ter vergelijking: de nummer 1 op de lijst, Dordrecht, scoort 100, 95, 79,100 en 100 procent op de vijf onder delen. Heiloo scoorde in januari nog een 124ste plaats. Castricum staat 239 op de lijst met een totaalscore van 55.8. De score per onderdeel: 64,74 53,60 en 0 procent. De gemeente Bergen staat op plaats 76 met een score van 68.6 en achtereenvolgens 88, 85, 42, 82, en 30 procent. Advies.overheid.nl Advies.overheid.nl draagt zorg voor het jaarlijkse onderzoek Kwaliteits- monitoring Overheidswebsites. Verslaglegging van dit onderzoek vindt mede plaats op die website. Daarnaast organiseert advies.overheid.nl een con tinue monitoring van websites van gemeenten, provincies en ministeries online: middels een interactief formu lier kunnen dagelijks mutaties/updates aan de redactie van deze monitor wor den aangeleverd. Het jaarlijkse onder zoek is breder en dieper dan de conti nue monitoring. De uitvoering van en de publicatie over resultaten beide vor men van monitor-onderzoek zijn onaf hankelijk van elkaar. De monitor van Advies Overheid.nl onderzoekt en beoordeelt overheidssi tes op inhoud en kwaliteit van de dienstverlening. Een deel van de kwali- teitsmonitoring van overheidswebsites gebeurt continue. Doel: dagelijks een adequaat en actueel beeld van de stand van zaken. De jaarlijkse monitoring van over heidswebsites vindt plaats sinds 1999. Daarnaast is advies.overheid.nl in oktober 2001 gestart met een continue vorm van monitoring: middels interac tieve formulieren kunnen webbeheer- Kennemerstraatweg 330 Heiloo Telefoon: 072- 533 40 95 hvm Internet www.hopman.nu ders van gemeenten, provincies, water schappen en ministeries online hun mutaties en ontwikkelingen doorgeven. Deze worden maandelijks verwerkt. De onderzochte items worden opnieuw gewaardeerd in punten en de rang lijsten worden geactualiseerd. Zodoende wordt de kwaliteitsontwik keling frequent gereflecteerd door actuele ranglijsten. Jaarlijks worden de voor het onderzoek gebruikte checklists weer aan redactie onderworpen: items die niet meer sco ren (iedereen voldoet eraan) verdwij nen van de checklist; nieuwe items wor den toegevoegd als gevolg van nieuwe beleidstargets van de centrale over heid. 500 gram vlees met uien en kruiden Bij aankoop van een Boterkoek van 2,60 een KEURSLAGER

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 1