Humor belangrijk wapen Maarten van Rossem in bibliotheek Heiloo Certificaat WoonKeur voor 21 appartementen 'De Egelantier' Matthaus Passion in Heiloo f CARS krant S!° «0." Uitkijkertjes m HOPMAN APE L LA Dé Hy^heek winkel NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EM OMSTREKEN Ga dan snel kijken www.uitkijkpost.nl VAN 59,- NU BORDEN 1(072)5351000 Katenhaasjes Magere runderlapppen 90 kiloO# Boterhamworst Keurslagerij Kees Burger Paas- 95 brood Gevulde koeken 3 halen 2 betalen Duivelsbroodje Bakkerij Kees Zoon •mWII Gewijzigde aanle vertij den Pasen Getuigen gezocht van aanrijding met schade Diefstal twee fietsen Einde voor streekradio Excellence CASUAL* FACTORY Omdat ieder MAKELAARS ERA Groot Trefpunt Dictee Vrouw gewond na eenzijdig ongeval Getuige inbraak houdt verdachte aan ERA verkóópt huizen! Ook uw huis? Redactie, acquisitie en administratie: De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 e-mail redactie: redactie@uitkijkpost.nl e-mail advertenties: advertenties@uitkijkpost.nl Openingstijden kantoor: mat/m do: 8.00 - 17.30 uur/vrijdag 8.00 - 14.30 uur. Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 331020 (Rodi verspreiding bv) 16 MAART 2005 - 70e JAARGANG NO. 11 Kijk u ook zo uit naar de op onze website Elke week staat uw Uitkijkertje gratis op Ook op internet: HEILOO - De bibliotheek van Heiloo was dinsdagavond met 170 bezoekers totaal uitverkocht. Historicus Maarten van Rossem wist met veel humoristi sche bespiegelingen het publiek voor zich te winnen. Bekend De inmiddels 'bekende' Nederlander hield een lezing over verschillende onderwerpen. Het immigratieprobleem kwam aan de orde, maar ook dat Nederlanders zich beslist geen depres sie moeten laten aanpraten en dat tachtig procent van de Nederlanders best gelukkig is met hun leven. Centraal op deze avond stond de vraag of we van onze fouten uit het verleden lering trekken. De algemene mening van het publiek was dat het een gewel dige avond was geweest. Zijn humo ristische betogen zijn altijd voorzien van een serieuze ondertoon, maar ner gens verliest hij zijn grip op het publiek en blijven de lachers op zijn hand. De auteur van het boek 'Heeft geschiede nis nut?'zou het tijdens de lezing, vol gens het programmaboekje, kunnen hebben over het nut van de geschiede nis en of we daar wat van konden leren, maar uiteindelijk ging Maarten van Rossem daar niet te diep op in. Humor Wat overbleef was een alleraardigst betoog, met veel humor, maar als je goed oplette kon je de diepere bood schap ook in je zak steken. Traditiegetrouw organiseert Biblio theek Heiloo in de Boekenweek een lezing van een auteur, die een band heeft met het thema van de Boekenweek. In maart staat centraal: 'Spiegel van de Lage Landen - Boeken over onze geschiedenis'. Maarten van Rossem is bekend als 'Amerika-kenner'. Daarnaast heeft hij zich de afgelopen jaren ook verdiept in de Nederlandse geschiedenis. Dit kwam tot uiting in de laatste twee uitgaven die van zijn hand verschenen: 'Heeft geschiedenis nut' en 'Typisch Nederlands'. Met zijn spitsvondige opmerkingen had Maarten van Rossem de lachers op zijn hand inde Bibliotheek Heiloo (foto: MSP) lil verband mef Pasen is het kantoor van de Uitkijkpost maandag 28 maart gesloten. Kopij en adverten ties kunnen uiterlijk vrijdag 17.00 uur worden aangeleverd. Uitkijkpost, De Hoefsmid 5, 1851 PZ Heiloo/ e-mail: redactie@uitkijkpost.nl of advertenties@uitkijkpost.nl HEILOO - Op woensdag 10 maart vond omstreeks 14.30 uur een aanrij ding plaats op de voetgangers over steekplaats gelegen aan de Kennemerstraatweg, ter hoogte van de Dompvloetlaan. Op dat tijdstip stond een 13-jarig meisje in het gezelschap van haar vriendinnen met haar fiets aan de hand te wachten tot zij kon overste ken. Net voordat zij wilde oversteken werd zij door een vriendin gewaar schuwd voor een naderende, personen auto. Ondanks dat zij haar stuur omgooide reed de personenauto tegen haar fiets aan. De bestuurder stopte even verderop en keek of hij schade had aan zijn auto. Dat bleek niet het geval te zijn. Toen het meisje zei dat zij ook mogelijk geen schade had aan haar fiets reed de bestuurder weg. Even later bleek er wel degelijk schade te zijn aan de fiets van het meisje. Eventuele getui gen van deze aanrijding worden ver zocht met de politie van Heiloo via 0900-8844 contact op te nemen. Gevonden voorwerpen Van 7 tot en met 13 maart: enkele sleu tels, leesbril met zilverkleurig montuur, zonnebril Polaroid, GSM Nokia, opvouwbare goudkleurige bril in goud kleurige koker. HEILOO - Sia van Waveren heeft op maandag 14 maart, namens Adviesgroep WoonKeur Heiloo, het certificaat WoonKeur uitgereikt aan de bewoners van 'De Egelantier'. De 21 appartementen die zich bevinden boven de bibliotheek, zijn de eerste woningen in Heiloo die een dergelijk certificaat hebben gekregen. WoonKeur is een certificaat dat aan een woning wordt toegekend, als in en om die woning is voldaan aan eisen die zijn gericht op het alledaagse gebruik. Het eisenpakket is samengesteld uit normen die door consumentenorganisaties zijn ontwikkeld op basis van hun ervaringen Bewoner Jos Kuyper en Sia van Waveren gaan samen het bord met het keurmerk op de muur van De Egelantier schroeven. HEILOO - Zaterdag 19 maart wordt in de Ter Coulsterkerk in Heiloo (Holleweg 111) de Matthaus Passion van J.S. Bach ten gehore gebracht door het kamerkoor Toonkunst Rotterdam, met medewerking van het Waterland's jongenskoor. Solisten zijn: Marieke Steenhoek - sopraan, Hannah Kopra - alt, Pierre Guy Le Gall White - Christuspartij, James Doing - evangelist, Immo Schroder - tenor aria's en René van Sluis - bas aria's. De begeleiding wordt verzorgd door het Bach Collegium Amsterdam, Andries Stam - groot orgel en Gerard Leegwater - conti nuo. Het gqheel staat onder leiding van de bekende dirigent Daan Admiraal. Het Jongenskoor van Muziekschool Waterland is één van de tien kinder koren van de Purmerendse muziek school. Het bestaat uit zo'n 30 zang lustige knapen in de leeftijd van zeven tot veertien jaar en wordt geleid door Jan Maarten Koeman. Het merendeel van de jongens zingt ook in de andere kinderkoren van de muziekschool, maar er zijn er bij die uitsluitend kiezen voor het jongens koor vanwege de klassieke werken. Het repertoire is dan ook gericht op medewerking aan uitvoeringen van grote koorwerken en symfonische stukken. Een vast gegeven daarbij zijn de uitvoeringen van Bachs Matthaus Passion onder andere in het Concertgebouw te Amsterdam. In 1977 richtte de toenmalige dirigent van Toonkunst, Jan Eelkema, het Kleinkoor Toonkunst op, mede op initiatief van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Het Kleinkoor heet tegenwoordig Kamerkoor Toonkunst en bestaat uit ongeveer 25 geschoolde zangers. Het Kamerkoor heeft een ondersteunen de taak in het grote koor, maar heeft ook een eigen programmering. Het Kamerkoor verleende medewerking aan producties van vele beroepsor kesten, trad op in verschillende Europese landen en werkte mee aan radio- en televisie-uitzendingen. De toegangsprijs bedraagt 19,- en voor 65+ (evenals voor CJP en kinderen tot 13 jaar) 18,- Kaarten kunnen telefonisch worden besteld via tel. 072-5334804 en 072-5335852. De avond begint om 19.30 uur. De kerk is vanaf 18.30 uur geopend. HEILOO - Tussen donderdagavond 10 en vrijdagmorgen 11 maart werden een tweetal fietsen ontvreemd die stonden voor een woning aan de Laan Eindeloos. Het betrof een zwart blauwe mountainbike van het merk Red Buil en een blauwe damesfiets van het merk Ènik. Het kabelslot waarmee de twee fietsen aan elkaar stonden vastgemaakt werd stukgeknipt teruggevonden in de bosschages in de omgeving. met de vele soorten woningen die door de jaren heen zijn gebouwd. Voordat het certificaat wordt uitgereikt moeten de woningen voldoen aan eisen als bijvoorbeeld: bruikbaarheid, toe gankelijkheid, veiligheid en is alles in huis ingericht voor het comfort. Bovendien zijn deze woningen makke lijk aan te passen als er door de leeftijd meer eisen worden gesteld. 'De Egelantier' bevindt zich aan de westkant van het NS-station en maakt deel uit van een gebied dat momenteel een grote face-lift ondergaat. Architectenbureau Reus Leeuwenkamp uit Alkmaar tekende voor de architectuur en de woningen zijn gebouwd door Tervoort Egmond. Alles steeds in samenspraak met de gemeente Heiloo. HEILOO - Het is eind van deze maand over en uit voor streekradio Excellence. Het station zou twee september van dit jaar zijn 10-jarig jubileum vieren, maar de zender heeft besloten om de stekker uit het project te trekken. Volgens een woordvoerder van Excellence is de zender de afgelopen drie jaar een beetje op een dood spoor terechtge komen en er zit op deze manier geen toekomst meer in. „Bovendien is de concurrentie de afgelopen jaren enorm toegenomen en word het steeds moeilijker om op verantwoorde wijze geld binnen te halen. Maar omdat dat wel van levensbelang is moest er wat gebeu ren." Dat gebeurt dus vanaf begin volgen de maand. Want dan neemt Noord- Holland afscheid van het ene radio station, maar verwelkomt een ander: Beatfm. Op de oude ether frequentie van streekradio Excellence (106,3MHz) zullen dan de programma's van Beatfm te horen zijn. De doelgroep die zij overdag willen bereiken is tussen de 25 en 45 jaar oud. Dat betekent veel danceclas- sics, oude import en disco, maar ook rap uit de tijd dat het nog geen hiphop heette. Gedurende de avon duren zullen er diverse doelgroep programma's te horen zijn. Er is inmiddels al veel geïnvesteerd in dit nieuwe Beatfm. Er is een nieu we zendinstallatie aangeschaft en ook zal er een horizontale program mering gehanteerd worden met dagelijks gepresenteerde program ma's. Op de weblog http:// beatfm.web-log.nl is te volgen hoe de voorbereidingen voor Beatfm verlopen. De officiële website http://www.beatfm.nl zal tegelijk met het nieuwe radiostation in de lucht gaan. Informatie: Richard van der Veen: tel. 06-20539073. HEILOO - Pom-Pom in Heiloo staat voor creativiteit. Nanda- Mariska de Lange is eigenaresse van de peuterspeelzaal en babyop- vang aan de Nijverheidsweg 4 in Heiloo. Kinderen worden vaak in hokjes gestopt en ik wil hun creativiteit laten ontplooien. Je hebt zoveel ver schillende kinderen. Leuk is het om bijvoorbeeld ook stille kindjes een fijn gevoel te geven. Hier bij Pom- Pom doen we daarom ook heel veel met danSy muziekgymmeny schilde rijen maken, noem maar op." Theater De ruimte aan de Nijverheidsweg leent zich daar dan ook voor. Binnen Pom-Pom heeft Nanda (die aan de Kunstacademie heeft gestudeerd) een echt 'theater' waar de kinderen zich helemaal kunnen laten gaan. „Ik ben aan De Omloop begonnen met een peuterspeelzaal, maar daar groeide ik na een jaar al uit. Ik dacht: wat nu? Toeval Per toeval stuitte ik op dit pand en besloot het gewoon te doen. In de vakantie hebben we alles verbouwd en daarna zijn we ook gestart met babyopvang. We zijn hier nu een jaar gevestigd en het loopt hartstikke goed. Iedereen is razend enthousiast over onze aanpak. Kinderen komen uit de wijde omgeving en er is bijna In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. Voor aanmelding: Hoefs mid 5, 1851 PZ/Postbus 68, 1850AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. geen kind dat huilt. Wé maken er altijd een gezellige boel van. We eten met zijn allen aan tafel en elk kind mag zijn eigen kleur bed kiezen, dat vinden zij prachtig." Gediplomeerd Pom-Pom telt op dit moment 80 kin deren, verdeeld over de peuterspeel zaal en de babyopvang. Babyopvang is elf uur per dag geopend en peuters komen 's morgens drie en een half uur in de peuterspeelzaal en 's mid dags op de opvang. „Tot twee jaar blijven baby's in de babygroep en daarna stromen ze automatisch door naar de peuterspeelzaal." De kinde ren staan onder leiding van acht gediplomeerde vrouwen. „En daarbij heb ik bewust gekozen voor vrouwen die ook moeder zijn." Kikker De naam Pom-Pom staat voor een stoere kikker. „Die kikker is steeds een bepalend figuur binnen Pom- Pom. Pom-Pom geeft aan wanneer we wat gaan eten of wanneer we bepaalde activiteiten gaan doen, ook deelt hij de koekjes uit." Pom-Pom is erkend en voldoet aan alle eisen die worden gesteld. De plaatsen in de peuterspeelzaal raken goed vol, maar voor babyopvang is nog genoeg plaats. Pom-Pom is ge opend van 07.30 tot 18.30 uur, vijf dagen per week. Pom-Pom, Nijverheidsweg 4, Heiloo, tel. 072-5320277. Pom-Pom aan de Nijverheidsweg 4 in Heiloo staat voor creativiteit. (foto: MSP) HEREN*DAMES 5-POCKET JEANS 3tX Wendelaarsstraat 1-3 Alkmaar (Boven AH XL) VAARWEL EEN BIJZONDERE IS... "Als leven herinnering wordt, gaat herinnering leven..." 9 Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny Stoop tel. 532 0345 E.J. Potgieterweg 27 Heiloo HEILOO HEILOO - Wie gaat de taai-strijd aan met de jeugd van tegenwoordig? In het Trefpunt aan het Abraham du Boishof 2 in Heiloo wordt op 22 maart van 10.00 tot 12.00 uur een Groot Trefpunt Dictee gehouden. Een ont moeting tussen verschillende genera ties, waarbij zij zich met elkaar kunnen meten in hun beheersing van de nieu we spelling van onze nederlandse taal. Een groep scholieren uit het voortge zet onderwijs wil de ouderen onder ons laten zien dat het helemaal niet zo slecht gesteld is met het huidige onderwijs. De toegang is gratis. Wel graag even tevoren opgeven bij de Stichting Ouderenwerk Heiloo, tel. 072-5331297. HEILOO - Maandagavond raakte een 44-jarige vrouw uit Alkmaar gewond bij een eenzijdig ongeval op de Rijksweg A9. De vrouw reed daar als bestuurster van een personenauto. Tijdens het inhalen van een vrachtau to verloor zij door onbekende oorzaak de macht over het stuur en botste tegen de vangrail. Vervolgens raakte ze in een slip en kwam op z,n kop in een sloot naast de rijbaan terecht. De vrouw raakte daarbij gewond. Zij is overgebracht naar het ziekenhuis in Alkmaar waar zij is opgenomen. Haar auto raakte zwaar beschadigd. HEILOO - In de nacht van maandag op dinsdag 8 maart werd een 19-jarige jongen uit Alkmaar aangehouden. Deze aanhouding werd verricht door een man die getuige was van het feit dat de verdachte, samen met een 18- jarige stadsgenoot een inbraak pleeg de in een winkel aan de Stationsweg. Zij vernielden een raam in een toe gangsdeur en haalde goederen uit de winkel. De 19-jarige Alkmaarder kon worden aangehouden. Hij werd over gedragen aan de politie. De tweede verdachte wist op een bromfiets te ontkomen. Hij kon later in Alkmaar worden aangehouden. Beide verdach ten zijn voor verder onderzoek inge sloten. ERA H Kennemerstraatweg 330 Heiloo Telefoon: 072- 533 40 95 NVM Internet www.hopman.nu Hypotheek nodig? Stationsweg 100 Heiloo (072)532 03 22 Vjyk www. dehypotheekwinkel. nl JH www.vanderborden Regio Noord- Kennemerland Als bijlage in dit Nieuwsblad de Woningkrant Regio Noord-Kennemerland. Deze Woningkrant komt twee keer per maand uit en wordt huis-aan-huis verspreid met het Heerhugowaards Nieuwsblad, Alkmaars Nieuwsblad, De Uitkijkpost en Langedijker Nieuwsblad. In de Woningkrant publiceren de woningcorporaties de leeggekomen én de toegewezen huurwoningen in de hele regio Noord-Kennemerland. In deze krant is ook alles te lezen over de nieuwe aanpak van woningtoewijzing. 3 stuks, voor 100 gram KEURSLAGER L'/iTi Tw I «1rTL I/00* fiatntyMday pJAt/u 1/ovi de (uvUiqe tnek pikant gekruid, nu

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 1