Falkland en HOY in staking Vierde editie van Parkgolf Heiloo edri Toskos exposeert bij Silhouet krant 5 12 1." HOPMAN Bluesfestival op terrein GGZ Noord-Holland-Noord eli A PE L LA ■iii Dé HyiUftheek winkel BORDEN Keurslagen] Kees Burger Bakkerij Kees Zoon NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Shoarma vlees Mega burgers Leverkaas a Alle soorten gebakspuntenp GO Zachte witte puntjes 5 stuks Pizza klein 1 00 10111 Tentoonstelling over de Heilooër IJsbaan Mannen mishandeld 'Domme actie' Vernieling personenauto Prijswinnaars paaspuzzel voorjaarsbijlage Omdat ieder MAKELAARS ERA ERA verkóópt huizen! Ook uw huis? (072)5351000 Gewonden bij botsing Diefstal bromfiets Let op dit is de laatste keer dat de Woningkrant huis-aan-huis wordt bezorgd. Verdere informatie hierover leest u in de Woningkrant van deze week. Punt&uveek!f 25 VK vw/A Iv WIMW, aw, V/ i, W'Vr Jj Redactie, acquisitie en administratie: De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 -1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 e-mail redactie: redactie@uitkijkpost.nl e-mail advertenties: advertenties@uitkijkpost.nl Openingstijden kantoor: ma t/m do: 8.00 - 17.30 uur/ vrijdag 8.00 Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 331020 (Rodi verspreiding bv) 14.30 uur. 13 APRIL 2005 - 70e JAARGANG NO. 15 Ook op internet HEILOO - In het kader van Nederland 60 jaar bevrijd hebben Falkland Toneel en de Heilooër Operette Vereniging de handen ineen geslagen en zullen zich op 4 en 5 mei in Theater De Beun met een heel bijzonder muziektheaterstuk 'Februari' presenteren. Een van de belangrijkste verzetsdaden uit de tweede wereldoorlog, de februa ristaking van 1941, spreekt nog steeds velen tot de verbeelding. De herdenkingen bij het monument van de dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam getuigen daarvan. Ruud van Ling schreef de tekst en muziek voor het eenvoudige, maar vaak ook ontroerende verhaal, waarin overigens ook vele 'vrolijke' noten worden gekraakt. Februari In februari maken we kennis met een deel van de Amsterdamse bevolking die met deze staking in opstand kwam tegen deportaties van- en de moorden op hun Joodse medeburgers. Vechtend met blote vuisten tegen het geweer, ongeacht wat de gevolgen van hun ver zet zouden zijn. Een combo, bestaande uit Wim Noteboom Evelijn Karten (piano), André Vrolijk (accordeon), Rob Veenhuizen (bas) en Eric Nap (slagwerk) zullen de 23 spelers en speelsters begeleiden. De regie is in handen van Martin Affourtit. Een tech nische ondersteuning van nog eens zestien personen maken deze gezamen lijke productie tot een unieke gebeur tenis in de Heilooër theatergeschiede nis. Zowel Falkland als H.O.V. hebben met hun eigen reguliere voorstellingen regelmatig laten zien waartoe zij in staat zijn. Een mix van de?e beide talentvolle gezelschappen zal zeker kunnen zorgen voor een gedenk waardige bijdrage aan de herdenkings plechtigheden anno 2005. De voorstellingen zijn op 4 mei, aan vang 20.45 uur en op 5 mei, aanvang 14.00 uur en 20.15 uur. Kaarten zijn a 10,- te verkrijgen bij kantoorboekhan del De Schrijverij in het Stations centrum en bij theater De Beun (van maandag tot en met vrijdag 13.30 tot en met 17.00 uur). Voor sponsoring en/of donaties voor dit unieke project hebben de beide ver enigingen een speciale bankrekening geopend bij de ABN-AMRO bank onder nummer 50 74 32 223. Een batig saldo zal ten gunste komen van de Stichting Oorlogsslachtoffers en War Child. De Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam, ter nage dachtenis aan de februaristaking. Scène uit de herdenkingsvoorstelling Februari HEILOO - In de Oude Pastorij, Nicolaas Beetsweg 49, is door de vere niging Oud Heiloo een bijzondere ten toonstelling ingericht over de ijsbaan van Heiloo. De ijsbaan bestaat dit jaar 80 jaar, een reden om deze eens in het winterzonnetje te zetten. Te zien is onder andere een grote ver scheidenheid aan schaatsen, zelfs de schaatsen waarop de heer Blakborn in 1942 de elfstedentocht uitreed. Diverse verzamelaars hebben hun collectie ten toongesteld, zodat er een mooi over zicht is hoeveel soorten schaatsen er zijn. Aanstaande zaterdag is deze ten toonstelling voor het laatst te zien, van 14.00 tot 17.00 uur. HEILOO - In de nacht van zaterdag op zondag 10 april werd een 27-jarige man uit Amsterdam mishandeld door een tot nu toe onbekende verdachte. Het slachtoffer bevond zich met een groep je vrienden op de Heerenweg toen drie jongens de groep passeerden. Eén van de drie jongens ergerde zich aan het feit dat mensen uit de groep naar hem keken. Toen hij dat kenbaar maakte vroeg één van de mannen uit de groep wat hij bedoelde. Als antwoord kreeg die persoon een aantal slagen in zijn gezicht. Toen het slachtoffer hierop rea geerde kreeg ook hij een aantal slagen in zijn gezicht. Hij raakte daarbij gewond in zijn gezicht. Vervolgens keerden twee vrienden van de verdach te zich tegen de groep en mishandelden nog een derde persoon. Hierna verdwe nen de drie mannen. Het zou gaan om mannen tussen de 25 en 35 jaar oud. Een verder signalement is niet bekend. HEILOO - Op 9 april om 02.30 uur meldde een oplettende getuige dat twee jongens op de Zeeweg bezig waren om stenen te gooien naar ver keerslichten die hierdoor beschadigd raakten. Agenten hielden de jongens aan. Ze zijn 20 en 18 jaar en komen bei den uit Egmond aan den Hoef. Ze waren dronken en werden ter ontnuch tering ingesloten. Vanmorgen werden de verdachten gehoord. Ze spraken van een 'domme actie' en hebben spijt van hun daad. Ze hadden de stenen gepakt van een pallet die in de buurt stond en waren er uit balorigheid mee gaan gooien. Ze krijgen een proces-verbaal en zullen de schade moeten vergoeden. HEILOO - Voor de derde keer in korte tijd werd op de Cruijscamplaan een personenauto vernield. In de nacht van dinsdag op woensdag 5-6 april werd een van de portieren van de personen auto van het merk Opel type Corsa beklad. De auto werd daarvoor in de nacht van 30-31 maart en in de nacht van 31 op 1 april ook beklad. In alle gevallen stond de auto op de Cruijscamplaan geparkeerd. Gevonden voorwerpen Enkele sleutels - herenhorloge met blauwe wijzerplaat, geldbedrag, grijze wollen muts HEILOO - Op zaterdag 11 juni wordt er op het terrein van GGZ Noord- Holland-Noord (voormalig Willibrord, Kennemerstraatweg 464, Heiloo) een bluesfestival georganiseerd. Tijdens het festival zullen de volgende bands optreden: Cuby The Blizzards, Barrelhouse, De Ruben Hoeke Bluesband, Gravel Road en De Pepping Express. Het festival begint om 15.00 uur en duurt ongeveer tot 00.00 uur. GGZ NHN is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Noord-Kennemerland en de kop van Noord-Holland. De laatste jaren wor den er op de locatie in Heiloo regelma tig activiteiten georganiseerd die bij dragen tot een open karakter van het terrein. Met het organiseren van een muziekfestival wil GGZ NHN die openheid benadrukken. Omdat ook medewerkers en cliënten van GGZ NHN toegang hebben, hoopt de organisatie de integratie tussen ver schillende groepen te bevorderen. Het festival is toegankelijk voor cliënten en medewerkers van GGZ Noord- Holland-Noord, maar er zijn ook kaar ten te koop voor andere bluesliefheb bers. De toegangsprijs is 20,-. De kaartverkoop start op 2 april. Kaarten zijn te koop via de voorver koopadressen: Disc 't Loo, 't Loo 53 Heiloo, Tel: 072-5335535. Centerdisc, Slimpad 36 Heiloo, Tel: 072-5334906. Pop-Eye, Boterstraat 10 Alkmaar, Tel: 072-5110455. Informatie via: www.mzm-productions.com. Het reserveren van kaarten is ook mogelijk per e-mail: muziekfestival-ggz@ggz-nhn.nl. HEILOO - Op zondag 26 juni wordt voor het vierde jaar op rij Parkgolf Heiloo gehouden. Initiatiefnemer van dit evenement is de Lions Club Heiloo, Limmen en de Egmonden en er wordt ook dit jaar weer gespeeld voor het goede doel. Net als voorgaande jaren is de locatie het recreatiegebied Noorderneg en Zuiderneg aan de rand van Heiloo. Al weken zijn de leden van de Lions Club Heiloo, Limmen en de Egmonden bezig met de voorbereidin gen: maaien, greens aanleggen en het onderhoud. Dit jaar wordt nog meer aandacht besteed aan het uiterlijk van de baan en de kwaliteit van het par cours. Om de continuïteit van deze kwaliteit te kunnen waarborgen heeft de Lions Club zelfs geïnvesteerd in een eigen professionele maaimachine, om de fairways er nog fraaier uit te laten zien. Verder worden er nieuwe elemen ten in het parcours ingebouwd, en zal de doorstroming van de 160 deelne mers beter verlopen. Opbrengst voor goede doelen De opbrengst van Parkgolf Heiloo gaat ook dit jaar weer naar een aantal goede doelen. Als hoofddoel is gekozen voor het Platform Heiloo Wereldwijd, en een opvanghuis in Roemenië. Dit opvanghuis biedt onderdak en bescher ming aan vrouwen en hun kinderen die vluchten voor huiselijk geweld. Vaak gaat het om vrouwen met kleine kinde ren, die daar worden begeleid tot ze weer op eigen benen kunnen staan. Het Platform Heiloo Wereldwijd is een samenwerkingsverband tussen negen organisaties: Het Lichtbaken, het Interkerkelijk Vredesberaad, Kerk en Samenleving, Stichting Hart voor Polen, Stichting Sarana, Stichting Stedenband Heiloo-Swietochlowice, Stichting Veldwerk, Wereldwinkel Heiloo en ZWO, die zich allen inzetten voor een bepaald goed doek Dit plat form is in 1996 opgericht om voortaan de krachten te kunnen bundelen. Elke afzonderlijke organisatie heeft zijn eigen doel en daar wordt in hoofdzaak aan gewerkt. Maar ieder jaar wordt, in platformverband, gewerkt aan één gezamenlijke actie. Elk jaar kiest het platform voor een project dat extra financiële steun krijgt, waarvoor er dat jaar diverse (inzamelings)acties wor den georganiseerd. De uitverkoren stichting organiseert de acties en voert deze uit, terwijl de andere organisaties ondersteunende taken op zich nemen. Platform Heiloo Wereldwijd Het Platform Heiloo Wereldwijd heeft dit jaar gekozen voor een project van de Stichting Sarana, waarbij een oplei dingscentrum in Ghana wordt gesteund. De Stichting Sarana impor teert artikelen uit India, Sri Lanka, Indonesië, Ghana, Mali, Burkina Faso en Zimbabwe en verkoopt deze voor namelijk via Wereldwinkels. Van de opbrengst worden ontwikkelingspro jecten in deze landen gefinancierd. Centraal staat het komende jaar de financiering van een opleidingscen trum, waar jongens en meisjes een vak opleiding kunnen genieten. Na deze opleiding kunnen ze een goede baan krijgen, waardoor er een veel beter toe komstperspectief is. Daarnaast mag ook de Stichting Veldwerk weer reke nen op een financiële bijdrage en krij gen de voetballers van het G-team van HSV nieuwe trainingspakken uit de opbrengst van Parkgolf 2005. Vorig jaar heeft Hospice Alkmaar een cheque mogen ontvangen namens de Lions Club van 15000,-. Het jaar daarvoor hebben de Stichting Veldwerk en Kinderhuis Antonius samen de opbrengst mogen verdelen van Parkgolf. Het dagvullende golfevene- ment heeft, naast het goede doel, ook een belangrijke sociale functie. Iedere hole wordt bemand door een sponsor als gastheer of -vrouw. De 18 holes worden in teams van vier spelers gelopen. Zo'n 12 holes hebben een lengte van meer dan 70 meter. Het golf- vaardigheidsbewijs is geen noodzaak voor deelname, maar er wordt wel enige vaardigheid verwacht. Sponsoring Veel bedrijven hebben ook dit jaar hun medewerking en sponsoring toegezegd. De leden van de Lions Club nemen het aftekenen van de scores voor hun reke ning. De leden van de sponsorcomissie zijn nog druk bezig om de laatste hole sponsors te contracteren. Sponsors kunnen zich aanmelden via de website www.heiloo-online.nl. Onder het kopje Parkgolf Heiloo vindt u een aanmeldingsformulier. REGIO - In de voorjaarsbijlage stond een speciale Zweedse paas puzzel afgedrukt. De oplossing moest zijn: 'Hoera met Pasen is alles van chocola'. In de puzzel stond echter een fout, waardoor we ook andere versies van dezelfde oplossing kregen. We hebben echter beide versies goed gekeurd. Uit de vele inzendingen zijn de vol gende winnaars getrokken: mevrouw Cobie Groen, uit Heiloo, mevrouw Schoenmaker uit Egmond Binnen en de heer of mevrouw Lens uit Limmen. De prijswinnaars krijgen hun waardebon, beschikbaar gesteld door de winkeliers van winkelhof 't Loo, thuisgestuurd. B HEILOO - Je kunt het niet over het hoofd zien, Merksnack aan de Stationsweg. De cafetaria is vorig jaar compleet verbouwd en de ope ningstijden zijn verruimd. Eigenaar Bart Veldt is dan ook zeer te spreken over het afgelopen jaar. Bart Veldt runt de cafetaria samen met zijn vriendin Eline Ramaker en zes part-time krachten. De zaak draait onder de Merksnack formule. Bart Veldt: „Dat is een franchisefor- mule. Er zijn er nu ongeveer 40 in Nederland." Je kunt niet zomaar de naam Merksnack dragen. De organi satie stelt flinke eisen en regelmatig keurt Merksnack of nog aan alle eisen wordt voldaan. „De controles zijn zeer streng, je kunt wel zeggen dat de eisen bijna nog zwaarder zijn dan die van de Keuringsdienst van Waren. De naam Merksnack moet je dan ook zien als een kwaliteitskeur merk. Een mooi voorbeeld is onze satésaus. Je ziet vaak dat een pannet je met satésaus elke keer wordt opgewarmd en wordt geserveerd. Qua versheid en hygiëne niet opti maal. Bij Merksnack hebben we spe ciale kleine verpakkingen met een satépomp, die verpakking wordt ver hit en blijft op temperatuur. Zo heb je altijd verse satésaus. Verruimde openingstijden Bart Veldt schrijft de toename van het aantal klanten dan ook toe aan de verhoogde kwaliteit, de nieuwe uitstraling en de verruimde ope ningstijden. „De zaak heeft meer allure gekregen en dat is voor veel mensen een reden om binnen te stap pen. Doordat we in het weekeinde ook tot 02.00 uur open zijn komen veel mensen na twaalven nog even wat eten. Die klanten komen dan ook doordeweeks vaak terug." Mooi punt De ligging vindt Bart Veldt een groot pluspunt. „Aan de rotonde en als het Stationsplein wordt opgeknapt dan is In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. Voor aanmelding: Hoefs mid 5,1851 PZ/Postbus 68, 1850AB Hejloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. dit helemaal een mooi punt en er is altijd parkeergelegenheid." Het assortiment van de cafetaria is na de verbouwing enorm uitgebreid. „Veel menu's, gerechten, broodjes, ijs, maar ook alle snacks en regelmatig nieuwe producten. Dat komt toch omdat je deel uitmaakt van een grote organi satie. Daarom kunnen we ook elke maand acties houden met stuntprij zen. We hebben al frikadel- en kro kettenacties gehad en deze maand is dat bijvoorbeeld een pistoletje gezond met gratis een Fruit Today van Hero voor 2.70." Daarnaast heeft Merksnack een flink terras waar 30 mensen kunnen zitten. „En ook aan de kleintjes wordt gedacht, we hebben speciale kindermenuutjes met speeltjes." IJs! Speciaal bij Merksnack is het ijs. „Wij verkopen;softijs van het merk Paolo Fresco en dat is slagroomsoftijs. Het is steviger, smelt minder snel en smaakt veel voller." Bart Veldt bena drukt ook nog het gezondheidsas pect. „Er is de laatste tijd veel te doen om het frituurvet dat wordt gebruikt. Merksnack is de eerste in Heiloo die vloeibaar vet gebruikt. In tegenstelling tot gewoon vet, zet dit niet aan en kan je lichaam het weer verbranden." Tot slot vertelt Bart Veldt over de spaaractie voor zijn vaste klanten. „Bij elke besteding van minimaal 5,- krijg je een stem pel. Zó kun je sparen voor vruchten persen, tosti-ijzers (bijvoorbeeld 20 stempels) en broodbakmachines, barbecues, friteuses, noem maar op. En dat alles zonder bijbetaling. We zijn er net mee begonnen, maar dat gaat heel goed en deze spaaractie duurt tot eind december. Dit is ook leuk voor je vaste klanten." Merksnack, Stationsweg 73 in Heiloo, tel. 072-5331862. Openingstijden: Zondag tot en met donderdag van 11.30 toto 22.30 uur. Vrijdag en zaterdag van 11.30 tot 02.00 uur. - w Merksnack aan de Stationsweg is vorig jaar compleet verbouwd. Eigenaar Bart Veldt is dan ook zeer te spreken over het afgelopen jaar. (foto: MSP) VAARWEL EEN BIJZONDERE IS... "Als leven herinnering wordt, gaat herinnering leven..." Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny Stoop tel. 532 0345 E.J. Potgieterweg 27 Heiloo HEILOO H Kennemerstraatweg 330 Heiloo Telefoon: 072- 533 40 95 NVM Internet www.hopman.nu Hypotheek nodig? Stationsweg 100 Heiloo (072) 532 03 22 www. dehypotheekwinkel. nl nva l VAN DER Makelaar sinds 1933 www.vanderborden.nl HEILOO - Maandag 4 april, even voor 16.00 uur zijn twee voetgangers gewond geraakt na een botsing met een motorrijder aan de Kennemer straatweg in Heiloo. De motorrijder, een man uit Broek in Waterland, reed over de Kennemerstraatweg vanuit de richting van Limmen. Ter hoogte van de Nieuwelaan staken de twee voetgan gers, een man en vrouw uit Limmen, de Kennemerstraatweg over. Zij staken de weg over tussen een rij in de file staan de auto's. De motorrijder haalde de stilstaande rij auto's ondertussen in. Ter hoogte van de kruising met de Nieuwelaan kwamen de voetgangers tussen de auto's tevoorschijn waarna de motorrijder ze niet meer kon ontwij ken. De man uit Limmen is met ver wondingen in gezicht en arm naar het MCA in Alkmaar overgebracht. De motorrijder is ook naar het MCA overgebracht met hoofd- en knieletsel. De vrouw had last van haar pols. HEILOO - Tussen woensdag 6 en don derdag 7 april werd vanaf de Kennemerstraatweg een bromfiets gestolen. De bromfiets van het merk Yamaha voorzien van het verzeke ringsplaatje HMG323 stond niet alleen met het stuurslot afgesloten, maar ook nog met een kettingslot vastgemaakt aan een lantaarnpaal langs de Kennemerstraatweg. HEILOO - In samenwerking met Silhouet binnenhuisarchitectuur wordt iedereen uitgenodigd, om bij de ope ning van de expositie 'a colourful mind' van de kunstenaar Toskos aanwezig te zijn. Deze opening zal plaatsvinden op zondag 17 april om 14.00 uur. Toskos De in 1958 in Haarlem geboren beel dend kunstenaar Toskos, heeft vanaf zijn jeugd al schilderles sen gevolgd bij bekende Haarlemse kunstschilders en heeft zijn sporen reeds verdiend als vormgever en ontwerper. Vele pla tenhoezen van nationale en internationale popar tiesten zijn door hem ont worpen. Dat uit zich in zijn kleur rijke en zeer tot de ver beelding sprekende schil derijen. Zijn stijl is zowel impressionistisch als rea listisch. Hij kiest voor zijn schilderijen onderwerpen die hij uit zijn dagelijkse leven oppikt, en waarbij hij zich laat inspireren door zijn omgeving. De expositie van Toskos blijft te bezichtigen tot medio juni. Meer dan 50 schilderijen zullen wor den tentoongesteld. Hierbij zijn ook een aan tal impressies van de omgeving van Heiloo te zien. Danny Malando Een speciaal schilderij wordt onthuld tijdens een dans door het bekende tan godanspaar Cosima en Mariano Diaz Campos. Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door het fameuze Malando Orchestra onder leiding van Danny Malando. Silhouet Binnenhuisarchitectuur, vindt u aan de Kennemerstraatweg 99-103, Heiloo. Regio Noord- Kennemerland 500 gram 4 stuks met gratis grillsaus 150 gram KEURSLAGER 5 voor maar per punt 4 soorten, per stukI WM H 9V!V*m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 1