We moeten meer aan de (glas)bak! edri HOPMAN Weg vrijgemaakt voor nieuw stationscentrum APE L LA Dé Hyi^theek winkel BORDEN C5° Onmp Q Eerste afval actieweek 2005 in het teken van glas en textiel (072)5351000 102, 1852 Keurslagerij Kees Burger K 2$ en 29 voorI Bakkerij Kees Zoon hhhhhhhhhmh ■HH NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EM OMSTREKEN (F HEILOO Getuigen gezocht van beroving met geweld Henny Huisman presenteert Avé Maria Contest Omdat ieder MAKELAARS ERA' Gratis woningaanbod via e-mail op www.eravoormij.nl VAN DER funda Kijk voor het actuele aanbod op: Varkensoesters 50 Oranjeballen 4 stuks 2 1 00 Palingworst 150 gram..I# Achterham 100 gram1# ■fl 00 Vleessalade 150 gram. 198 Kadetten 00 5 stuksI Kaasbroodje 4 00 Redactie, acquisitie en administratie: De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 e-mail redactie: redactie@uitkijkpost.nl e-mail advertenties: advertenties@uitkijkpost.nl Openingstijden kantoor: ma t/m do: 8.00 - 17.30 uur/ vrijdag 8.00 - 14.30 uur. Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 331020 (Rodi verspreiding bv) 27 APRIL 2005 - 70e JAARGANG NO. 17 mMëéÊ&éttM:ëÈv: Ook op internet HEILOO - Dit jaar zijn in Heiloo twee actieweken gepland waarin afval cen traal staat. Van 25 tot en met 29 april staat de eerste afvalweek van 2005 in het teken van textiel en glas. De tweede actieweek is in september. Glas Heiloo zit iets boven de op 4 december 2002 vastgestelde door het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) norm voor glas, oftewel 76% wordt gescheiden ingezameld. Dit is een goed resultaat. Uit de sorteeranalyses blijkt dat gemiddeld 4% van het restafval glas is. Dat lijkt niet veel, maar is nog altijd zo'n acht kilo per inwoner per jaar. Het streven is om uiterlijk in 2006,85% van het glas gescheiden in te zamelen. De mogelijkheden liggen onder andere in het verbeteren van de inzamelstruc- tuur. Door plaatsing van extra glasbak ken (zeven proeflocaties zijn inmiddels gerealiseerd) hoopt de gemeente Heiloo het scheiden van glas nog meer te stimuleren. Flesje wijn als beloning Gisteren, dinsdag 26 april, was er een speciale actie die te maken had met het inzamelen van glas. Mensen die hun lege glas naar de glasbak brachten, maakten kans om aangenaam verrast te worden door een medewerker van de gemeente. Zoals ook gebeurde bij de glasbak op het parkeerterrein van de C1000 Ypestein. Meneer Peter Samuels uit Limmen kreeg uit handen van wet houder Opdam, een fles wijn voor zijn bijdrage! Textiel Wat betreft textiel blijft Heiloo even eens binnen de LAP-norm, oftewel 38% wordt gescheiden ingezameld. Uit de sorteeranalyses blijkt dat 4% van het restafval nog textiel is. Net als bij glas lijkt dat niet veel, maar gaat het ook weer om acht kilo per inwoner per jaar. Ook hier lijkt verdere verbetering mogelijk. Het streven is om in 2006 61% van het afgedankte textiel ge scheiden in te zamelen. Dit is een forse verbetering die mede door een betere inzamelstructuur, 7 nieuwe locaties, te realiseren is. Vanmorgen werd via inza- melpartner VAOP textiel huis-aan-huis ingezameld. Vorig voorjaar is er in Heiloo 5.513 kilo oud textiel opge haald, een prestatie die de gemeente Heiloo dit jaar graag wil verbeteren. De gemeente beloonde, net als de men sen die hun lege glas inbrachten, ook de inwoners die vanmorgen hun textiel aanboden. Zij kregen een cadeaubon te besteden bij een kledingzaak in Heiloo. Meneer Samuels uit Limmen kreeg uit handen van wethouder Opdam een flesje wijn voor zijn genomen moeite, (foto. UKP) Aan de inwoners van Heiloo Heiloo, 26 april 2005 Geachte dames en heren, Via deze weg neem ik afscheid van u en mijn loopbaan als burgemeester. Ik sluit een periode af van meer dan 20 jaar, waarin ik met veel plezier het burgemeestersambt in verschillende gemeenten heb vervuld. De aanleiding voor dit besluit is bekend, mijn gezondheid legt mij zo langzamerhand beperkingen op. Er is een goede conditie en grote concentratie nodig voor het uitoefenen van het ambt van burgemeester. Over beide beschik ik thans in mindere mate. Het is verstandig om, voordat mijn werk daar daadwerkelijk onder zou lijden, mijn loopbaan te beëindigen. De acht jaar die ik in Heiloo actief ben geweest zijn bewogen jaren geweest, waaraan ik vooral veel goede en een enkele minder goede herinnering bewaar. Het aardige is, dat zelfs zaken die in eerste instantie veel stof deden opwaaien uiteindelijk toch vaak goed uitpakten. Dat lijkt te passen bij het karakter van de Heilooënaren: kritisch en betrokken maar bovenal trots op hun prachtige dorp. Een echte Heilooënaar zou nergens anders willen wonen. De afgelopen acht jaar hebben mijn gezin en ik daarvan met genoegen mogen proeven. De keren dat ik persoonlijk te maken kreeg met de gevolgen van uw kritische en betrokken houding, beschouw ik als de meest leerzame en zinvolle van mijn ambtsperiode in Heiloo. Zo heeft de ophefrond gescheiden inzameling van afval mij duidelijk gemaakt dat wij als gemeentebestuur wel kunnen denken dat we weten wat u wilt, maar dat we er ook wel eens naast kunnen zitten en het u dus vooral eerst moeten vragen. Dat laatste heb ik vervolgens met enthousiasme gedaan toen ik vorig jaar mijn eerste burgerjaarverslag uitbracht. Uw suggesties en kritische kanttekeningen, maar ook uw complimenten hebben de aanpak en het te formuleren beleid mede vormgegeven. Ik geef het u graag mee: blijft u vooral kritisch en betrokken bij het dorp en het bestuur! Zo blijft Heiloo ook straks gewoon fijn om in te wonen. Voor mij geldt dat ik niet alleen een fase afsluit, maar ook aan een nieuwe fase begin. Ik maak ruim baan voor mijn opvolger en zal voor de zomer met mijn gezin naar Middelburg verhuizen en hoop daar nog heel lang te mogen genieten van het goeds dat het leven kan bieden. Ik wens u allen een lang en gezond leven toe. Hoogachtend HEILOO - Zondag 24 april werd een 78-jarige man uit Alkmaar beroofd van zijn portemonnee. Twee (vermoedelijk blanke) jongens vroegen hem op het plein voor restaurant Loocatie of hij geld kon wisselen. Toen de man zijn portemonnee uit zijn broekzak haalde, werd deze uit zijn handen gegrist. De jongens gingen er vandoor, waarop de man op zijn fiets de achtervolging inzette. Even verderop, tussen twee huizen op de Kennemerstraatweg lie pen de jongens zich klem en probeer den over een plexiglas afscheiding te klimmen. Waarschijnlijk heeft de man vervolgens een schop tegen zijn hoofd gehad en is hij een tijdlang buiten bewustzijn geweest. Door zijn verwon dingen kan hij zich echter niet meer precies herinneren hoe hij zijn verwon dingen heeft opgelopen en wat het sig nalement is van de daders. Ter hoogte van kapsalon Wim de Boer is hij door een passant opgevangen, en is een ambulance gebeld. In het MCA is een scan van zijn hoofd gemaakt. Gelukkig bleken de verwondingen geen blijvend letsel te hebben veroorzaakt. Wel mist het slachtoffer drie tanden, en is de lin kerkant van zijn gezicht gekneusd. Zijn portemonnee, een openklapmodel, met daarin 30 euro, een bankpas en een ID- kaart, is ook weg. Maar het ergste vindt hij zelf dat zijn fiets weg is. Het gaat om een witte sportfiets van het merk Batavus. Boiiwjaar 1997, maar in zeer goede staat. De fiets heeft zeven ver snellingen, heeft een verstelbaar stuur en aluminium velgen. De fietspomp ontbreekt, deze is later teruggevonden. Weet u waar de fiets is, of heeft u de fiets gezien in combinatie met een of twee jongens? Heeft u op die bewuste zondagmiddag omstreeks 15.45 uur geschreeuw gehoord of twee jongens weg zien rennen ter hoogte van de Aostastraat? Neemt u dan alstublieft contact op met de politie Heiloo, tel. 09008844. HEILOO - In het kader van de jubi leumviering 'Honderd jaar herople ving' van Onze Lieve Vrouw ter Nood presenteert Hennie Huisman op 5 mei de Avé Maria Contest in de grote kapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Koren en solisten zullen ieder een Marialied ten geho re brengen èn een lied naar eigen keuze. Een deskundige jury zal alle optredens beoordelen. Daarnaast zijn er gastoptredens van Djeff (drie jaar geleden tweede in de finale van de Soundmixshow), de Miller Sisters, Ubi Caritas en Pim Avondrood. Er worden televisieop namen gemaakt door SBS 6 en TV Noord-Holland. De kaartverkoop is inmiddels gestart. Locatie is de Grote Kapel van OLV ter Nood, Kapellaan. Aanvang: 19.30 uur; zaal open: 19.00 uur. Kaarten zijn a 2,- verkrijgbaar bij de Schrijverij en bij het voormalig Julianaklooster aan de Hoogeweg 65, geopend in het weekend tussen 11.30 en 16.30 uur en op dinsdag en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur. In verband met de veiligheidsvoor schriften geldt een maximum aantal bezoekers. Er is dus een beperkt aan tal kaarten beschikbaar en op is op! B In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. Voor aanmelding: Hoefs mid 5, 1851 PZ/ Postbus 68, 1850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. HEILOO - Er komt meer kijken bij echt stukadoorswerk dan een muurtje pleisteren. Dat wordt duidelijk na een gesprek met Frans Veldt, eigenaar van Stukadoorsbedrijf Veldt aan de Hoefsmid in Heiloo. Sinds 1993 heeft hij daar zijn eigen bedrijf. Samen met André Goebert, al 10 jaar zijn rech terhand, zijn vrouw Anneke Veldt- Bakkum voor de administratie en 8 man in de uitvoering, zorgt hij dat menige muur, plafond, vloer en bui tengevel er weer pico bello uitzien. Frans Veldt is begonnen als metse laar, was daarna stukadoor en startte in '84 met broer Henk. Veldt's Afbouw. In '93 besloten beide broers hun eigen weg te gaan: Henk ging door met tegelen en Frans begon met zijn eigen stukadoorsbedrijf. De klan ten zijn te vinden van Den Helder tot in Amsterdam. Veelal particulieren, maar meer dan de. helft zijn aanne mers, woningbouwvereniging Kenne- mer Wonen en diverse VVE's (Vereniging Van Eigenaren) in Amsterdam. Stuken is een stukje emotie Dit alles in een notendop natuurlijk, want er schuilt meer achter een sim pele opsomming. Frans Veldt: „Wij zijn een bedrijf dat kwaliteit levert, klantgericht werkt en ons motto is afspraak is afspraak. We werken graag en eigenlijk uitsluitend op klei nere schaal, dus niet in grote nieuw bouwprojecten. Stuken is een stukje emotie. Je verwerkt de ideeën van de klanten zoveel mogelijk. We leveren traditioneel stukadoorswerk. Een plafond met een koof of plint bijvoor beeld. We kunnen ook meteen in kleur afwerken. Hier in onze show room zie je bijvoorbeeld een muur in een gewaagde kleur met een glitter- tje. Als je dat zelf gaat sauzen, gaat dat glittertje weg." De 'showroom' is bijzonder, dat mag wel even vermeld. Het is een compleet ingerichte keu ken, waar de dames Anneke Veldt en Anja van Haaren van kookstudio Kookpunt hun kooklessen geven en menig gezelschap heeft laten smullen. Maar een blik op muren, plafonds en vloer zegt dat hier weer het werk van Veldt te vinden is. Vakmanschap en ervaring Door vakmanschap en ervaring wijs geworden, zal Stukadoorsbedrijf Veldt u tevens adviseren over bij voorbeeld constructie van de onder grond tot aan de kleuren. André: „We hebben wel eens klanten die willen dan een donkere kleur op de muur, een gekleurd plafond en dan ook nog eens een donkere vloer. Dan zeggen we wel eens: zou u dat wel doen?" Met stukadoorsbedrijf Veldt haalt u kwaliteit in huis. Frans staat garant voor kwaliteit, niet alleen voor zijn klanten, maar ook voor zijn perso- neel:„Ik vind het belangrijk dat mijn personeel goed werk aflevert en ik ze niet opjaag. Dan krijg je ziektever zuim en fouten die dan later moeilijk te herstellen zijn. Ook belangrijk dat mijn personeel netjes werkt. Liever iets secuur afplakken, dan met kran ten werken. Duurt wel iets langer, maar voor de klant veel prettiger." Certificaat Veldt is ook niet voor niets een erkend bedrijf voorzien van het ESA- (Erkend Stukadoors- en Afwerk- bedrijf) en VCA-certificaat (Veiligheids Checklist Aannemerij). Dankzij de 6% BTW-regeling voor woningen van 15 jaar en ouder is de klant nooit te veel kwijt. Het is zelfs zo dat men soms bij de overbekende Beun de Haas meer betaalt, volgens Frans Veldt. En dan geeft stukadoors bedrijf Veldt ook nog eens vijf jaar garantie. Stukadoorsbedrijf Veldt, Hoefsmid 14 in Heiloo, telefoon 072-5330439, website: www.fransveldt.nl. Frans Veldt, eigenaar van Stukadoorsbedrijf Veldt met André Goebert, al 10 jaar zijn rechterhand. VAARWEL EEN BIJZONDERE IS... 'Als leven herinnering wordt, gaat herinnering leven..." Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny Stoop tel. 532 0345 E.J. Potgieterweg 27 Heiloo HEILOO I H Kennemerstraatweg 330 Heiloo Telefoon: 072- 533 40 95 NVM Internet www.hopman.nu Hypotheek nodig? Stationsweg 100 Heiloo (072) 532 03 22 www. dehypotheekwinkel. nl nva l Makelaar sinds 1933 www.vanderborden.nl mmM H3 powered by nvm HEILOO - Vrijdag werd de weg letter lijk vrijgemaakt voor de bouwwerk zaamheden op het stationsplein. Met een daverende klap werd het laatste gebouw dat de bouw nog in de weg stond, op het parkeerterrein voor het station, omver gehaald. Met een dave rende klap en in een wolk van stof werd de eerste stap gezet naar de bouwwerk zaamheden, waarvan het slopen de eer ste stap zal zijn. Vervolgens wordt er archeologisch onderzoek gepleegd op het terrein, tegenwoordig wettelijk ver plicht. Vervolgens zal worden begon nen met de aanleg van de parkeergara ge, waarna het appartementen-/winkel- complex zal worden gerealiseerd. Tijdens de openingsfestiviteiten, die begonnen en eindigden in café de Wit, waren vier sprekers uitgenodigd. John Daas (wethouder gemeente Heiloo), Edwin Kuijpers (directeur Meijer Projectontwikkeling), Bert Rotteveel (directeur M4 Vastgoedont wikkeling) en Gerard Rozing (namens alle winkeliers in de stationsomgeving) spraken allen van een prachtig project dat een aanwinst zal zijn voor Heiloo. „Straks zal de combinatie van koopap partementen, winkelruimten, de super markt, de parkeergarage en een grand, café, samen (opnieuw) hèt centrum van Heiloo vormen", aldus Rotteveel. (Foto: MSP) 4 stuks MET GRATIS CHAMPION-ROOMSAUS A.H. den Boon KEURSLAGER per stuk1 ÏUV £0 fl>1l I T-uenM

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 1