Het nieuwe programmaboekje yan Theater de Beun is uit! Archeologisch onderzoek Stationsplein edri Knaagdierencentrum Heiloo Kuyper Blom 1: i el A PE L LA HOPMAN H a EB oo Dé Hy^heek winkel BORDEN schnitzel c 50 Keurslagerij Kees Burger Bakkerij Kees Zoon Stationsweg 102, 1852 LN Heiloo Tel. 072 - 532 24 20 funda Rundergehakt a 50 Cornedbeef 00 Kijk voor het actuele aanbod op: kuypGrblOm.COITI Roomboter- blokjes Volkorenbollen Kroketbroodje 8 JUNI 2005 - 70e JAARGANG NO. 23 Ook op internet NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Kennemerstraatweg korter afgesloten Eenzijdige aanrijding Diefstal kentekenplaten Inbraak in schuur Vernieling Inbraak in personenauto Omdat IEDER VAARWEL EEN BIJZONDERE IS... Hypotheek nodig? mJÊÊ 1(072)5351000 MAKELAARS ERA ERA. STERK DOOR SERVICE Uw huis als videopresentatie op internet? ERA 1 m NVM Runder- div. soorten 4 stuks8 w# kilon 4t 150 gram:...?D I Bij aankoop van 150 gr. Tonijnsalade 100 gr. LIKKEPOT GRATIS Nu voorD. 5 voor....: NIEUW a Redactie, acquisitie en administratie: De Hoefsmid 5-1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 e-mail redactie: redactie@uitkijkpost.nl e-mail advertenties: advertenties@uitkijkpost.nl Openingstijden kantoor: ma t/m do: 8.00 - 17.30 uurvrijdag 8.00- 14.30 uur. Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 331020 (Rodi verspreiding bv) WÊÊÈÊËÈm wêêêaêaêêêêa THEATER DE HEILOO - Theater de Beun kreeg een facelift: de schilders zijn geweest, er staat een nieuw logo op de gevel en het dak is gerenoveerd. Voor u ligt het pro grammaboekje, ook in een nieuw jasje en met een nieuwe inhoud. Het gaat goed met de Beun. Er kan teruggeke ken worden op een geslaagd seizoen met een groot aantal uitverkochte avonden en enthousiaste reacties van het publiek. Het nieuwe programma boekje toont een compleet overzicht van alle voorstellingen voor komend seizoen: voorstellingen door beroepsar tiesten die vallen onder de paraplu van de Stichting Vrienden van de Beun, de amateurverenigingen, de filmavonden. Bovendien hangen de filmaffiches in de foyer. De programmacommissie biedt voor het seizoen 2005-2006 opnieuw een gevarieerd theateraanbod met maar liefst twintig voorstellingen. Kindervoorstellingen, toneel- en muziekvoorstellingen met veel promi nente namen en natuurlijk jong caba rettalent. Nieuw is het aantrekkelijke en voordelige cabaret abonnement: zes voorstellingen naar keuze voor maar E 60,- Dit nieuwe boekje kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen de Stichting Open Huis Heiloo (het vrij- willigersbestuur van cultureel centrum Open Huis en Theater de Beun) en de Stichting Vrienden van de Beun (ver antwoordelijk voor de voorstellingen door beroepsartiesten). Vok Keijsper en de kleine staf van medewerkers en vrijwilligers zorgen, voor het beheer en de technische uitvoering van voorstel lingen, het verstrekken van informatie en de verkoop van de kaarten. De horeca is in de vertrouwde handen van de familie Bakker. Het nieuwe pro grammaboekje van theater de Beun wordt vandaag met de Uitkijkpost huis aan huis bezorgd. Wie geen boekje heeft gekregen kan het afhalen bij de bibliotheek of het gemeentehuis. Vrienden van de Beun Zeven jaar geleden werd de werkgroep Vrienden van de Beun opgericht, nadat door de gemeente Heiloo was besloten tot stopzetting van de subsidie voor voorstellingen door beroepsartiesten in de Beun. Er zijn inmiddels ruim 600 Vrienden en Steunpilaren: particulie ren en bedrijven die het met hun jaar lijkse bijdrage het financiële platform zijn voor de voorstellingen door beroepsartiesten. Na een aantal jaren zonder subsidie keerde het tij: dankzij een waarderingssubsidie van de gemeente Heiloo kan sinds enkele jaren een extra (relatief kostbare) voorstelling op de planken komen. Dit jaar is gekozen voor het familiecircus SOL met de Cirque Magnifique: een unieke voorstelling (zonder dieren) met moderne clowns, hedendaagse cir cusacts en wereldmuziek. Iedereen kan Vriend van de Beun wor den met een bijdrage van minimaal E 12,50 per jaar. Achterin het program maboekje zit een aanmeldstrook. Vrienden hebben voorrang bij de toe wijzing van de kaarten en worden uit genodigd voor de jaarvergadering met aansluitend een speciale zondagoch tendvoorstelling op 29 januari 2006: La Donna Capricciosa, een licht theatraal, klassiek recital door Quirine Melsen. Vrijwilligers Al het werk in de Beun, zoals het opbouwen van het decor, de zaalwacht, het uitzoeken van de voorstellingen en de organisatie wordt gedaan door vrij willigers. Die hebben we hard nodig om een gevarieerd theateraanbod te kun nen blijven bieden. Net als onze adver teerders en sponsors waaronder met name: drukkerij Uitkijkpost die de druk van het boekje verzorgde in een mooie omslag van Piet Veen, volgens de lay-out van Kees Knijnenberg. En bloemenshop Houtenbos die de boe ketten voor de artiesten verzorgt. Een nieuw programmaboekje In het programmaboekje vindt u een compleet overzicht van alle voorstellingen voor komend seizoen. Wij zetten er alvast enkele voorstellingen voor u op een rijtje: Lees verder op pagina 6 HEILOO - De afsluiting van de Kennemerstraatweg ter hoogte van Alkmaar, zorgt sinds enkele weken voor verkeersoverlast. De weg krijgt een nieuwe deklaag asfalt inclusief fietsstroken. Het werk is in fasen ver deeld, om het verkeer zo min mogelijk te hinderen. De Kennemerstraatweg zal echter een week minder lang afgesloten zijn voor autoverkeer dan gepland. De werk zaamheden van de eerste fase zijn een week sneller geklaard, en daardoor kan ook eerder met fase twee worden begonnen. Nog tot en met 1 juli is de Kennemerstraatweg gedeeltelijk afge sloten voor autoverkeer. Tot en met vrijdag 10 juni fase 1: afsluiting Kennemerstraatweg tussen Heilooër Tolweg en Heilooërdijk Tijdens fase 1 wordt eveneens een fiets strook gemaakt aan beide kanten van de Juliana van Stolberglaan tussen de Verdoesstraat en Kennemerstraatweg. Dit gebeurt ook tot en met vrijdag 10 juni. De Juliana van Stolberglaan wordt niet afgesloten, maar er is wel verkeers- hinder. Van maandag 13 juni tot en met vrijdag 1 juli fase 2: afsluiting Kennemerstraat weg tussen Heilooërdijk en Juliana van Stolberglaan Om het tankstation en de drafbaan bereikbaar te houden, is deze fase 2 in tweeën opgesplitst. De grens ligt bij de ingang van de Sportlaan waardoor deze per fase of vanaf het zuiden of het noorden bereikbaar is. Wanneer dit precies is, is afhankelijk van de voort gang van het werk en omstandigheden zoals het weer. Hekken geven in ieder geval duidelijk aan waar er gewerkt wordt. Omleidingsroutes Tot en met 8 juli gelden de volgende omleidingsroutes: voor het autoverkeer richting centrum wordt een omleidings route aangegeven vanaf het verkeers plein Kooimeer via de Vondelstraat en Willem de Zwijger laan. Het autover keer vanuit de binnenstad wordt omge leid via de Willem de Zwijgerlaan en de Vondelstraat richting verkeersplein Kooimeer. Fietsers en voetgangers kun nen de werkzaamheden aan de Kenne merstraatweg gewoon passeren via het trottoir. HEILOO - Op maandag 30 mei vond omstreeks 19.25 uur op de Omloop een eenzijdige aanrijding plaats. Een 64- jarige automobiliste afkomstig uit Bergen verloor in de bocht van de Omloop komende uit de richting van de Spillaan de controle over haar voer tuig. Zij raakte in een slip en kwam aan de andere zijde van de rijbaan in de sloot tot stilstand. HEILOO - Van een personenauto van het merk Renault type Megane werden tussen woensdagavond 1 en donder dagmorgen 2 juni de beide kenteken platen ontvreemd. De auto stond geparkeerd op een parkeerplaats aan de Arklaan. HEILOO - Op het Stationsplein in Heiloo heeft onlangs archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Het onder zoek is mogelijk gemaakt door de pro jectontwikkelaars Rotteveel M4 BV en Meijer Projectontwikkeling BV. Eerst met de kraan en later met de schep is een deel van het terrein door de archeologen onderzocht. Er zijn bewoningssporen waargenomen, zoals paalgaten, greppels, kuilen en erfaf- scheidingen. Al vanaf 50 voor Christus bleek de locatie te zijn bewoond, gezien de vondsten die uit een aantal sporen te voorschijn kwamen. In archeologische termen wordt deze tijd ook wel de inheems-Romeinse periode genoemd. Ook later nog bleek de plek favoriet. Zo is een scherf van een zogenaamde Wölbwandpot gevonden uit de zesde eeuw na Christus. foto: MSP HEILOO - In de nacht van zondag 29 op maandag 30 mei werd ingebroken in een schuur van een 'woning aan de Westerweg. Uit de schuur werd een fiets ontvreemd. Het betrof een vrij unieke gele mountainbike van het merk GT type XCR200. HEILOO - Zaterdagmorgen 4 juni werden vernielingen aangebracht in een woning aan de Rietvink. De ver nieling werd gepleegd door het leeg spuiten van een poederblusser door de brievenbus van de woning. In de hal en in de woonkamer lag een lichtblauwe waas afkomstig van het poeder. Een schoonmaakbedrijf is enkele uren bezig geweest met het verwijderen van het poeder. Of er schade is aan appara tuur is niet bekend. HEILOO - Zaterdagochtend 4 juni werd ingebroken in een personenauto van het merk Ford type Ka die gepar keerd stond op een parkeerplaats aan de Zeeweg. Nadat een portierruitje werd ingeslagen werd uit de auto een schoudertas ontvreemd. In de schou dertas bevond zich onder andere een portemonnee met inhoud en een rijbe wijs. Gevonden voorwerpen van 23 mei tot en met 5 juni Enkele sleutels; roze kinderportemon nee met inhoud; bril rond montuur zwart en rood; knuffemuis; verrekijker; ring met inscriptie; behangafstoomap- paraat. B LIMMEN - Vindt u dat de tijd is aan gebroken om uw autorijbewijs te halen, of heeft u er altijd al van gedroomd uw motorrijbewijs te gaan halen om lekker op de motor te gaan genieten? Dan bent u bij Dicx auto- motorrijschool aan het juiste adres! Eigenaar is motor rij-instruc teur Dick Sassen. Samen met Jents Hengst, al 25 jaar autorij-instruc teur, zit hij 'aan het stuurvan deze gedegen rijschool met een eigen kijk. Beiden zijn instructeurs die u vlot en veilig op (de) weg kunnen helpen. Plezierige rijlessen die maken dat u later met een positief gevoel op uw rijopleiding terug zulï kijken. RIS certificaat Dick Sassen straalt als hij vertelt over zijn passie voor het motorrijden: „Ik heb 27 jaar motorervaring, heb zo'n beetje heel Zuid-Europa in de rondte gereden tot aan de Zwarte Zee aan toe! Dat gevoel wilde ik zo graag overbrengen. Ik wilde altijd al iets voor mezelf beginnen. Jents is mijn buurman en inspiratiebron én hij is een ervaren autorij-instruc teur." De combi was dus snel gemaakt en met een Renault Clio en twee 500 cc Kawasaki motoren zijn beiden aan het avontuur begonnen. Maar wel met een heel eigen en gedegen kijk op de zaak. „We zitten wat dat betreft op één lijn: kwaliteit, respect naar de leerlin gen en RIS gecertificeerd. Wij willen vanuit respect naar de leerling han delen, ook als die er moeite mee heeft is persoonlijke begeleiding belangrijk. Wat heel belangrijk is, is dat er structuur in onze lessen zit en dat ze te controleren zijn. Ook voor afgaand aan de keuze voor onze rij school", zo vertellen de instructeurs. Het RIS-systeem, opgezet door het CBR, is te vergelijken met het modu lair onderwijssysteem: lessen in stap pen. Via bepaalde modules, die beginnen bij voertuigbeheersing en dan daarop voortborduren, is het rij bewijs te behalen. Een leerling kan dit in het lesboek zelf bijhouden en invullen, de instructeur doet dit via de instructiekaart. Via het CBR zijn In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. Voor aanmelding: Hoefs mid 5, 1851 PZ/Postbus 68, 1850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. eenvoudig de gegevens van een rij school te achterhalen. Het CBR con troleert dan ook twee keer per jaar de stand van zaken van de rijschool. Met tussentijdse toetsen bij het CBR is dan precies te achterhalen waar de leerling nog aan moet werken. Een unieke en handige manier van wer ken waar Dicx terecht trots op is. Vrachtwagens, Amsterdam, Rotterdam en de motor Aan zijn jarenlange ervaring als autorij-instructeur (vooral in Amsterdam) kan Jenst Hengst ook nog eens anderhalf jaar rijden en anderhalf jaar instructie op de vrachtwagen toevoegen. „Dat is wel onze toegevoegde waarde, net als Dick dat heeft met zijn motorerva ring. Ik kan dus verschillende leer momenten toevoegen aan een les. Ik kan ze vertellen waar ze op moeten letten bij vrachtauto's. Uniek is ook onze mogelijkheid een les naar Amsterdam of naar Rotterdam te krijgen. 90 minuten heen, een half uur pauze en weer 90 terug. We maken dan een route met alle pro blemen die je op de snelweg tegen kunt komen. Want vaak zeggen men sen: wat is daar nou aan, de snelweg! Maar het spreekwoord luidt: 'Verwacht het onverwachte!' en dat leren we onze leerlingen." Voor het behalen van het motorrijbe wijs geldt ongeveer hetzelfde ver haal. Hoewel er nog geen RIS- systeem is, werkt Dick Sassen wel op die manier. „Het gaat ook hier om voertuigbeheersing, en oefeningen als remproef, slalom, achtjes draaien. Ook vind ik het heel belangrijk om leerlingen te wijzen op hun kleding. Ik heb zelf gereden bij temperaturen van 39 graden, maar dat pak gaat echt niet uit! Wat ik ook nog wil ver melden is dat mensen drie of vier opfrislessen kunnen volgen, wanneer de motor weer uit de schuur komt. Gebrek aan routine geeft helaas nog al te vaak ongelukken." Wilt u meer weten? Kijkt u dan op www.dicxrijschool.nl. Hier vindt u alle informatie over auto- en motor rijlessen. U kunt uiteraard ook bel len met tel. 0900-2353429. Samen met Jents Hengst zit Dick Sassen (rechts) 'aan het stuur van auto- mororrijschool Dicx. (foto: MSP) 'Als leven herinnering wordt, gaat herinnering leven..." Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny Stoop tel. 532 0345 E.J. Potgieterweg 27 Heiloo Stationsweg 100 Heiloo (072) 532 03 22 www. dehypotheekwinkel. t VAN DER Makelaar sinds 1933 www.vanderborden.nl HEILOO f NVM Kennemerstraatweg 330 Heiloo Telefoon: 072-533 40 95 Internet www.hopman.nu powered by nvm Het Knaagdierencentrum Heiloo had het afgelopen weekend alle reden voor een klein feestje. Nu het bijna drie jaar bestaat heeft het centrum het 2500ste dier opgevangen. Het gaat om een ger- bil, oftewel woestijnratje. Zijn naam is Bruintje, een ondernemend en nieuws gierig diertje. Gerbils zijn altijd bezig. Ze graven,knagen, eten wat, doen een dutje en gaan dan weer aan de slag. Erg leuk om naar te kijken. Vooral in een groot aquarium waar ze lekker de ruimte hebben. Mocht u interesse hebben in Bruintje, of een van de andere dieren in de opvang, dan bent u altijd van harte wel kom, tijdens de openingstijden op de Loet 3 in Heiloo. Meer informatie is te vinden op www.knaagdierencentrum.nl. per stuk KEURSLAGER i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 1