Van alles over oud Heiloo in de Oude Pastorij Geslaagd! WÊm Pater Theo Borst is weer voor even in Heiloo Kuyper Blom edri Tiopman t a if - h o ■H ERA Bik t 1 eli APE L LA BORDEN Dé Hy|$|{theek winkel openingstijden gewijzigd! 'rïfe~ 1(072)5351000 ionsweg 102, 1852 LN Heiloo Tel. 072 - 532 24 20 funda Kijk voor het actuele aanbod op: kuypGrblOm.COITl Keurslagen] Kees Burger Kiphouthakker- steak 00 Filetlapjes Abraham- taartje 25 \l Rozijnenbollen ^00 n X# Uienstokbrood Bakkerij Kees Zoon 22 JUNI 2005 - 70e JAARGANG NO. 25 NIEUWSBLAD N/OOR HEILOO EM OMSTREKEN in de zomerperiode heeft drukkerij Uitkijkpost haar vanaf dinsdag 21 juni tot en met vrijdag 9 september maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 16.45 uur en op vrijdag van 8.00 tot 14.30 uur Ook op internet: FWWIlffMylZSwïW j 4 makelaars VANAF d Onderzoek naar dodelijk ongeval afgesloten Zwemmen Omdat ieder VAARWEL EEN BIJZONDERE IS... MAKELAARS Uw huis? Ons ERA Koper Garantie Plan® JUNI B.00 UUR ^gepRUSD! ONDEo®foekendemerken STEVIG NVM 5 voor 4 stukses diverse smaken c 00 4 stuksQ nu voors GEROOKTE KIP SALADE n 00 Redactie, acquisitie en administratie: De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 e-mail redactie: redactie@uitkijkpost.nl e-mail advertenties: advertenties@uitkijkpost.nl Openingstijden kantoor: ma t/m do: 8.00 - 17.30 uur/vrijdag 8.00 - 14.30 uur. Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 331020 (Rodi verspreiding bv) HEILOO - Aan de Nicolaas Beetsweg op nummer 94 is De Oude Pastorij gevestigd. U zult er vast vaak langsfiet sen, rijden, lopen, maar wellicht heeft u er geen idee van wat er zich achter de muren van dit gemeentelijke monu ment bevindt. De Oude Pastorij is op dit moment in gebruik van de Vereniging Oud Heiloo. Bep van Vliet en Marja de Groot, beiden bestuurslid, laten met veel plezier en uitleg zien wat er te vinden is. In vroeger dagen was dit pand het woonhuis van de dominee. „Hij hoefde vanaf het witte kerkje alleen maar over te steken, dan was hij thuis", zo vertel len de dames. De laatste dominee die er woonde was Bloemhof.Eind negentien de eeuw is het nog in gebruik geweest van de Heilooer kring, de vriendenclub van de bekende schrijvers Hasebroek, Bosboom Toussaint, Nicolaas Beets en Potgieter. In 1956 werd het het eerste bejaardenhuis in Heiloo. Tien jaar heb ben de oudjes er gewoond, want in '66 werd e eerste steen van de Loet gelegd. Op dit moment is de Oude Pastorij een Gemeentelijk Monument en sinds 1979 in gebruik van de Vereniging Oud Heiloo. Ook zijn er zogenaamde HATeenheden gebouwd in de uitbouw, kleine appartementen. Tentoonstellinsruimte Marja de Groot en Bep van Vliet leiden rond in de basis, de beneden- en boven verdieping. „Kijk dit is de Grote Zaal, meteen rechts als je binnenkomt. Hier hebben we onze tentoonstellingsruim te. We hebben tentoonstellingen gehad over Nijenburgh, de polders, ter Coulster, de ijsbaan, boerderijen en oud kinderspeelgoed. We doen dit ongeveer drie keer per jaar. Vroeger was dit de eetzaal van de bejaarden en daarvoor liep hier de gang vanaf de voordeur en waren er links en rechts twee kamers." Vanaf 25 juni kunt u dit met eigen ogen aanschouwen, want dan is de nieuwe tentoonstelling over reli gie: 'Geloof in Heiloo' te bewonderen. Pijpenkoppen, serviesgoed en sabel Op de bovenverdieping, waar je alleen met de trap kunt komen, treft de bezoeker al meteen een oud keukentje. Naar aanleiding van de tentoonstelling 'Grootmoeders petroleumstel', hebben beide dames een complete keuken met oude huishoudelijke materialen inge richt. Of je in een andere tijd binnen stapt! Daarnaast in een vitrinekast van de 'Rustende Jager' allerlei medailles van scholen. Onder andere van de Rehobotschool. Op deze etage bevindt zich ook de vaste tentoonstelling. Veel informatie over de plaatselijke midden stand, verenigingen, historie. „Wat we zo te pakken kunnen krijgen zetten we hier neer. Hier bijvoorbeeld pijpenkop pen uit de grond van de Rustende Jager, serviesgoed van hetzelfde restau rant en een sabel van de veldwachter. Dit is een steen van het eerste gemeen tehuis van Heiloo, annex lagere school. Dat stond waar nu de Fortisbank is", zo legt Marja uit. Materiaal aanleveren Het bestuur van de vereniging steekt een hoop tijd in het verzamelen van oude materialen en dat weer tentoon stellen aan nieuwsgierige inwoners van Heiloo of omgeving. Een ieder kan dan ook materiaal aanleveren. Ook kunnen verengingen die hier geen plek meer voor hebben hun verzamelde trofeeën tentoon laten stellen in De Oude Pastorij. De vereniging raadt u ook aan oude spullen of foto's niet weg te gooi en, maar eens te denken aan de Vereniging Oud Heiloo. „Zo vond iemand een oud boekje met wandelin gen rond Heiloo in de oudpapierbak en kwam het bij ons brengen." De Oude Pastorij is open op elke zater dag van 14.00 tot 17.00 uur. Bij een extra tentoonstelling kunt u ook op dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur terecht. Er is dan altijd iemand van Oud Heiloo aanwezig om u rond te leiden. Maar ook op dagen als de Open Monumentendag, het Museumweekend en tweede kerst dag is de Oude Pastorij open voor publiek. Op dit moment is de vereniging druk bezig alle foto's te digitaliseren, zodat u straks op eenvoudige wijze deze leuke plaatjes kunt bekijken. Zoekt u contact met de vereniging, wilt u misschien wel lid worden of een kijkje nemen, dan kunt u bellen met Bep van Vliet, tel. 072-5332908 of met Marja de Groot, tel. 072-5330656. HEILOO - Het waren weer spannende weken, de afgelopen eindexamenperi ode. Want ook al weet je dat je het goed hebt voorbereid, 100 procent zeker van een positief eindresultaat zijn maar weinig leerlingen. Dit jaar deden in totaal 194.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs centraal exa men. Voor het VMBO waren dat er 116.000, het HAVO telde er 47.000 en Bep van Vliet en Marja de Groot van de Vereniging Oud Heiloo, laten met veel plezier zien wat er te zien is in de Oude Pastorij, (foto: UKP) het VWO 32.000. In Heiloo waren er donderdag gelukkig al heel wat vlag gen, met schooltas aan de stok, te zien. Zo ook bij Rik Tromp en Tim Sombroek uit Heiloo. Rik (rechts) slaagde voor zijn VWO-examen aan het Petrus Canisius College in Alkmaar en Tim Sombroek deed suc cesvol HAVO-examen aan het Jac. P. Thijsse College. (foto: MSP) HEILOO - Wie kent hem niet? Pater Theo Borst, hij is 43 jaar geleden, in 1962, vanuit de Congregatie van het Heilig Hart, vertrokken naar Chili. Hij werd geïnspireerd door Priester Leon de Hon, die vooral veel aandacht had voor het sociale werk vanuit de kerk. Dat wil ik ook, dacht Theo Borst. Eigenlijk wilde hij als missionaris naar Indonesië, maar door de oorlog was dat niet verstandig. De keuze was tussen de Kongo en Chili. Pater Borst koos voor Chili en heeft daar veel bereikt. Theo Borst is drie maanden in Nederland. Op 11 juli zal hij weer naar zijn pastorie in San Bernardo vertrek ken. In de maanden die hij hier was heeft hij onder andere aan de school kinderen van de Willibrordschool ver teld hoe hij daar leeft en met name wat hij doet met het geld dat de leerlingen jaarlijks inzamelen. Elke groep van de Willibrordschool zal ook dit jaar weer iets presenteren. Op 8 juli van 17.00 tot 20.00 uur zullen de schoolkinderen vanuit het thema 'Theater' allen een stuk uit een musical presenteren Al twintig jaar doen de kinderen zo hun best om iets te doen voor de zwerfkin deren in Chili. Het geld wordt overge maakt naar pater Borst, zelf oud-leer ling van de Willibrord, toen nog Willibrordusschool. Op de Willibrord school is tegenwoordig een speciaal hoekje ingericht over Chili met foto's. Stuur me dan maar naar de Kongo Pater Theo Borst:„Ik wou naar de mis sie in Indonesië, maar daar kon ik niet in. Stuur me dan maar naar de Kongo of Chili. Chili was toen nog onbekend. Veel van mijn collega's gingen naar de Kongo, maar zijn daar vermoord tijdens de coupe van Allende. Ik heb geluk dat ik nog leef." Volgens Theo Borst is het hard nodig dat er vanuit de kerk aan sociale hulp verlening gedaan wordt. Ruim honderd jaar geleden is dit in Kongo begonnen. Het sociaal werk in Chili volgde in 1950. Er startten verschillende projec ten in de 'callampa's' (buitenwijken). „De plaatselijke bevolking woonden vaak in hutjes op in beslag genomen terreinen. Ik heb toen gauw een coöpe ratie opgericht voor woningbouw. Ik had de eigenaar van het stuk grond gevraagd of ik er een kapelletje op mocht zetten. Hij verkocht het terrein aan mij en ik heb er eenvoudige huisjes op gezet." Maar het was niet allemaal pais en vree in die tijd.Theo Borst heeft de militaire staatsgreep op 11 septem ber 1973 meegemaakt. Ten tijde van de militaire onderdrukking heeft hij vast gezeten. Dit was omdat hij iemand ver dedigde die onterecht beschuldigd werd van moord. De bevolking waar schuwde de pater: het zou wel eens zo kunnen zijn dat hij hetzelfde lot zou ondergaan. Vijf priesters zijn ver moord, veertien priesters van de con gregatie zijn het land uit gevlucht. Spaanse woorden en ereburger „In de jaren '80 ben ik verhuisd naar Cabildo. Dit is een klein mijnstadje, waar middelmaat kopermijnen te vin den zijn. Het is er arm en er is weinig water. In de 'campong' (binnenland) hebben we tóen een aantal dingen gebouwd: een waterput, brug, zieken huis en een bejaardenhuis", vertelt Theo terwijl hij in zijn verhaal zo af en toe een Spaans woord laat vallen. „Ze zeiden daar tegen me: als je tweehon derd Spaanse woorden kent, kun je ze allemaal verstaan. Zo weinig spreken ze daar. Ik kwam op de vrachtboot naar Chili, deden we vijf weken over. Toen we in Columbia aankwamen, liepen we met zijn tweeen op de boulevard. Iemand riep:'La groun', wat dief bete kent. Ik had dat snel door en rende ach ter de dief aan en wist hem te pakken. Hij had het horloge van een andere missionaris gepikt." Theo Borst herin nert zich nog goed dat hij veertien jaar na zijn vertrek uit Cabildo in 1987 gebeld werd door de burgemeester van Cabildo of ik naar het bejaardenhuis kon komen. Er waren verschillende activiteiten opgezet in het plaatselijke theater en werd ik ereburger. Moet je nagaan, veertien jaar later. Er waren vierhonderd genodigden, hoofden van alle gehuchten van de campong. Het viel me op dat de burgemeester ze alle maal kende. Werken met de jeugd en kinderen Op dit moment woont en werkt Theo Borst in San Bernardo, een stad met 300.000 inwoners ten zuiden van de hoofdstad Santiago. Hij werkt daar in de parochie die er 54 jaar geleden gesticht is vanuit de congregatie. Hij werkt daar veel met de jeugd, heeft acht jeugdgroepen en twintig scholen in zijn parochie. „Even buiten de paro chie knap ik nu een oud huis op voor bijeenkomsten van parochiekinderen." Lees verder op pagina 06 B HEILOO - 'Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georga niseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen. Lopen, staan, springen, bukken, tillen, het zijn vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u ergens last van krijgt. Als het lichaam even niet mee werkt. Degene die daar alles van afweet, is de fysiotherapeut; de des kundige op het gebied van ons dage lijks bewegen. Bij hem of haar kunt u terecht voor behandeling van klach ten, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen. Uw fysiotherapeut advi seert, behandelt en begeleidt u zodat u zo goed mogelijk uw dagelijkse leven kunt voortzetten.'Zo staat het in de folder van Fysiotherapiepraktijk Feeling te lezen. Feeling is eigendom van Nico Ruiter, Ineke Horsthuis en Joop Cooper. De laatste zal op 30 juni afscheid nemen, hij is 65 jaar geworden. Willibrord en Ewisweg Naast een receptie voor genodigden, is er van maandag 27 tot en met don derdag 30 juni voor alle patiënten gelegenheid om afscheid te nemen. „Ik en mijn vrouw Yvonne, zijn dan gastheer en gastvrouw. Iedereen die dat wil kan dan binnenlopen. Wij schenken koffie en het is heel onge dwongen", vertelt Joop Cooper. Er zijn veertig jaren fysiotherapie aan het afscheid voorafgegaan. In 1966 is Joop begonnen op Stichting (Willibrord). Van een somatische opleiding (een opleiding waarin je alles over het menselijk lichaam leert) naar de psychiatrie. Volgens Joop leer je meer van de mens wanneer je werk zaam geweest bent in de psychiatrie. Je leert de mens in zijn meest extreme vormen kennen. Zijn laatste stagiaire daar was Ineke Horsthuis. Zij was een heel jaar op Willibrord werkzaam, daarna zou ze de wereld intrekken. Joop: „Maar de wereld bleef Heiloo, de Ewisweg, want daarheen verhuisde we met de fysiotherapiepraktijk in 1973. Ik weet nog dat één van de psy chiaters zei: ik vind het fijn dat je een In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht Voor aanmelding: Hoefs mid 5, 1851 PZ Postbus 68, 1850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. praktijk in Heiloo begint, want Heiloo heeft iemand als jou nodig. Daar zijn ook zijn genoten opleidin gen naar: Haptonomie, Cyriax ofte wel orthopaedische geneeskunde en sportfysiotherapie. Kwaliteit Na 27 jaar kwamen Nico Ruiter en het nieuwe onderkomen in winkel centrum het Hoekstuk om de hoek kijken. Fysiotherapie Ewisweg vestig de zich in het oude ABN/AMRO pand en ging verder onder de naam Feeling. Feeling met het vak, de pati ënten en elkaar als collega's. Met drie behandelcabines en een vierde behandeltafel plus een oefenzaal is Feeling duidelijk een mooie praktijk met een rijk patiëntenbestand. Alle fysiotherapeuten zijn aangesloten bij de KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en opgenomen in het kwaliteitsregister van de beroepsvereniging. Naast Nico, Ineke en de nu afscheid nemen de Joop wprken er nog twee fysiothe rapeuten. Nico Ruiter en Ineke Horsthuis vormen de maatschap. De patiënten van Joop worden overge nomen door Marjolein Knaap. Nico Ruiter verzorgt de organisatorische taken van de maatschap. Zeilen, reizen, Lions Club en kleinkinderen De plannen voor Joop en zijn vrouw liggen al te wachten. Joop: „Op 30 juni gaan we afsluiten. Dan gaan we zeilen, op het IJsselmeer, de Wadden en we willen het eerste jaar gaan rei zen. We gaan in oktober naar Australië. Verder deed ik veel voor de Lions Club en dat zal ik zeker blijven doen. Ik ga niet achter de geraniums, maar blijf bezig voor de medemens. Ook ga ik meer lezen, mijn grote hobby en natuurlijk oppassen op mijn drie kleinkinderen." Van maandag 27 tot en met donder dag 30 bent u van 9.00 tot 12.00 uur welkom bij Fysiotherapie Feeling, Het Hoekstuk 1, tel. 072-5331100, e-mail: fysio-feeling@hetnet.nl, web site: www.feeling.nl. Er is een samen werking met Sportinstituut het Vennewater zie de website: www.sivennewater.nl. tErtvrp'TH Feeling is eigendom van Nico Ruiter, Ineke Horsthuis en Joop Cooper. De laatste neemt op 30 juni afscheid, (foto: MSP) HEILOO - De politie heeft het onder zoek naar de oorzaak van het dodelijke ongeval op zaterdag 11 juni afgesloten. Op die dag, vlak voor het middaguur, werd een 83-jarige vrouw uit Heiloo op de spoorwegovergang aan de Stations weg aangereden door een trein waarbij zij ernstig gewond raakte en kort daar na is overleden. Uit dit onderzoek en de op dit moment beschikbare gege vens is niet gebleken dat de tijdelijke verkeersmaatregelen ter plaatse, in ver band met de bouwactiviteiten op het Stationsplein en/of de beveiliging van de spoorwegovergang de oorzaak zijn geweest van dit tragische ongeval. HEILOO - Zaterdagnacht zijn na een melding een aantal jongeren betrapt door de politie welke in het zwembad het Baafje aan het zwemmen waren. Zij zijn voorzien van een proces-verbaal met een gezamenlijke waarde van 120 euro. "Als leven herinnering wordt, gaat herinnering leven..." Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny Stoop tel. 532 0345 E.J. Potgieterweg 27 Heiloo VAN DER Makelaar sinds 1933 www.vanderborden.nl HEtLOO MKennemerstraatweg 330 Heiloo Telefoon: 072-533 40 95 NVM Internet www.hopman.nu Hypotheek nodig? Stationsweg 100 Heiloo (072) 532 03 22 www. dehypotheekwinkel. nl king fouie, sandwich, jackpot, replay, mexx, kuyichi, turnover Bergen Hoorn Heiloo Alkmaar KEURSLAGER Bij aankoop van 150 gram GRATIS 100 GRAM BOTERHAMWORST per stuk v.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 1