Hans Romeyn 'aanspreekbare' burgemeester Donderdag begint kermis Heiloo weer edri Zomerconcertserie Witte Kerk weer van start Wijkvereniging Ypestein bestaat 15 jaar Kuyper Blom Opa/J I 2 t/ml 6.50 1.0° 1.00 HOPMAN SS li 2.9S eli A PE L LA Dé Hypotheek winkel BORDEN Bakkerij Kees Zoon Keurslagerij Kees Burger Nieuwe burgemeester van Heiloo officieel geïnstalleerd Shoarma Biefstuk Kogelbiefstuk 3 voor. Grillworst 1S0 gr Eiersalade 150 gr (072)5351000 Gevulde Koeken 3 halen 2 betalen Vloerkadetten Toscaans brood Redactie, acquisitie en administratie: De Hoefsmid 5-1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 e-mail redactie: redactie@uitkijkpost.nl e-mail advertenties: advertenties@uitkijkpost.nl Openingstijden kantoor: ma t/m do: 8.00 - 17.30 uur/ vrijdag 8.00 - 14.30 uur. Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 331020 (Rodi verspreiding bv) 29 JUNI 2005 - 70e JAARGANG NO. 26 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EM OMSTREKEN Ook op internet: HEILOO - In de Witte Kerk in Heiloo is vrijdag 24 juni Hans Romeyn geïn stalleerd als burgemeester. Daarvoor was hij gemeentelijk ambtenaar en ver volgens wethouder in de gemeente Velsen. Zelf zegt hij vanaf het begin nooit gezegd te hebben burgemeester te worden. Maar in de gemeente Velsen bij zijn wisseling van ambtenaar naar wethouder zei men al: nu op naar het burgemeesterschap! Hans Romeyn ziet zijn burgemeesterschap als een nieuwe uitdaging. Sociale binding „Ik heb me altijd tot lokaal besturen aangetrokken gevoeld. Je staat dicht bij de mensen. Wat je achter je bureau bedenkt kun je terug zien in de gemeente. In 1978 ben ik begonnen als ambtenaar financiën bij de gemeente Uithoorn. Van '85 tot '97 deed ik het zelfde werk bij de gemeente Heemskerk. Veel begrotingen en jaar rekeningen maken en financiële beleidsadvisering. In 1990 nam ik plaats in de gemeenteraad Velsen voor het CDA. Daarnaast heb ik altijd in mede zeggenschapscommissies, de OR en de personeelsvereniging gezeten. Ik vind het belangrijk dat je leuke dingen doet naast je werk en zorg draagt voor de sociale binding binnen een organisatie. Je moet weten met wie je werkt en dat je van elkaar afhankelijk bent. Ook hier binnen de gemeente Heiloo: de burgemeester, de ambtenaren, gemeen teraadsleden en de burgers." De laat- sten noemt Hans Romeyn bij voorkeur plaatsgenoten, naar de uitspraak van professor 't Hart op het laatste VNG- congres (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Inbreng van burgers wordt belangrijk geacht, zo is dat ook tot uiting gekomen in de totstandko ming van de Strategische Visie waar de inwoners van Heiloo hun mening kon den geven. De Visie wordt volgende week besproken in de Raad. In de praktijk wil de nieuwe burgervader (en ook de overige politici) zich ook vaak laten zien. „Ik wil aanspreekbaar zijn. Ik ben hun burgemeester, het idee is niet anders dan hoe ik dat deed als wet houder in Velsen. Ik kom graag op plekken waar ik mensen tegenkom: bij de supermarkt, de kerkgenootschap, langs de lijn bij HSV of Foresters." Respect voor elkaar Hans Romeyn heeft kennis van veel zaken. Als wethouder had hij tijdens de verschillende collegeperiodes in porte feuille: Sociale zaken, Volksgezond heid, Sport en recreatie, Ouderen beleid, Toerisme, Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken. „Er kwamen altijd veel mensen bij me op gesprek. Wel eens met het lood in de schoenen, omdat ze gingen praten met de wet houder. Maar ik probeerde ze dan op „Ik kom graag op plekken waar ik mensen tegenkom: bij de supermarkt, de kerkgenootschap, langs de lijn bij HSV of Foresters aldus Hans Romeyn. HEILOO - Het is weer zover: het grootste en gezelligste feest van Heiloo barst aanstaande donderdag los. Ondanks een moeizame voorbereiding, waarin de ingrijpende renovatie van het Stationsplein er bijna voor zorgde dat de kermis niet doorging. Maar na een aantal verhelderende gesprekken tussen de horeca-ondenemers, de gemeente Heiloo en politie en brand weer besloot de gemeente toch vergun ning te verlenen voor plaatsing van de kermistent' aan de Heerenweg. Mits aan allé veiligheidseisen wordt vol daan, zoals stevige hekken rondom de bouwput en het inhuren van extra beveiligingsmensen. Lex van der Aat van café de Wit, namens de drie organiserende horeca ondernemingen café de Wit, café d'Overkant en café Oud Inn: „We zijn gemeente, politie brandweer en pro jectontwikkelaar Rotteveel M4 zeer dankbaar voor hun medewerking, zodat het feest kan doorgaan. De ker mis in Heiloo is een geweldig volks feest, het zou verschrikkelijk zonde zijn als dat niet doorging. Wij gaan er van uit dat alles vlekkeloos verloopt, hope lijk mede dankzij mooi weer en een heleboel gezellige mensen. Ook hopen we op de medewerking van onze gasten. Iedereen wordt bijvoorbeeld vriendelijk doch dringend verzocht zijn fiets te parkeren op de aangewezen stalling tegenover de snackbar bij par keerplaats De Kreek. De kermis is ook een ontmoetings plaats voor oude bekenden, die daar herinneringen ophalen en nog eens ouderwets uit hun dak gaan. Je komt elkaar weer eens tegen, de sfeer is altijd geweldig en de muziek zal ook dit jaar weer knallen!" Zo speelt de pop-/rock- band The Sting onder de tent, en alle vier de kermisdagen zijn er live optre dens en dj's in café de Wit, café Oud Inn en café d'Overkant. Lex: „In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de kermistent pas op don derdagochtend opgezet in plaats van woensdagavond, maar het eerste bier tje gaat woensdag gewoon door." Kermis voor de kinderen Donderdag begint de jaarlijkse kermis 'van Heiloo ook voor de kinderen aan de Omloop. De kermis start om 15.00 uur en op vrijdag, zaterdag en zondag om 14.00 uur. De volgende attrakties zullen aanwezig zijn: Autoskooter, Reuzenrad, City Hopper, Disco train, Baby flug, Mini Car en Crazy safari.' Nieuw zijn dit jaar de Kamelenrace en de Trampojump. Vrijdagavond bieden de kermisondernemers het publiek weer een grandioos vuurwerk aan, dit zal rond de klok van 22.30 uur zijn, afhan kelijk van de weersomstandigheden. hun gemak te stellen. Terwijl ik wel van mening ben dat je ook iets mag ver wachten van een gezagdrager. Je hoeft het ook niet altijd eens te zijn met elkaar. Als je maar met respect voor elkaar handelt. Dat vind ik heel belang rijk!" Romeyn zal elke doelgroep in Heiloo de nodige aandacht geven, met wellicht hier en daar wat accenten wan neer een situatie daar om vraagt. 'Wonen in het groen' zal ook hoog in het vaandel blijven en uiteindelijk zal de gemeenteraad toch volgens Hans Romeyn uiting geven aan wat de bur gers willen. Zij zijn tenslotte gekozen. Maar hier ligt dan meteen een uitda ging voor de burgemeester: Als voorzit ter het mede vormgeven aan het College en de Raad en op een goede manier de besluitvorming te laten plaatsvinden. Romeyn wil graag dat Heiloo een zelfstandige gemeente blijft. Samenwerken met andere gemeenten zal in de ogen van Romeyn alleen gebeuren als er een bepaalde meerwaarde is. Hij noemt als voorbeel den de Zandzoom, MRA en toewijzing van woningen. „Ik zeg altijd maar: je hebt buren en daar heb je rekening mee te houden en andersom." Vrouw en kinderen achter de burgemeester De familie Romeyn zal natuurlijk in Heiloo komen wonen. Tot die tijd is Driehuis de thuisbasis van Hans Romeyn. Zijn vrouw en drie kinderen staan achter hem in zijn nieuwe functie. „Ze waren thuis heel blij voor me en vooral omdat het Heiloo was. Na acht jaar wethouderschap ga je eens om je heen kijken. Het burgemeesterschap was zo dichtbij en in zo'n mooie gemeente. Bovendien kunnen we alle maal onze dingen blijven doen. Mijn vrouw werkt nog drie dagen per week in het basisonderwijs en naast de vrouw van de burgemeester zijn wil ze dat graag vasthouden. Daarnaast doen we heel veel voor de plaatselijke korfbal vereniging DKV. Alle drie mijn kinde ren korfballen, mijn vrouw en ik ook. We deden ook veel voor het bestuur en ik fluit nog jeugdwedstrijden. .Ons hart ligt bij de club." Aan hobby's geen gebrek, want Hans Romeyn vindt veel dingen leuk, het zal de tijd zijn die ont breekt. „Ze stuurden me al mailtjes: je blijft toch wel bij Telstar en gaat toch niet bij AZ kijken, hè?" Veel werk ver zet de burgemeester en met name zijn vrouw ook voor de Engelmunduskerk in Velsen Zuid. Hans Romeyn rooster de per computer de taxi- en koffiedien- sten in en heeft zelf nog ouderen gere den. Zijn vrouw verzorgt de nevendien sten van de kerk, zoals een musical van de gezamenlijke kerken. Ook in Heiloo wil het gezin zich zo gaan inzetten. Burgemeester Romeyn heeft genoten van de installatie in de Witte Kerk. „Je merkt dat mensen op je af komen met uitnodigingen of dat ze met je willen praten. Ik vind dat erg leuk en positief." Een nieuwe burgervader voor de plaatsgenoten van Heiloo: zichtbaar tevreden en zet zich voL energie in voor Heiloo. HEILOO - „Mijn opa is begonnen met het stucadoorsbedrijf in 1930 aan de Westerweg 96. In de crisistijd, dat vind ik knap zo begint het ver haal van Kees den Nijs van het gelijknamige stucadoorsbedrijf Op 1 juli viert hij dat Stucadoorsbedrijf den Nijs Zn. 75 jaar bestaat. Zijn drie zoons zijn een andere richting ingeslagen, maar hij heeft in een van zijn twee werknemers een goede compagnon en later opvolger gevon den. Oudste in de regio „Op 14-jarige leeftijd kwam mijn vader bij mijn opa werken. Ik zelf was 16 toen ik er begon, 38 jaar gele den dus en de derde generatie. Over drie jaar ga ik stoppen en wil dan in loondienst komen in mijn eigen bedrijf." Den Nijs doet voornamelijk 'bur gerstucwerk', aan- en verbouw van woningen, onderhoud en opknappen. Een gladde muur of plafond is geen probleem en volgens Kees tegen woordig de trend. Maar hij werkt ook met het overbekende spachtelputz. „We werken voornamelijk voor aan nemers, maar soms bellen mensen ook wel eens rechtstreeks. Dan gaan we kijken en maak ik een offerte. Het werkgebied reikt van Castricum tot aan Oudkarspel. Het echte werk kan meestal wel binnen veertien dagen beginnen. We doen zo'n twee tot drie klussen op een dag, ik weet van tevo ren nooit wanneer ik wat doe. Klinkt raar, maar toch schuift alles vanzelf in elkaar." Waar vroeger zes grote stucadóors- bedrijven waren, zijn er nu wel zestig volgens Kees, maar er blijft toch nog genoeg werk. Bovendien heeft den Nijs de naam al waargemaakt, want zij zijn de oudste in de regio en dat mag 'redelijk uniek' heten volgens hem. Maar afspraak is ook afspraak vindt Kees, dus u hoeft nooit einde loos te wachten op de 'den Nijs-stu- cadoor'. Jubileum Op 1 juli viert den Nijs het jubileum met huidig en oud personeel met een gezellig etentje. Dan zullen vast vele oude verhalen de ronde doen, zoals de volgende anekdote van Kees. „Dat ik pas begon moest ik de mate rialen meenemen op de bakfiets. Ik was een mager jongetje en had een hele bult specie in de bak. Ik moest het spoor over en dat liep natuurlijk omhoog, dat ging dan nog wel, maar toen moest ik naar beneden en hield ik de bakfiets niet meer. Ik belandde met bakfiets en al in de heg van een tuin daar!" Het werk van een stucadoor is zwaar, maar volgens Kees was het vroeger anders zwaar dan nu. De materialen waren weliswaar zwaarder, maar de verwerking lichter. Vroeger deden we alles met specie, met zand, cement en kalk. Kalkmortel werd los in de aanhangwagen gestort. Nu zit alles in zakken en werken we meer met gips. Maar drogen gaat nu veel sneller, dus je moet harder werken." Wilt u contact opnemen met stuca doorsbedrijf den Nijs Zn., dan kunt u bellen met 072-5340842. Afspraak is afspraak vindt Kees, dus u hoeft nooit eindeloos te wachten op de 'den Nijs-stucadoor'. (foto: MSP) Johan, Anja, Stef, Lex en Jolande kijken weer uit naar een gezellig kermisfeest. HEILOO - De inmiddels bekende en druk bezochte serie zomeravondcon certen in de Witte Kerk van Heiloo gaat binnenkort weer van start. Ook dit jaar weer met een vijftal gevarieerde concerten, waarbij de harp ditmaal het accent krijgt. De start is op vrijdagavond 1 juli, met een operaconcert door het ensemble Quattro Voci, bestaande uit Lyda van Zijl - sopraan, Joke Oud - mezzosop raan, Jaap Nieuwland - tenor, Dick Zijlstra bas/bariton en de Canadese pianiste Deborah Pardy aan de vleugel voor de begeleiding. Het programma omvat mooie en bekende aria's (zowel solo's, duetten als kwartetten) uit diver se opera's van onder meer Verdi, Bizet (duet uit de Parelvissers), Donizetti, Puccini, Rossini en Saint- Saëns. Dus zeker niet alleen een programma voor opera liefhebbers, maar voor allen die van mooie muziek houden. De programmering voor de andere concerten is als volgt: vrijdag 15 juli: Giselle Boeters - harp en Emile Meuffels trompet. Een zomers programma met originele harp/trompet werken, met harp/trom pet arrangementen en solo harp com posities van onder andere Handel, Danyel. Spohr, Frescobaldi, Fauré en Manneke; vrijdag 29 juli: Pianoconcert door de Argentijnse pianiste Amalia Ferrer met ondermeer muziek van César Franck en diens Argentijnse leer ling Alberto Williams (ook wel de vader van de Argentijnse muziek genoemd); vrijdag 12 augustus: concert door twee prominenten op hun vakge bied; Erika Waardenburg- harp en Theodora Geraets- viool. Het pro gramma omvat werken van Rossini, Saint-Saëns en Fauré; vrijdag 26 augustus: Gaby de Goede- sopraan en Colet Nierop- harp. Licht klassiek en Ierse volksliedjes. De concerten vinden plaats in de Witte Kerk van Heiloo (Heerenweg 32) en beginnen om 20.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 8,- (voor 65+, CJP en kinderen tot 13: 7,-) Kaarten zijn aan de kerk verkrijg baar of telefonisch te reserveren: 072- 5334804 of 072-5335852. Er zijn ook abonnementen voor minimaal drie concerten vanaf 20,-/ 18,-; inlich tingen 072-5334804. Daarnaast is het mogelijk te reserveren voor het con certdiner a 27,- (driegangenmenu) in restaurant De Loocatie -tegenover De Witte Kerk- en vervolgens toegang concert (reserveren: 072-5334804). HEILOO - In het weekend van zater dag 9 en zondag 10 juli viert wijkver eniging Ypestein haar 15-jarig bestaan, speciaal voor alle inwoners van de wijk. Op zaterdag zal vanaf 10.00 uur het plein voor de Ypsalon (De Hucht 2) omgetoverd worden tot feestplein. Er zal een springkussen staan en een kleu tereiland voor de kleinere springers. Voor een buitenbar en muziek is gezorgd. Kinderen Van 10.00 tot 12.00 uur zijn er spelletjes voor kinderen tot en met vijf jaar. Ze zijn vergelijkbaar met de koninginne dagspelletjes. De allerkleinsten kunnen tussen 10.00 en 11.30 uur een gratis vruchtenpotje komen eten. Kinderen vanaf zes jaar kunnen mee doen doen aan de vossenjacht en moet je alle rare figuren vinden. Het start om 12.00 uur voor de Ypsalon. Vanaf 14.30 uur zal er een zeskamp gehouden wor den (vanaf 16 jaar). Ypeblad Inschrijfformulieren en verdere infor matie vindt u in het Ypeblad. Dit blad is het wijkblad voor Ypestein en wordt daar huis aan huis bezorgd. Om 21.00 uur zal de band Bakerstreet uit Heiloo de muziek voor de feestavond (in de Ypsalon) verzorgen. Zondag 10 juli om 10.30 uur is de Ypsalon weer open. Er is dan koffie met wat lekkers voor de senioren. Vanaf 11.00 uur komt het koor 'One more voice' (algemeen repertoire) een uur zingen. Hierna is er de mogelijkheid om te bridgen of te klaverjassen. Blijft u dit doen dan is er de gelegenheid om een broodje mee te eten, wilt u zich hier wel voor opgeven bij Susan Rootjes, tel: 072-5324909 (na 18.00 uur). Bartfoundation Tijdens deze dagen wil wijkvereniging Ypestein de Bartfoundation steunen. Dit is een organisatie die is opgestart door familie en vrienden van Bart de Graaff (oprichter BNN). Zij helpen jonge mensen met een handicap om een ambitie in het leven te halen. Niet door wensen te vervullen, maar door middelen aan te reiken en te helpen bij het vinden van de juiste contacten. Er zal een infostand staan en op verschil lende plekken 'Bikkelpottten' om geld in te doneren. TV Heiloo, De Dors 1, 1852 RG Heiloo kilo Omdat ieder VAARWEL EEN BIJZONDERE IS... MAKELAARS ERA cc cc cc ERA verkóópt huizen! Ook uw huis? Hypotheek nodig? AA Cv' VAN DER www.vanderborden.nl Inloop-koffieuurtje van de gezelschapsbank HEILOO - Donderdag 7 juli is er weer een koffieuurtje van 10.00 tot 11.00 uur in het Trefpunt aan de Abraham du Bois-hof 2 in Heiloo. De twee voorgaan de bijeenkomsten werden goed bezocht. Mensen dronken een lekker kopje kof fie of thee, maakten een praatje en leer den nieuwe mensen kennen. Op 28 juli wordt er wederom een inloop-koffieu urtje gehouden. Monique van Ling, coördinator van de Gezelschapsbank zal u graag meer informatie geven over de Gezelschapsbank, een initiatief van de Stichting Ouderenwerk Heiloo. Voor meer informatie: www.ouderenwerkheiloo.nl of bel op donderdag tijdens kantooruren 072- 5331297. 5 voor met olijf, of ui en tomaat lekker bij de barbecue per stok 50 Kijk voor ons actuele huisaanbod op: kUVpGrblOITI.COm YfundaA Qfl B In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. Voor aanmelding: Hoefs mid 5, 1851 PZ/Postbus 68, 1850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. 3 voor 'Als leven herinnering wordt, gaat herinnering leven..." Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny Stoop tel. 532 0345 E.J. Potgieterweg 27 Heiloo HEILOO UJ O LI 1 Ma! CO CC O O O III InU h- (O UJ MKennemerstraatweg 330 Heiloo Telefoon072 - 533 40 95 nvm Internet www.hopman.nu Stationsweg 100 Heiloo (072) 532 03 22 www. dehypotheekwinkel. nl Makelaar sinds 1933 KEURSLAGER nvm

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 1