opruiming Dors Tennis Toernooi Finale zondag 10 Juli 5.48 6.00 Romeyn streng doch rechtvaardig in zijn rol als voorzitter Kermis Heiloo: druk en gezellig Kuyper Blom (ZOMER KORTING HOPMAN .Y. BORDEN Emmer Spareribs Dé Hyi^theek- winkel Strategische visie voor Heiloo onderwerp van raadsvergadering NU 10% 20% 30% 40% 50% (072)5351000 Biefstukstokjes Keurslagerij Kees Burger Waldkornbollen «j 50 Pizza Broodjes 00 Bakkerij Kees Zoon Omdat ieder TV Heiloo, De Dors 1 1852 RG Heiloo Piri pifi saus IA®® Servetten W# rV!73ï NIEUWSBLAD N/OOR HEILOO EM OMSTREKEN In de ZOMERPERIODE heeft drukkerij Uitkijkpost haar openingstijden gewijzigd! MAKELAARS ERA' Kunstdriedaagse in Heiloo Uw huis? Ons ERA Koper Garantie Plan® Informatiebij eenkomst percelen Zandzoom De Duif neemt afscheid van directeur STIPPENACTIE IS BEGOHHEN Kijk voor ons actuele huisaanbod op: kuyperblom.com V.^±.iA BB Makelaar sinds 1933 www.vanderborden.nl VAARWEL EEN BIJZONDERE IS... 'Als leven herinnering wordt, gaat herinnering leven..." Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny Stoop tel. 532 0345 E.J. Potgieterweg 27 Heiloo Kennemerstraatweg 330 Heiloo Telefoon: 072- 533 40 95 internet www.hopman.nu 4 voor KEURSLAGER pers stuk 5 voorI per stuk otheek nodig? I Redactie, acquisitie en administratie: De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo I Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 e-mail redactie: redactie@uitkijkpost.nl e-mail advertenties: advertenties@uitkijkpost.nl Openingstijden kantoor: Zomeropeningstijden t/m vrijdag 9 september 1 ma t/m do: 8.00 -16.45 uur vrijdag 8.00 - 14.30 uur I Geen Uitkijkpost ontvangen? i. Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 331020 (Rodi verspreiding bv) 6 JULI 2005 - 70e JAARGANG NO. 27 miÊmm Tot en met vrijdag 9 september is bet kantoor geopend van 8.00 tot 16.45 uur en op vrijdag van 8.00 tot 14.30 uur. Ook op internet: Samen met steun en toeverlaat Lucie Uvenhoven vormen Bas Kuyper en Ronald Blom het jonge en dynamische makelaarskantoor, (foto: Ab Baart) www. dehypotheekwinkel. nl HEILOO I HEILOO - Het kopen of verkopen van een huis is een serieuze zaak, waarbij in de regel veel geld en emo tie komen kijken. Reden genoeg om niet zomaar met de eerste de beste makelaar in zee te gaan, maar te kie zen voor iemand bij wie u direct het gevoel heeft dat hij met u op één lijn zit en die bovendien net even harder voor u wilt lopen dan een ander. Zulke makelaars zijn wij. En wij zijn Kuyper Blom. Jong en dynamisch Zo staat het in de gloednieuwe folder van Kuyper Blom Makelaars. Onder deze naam zijn Ronald Blom en Bas Kuyper een half jaar geleden aan de Stationsweg 102 begonnen. Beiden zijn register makelaar/taxa teur o.z. Samen met steun en toever laat Lucie Uvenhoven vormen zij het jonge en dynamische makelaarskan toor. Zo mogelijk nog enthousiaster als bij de start vertellen ze over hun werk: „Het is geweldig hoe goed het gaat! We zijn nog maar een half jaar open, maar velen weten ons al te vin den. Klanten van 20+ tot 80+ die ons toch het vertrouwen geven hun zaken te regelen. Terwijl we wel altijd zeggen: u bent de directeur, wij de adviseur. We verkopen heel snel en hebben een breed netwerk. In middels zijn we ook betrokken bij drie nieuwbouwprojecten: de Sta tionsweg, Stationsplein en Residence Kennemerstaete." Presentatie Beiden vinden het belangrijk dat niet alleen de belangen van de verkoper, maar ook die van de koper behartigd worden en beide partijen zo goed mogelijk begeleid worden. Presentatie staat bij Kuyper Blom hoog in het vaandel. Dat is duidelijk zichtbaar. Vanaf het kantoorpand: open, vriendelijk en zeer laagdrem pelig („mensen lopen heel makkelijk binnen om even wat te vragen"), de presentatie van alle woningen in de etalage, tot aan de kleurstelling van de verkoopborden. „Wij proberen mee te denken met onze klanten, open vragen te stellen en bij eventu ele bezwaren deze op een vriende lijke manier te weerleggen. Ook pro beren we moeite te doen zoals vra gen te stellen aan de gemeente of de verkoper. En dat werkt, want onder de gevestigde orde van zes make laarskantoren hier in Heiloo zijn wij blijkbaar een goed alternatief." Ze zijn niet alleen lid van de NVM, maar zowel Bas als Ronald zijn register makelaar/taxateur. Dit betekent dat zij woningen waarderen en rapport naar de bank mogen doen uitgaan. Elk jaar moeten ze er wel voor zor gen dat ze hun credits weer halen door zich bij te seholen in nieuwe ontwikkelingen. Digitale verkoopbrochure Ze zijn een hecht team met gelijke kennis van alle panden. Zodoende hoeft de klant nooit op een antwoord te wachten. Ook Lucie, commercieel medewerker binnendienst, gaat mee naar alle woningen en kan de klanten van informatie voorzien. „Wij zeggen altijd maar: we zijn groot in hoeveel heid, maar klein gebleven in service. Dat wil zeggen dat we nog steeds veel tijd steken in persoonlijk contact met klanten. Door een bezichtiging- kaart mee te geven, nu de nieuwe fol der, een advertentie met oyerzicht van de panden en heel belangrijk: de website. We hebben een uitgebreide digitale verkoopbrochure, met digita le tekeningen, kadastraal plan en lijst van roerende goederen. Bent u benieuwd naar deze woon- specialisten bij wie u zich thuis voelt'? Bezoekt u hen dan op de Stationsweg of op hun website: www.kuyperblom.com. U kunt ook bellen naar 072-5322420 of mailen info@kuyperblom.com. Stationsweg 100 Heiloo (072) 532 03 22 HEILOO - Maandagavond vervulde de 'heer Romeyn, die vrijdag 24 juni officieel werd geïnstalleerd als de nieu we burgemeester van Heiloo, voor het eerst zijn functie als voorzitter van de raadsvergadering. Meteen viel op dat hij streng, doch rechtvaardig handelde. Door onnodige discussies snel af te kappen, door leden van de raad te vra gen zich te houden aan het onderwerp, en door regelmatig samen te vatten wat een wethouder, danwel raadslid zojuist had gezegd. Doel Van deze vergadering was het goed-; dan wel afkeuren van het ont werp Ivan de definitieve strategische visie. De strategische visie is opgesteld door een werkgroep, bestaande uit afgevaardigden van de raad, om het beleid voor de gemeente tot 2015 in kaart te brengen. Onderwerpen van de visie zijn onderverdeeld in vier pro gramma's; bestuur en democratie, ruimtelijke ontwikkeling en beheer, maatschappelijke zorg en welzijn en openbare orde en veiligheid. Elk pro gramma heeft weer zijn speerpunten. Onder 'bestuur en democratie' valt bij voorbeeld het punt 'Heiloo in de regio': in welke mate moet Heiloo zich open stellen voor samenwerking met de buurtgemeenten zonder daarbij de zelfstandigheid te verliezen? Onder het programma 'ruimtelijke ordening en beheer valt het speerpunt 'woning- bouwontwikkelingen'. Woningbouw vormt een van de belangrijkste speer punten voor de komende planperiode. Een van de speerpunten bij dit onder werp is: 'Beperkte hoogbouw (vanaf 3- hoog) is toegestaan om zoveel mogelijk 'groen' te besparen en de sociale woningbouwcomponent te verhogen.' Deze, en alle andere onderwerpen van de strategische visie, zouden maandag avond dus worden aangenomen of afgewezen. Vlak na aanvang bleek ech ter dat de raad hier nog niet aan toe was. Op verzoek van GroenLinks wer den definitieve beslissingen over de strategische visie uitgesteld, én werd de bijeenkomst gebruikt om de visie nog eens kritisch te bekijken en zo nodig aan te passen. De rest van de raad was het met GroenLinks eens, zodat elke fractie uitgebreid de kans kreeg om zijn mening te uiten over de strategische visie. Besloten werd om een redactie team in het leven te roepen, die de visie aanpast. Een van de klachten vanuit de raad over de visie was namelijk dat sommige zinnen dusdanig waren gefor muleerd dat 'je er alle kanten mee op kan'. Hil Peperkamp van de PvdA pleitte bijvoorbeeld voor concrete for muleringen die meetbaar en contro leerbaar zijn, de heer Klaasse van Heiloo 2000 miste onderbouwing bij bepaalde speerpunten en Ton van Dril van GroenLinks wilde zelfs enkele speerpunten helemaal uit de strategi sche visie schrappen. Lees verder op pagina 6 HEILOO - Op 2, 3 en 4 augustus van 10.00 tot 17.00 uur zal het Trefpunt in Heiloo, in het teken staan van Kunst. Verschillende kunstenaars uit de regio exposeren eigen werk en zijn een dag deel aanwezig om daar toelichting op te geven. Daarnaast geven de kunstenaars verschillende workshops. Per workshop zijn een beperkt aantal kaarten beschikbaar. De kosten per activiteit is 5,- (excl. materiaal gebruik). 50+ krij gen een gratis consumptiebon. Er zul len de volgende workshops gegeven worden: 'spiritualiteit en abstractie in de kunst' door Frits Bangert, 'kera miek' door Henriëtte Blanken/manda la tekenen' door Saskia Jansen, 'udu' doof Gurie Bosman, 'dichten op doek' door Hilde Schaap, 'glasschilderen' door Antonia Klip, 'pentekenen' door Bart van Dam, 'houtdraaien' door Niek Morsch, 'schilderen met acrylverf' door Mala Ramcharan, 'intuïtiefschilderen' door Bea Hop en 'portrettekenen met houtskool' door Theo Leering. Voor de exacte data en tijden kunt u begin juli een folder ophalen bij Stichting Ouderenwerk Heiloo, Abr. du Bois-hof 2, 072-5331297 of www.oude- renwerkheiloo.nl. In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. Voor aanmelding: Hoefs mid 5, 1851 PZ Postbus 68, 1850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. HEILOO - Donderdag was het weer zover: het grootste en gezelligste feest van Heiloo. Ondanks een moeizame voor bereiding, waarin de ingrijpende renovatie van het Stationsplein er bijna voor zorgde dat de kermis aan de Heerenweg niet doorging. Maar na rijp beraad besloot de gemeente toch vergunning te verlenen voor plaatsing van de kermistent. Zoals de horeca ondernemers het al voorspel den is de kermis in de feesttent, net als voorgaande jaren, zonder problemen verlopen en waren het vooral een paar erg gezellige dagen. Ook voor de kinderen was het kermis. Aan de Omloop kon worden genoten van de botswagens, het reuzenrad, de City Hopper, Crazy safari en nog veel meer. Nieuw dit jaar waren de Kamelenrace en de Trampojump. Vooral de laat ste was alleen voor de echte durfals, maar er waren genoeg jongens en meisjes die zich vrijwillig aan een elastiek de lucht in lieten schietenVrijdagavond werd het feest afge sloten met een door de kermisondernemers aangeboden vuurwerk. foto: MSP HEILOO - Donderdagavond 7 juli om 20.00 uur in het Golden Tulip Motel te Heiloo is er een bijeenkomst van eige naren van de percelen Zandzoom en/of Zuiderloo betreffende het Voorkeurs recht. Naar aanleiding van diverse vra gen die werden gesteld, betreffende de toepassing van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten, heeft de gemeente Heiloo besloten om een informatieavond over dit onderwerp te organiseren. Op deze avond zal een korte presentatie over het voorkeursrecht en de gevolgen van deze wet worden gegeven door de heer G. Stevens, medewerker Ruimtelijke Ordening van de gemeente. Alle betrokkenen hebben een uitnodiging van de gemeente ontvangen en zijn met hun vragen van harte welkom. HEILOO - Op 15 juli neemt directeur Lou Sinke afscheid van christelijke basisschool De Duif. Hij heeft dan 38 jaar met veel plezier gewerkt in het onderwijs, hoofdzakelijk als directeur. Hoewel hij 'zin heeft in zijn afscheid', bezorgt het hem ook een dubbel gevoel. 'Ik wist niet eens waar Heiloo lag' Hij heeft in Middelburg de Kweek school doorlopen en slaagde met hoofdakte. Na 12,5 maand militaire dienst, kon hij met verdere vrijstelling in 1967 aan de slag op de Rehobot- school aan de Holleweg. „Ik was nog maar 21 en wist niet eens waar Heiloo lag, kwam met twee koffers aan. Maar ik kwam terecht in een leuk, jong team en zo'n eerste baan is wel bepalend. Drie jaar later vertrók het hoofd en heb ik zijn plaats ingenomen. Er moest toen zelfs dispensatie aangevraagd worden omdat ik nog geen 25 was. In '76 besloot het bestuur een nieuwe school te starten aan het Malevoort: de Regenboog. Lees verder op pagina 6 (foto: UKP) ^^^Stationswe^^^7^33078^^^^^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 1