Mijlpaal voor zwembad Het Baafje Feest op Hoeve Nijenburg /2 edri hopman ss Laatste raadsvergadering in teken van Zandzoom HSVfl - AZ 4 1? 1.50 Kuyper Blon kuyperblom.com m Elfde Uitmarkt Heiloo op zaterdag 3 september eli APE L LA BORDEN 1(072)5351000 Dé Hyptfitheek winkel Keurslagerij Kees Burger Bakkerij Kees Zoon makelaar Vfunda Stationsweg 102, 1852 LN Heiloo aÈMI -Mf Tel. 072 - 532 24 20 gjjj Mvrv Kijk voor het actuele aanbod op In de ZOMERPERIODE heeft drukkerij Uitkijkpost haar openingstijden gewijzigd! NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN 1! Vernieling personenauto Inbraak in personenauto Poging inbraak woning Vernieling personenauto Omdat ieder VAN DER MAKELAARS ERA ERA verkóópt huizen! Ook uw huis? Runder hamburgers 50 4 voor Satévlees 500 gram GRATIS SAUS M 50 voor Appelflappen 3 HALEN 2 BETALEN Zachte puntjes Bij aankoop van 150 gram TONIJNSALADE 100 gr. LIKKEPOT GRATIS Duivelsbroodje HDHHHHni Redactie, acquisitie en administratie: De Hoefsmid 5-1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 e-mail redactie: redactie@uitkijkpost.nl e-mail advertenties: advertenties@uitkijkpost.nl Openingstijden kantoor: Zomeropeningstijden t/m vrijdag 9 september ma t/m do: 8.00 -16.45 uur vrijdag 8.00 - 14.30 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 331020 (Rodi verspreiding bv) g 13 JULI 2005 - 70e JAARGANG NO. 28 Tot en met vrijdag 9 september is het kantoor geopend van 8.00 tot 16.45 uur en op vrijdag van 8.00 tot 14.30 uur. Ook op internet: HEILOO - Dinsdag 12 juli feliciteerde wethouder Rob Opdam de 25.000ste bezoeker van zwembad Het Baafje in Heiloo. De wethouder overhandigde namens de gemeente een passend geschenk en bloemen aan een gelukki ge mevrouw E. Minis, die al bijna 35 jaar dagelijks tijdens het seizoen haar baantjes trekt in het Baafje. Na het slechte zwemjaar 2004 (nog geen 42.000 bezoekers) ziet het er dit jaar naar uit dat de 50.000-grens weer wordt overschreden. Vanaf 1990 is dat al acht keer eerder gebeurd. Het is de verwachting dat, bij aanhoudend fraai zomerweer, de teller dit jaar rond de 55.000 bezoekers zal uitkomen. Vanaf maandag 25 juli biedt Het Baafje dagelijks een gratis extra-acti viteit aan. Onder leiding van het per soneel van het Baafje kunnen de jeug dige bezoekers dan iedere (werk-)dag tussen 14.00 en 15.00 uur deelnemen aan diverse spelletjes als waterpolo, aquarobic, voetbal, basketball, volley bal en estafetteloop. De activiteiten vinden plaats gedurende de zomervak antie, tot vrijdag 2 september. Meer informatie over deze activiteiten kun nen bezoekers verkrijgen bij de kassa van het zwembad. (foto: UKP) HEILOO - Op zaterdag 9 juli hielden de ouders van Sven en Dimphy en de vader van Debby weer een fantastische kindermiddag op het terrein van Hoeve Nijenburg aan de Kennemer- straatweg in Heiloo. De kinderen van O.D.C. de Vijfhoek in Heiloo en de kinderen van ZML- school de Alk te Alkmaar waren alle maal uitgenodigd om deze kindermid dag bij te wonen. In totaal 200 kinde ren, broertjes, zusjes en ouders hebben zich voor deze middag opgegeven. Hoeve Nijenburg is een boerderij op het terrein van Natuurmonumenten aan de Kennemerstraatweg. De hoeve wordt bewoond en beheerd door Edwin en Diana Bos. Edwin en Diana zijn de ouders van Amber en Sven. Hun zoon Sven is in oktober 2004 overleden. Hij had een verstandelijke handicap en ging overdag naar O.D.C. de Vijfhoek. Toch hebben zij de kracht en het enthousiasme gevonden om samen met de andere ouders deze feestmiddag weer opnieuw te organise ren. Tijdens de feestmiddag waren allerlei aktiviteiten voor de kinderen. Voor de kinderen met een motorische handicap verzorgde Dupla het huifbedrijden en voor andere kinderen was er een varia tie aan spelmogelijkheden, zoals springkussens, een poppentheater, pony rijden en natuurlijk allerlei lek kers. HEILOO - In de serie zomeravondcon certen in de fraaie en akoestisch uitste kende Witte Kerk te Heiloo (Heerenweg 32) wordt het tweede con cert op vrijdag 15 juli verzorgd door de harpiste Giselle Böeters en de trompet tist Emile Meuffels. De combinatie van harp en trompet is redelijk uniek te noemen. Toch zijn er veel originele stukken geschreven voor deze twee instrumenten, waaronder het bekende werk 'Soirée de St-Petersbo.urg' (uit 1900) van Oskar Böhme. Het is echter ook heel goed mogelijk om op trompet en harp arrangementen te spelen van muziek die voor andere instrumenten combinaties is geschreven. Zo zullen er enkele liederen, van Fauré ten gehore worden gebracht, alsmede enkele wer ken uit de barok. Naast de combinatie staan er ook diverse harp solo's op het programma (Gabriel Fauré, Daan Manneke en Louis Spolir). Giselle Boeters begon haar muzikale loopbaan met pianolessen van haar vader op tweejarige leeftijd. Op haar negende jaar stapte ze over op de harp. Zij stu deerde aan het Conservatorium bij Erika Waardenburg (die in het concert op vrijdag 12 augustus is te beluisteren) en is daar cum laude afgestudeerd. Zij speelt regelmatig met diverse orkesten waaronder het Koninklijk Concert gebouw Orkest. Ook Emile Meuffels heeft zijn studie aan het Amsterdams Conservatorium afgerond (2000), waarna hij nog aanvullende lessen heeft gevolgd van Bo Nilsson (Zweden) Wolfgang Guggenberger (Duitsland en Klaus Schuwerk (even eens Duitsland). Zowel op vaste als freelance basis speelt hij bij diverse orkesten. Daarnaast is hij docent 'koper' bij de Heuvelrug Muziekschool. Het concert begint om 20.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 8 en voor 65+, CJP en kinderen tot 13 jaar 7. Kaarten kunnen telefonisch worden besteld via 072-5334804 en 072- 5335852. Ook kan geboekt worden voor het concertdiner (uitstekend 3- gangen menu in restaurant de Loocatie tegenover de Witte Kerk en toegang tot het concert; wel telefonisch reserveren via 072-5334804). De prijs voor dit arrangement bedraagt 26 per per soon. HEILOO - Tussen maandag 4 en dins dag 5 juli werd een personenauto ver nield die op een parkeerplaats stond aan de Holleweg. Van de groene Audi A4 werd een van de buiten spiegels vernield. HEILOO - Op dinsdag 5 juli werd tus sen 16.30 en 17.45 uur op een parkeer terrein van het Maalwater in een per sonenauto van het merk Volkswagen type Caddy ingebroken. Een portier raam werd ingeslagen. Hierna werd een rugzak met inhoud die op de pas sagiersstoel van de auto lag ont vreemd. HEILOO - Tussen zaterdag 2 en don derdag 7 juli werd gepoogd in te bre ken in een woning aan de de Blinkenlaan. Het slot van de achter deur van de woning werd geforceerd. Als gevolg van deugdelijk hang- en sluitwerk is hét bij een poging geble ven. HEILOO - In de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 juli werd een op de Kennemerstraatweg geparkeerde per sonenauto vernield. Met een steen werd de achterruit van de grijze Peugeot 205 ingegooid. B HEILOO - Mensen die beperkingen of problemen ondervinden bij hun dagelijkse bezigheden kunnen bij Thuis in balansterecht om weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen func tioneren. Thuis in balans' is een vrijgevestigde ergotherapiepraktijk waar twee ergotherapeuten aan ver bonden zijn: Karin Metz en Olga Meissburger-van Steeden. De balans terugvinden die hun cliënten door een aandoening kwijt zijn, dat is hun motto. 'Thuis in balans' is er om cliënten te helpen die als gevolg van het ouder worden, een chronische ziekte of handicap beperkt worden in hun dagelijks leven. Dit kan zijn op gebied van het leven van alledag, op het werk of tijdens activiteiten in de vrije tijd. De ergotherapeuten spre ken zelf van hulp bij zelfredzaam heid, productiviteit en ontspanning. „We hebben sinds 1 februari dit jaar onze eigen praktijk. Ik kom vooral bij de mensen thuis en Olga werkt voornamelijk in de praktijk aan de Zevenhuizerlaan. Bovendien is zij gespecialiseerd op handtraining en handspalken maken. Het voordeel van onze samenwerking is dat we elkaar feedback kunnen geven, er is vervanging mogelijk en voor de cli ënt betekent dat continuïteit", zo legt Karin uit. Therapie op maat Ergotherapie is een paramedisch beroep en de naam is afkomstig van het Griekse 'ergein'. Dit betekent handelen, werken, doen. De cliënt moet dus zelf aan zijn verbetering werken. Olga: „Wij leveren therapie op maat. Voor elke cliënt is weer iets anders nodig op gebied van bijvoor beeld aankleden, het huishouden doen, sociale contacten onderhou den. Na een operatie aan de pezen werken we met ergotherapie bijvoor beeld aan herstel van functies. Maar het kan ook zijn dat we bekijken of iemand dingen op een andere manier kan doen. We hebben soms cliënten die een beroerte hebben gehad en aan één kant verlamd geraakt zijn. In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. Voor aanmelding: Hoefs mid 5, 1851 PZ/ Postbus 68, 1850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. Dan leer je trucjes of je leert de omgeving hoe ze kunnen helpen. Er zijn ook allerlei hulpmiddelen op de markt om te gebruiken, zoals aange past bestek of een 'helpende hand'- om -dingen mee op te rapen. Sommige hulpmiddelen worden ver goed door de zorgverzekeraar, zoals een rollator, een sta-op-stoel of een trippelstoel. Vaak wordt hier wel een ergotherapeutisch advies voor gevraagd. Ergotherapie is opgeno men in het ziekenfondspakket. Men heeft recht op tien uur therapie. Daar is dan wel een Verwijzing van de huis arts of specialist voor nodig. Problemen die cliënten ondervinden worden door 'Thuis in balans' door gesproken en er wordt gezocht naar de mogelijkheden die men nog wel heeft. Er wordt een oplossing voor gesteld en die wordt uitgevoerd of er wordt een aanvraag voor gedaan. Dat kan bijvoorbeeld een aanpassing in de wohing zijn. Ruime ervaring Karin en Olga zijn niet de eerste de beste ergotherapeuten. Beiden heb ben ruime ervaring in het vak. Karin heeft vooral ervaring op de afdeling ergotherapie van een verpleeghuis opgedaan en doet nu naast de prak tijk ook nog eerstelijns ergotherapie vanuit de Stichting Partners in de Zorg. „Ik vind het erg leuk om bij de mensen thuis te komen. Je bent heel gericht bezig met de problemen die ze daar ervaren. Het vraagt een stuk creatief denken." Olga kan terugval len op twaalf jaar ervaring in Zwitserland, waarvan twee jaar in een revalidatie- en tien jaar in een universiteitsziekenhuis. Daar deed ze haar ervaring met handchirurgie, de behandeling van brandwondenpati ënten en het maken van handspal ken. „Ik vind het een uitdaging om mensen met een beperking te kun nen helpen. Daarbij kan ik mijn medische opleiding en wat er verder bij komt kijken goed gebruiken." Ergotherapiepraktijk 'Thuis in balans', Praktijkadres: Zevenhuizerlaan 24 in Heiloo, tel. 072-5125502. De balans terugvinden die hun cliënten door een aandoening kwijt zijn, dat is het motto van Karin Metz en Olga Meissburger-van Steeden. VAARWEL EEN BIJZONDERE IS... 'Als leven herinnering wordt, gaat herinnering leven..." Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny Stoop tel. 532 0345 E.J. Potgieterweg 27 Heiloo Makelaar sinds 1933 www.vanderborden.nl Hypotheek nodig? Stationsweg 100 Heiloo (072) 532 03 22 www. dehypotheekwinkel. nl HEILOO Kennemerstraatweg 330 Heiloo Telefoon: 072- 533 4095 Internet www.hopman.nu Op zaterdag 9 juli werd een kindermiddag op het terrein van Hoeve Nijenburg in Heiloo gehouden, voor de kinderen van O.D.C. de Vijfhoek in Heiloo en van de ZML-school de Alk te Alkmaar, (foto: MSP) HEILOO - Maandagavond werd de laatste raadsvergadering voor het zomerrecces gehouden. De belangrijk ste bespreekstukken hadden de ZandzoomZuiderloo als onderwerp. Het eerste betrof het instemmen met de bestuursovereenkomst Wonen in het groen Heiloo/Limmen, hierbij waren portefeuillehouders Daas en Opdam uitgenodigd. Op 4 maart 2004 is de intentieverkla ring 'Wonen in het groen en aansluiting A9' door de provincie Noord-Holland, de gemeente Castricum en de gemeen te Heiloo ondertekend. Dit was het officiële startsein voor verdere uitwer king van het plan. Als eerste resultaat van de samenwerking is het plancon cept 'Wonen in het groen Heiloo/ Limmen' gepresenteerd. Verdere uit werking van dit planconcept gebeurt in een bestuursovereenkomst, waarin de partijen afspreken dat ze zich gezamen lijk inspannen voor de realisatie van het project. Daarbij worden afspraken gemaakt over de verschillende onder delen, zoals woningbouw, natuuront wikkeling en recreatie, in het gebied. Ook de afslag A9 wordt in de overeen komst gezien als een onderdeel van het plan Zandzoom. Elke partij, of gemeente, heeft haar eigen taken en verantwoordelijkheden- zoals de ontwikkeling van de woning bouw-, maar zoeken wel onderlinge afstemming. In de bestuursovereen komst is afgesproken dat er 2000 tot 2400 woningen 'in het groen' worden gerealiseerd, en dat er ruimte wordt gereserveerd voor 250 tot 300 wonin gen in het topsegment. Daarnaast wil len de partijen 200 hectare natuur, inclusief waterberging en faunapassa ges en een netwerk van fiets-, wandel en ruiterpaden in het gebied realiseren. Lees verder op pagina 2 HEILOO - De Uitmarkt Heiloo wordt dit jaar voorde elfde keer gehouden op zaterdag 3 september van 10.30 tot 16.00 uur, rond Bibliotheek Heiloo aan de Westerweg. Evenals voorgaande jaren is de organi satie van de Uitmarkt Heiloo volledig in handen van de Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo. De Uitmarkt Heiloo vormt het jaarlijk se begin van het culturele, educatieve en sportieve seizoen in Heiloo. Een groot aantal verenigingen en organisa ties presenteert zich en geeft informatie over de activiteiten die ze het komende seizoen gaan ondernemen. Bezoekers aan de Uitmarkt Heiloo kunnen zich *9 augustus 2005, 19.00 uur Sportpark HSV ur veelal direct daarvoor opgeven. Naast de vele informatiestands wordt er ook een groot aantal optredens uit gevoerd. U kunt niet alleen muziek, dans en toneel verwachten maar ook demonstraties van sportverenigingen. Voor de kinderen zijn er weer activitei ten gepland zoals een springkussen. In 2005 zal de Uitmarkt Heiloo weer een informatief, afwisselend en attractief programma bieden. Uitmarktbij lage in de Uitkijkpost Voorafgaand aan de Uitmarkt, op woensdag 31 augustus, worden de deel nemers van deze elfde editie van de Uitmarkt aan u voorgesteld in de Uitkijkpost. Deelnemers aan de Uitmarkt worden verzocht hiervoor kopij en beeldmate riaal- beide bij voorkeur digitaal- aan te leveren. Uiterlijke aanleverdatum is maandag 15 augustus om 17.00 uur. Kopij dat na die tijd op de redactie wordt aangeleverd, kan helaas niet meer worden opgenomen in deze Uitmarktbijlage. Uw bijdrage mag maximaal 400 woorden bevatten en gaarne zoveel mogelijk zonder opmaak. U kunt uw kopij en beeldma teriaal per e-mail (o.v.v. Uitmarkt) stu ren naar: redactie@uitkijkpost.nl, of naar redactie Uitkijkpost, De Hoefsmid 5,1851 PZ in Heiloo. KEURSLAGER 5 voor per stuk

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 1