hsvQ- az® 6.95 Groots afscheid meester Lou Sinke Chinees schoolorkest inspireert Caecila Kuyper Blom Dé Hypotheek winkel Platform Heiloo Wereldwijd sluit Ghana-project af HOPMAN Si BORDEN (072)5351000 Slavinken Ham-prei salade 150 gram HALEN 100 gram BETALEN Kip roerbak Keurslagerij Kees Burger tationsweg 102, 1852 LN Heiloo Tel. 072 - 532 24 20 funda Kijk voor het actuele aanbod op: kuyp6rbl0m.C0m Shi Da Fu Zhong Band treedt op in hartje Heiloo halve prijzen Omdat ieder Uw huis als videopresentatie op internet? NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EM OMSTREKEN In de ZOMERPERIODE heeft drukkerij Uitkijkpost haar openingstijden gewijzigd! Diefstal korte broek Snelheidscontrole Gemeenteraden akkoord met Wonen in het Groen/A9 MAKELAARS ERA* Makelaar sinds 1933 www.vanderborden.nl VAARWEL EEN BIJZONDERE IS., 'Als leven herinnering wordt, gaat herinnering leven..." Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny Stoop tel. 532 0345 E.J. Potgieterweg 27 Heiloo Kennemerstraatweg 330 Heiloo Telefoon: 072-533 40 95 Internet www.hopman.nu HEILOO - Afgelopen zondag 17 juli is het Ghana-project tijdens een familie viering in de Willibrorduskerk sfeervol afgesloten. Platform Heiloo Wereld wijd had zich garant gesteld ondersteu ning te geven aan de bouw en materiaal van een school voor beroepsonderwijs zowel voor jongens als meisjes. In onze visie mag er geen onderscheid bestaan in opleiding voor jongens en meisjes, enerzijds om jongens te beschermen tegen drugs en meisjes tegen prostitu tie. Voor beiden geldt, dat men met een beroep verder komt óók in hun maat schappij. In november 2004 is door het Platform het startsein gegeven van geplande activiteiten, enerzijds om gel den voor het project te werven, ander zijds om ons hier bewust te maken van nijpende omstandigheden van mensen in de Derde Wereld en Oost Europa. Bewustwording Met veel inzet is informatie gegeven aan de scholen - in de kerken - in de bibliotheek, via exposities in de vitrines van verschillende winkeliers - in win kelcentrum 't Loo, via de Uitkijkpost en met spreekbeurten, waar niet alleen gesproken is over geld, maar ook over bewustwording van ons leven hier ten opzichte van het leven elders in de wereld en met name naar aanleiding van dit project in Afrika. John Duphey De bevolking van Heiloo heeft de doel stelling van Platform Heiloo Wereld wijd ook dit jaar goed begrepen, mede dankzij de ondersteuning van John Duphey, een Ghanees onderwijzer die op zijn enthousiaste wijze weet te beroeren. En dat zeker ook tijdens de familie/ gezinsviering afgelopen zondag, waar hij inging op het thema: 'een klein zaadje kan iets groots voortbrengen', dat wil in dit geval zeggen: met een gemotiveerde ondersteuning uit Heiloo kan er in Ghana iets groots tot stand gebracht worden. Met enthousiasme vertelde hij over zijn land, de zo nodige scholing aldaar en het voor hem zo belangrijke project, waarvoor hij, samen met het in Ghanees gekleed kin derkoor Wikiko, allen bedankte. In oktober gaat John terug naar Ghana om de vorderingen van de bouw etcete ra met eigen ogen te zien. Hij zal terug keren om ons daarover verslag te doen. Meer dan 8000 Platform Heiloo Wereldwijd dankt de bevolking van Heiloo en omstreken. De geplande financiële ondersteuning van 8.000,- is meer dan bereikt. Bij het afsluiten van dit project zal het Platform voor het jaar 2005 - 2006 zich opnieuw beraden voor een ander pro ject in de Derde Wereld of Oost Europa. Via de Uitkijkpost zal daar weer opnieuw melding van gemaakt worden. 9 augustus 2005, 19.00 uur Sportpark HSV 4 voor i c I Drln 500 gram GRATIS SAUS voor •om KEURSLAGER NVM Redactie, acquisitie en administratie: De Hoefsmid 5-1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 e-mail redactie: redactie@uitkijkpost.nl e-mail advertenties: advertenties@uitkijkpost.nl Openingstij'den kantoor: Zomeropeningstijden t/m vrijdag 9 september ma t/m do: 8.00 -16.45 uur vrijdag 8.00 - 14.30 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 331020 (Rodi verspreiding bv) 20 JULI 2005 - 70e JAARGANG NO. 29 Tot en met vrijdag 9 september is het kantoor geopend van 8.00 tot 16.45 uur en op vrijdag van 8.00 tot 14.30 uur. Ook op internet: Diana Ormskirk heeft haar eigen zwem-, en hydro spinnings chool: de GD Swimacademy.Hydrospinning is een Total body work out'en een uitermate uitdagende sportactiviteit! otheek nodig? Stationsweg 100 Heiloo (072) 532 03 22 www. dehypotheekwinkel. nl HEILOO - De meeste Hollanders zijn gek op fietsen, ons land staat bekend als waterrijk landje. Die twee dingen bij elkaar moet een inspiratie geweest zijn voor hydro- of aquaspinning. Diana Ormskirk heeft haar eigen zwem-, en hydro- spinnings chool: de GD Swim academy. GD staat voor Generous DivingGeboren in Suriname en is nu woonachtig in Heiloo introdu ceert Diana deze nieuwe sport exclu sief voor Heiloo en omgeving. Wat is hydrospinning? Hydrospinning doe je op een fiets die in het water staat. Het is te vergelij ken met fietsen of spinning op het droge. Door de weerstand van het water is hydrospinning een intensie ve conditietraining met een hoge vet- verbranding. Het speciale -draaime- chanisme van de hydrorider maakt het mogelijk om zowel vooruit als achteruit te trappen. Het trainings programma traint niet alleen de benen, maar ook de romp en de arm spieren worden stevig getraind. De fiets kan worden gebruikt als extra hulpstuk waarmee buikspier- en opdrukoefeningen gedaan kunnen worden. Volgens Diana: „Hydrospinning is een 'Total body work out' en een uitermate uitdagende sportacti viteit!" Niet leeftijdsgebonden „Deze methode is nog niet zolang bekend in Nederland, ongeveer twee jaar nu. Ik heb 14 jaar ervaring als zweminstructrice en mijn Master Trainerscertificaat behaald bij de Gain Glow. Dat betekent dat ik ook trainers mag instrueren hoe ze spin- ningles moeten geven. Voor de deel nemers betekent het dat ik hen goede en op de persoon afgestemde begeleiding kan geven. Je moet men sen goed begeleiden en adviseren wat betreft tempo, houding, ademha ling. Bij mij zitten mannen, vrouwen, zelfs drie kinderen van twaalf jaar op les. De leeftijden variëren van twaalf dus, tot ongeveer 65 jaar. Spinning is dan ook niet leeftijdsgebonden. Rug- en knieklachten Er zijn ook deelnemers met rug- en knieklachten die veel baat hebben bij hydrospinning. Water geeft een soort balans .Ik heb er drie in mijn groep die een knieoperatie achter de rug hebben en nog spinnen. Ik geef les in Beverwijk en Rotterdam. In Bever wijk op maandag- en woensdag avond van 19.45 tot 20.45 uur. Ik werk nu met wachtlijsten en ben aan het bekijken of ik ook lessen op andere tijden kan gaan aanbieden." Meer dan spinnen Wat een belangrijk verschil is dan het 'droge' spinnen, is dat het ook moge lijk is met de fiets als hulpstuk ver schillende oefeningen te doen. Diana heeft zo'n 100 oefeningen in het les- aanbod, op, voor, naast en achter de fiets. Diana werkt met fietsen van Italiaanse makelij, omdat in Italië het hydrospinnen begonnen is, wat Europa betreft. De GD Swim academy beschikt over 16 fietsen. Het is voor accommodaties ook mogelijk om een fiets te huren. Om kennis te maken met hydrospinnen kunt u een proefles nemen. U kunt de Swimacademy bereiken via tel. 06-15613165 of 06-38240478. Ook kunt u een e-mail sturen naar gdswimacademy@hotmail.com. In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. Voor aanmelding: Hoefs mid 5, 1851 PZ Postbus 68, 1850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. HEILOO - Op 13 juli werd tussen 10.20 en 12.00 uur op de Vennewatersweg een snelheidscontrole gehouden, aantal pas santen: 100. Er werden negen processen- verbaal opgemaakt voor het overschrij den van de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Tevens werden twee bestuurders bekeurd voor het niet dra gen van de autogordel. HEILOO - Een 11-jarige inwoner van Heiloo deed vrijdag 15 juli aangifte van diefstal van zijn korte broek. Deze blau we broek werd die middag gestolen uit zijn sporttas die stond in de herenkleed kamer van een zwembad aan het Baafje. Gevonden voorwerpen Enkele sleutels, zwarte beurs met inhoud* babyarmband met inscriptie 'Jasper', zwarte kinderregenbroek, brui ne portemonnee zonder inhoud, gou den schakelarmband met kleine scha kels, gouden armband met naamplaatje, dameshorloge met schakelbandje, GSM Nokia blauw, zilveren ringetje, GSM Nokia grijs. HEILOO - Tijd om uit te slapen had meneer Lou (zoals de leerlingen hem noemen) niet op vrijdag 15 juli. Zijn afscheidsdag van basisschool De Duif begon 's morgens al vroeg met een door zijn collega's verzorgd ontbijt bij hem thuis. Om kwart voor negen werd het nog drukker bij zijn huis toen alle feestelijk verklede leerlingen van De Duif hem met een speciaal voor hem geschreven lied, kwamen toezingen. „Hartverwarmend", aldus Lou. Per oude rode MG werd meneer Lou ver volgens naar school gebracht, waar hem nog meer verrassingen te wachten stonden. Elke groep gaf in de aula van de school een dans- of toneelvoorstel ling voor de vertrekkepd directeur, waarna hij de leerlingen op zijn beurt trakteerde op iets lekkers. De tweede helft van de ochtend was de beurt aan Lou zelf. Voor respectievelijk de onder- en de bovenbouw speelde hij samen met 'de Keetmeester' Wim Bokhorst in een toneelstuk zijn span nende belevenissen in de bush van Australië na. Zijn vakantiebestemming van vorig jaar. Na een lange middag pauze zette het feestprogramma zich om 16.30 uur voort met een receptie. In groten getale kwamen onder andere oud leerlingen, oud collega's en oud ouders afscheid nemen. Onder hen zelfs enkelen uit zijn eerste lesjaren in Heiloo en een leerlinge uit Nieuw Zeeland! In de vorm van diverse lied jes, anekdotes en toespraken passeer de nog eenmaal zijn hele schoolloop baan de revue. Als afscheidscadeau kreeg hij een kunstwerk voor aan de muur die hij zelf had uitgezocht bij een galerie in Alkmaar. „Ik ben onder de indruk van alle warme belangstelling. Het heeft me veel gedaan", vertelde Lou na afloop. De dag werd 's avonds afgesloten met een dineetje met het team van De Duif en zijn vrouw en kinderen. „Iedereen bedankt voor alles, ik heb genoten, het was gewoon super", aldus een ontroerde Lou Sinke. HEILOO - Helemaal gekomen uit het Chinese Shang Hai speelde afgelopen vrijdagavond de 'Shi Da Fu Zhong Band' met 54 muzikanten op het grote plein voor het Open Huis. Na een dag Heiloo en omgeving te hebben verkend met de jeugdleden van Heiloose Harmonieorkest Caecilia mochten ze - nadat het jeugorkest van Caecilia zelf had opgetreden- hun kunnen tonen. De kwaliteit bleek hoog van het 'schoolorkest' waarvan er in Shang Hai honderden zijn. Het dagprogramma voor de Chinezen was overvol, 's Morgens bezochten ze een school. Vervolgens zagen ze koeien in de wei lopen bij een veehouder en ontdekten wat tulpenbollen waren. Op het strand van Castricum was het tijd voor ontspanning en deden ze strandspelletjes. Na afloop aten ze bij verschillende families thuis 'Hollandse pot'. En toen moesten ze nog optreden. Gelukkig stond de bus naast het plein en konden de Chinezen direct na het optreden een dutje doen. De winke- üersverening 't Loo zorgde dat ze niet met lege maag vertrokken en bood een winkelwagentje vol met chips en fris aan. Voor onderweg terug naar Eindhoven, waar ze overnachtten en afgelopen weekeinde via Parijs terug naar huis zijn gereisd. Gastvrij David Shen, die nu. zes jaar in Eind hoven woont met zijn muzikale familie, komt uit Shang Hai en tolkte voor het orkest. Over de ontvangst in Heiloo van hem en zijn voormalige stadsgenoten was hij duidelijk. „We werden heel warm en gastvrij ontvangen." Bea Kunst, de voorzitter van Caecila, voelde zich na de muzikale en culturele ont moeting geïnspireerd en geënthousias meerd, vooral door hetnummer 'Happiness', (gecomponeerd door Shen) vanwege de Chinese invloeden waarmee het doorspekt was en het ver zoenende karakter dat het had. Als ze een sponsor vinden gaat Caecila zeker een tegenbezoek afleggen opperde Kunst na dit geslaagde evenement waar veel publiek op af kwam. HEILOO - De raden van de gemeen ten Castricum en Heiloo hebben inge stemd met de ondertekening van de bestuursovereenkomst 'Wonen in het Groen en A9 Heiloo/Limmen'. De ondertekening van de bestuursover eenkomst door de provincie Noord- Holland, de gemeente Castricum en de gemeente Heiloo vindt medio oktober 2005 plaats. De partijen zetten zich gezamenlijk in voor het realiseren van woningbouw en een aansluiting op de A9, het ontwikkelen van natuur en recreatie. De bestuursovereenkomst is een overeenkomst tussen de provincie Noord-Holland, de gemeente Castricum en de gemeente Heiloo. De partijen spreken uit dat ze zich geza menlijk zullen inspannen voor de reali satie van het project Wonen in het Groen. Om tot realisatie te komen wordt er een projectorganisatie in stand gehoudep en worden in de over eenkomst afspraken gemaakt: de reali satie van 2000 tot 2400 woningen in het groen en ruimte voor 250 tot 300 woningen in het topsegment; de realisa tie van 200 hectare natuur inclusief waterberging en faunapassages en een netwerk van fiets-, wandel,- en ruiter paden; de realisatie van een aansluiting op de A9 inclusief de landschappelijke inpassing daarvan in 100 hectare lande lijk gebied. Verder staan in de bestuurs overeenkomst afspraken over de fase ring van de woningbouw. Zodra er zekerheid is over een aansluiting op de A9, is de woningbouwontwikkeling in de Zandzoom mogelijk. De woning bouw in het Zuiderloo, een nieuwe woonwijk aan de zuidzijde van Heiloo behorende bij het gebied Zandzoom, is echter niet afhankelijk van de aanslui ting op de A9. De voorbereiding van de woningbouw in het Zuiderloo kan star ten zodra de bestuursovereenkomst is ondertekend. Ook is afgesproken dat 10% van de 250 tot 300 woningen in het topsegment gerealiseerd mag worden voorafgaand aan een aansluiting op de A9. (foto: Marinus Rintel) Op vrijdag 15 juli nam 'meneer Lou' afscheid van basisschool De Duif. In de vorm van diverse liedjes, anekdotes en toespraken passeerde nog eenmaal zijn hele schoolloopbaan de revue, (eigen foto) Vrijdag speelde de Shi Da Fu Zhong Band'uit Shang Hai op het plein voor het Open Huis. HEILOO

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 1