'Mens achter' wethouder Opdam in radioprogramma Heiloo Centraal Uniek pianoconcert in de Witte Kerk Poolse kinderen weer in Heiloo üi edri Kuyper Blon kuyperblom.com SUMMER SALE joha alleman Vernieuwing Stationsgebied door fouten gemeente in gevaar mascotte HOPMAN mm n eli APE L LA HSV - AZ Dé Hyditheek winkel mascotte j BORDEN r Tartaartjes o<? Keurslagerij Kees Burger GEHELE ZOMERCOLLECTIE Stationsweg 102, 1852 LN Heiloo MuÏÏm Tel. 072 - 532 24 20 nl^Ê (072)5351000 Gepaneerde Schnitzels m 50 m In de ZOMERPERIODE heeft drukkerij Uitkijkpost haar openingstijden gewijzigd! NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EM OMSTREKEN 'Een inwoner verweet me dat ik het Baafje 'in mijn onderbroek'opende' makelaar EE^ Kijk voor het actuele aanbod op Uitmarkt Heiloo op zaterdag 3 september Omdat ieder Nu de laatste restanten van onze zomercollectie met eenmalige extra hoge kortingen Stationsweg 85 1851 LJ Heiloo Geesterduin 54 1902 EL Castricum MAKELAAR S ERA Gratis woningaanbod via e-mail op www.eravoormij.nl Heiloose mishandeld in Alkmaarse kroeg stationsweg 61, heiloo, tel: 072 533 00 68 Redactie, acquisitie en administratie: De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 e-mail redactie: redactie@uitkijkpost.nl e-mail advertenties: advertenties@uitkijkpost.nl Openingstijden kantoor: Zomeropeningstijden t/m vrijdag 9 september ma t/m do: 8.00 -16.45 uur vrijdag 8.00 - 14.30 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 331020 (Rodi verspreiding bv) ppipjl JS A 27 JULI 2005 - 70e JAARGANG NO. 30 Tot en met vrijdag 9 september is het kantoor geopend van 8.00 tot 16.45 uur en op vrijdag van 8.00 tot 14.30 uur. Ook op internet: HEILOO - Met als titel 'Heiloo Centraal' brengt de lokale radiozender Beat FM een nieuw programma in de ether. Een programma gericht op het gezicht achter een bestuurder of beleidsbepaler van de gemeente Heiloo. Dit kan zijn een wethouder, gemeenteraadslid of medewerker van de gemeente Heiloo. Met deze serie programma's hoopt Beat FM een bij drage te kunnen leveren aan de veelge hoorde wens om de afstand tussen gemeente(bestuur) en inwoners te ver kleinen. Geen politiek, maar juist aan dacht voor de individuele persooi], zijn of haar relatie met Heiloo, drijfveren en idealen. Dinsdag werd het spits van dit pro gramma afgebeten door Rob Opdam, sinds vier jaar wethouder in de gemeente Heiloo. Destijds volgde hij Juup Wuijster op, nadat hij eerst een aantal jaar als schaduwlid bij de VVD- fractie zat. „Dat hield in dat ik wel bij de raadsvergaderingen aanwezig was, maar nog niets mocht zeggen", aldus Rob Opdam. Over de opvolging van Wuijster moest hij wel even nadenken. „Juup Wuijster was in Heiloo echt een begrip, iedereen kende haar. Ik was bang dat ik werd vergeleken met haar en daardoor niet echt mijn eigen 'ding' kon doen. Maar Juup zei juist dat ze echt afscheid nam, en vanaf die dag alle beslissingen aan mij overliet. Op die manier werd ik een beetje in het diepe gegooid, maar kon ik wel meteen goed aan de bak, het was tenslotte ook nog maar een half jaar voor de verkiezin gen." Functie in de politiek De keuze voor een functie in de poli tiek zat er al vroeg in bij de wethouder. „Ik werd 45 jaar geleden geboren in Heiloo, en heb hier, op een studietijd van zes jaar in Enschede na, altijd gewoond. Het wel en wee in Heiloo heeft me altijd geïnteresseerd, en dan met name de politiek. In 1994 ben ik ook actief in de politiek gegaan, omdat destijds de annexatie van de twintig grootste gemeenten met kleinere omliggende dorpen speelde. Dit was in opdracht van het rijk, wat op een behoorlijk agressieve manier ging. In ons geval zou Alkmaar ons inlijven, en, net als eigenlijk alle Heilooers, zat ik daar absoluut niet op te wachten. We zijn een gemeente met 22000 inwoners, dat wel degelijk bestaansrecht heeft als onafhankelijke gemeente. Zo nodig lif ten we mee met omliggende gemeen ten, maar we behouden altijd ons eigen karakter. Omdat ik daar actief voor wilde strijden, ben ik eens gaan polsen bij de VVD fractie, of ik iets kon doen." Op de vraag van presentator Bob van Unnik, of in dezelfde tijd sprake was van een fusie met Limmen, antwoordt Opdam: „Omdat de provincie daar ook wel aan hechtte, heeft een onderzoeks bureau daar wel onderzoek naar gedaan. Vervolg op pagina 6 Amalia Ferrer (eigen foto) HEILOO - Het derde concert in de serie zomeravondconcerten in de Witte Kerk van Heiloo is traditioneel een pia noconcert en zal ditmaal worden inge vuld door de Argentijnse pianiste Amalia Ferrer. In haar land en omge ving een vooraanstaande en gewaar deerde pianiste, met een brede ervaring in solo- en kamermuziekrepertoire. Ze treedt op in de belangrijkste Argentijnse zalen, zoals het beroemde Teatro Colón te Buenos Aires. Het con cert is uniek omdat Amalia Ferrer op doorreis naar Zwitserland enkele dagen in Nederland vertoeft en intus sen een pianorecital in de Witte Kerk zal verzorgen. Franck en Williams Interessant wordt het programma aller eerst door de aanwezigheid van Amalia Ferrer zelf, maar daarnaast zeker ook door het programma dat zij ten gehore brengt, een programma met een duide lijke verbinding tussen Europa en Argentinië. Voor de pauze zijn werken van César Franck en Claude Debussy te beluisteren en na de pauze van Alberto Williams, Enrique Granados en Isaac Albéniz. Vooral de combinatie Franck en Williams (hij ijverde voor een eigen Argentijnse muziektraditie en wordt ook wel de 'vader van de Argentijnse muziek' genoemd) is inte ressant. Williams was namelijk een leer ling van Franck, hetgeen van duidelijke invloed is geweest op de composities van Williams. Maar deze laatste compo sities hebben ook een .duidelijke Argentijnse inslag en kunnen als melo dieus folkloristisch - waarin toch een stukje Franse stijl in te beluisteren is - worden bestempeld. Grappig of poëtisch De namen van zijn stukken hebben altijd grappige of poëtische titels. Zo is ondermeer te horen uit zijn Milongas (danzas argentinas) opus 72 dee) 4: 'Hoy no se fia, pero manana si', hetgeen vertaald betekent 'vandaag geen ver koop op de pof, morgen wel' (een bord met deze tekst hing traditioneel bij de kruidenierswinkel op het platteland) en deel 8: 'Lejos del rancho', ofwel ver taald 'ver weg van huis'. De datum van het concert is vrijdag 29 juli, aanvangstijd is 20.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 8,- en voor 65+, CJP en kinderen tot 13 jaar 7,-. Kaarten kunnen telefonisch tevo ren worden gereserveerd via de num mers 072-5334804 of 5335852. Ook is er gelegenheid te reserveren voor concertdiner (uitstekend driegan genmenu in restaurant De Loocatie, schuin tegenover de Witte Kerk) en toegang tot het concert, voor de prijs van 26,-. Dit kan uitsluitend via reservering op tel. 072-5334804. HEILOO - Na een lange, vermoeiende maar voorspoedige reis zijn afgelopen zondagmiddag weer 22 Poolse kinde- rqn in Heiloo aangekomen. Dankzij de enthousiaste medewerking van de gast ouders kon de Stichting 'Een Hart voor Polen Heiloo' dit jaar 22 kinderen in de leeftijd van 9 en 10 jaar uitnodigen. Deze kinderen komen uit de zusterstad Swietochlowice, gelegen in de voorma lige mijnstreek in het zuiden van Polen. Als gevolg van de sluiting van de mij nen is de werkeloosheid er zeer hoog. De kinderen komen uit de meest arme gezinnen waar meestal de beide ouders werkeloos zijn. Bovendien is de omge ving waarin zij leven zeer vervuild. De kinderen zijn allen voorgedragen door de Sociale Dienst van de gemeente Swietochlowice. De aankomst was een spannend en emotioneel moment voor zowel de kin deren als de gastgezinnen. Inmiddels hebben de kinderen hun plekje gevon den bij de gastgezinnen en voelen ze zich ondanks de taaihandicap al aardig thuis. De gastouders hadden zich de afgelopen weken kunnen voorbereiden middels de avonden die de Stichting had georganiseerd. Tijdens deze avon den werden de belangrijkste Poolse woorden geleerd en werd er kennisge maakt met de Poolse gewoonten en cul tuur. De kinderen zullen nog ruim twee weken in Heiloo en directe omgeving verblijven voor een gezonde en leerza me vakantie. De Stichting 'Een Hart voor Polen Heiloo' heeft een programma samen gesteld. Daarbij zijn de activiteiten er op gericht zoveel mogelijk samen met de Nederlandse kinderen te doen. Op het programma staan onder andere een ontvangst op het gemeentehuis, het schilderen van een eigen T-shirt bij de Hobbyfarm, een middag bij de Speel- O-theek van het Rode Kruis, een kerk dienst in de Willibrorduskerk en Onze Lieve Vrouwe ter Nood. Ook voor lichamelijke actie wordt gezorgd. Zo is er een strandwandeling, een dagje naar de speeltuin, een sport-en speldag en een heuse disco. Het programma wordt afgesloten met een afscheidsparty. Mocht u meer willen weten over het werk van de Stichting 'Een Hart voor Polen Heiloo' dan kunt u contact opne men met mevrouw Hanny Kaan, tel. 072-5334829. Wilt u het werk van de stichting ondersteunen dan is uw bij drage welkom op rekeningnummer 12.05.13.900 ten name van de Stichting 'Een Hart voor Polen Heiloo'. Net als vorig jaar, wordt ook nu door het gemeentebestuur een lunch aangebo den in het gemeentehuis. Toenmalig burgemeester den Boon maakte een praatje met de Poolse kinderen en hun gastouders, (archieffoto: MSP) B HEILOO - Na enig speurwerk door eigenaar Egbert Jonker is gebleken dat reisburo TUI, al bijna veertig jaar tegenover de Witte Kerk gevestigd is. Tui betekent Tavel Unie International, maar vele Heilooers zullen het reisburo kennen onder de naam Holland International. In 1968 was de start onder de naam 'De MagneetDe familie Koomen waren de bedrijfsleiders. Het reisburo ging in 76 de naam Holland International voeren en meneer Koomen verhuisde naar het hoofdkantoor. In '78 nam mevrouw Brugman het buro over en in 2001 is het filiaal van Holland International verkocht aan de huidige franchiser Egbert Jonker. De naam Tui heeft in 2003 zijn intrede gedaan om vervol gens in 2006 weer te veranderen in het oude, vertrouwde Holland Inter national. Boeken via internet Samen met Patricia, Judith, Els en Esra zorgt Egbert ervoor dat de klanten met een tevreden gevoel de deur uitstappen met het vooruitzicht op een leuke reis. Ieder heeft zo haar eigen specialisatie die kan varieren van cruises, Turkije en Griekenland tot de Carribean. „Wij zijn een lokaal gericht reisburo, dat betekent dat 90% van onze klanten uit Heiloo komt. We hebben veel contact met Heilooers en een breed netwerk. We kennen de meeste klanten ook bij naam en weten eigenlijk wel in grote lijnen wat ze zoeken. Zo kunnen we heel gericht een op de persoon toe gesneden advies geven", zo vertelt Egbert. Tijdens het gesprek laat hij met een paar drukken op de knop zien hoe klanten ook via de website (www.reisburoheiloo.nl) op. zoek kunnen naar (de beschikbaarheid van) een bestemming. Op die manier zijn ook klanten buiten Heiloo te In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. Voor aanmelding: Hoefs mid 5, 1851 PZ Postbus 68, 1850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. helpen. Op de site zijn ook andere grote maatschappijen te vinden, zoals OAD, De Jong Intra, Neckermann en Sudtours.Via mailen, faxen en inter netactiviteiten kunnen zij hun reis bij TUI Heiloo boeken. De zoekmachi ne die men thuis gebruikt is dezelfde als die in de winkel. Bij boeking krijgt de klant een reserveringsnum mer en in de winkel kunnen klanten verder geholpen worden met de afhandeling, verder advies en beta ling van hun boeking. Gevarieerd aanbod „We hebben alles in huis, een gevari eerd aanbod aan reizen en uitstapjes. Je moet kunnen schakelen naar een andere trend. Over trends gesproken staan op dit moment Turkije en de verre bestemmingen bovenaan het lijstje van menig vakantieganger. Maar TUI kent ook klanten als de medici van het MCA, die naar een medisch congres gaan of diegenen die hun bruiloft willen vieren op Kreta. Tui regelt dan alles tot in de puntjes. Wat velen misschien niet weten is dat TUI ook een eigen luchtvaartmaatschappij heeft ArkeFly met vier toestellen. Vooral voordelig wanneer u naar de Carribean wilt vliegen. Lastminutes en vroegboekingen Naast lastminutes zijn toch ook de vroegboekingen aantrekkelijk vol gens Egbert. Er is meer keuzemoge lijkheid en er zijn aantrekkelijke kor tingen. De mei- en herfstvakantie en het hoogseizoen zijn uiteraard nog steeds de toppers. Zoekt u vervoer naar en vanaf Schiphol, dan kunt u bij TUI terecht voor de Schipholtaxi voordeelactie; aantrekkelijke kortingen op retour tarieven. TUI informeert u graag over uw reis, uw bestemming en vervoersmo gelijkheden. Adres: Raadhuisweg 11, tel. 072-5332414. Samen met zijn medewerksters zorgt Egbert (r) er voor dat de klanten met een tevreden gevoel de deur uitstappen met het vooruitzicht op een leuke reis. (archieffoto: MSP) HEILOO - Dit weekend werd bekend dat Gedeputeerde Staten van Noord- Holland geen goedkeuring verleent aan het nieuwe bestemmingsplan Stationsgebied in Heiloo. De gemeente heeft verzuimd een aan tal standaardonderzoeken uit te voe ren, de wijzigingen in het plan zijn niet tijdig vastgesteld en Heiloo heeft niet onderzocht of er in het gebied bescher mende planten- en diersoorten leven. Ook heeft Heiloo volgens de provincie verzuimd het bestemmingsplan te toet sen aan het Besluit Luchtkwaliteit. Ook had de gemeente onderzoek moeten doen naar de bodemkwaliteit op die locatie! Bovenstaande gebreken waren voor de provincie reden om het bestemmings plan niet goed te keuren. Vertraging Logisch gevolg hiervan voor de sta tionsomgeving is een vertraging, en waarschijnlijk een toename in de oor spronkelijk geraamde kosten. Het houdt echter niet in dat het plan wordt gestaakt, volgens projectontwik kelaar Rotteveel M4. Via een andere artikel-19-procedure is namelijk een bouwvergunning verkregen, waardoor de huidige bouwwerkzaamheden gewoon door kunnen gaan. Tot 2010 respijt Pas in 2010 wordt door Gedeputeerde Staten bekeken of dan wel aan alle regels is voldaan, zodat de gemeente tot dat jaar de tijd heeft deze 'blunder' te repareren. HEILOO - De Uitmarkt Heiloo wordt dit jaar voor de elfde keer gehouden op zaterdag 3 september van 10.30 tot 16.00 uur, rond Bibliotheek Heiloo aan de Westerweg. Voorafgaand aan de Uitmarkt, op woensdag 31 augustus, worden de deelnemers van deze elfde editie van de Uitmarkt aan u voorgesteld in de Uitkijkpost. Deelnemers aan de Uitmarkt worden verzocht hiervoor kopij en beeldmateriaal- beide bij voorkeur digitaal- aan te leveren. Uiterlijke aanleverdatum is maandag 15 augustus om 17.00 uur. Kopij dat na die tijd op de redactie wordt aan geleverd, kan helaas niet meer wor den opgenomen in deze Uitmarktbijlage. Uw bijdrage mag maximaal 400 woorden bevatten en gaarne zoveel mogelijk zonder opmaak. U kunt uw kopij en beeldmateriaal per e-mail (o.v.v. Uitmarkt) sturen naar: redactie@uitkijkp05t.nl, of naar redactie Uitkijkpost. De Hoefsmid 5, 1851 PZ in Heiloo. VAARWEL EEN BIJZONDERE IS... 'Als leven herinnering wordt, gaat herinnering leven..." Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny Stoop tel. 532 0345 E.J. Potgieterweg 27 Heiloo 9 augustus 2005, 19.00 uur Sportpark HSV CLOSING OF Hypotheek nodig? HEILOO I Stationsweg 100 Heiloo (072) 532 03 22 www. dehypotheekwinkel. 41 vanderborden ■rm Kennemerstraatweg 330 Heiloo Telefoon: 072- 533 40 95 nvsvi Internet www.hopman.nu ALKMAAr - Een 25-jarige Vrouw uit Heiloo is zaterdag 23 juli zonder enige aanleiding in haar gezicht geslagen toen zij in een bar aan het Houttil was. Ze vroeg aan drie vrouwen of ze kon passeren en kreeg hierop klappen waarna ze viel. Zij heeft letsel aan haar gezicht opgelopen en door de val ook haar been verwond. 4 voorw 4 voor Bij aankoop van 150 gram Achterham 250 gram Leverworst GRATIS KEURSLAGER HALVE PRIJS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 1