Kuyper Blom Kunstdriedaagse in het Trefpunt Camping Klein Varnebroek *5S0\ Dé Hyplfitheek winkel Natte boelmaar gezellig druk Heilooër aangehouden na drugsdealen woonhuis HSV[ -AZ# HOPMAN (072)5351000 BORDEN Dinsdag 9 augustus HSV-AZ in Heiloo Keurslagerij Kees Burger s Stationsweg 102, 1852 LN Heiloo Tel. 072 - 532 24 20 Kijk voor het actuele aanbod op: kuypBrblOITI.COm 3 augustus 2005 - 70e jaargang no. 31 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Gemarineerde RunderSchnitzels 5 Gare Kippenpoteny| 50 Saté vlees, 500 gram M 50 SATÉSAUS voor VAN DER Omdat ieder In de ZOMERPERIODE heeft drukkerij Uitkijkpost haar openingstijden gewijzigd! Uitmarkt Heiloo op zaterdag 3 septëmber MAKELAARS ERA' Uw huis? Ons ERA Koper Garantie Plan® Makelaar sinds 1933 www.vanderborden.nl VAARWEL EEN BIJZONDERE IS... 'Als leven herinnering wordt, gaat herinnering leven..." Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny Stoop tel. 532 0345 E.J. Potgieterweg 27 Heiloo Kennemerstraatweg 330 Heiloo Telefoon: 072 - 533 40 95 Internet www.hopman.nu KEURSLAGER otneek nodig? www. dehypotheekwmkel. nl Tot en met vrijdag 9 september is het kantoor geopend van 8.00 tot 16.45 uur en op vrijdag van 8.00 tot 14.30 uur. Ook op internet:j Kermis (Foto MSP) HEILOO - Op zondag 31 juli vierde restaurant Klein Varnebroek haar 20- jarig bestaan. Voor de kleintjes was er van 11.00 tot 16.00 uur een gezellige kermis. De kinderen konden zich gratis vermaken in een zweefmolen, prijzen schieten in een schiettent, smikkelen van popcorn en een suikerspin en er was een ballonnenclown. Voor de volwassen gasten was er 's avonds een buffetdiner met pianist. Hoewel het weer het duidelijk liet afwe ten, was dat met de campinggasten niet het geval. Het was best druk op de mini- kermis van Klein Varnebroek volgens Simone Ranzijn, dochter van eigenaars Pieter en Gerda Ranzijn. De camping is 38 jaar geleden officieel geopend door de toenmalige burgemeester. In 1967 zijn opa en oma Ranzijn gestart met de campingactiviteiten aan de Omloop. Op dit moment zwaait zoon Pieter de scep ter en kan zich ook verzekeren van de hulp van zijn twee dochters Simone (recreatie) en Raquel (sanitair). De dagelijkse leiding ligt al meer dan dertig jaar in handen van beheerder Ad Zoon. Camping Klein Varnebroek staat bekend als zeer schone camping. De plekken zien er keurig uit, het sanitair is om door een ringetje te halen (heel spe ciaal zijn de te huren privé badkamers en de praktische snufjes als in hoogte oplopende douchebakken voor de kin deren) en dat betekent een hoop cam pinggasten die sinds jaar en dag hun vakantie vieren op deze plek. Gezellig en vooral heel schoon Met 180 plaatsen is de camping niet groot te noemen, maar wel voorzien van en dichtbij allerlei faciliteiten. Zo is het zwembad natuurlijk op steenworp afstand te vinden, de visvijver, het park, strand, zee, duinen en het bos zijn bij de hand en tot slot trekt de stad Alkmaar de campinggasten. „We hebben hier gasten uit Hoorn, Castricum, Alkmaar, Apeldoorn, maar ook vaste kampeer ders uit Duitsland. Ze komen elk jaar weer terug. We zien hier echt hele fami lies opgroeien en de kinderen komen weer met hun kinderen kamperen. We zijn geopend van 1 april tot half septem ber en hebben voor de helft seizoens plaatsen en de andere helft zijn toe- ristenplekken." Wat de campingeige naar wel zorgen baart is de vakantie spreiding die Nederland sinds jaren kent. Gasten uit andere delen van ons land die voor een hoogseizoentarief boeken en hier ontdekken dat er nog weinig gaande is en de kinderen in Heiloo en omgeving nog op school zit ten en vele attracties beperkt open zijn. De camping-moet het varnMe weken in het hoogseizoen hebben. Ook de boe- rencampings in de omgeving speelt Klein Varnebroek parten. „Mensen gaan tegenwoordig toch voor kleinscha lig en primitief. Daarentegen heb je ook stadsmensen die eigenlijk het liefst een internetaansluiting bij hun tent willen hebben. Dat heb ik gewoon niet. Vandaag de dag zie je dat de grote cam pings een pakket bieden inclusief disco en bowlen". Klein Varnebroek is bekend als gezellige en vooral schone camping voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van twee tot tien jaar en ouderen. De familie Klomp Zo is de familie Klomp al meer dan der tig jaar te vinden op deze camping in Heiloo. Als 10-jarig jongetje kwam Michel Klomp met zijn ouders vanuit Apeldoorn naar de kust om te kampe ren. Nu viert hij zijn vakantie met vrouw Wilma en beide kinderen Romy (8) en Davy (3). Michel: „Door mijn oom en tante zijn wij hier toen ook gaan kampe ren. De kust trekt. Er is hier altijd wel wat te doen. Ik hou van voetballen en kan me herinneren dat we vroeger ook allerlei toernooitjes organiseerden. We haalden andere kampeerders ook op om te gaan volleyballen. Of ik ga nu hard lopen naar Egmond ter voorbereiding voor de voetbaltraining. Mijn vader ging altijd vissen, mijn moeder kwam hier voor haar rust. We waren met drie jon gens thuis en mijn neef Roberto heeft nog eens een viswedstrijd gewonnen." In die tijd zaten dertig vissers op de dob ber te turen, nu zijn dat er nog maar vijf. „We gingen naar de kantine om te kaar ten of Mexicaantje te spelen. We zaten altijd op veld B. Je groeide met elkaar op. Ik kom hier nu weer met mijn eigen gezin en zo zie ik kinderen waar ik vroe ger mee speelde hier ook weer komen met hun gezin." De familie Klomp wordt door Ranzijn betiteld als de echte kampeerder: actief en alles gemeen schappelijk. Zo heeft hij op dit moment ook weer vrienden over die ook van plan zijn in Heiloo te gaan kamperen. Voor de familie Klomp is de fiets het vervoermiddel, de auto blijft twee weken op de parkeerplaats staan. In een volgend campingverhaal in de maand augustus leest u de belevenissen van kampeerders op de naastgelegen camping: Camping Heiloo. HEILOO - De Uitmarkt Heiloo wordt dit jaar voor de elfde keer gehouden op zaterdag 3 september van 10.30 tot 16.00 uur, rond Bibliotheek Heiloo aan de Westerweg. Voorafgaand aan de Uitmarkt, op woensdag 31 augustus, worden de deelnemers van deze elfde editie van de Uitmarkt aan u voorgesteld in de Uitkijkpost. Deelnemers aan de Uitmarkt worden verzocht hiervoor kopij en beeldmateriaal- beide bij voorkeur digitaal- aan te leveren. Uiterlijke aanleverdatum is maandag 15 augustus om 17.00 uur. Kopij dat na die tijd op de redactie wordt aan geleverd, kan helaas niet meer wor den opgenomen in deze Uitmarktbijlage. Uw bijdrage mag maximaal 400 woorden bevatten en gaarne zoveel mogelijk zonder opmaak. U kunt uw kopij en beeldmateriaal per e-mail (onder vermelding van Uitmarkt) sturen naar: redactie@uit- kijkpost.nl, of naar redactie Uitkijkpost. De Hoefsmid 5,1851 PZ in Heiloo. HEILOO - Op 2,3 en 4 augustus staat het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2, in het teken van Kunst. Verschillende kunstenaars uit de regio exposeren eigen werk en zijn een dagdeel aanwe zig om daar toelichting op te geven. Daarnaast geven de kunstenaars ver schillende workshops. Per workshop zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De kosten per workshop zijn 5,- (dat is exclusief materiaalge bruik, dit betaalt u aan de desbetreffen de kunstenaar). De Kunstdriedaagse is gedurende deze drie dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Programma Op dinsdag 2 augustus zijn Frits Bangert, Saskia Janssen, Henriëtte den Blanken en Gurie Bosman aanwezig in het Trefpunt. Frits Bangert, geboren in 1939 te Haarlem, ontplooide zich op latere leeftijd als kunstschilder en verloor na een steenhouwopleiding zijn hart aan het beeldhouwen. Al meer dan een kwart eeuw hakt, schuurt, slijpt en schildert hij aan de boorden van het Alkmaardermeer waar zich zijn ate lier/expositieruimte bevindt. Beelden in steen, hout en brons, soms geabstra- heerd-figuratief met een etnografische achtergrond, dan weer non-figuratief- organisch en strak van vormgeving. Een levendig coloriet treft men aan in zijn schilderijen, abstract expressio nistisch van aard, waarin men een bron van inspiratie uit de 'NewYork School' aantreft. Op vele solo-exposities, groepstentoonstellingen, gardenfairs en tuindesign presentaties gaf hij acte de presence. Van 10.00 tot 12.00 uur geeft hij de workshop 'Spiritualiteit en Abstractie in de Kunst'. Na een inleidend verhaal maakt u zelf een abstract werk. De deelnemers dienen zelf een doosje waterverf en een föhn mee te brengen. Saskia Janssen volgde gedurende enke le jaren mandalalessen bij Lisa Borstlap waarna ze ook zelf les ging geven. Gaandeweg maakte het kleur potlood plaats voor gouache, olieverf en pastel. Ze wordt vooral geïnspireerd door haar buitenlandse reizen, zo schil derde ze veel op Bali. Daar raakte ze in de ban van de Balinese schilderkunst waarover ze nu ook lezingen geef. Saskia exposeerde in haar woonplaats Bergen, onder andere tijdens de kunst- tiendaagse, en in Culemborg en in Denemarken. Van 10.00 tot 12.00 uur geeft Saskia Janssen een workshop Mandala Tekenen. Voor deze workshop hoeft u geen teken- of schildérervaring te heb ben. Henriëtte den Blanken volgde de oplei ding keramische technieken in Gouda. In haar werk maakt ze gebruik van ver schillende technieken. Op dit moment gaat haar voorkeur uit naar het opbou wen van werkstukken uit dunne rollen. De potten en kommen worden vervol gens op verschillende manieren gede coreerd, bijvoorbeeld door middel van polijsten, met ingekleurd kleislib of soms glazuur. Zo ontstaan werkstuk ken van min of meer gelijke vorm, maar steeds met een andere uitstraling. Van 14.00 tot 16.00 uur geeft zij een workshop Keramiek, waarin twee tech nieken gecombineerd worden; het maken van een figuur uit een plaat klei die verder gevormd wordt door middel van boetseren. Gurie Bosman werkt met de klank van klei, ritme en beeldende vormgeving. De afgelopen tien jaar heeft zij zich bezig gehouden met de udu. De udu is een eenvoudig handgevormd percus sie-instrument gemaakt van klei en gebakken in de oven. De vorm is orga nisch, oeroud en symbool van de baar moeder, thuisplaats van ritme en creati viteit. De oorsprong van de udü ligt in Nigeria. Het ontwerp is geïnspireerd door de waterkruik die Igbo vrouwen gedurende eeuwen op hun hoofd dra gen. In Igbo taal betekent udu zowel waterkruik als vrede. De workshop Udu (van 14.00 tot 16.00 uur) zal u inspireren en informeren over de vele mogelijkheden en facetten van de udu. U hoort iets over de oorsprong en hoe de udu wordt gemaakt. Daarnaast maakt u kennis met .eenvoudige basistechnieken en ritmen. U kunt zelf verschillende klanken en ritmen erva ren en voelen. Woensdag 3 augustus Op woensdag 3 augustus is het de beurt aan Hilde Schaap, Bart van Dam, Antonia Klip én Niek Morsch. Hilde Schaap geeft van 10.00 tot 13.30 uur de workshop Dichten op Doek. 'Maak een ritme van woorden en zet ze om naar kleuren en vormen. Hoe ver taal ik het in kleur, welke vorm, hoe groot, doen we alle emoties of alleen die ene die jou raakte toen je het gedicht schreef en/of las.' Zestien jaar geleden kreeg Bart van Dam (1931) door zijn pensionering tijd vrij om meer te gaan tekenen met inkt en waterverf. Hij doet dat voornamelijk buitenshuis, op plaatsen waarvan hij vindt dat ze zich ervoor lenen om op papier gezet te worden. In Het Alternatief in Heiloo hangen schilderij en van zijn hand, die gemaakt zijn op diverse mooie Noord-Hollandse plek jes. Het plezier dat hij beleeft bij het naderen van de eindfase van een schets is duidelijk af te lezen aan de getoonde werken. Van 10.00 tot 12.00 uur geeft hij de workshop Pentekenen. Na een korte inleiding over hulpmiddelen bij het pentekenen en het bekijken van pente keningen van onder andere Peter van Straaten, Cornelis Pronk en Bart van Dam, gaat u zelf een pentekening maken. Schilderen en tekenen is altijd de hobby geweest van Antonia Klip; aqua rel, olieverf, houtskool, etcetera. Plusminus vijfjaar geleden heeft ze een opleiding glas-in-lood gevolgd bij de Volksuniversiteit Amsterdam. Gevolgd door een opleiding 'Tyffanie'. Nu heeft ze zich toegelegd om op glas te schilde ren, met als leidraad Tyffanie. Het is betaalbaar als kunstobject en tevens functioneert het 's avonds ook als even tuele sfeerverlichting. Antoni hoopt dat u deze passie met haar zult delen en nodigt u uit voor de workshop Glasschilderen, vanl4.00 tot 17.00 uur. vervolg pagina 2 Op 2, 3 en 4 augustus staat het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2, in het teken van Kunst. Verschillende kunstenaars uit de regio exposeren eigen werk en zijn een dagdeel aanwezig om daar toelichting op te geven, (eigen foto) ALKMAAR - Op dinsdagmiddag 26 juli zijn bij een actie van de politie negen personen aangehouden in en nabij een woning in de Roelantstraat. Zij worden verdacht van hqt handelen Fam. Klomp: Michel, Wilma, Romy en Davy en hun vriendinnetje (links) HEILOO - Het is een sportieve tradi tie: voordat het officiële voetbalseizoen begint, speelt AZ één van de oefenwed strijden in Heiloo. Daar zijn ze de gasten van HSV, die in voorgaande jaren het veld ook meerdere keren aan AZ heeft geleend voor trainingen en oefenwed strijden tegen andere clubs. De afgelopen tijd heeft AZ met mooie cijfers gewonnen van onder andere SV Almere, het Polderelftal en SRC in Schagen. AZ is duidelijk in een winning mood, en stevent wellicht weer af op een wederom mooi seizoen in de eredivisie. Maar niet voordat ze HSV zijn tegen gekomen! Aangezien de oefenwedstrij den van de laatste weken grote bezoe kersaantallen trokken, wordt hetzelfde verwacht voor HSV - AZ. U wordt geadviseerd daarom toegangskaarten te kopen in de voorverkoop. Dit kan bij C100 Het Hoekstuk, Sporthuis Jansen, Kosters Elektra, Van Os mode, de Schrijverij en bij cafetaria De Eethoek. Kaarten kosten voor iedereen 5, dus ook voor leden en donateurs van HSV! De wedstrijd begint stipt om 19.00 uur, en om 21.45 uur vertrekt de spelersbus van AZ weer richting Alkmaar. in verdovende middelen dan wel het in bezit hebben van harddrugs. Ook bleek dat in dit pand door veel drugs verslaafden werd gebruikt. Deze actie is het resultaat van veel medewerking van buurtbewoners en samenwerking met partners. De wijkcoördinator van de politie heeft eerder dit jaar in samenwerking met de woningstich ting, de gemeente Alkmaar, de Brijderstichting en de GGZ een gesprek met de buurtbewoners gehou den over de klachten die zij hadden over drugs in de wijk. De wijkcoördi nator van Overdie heeft vervolgens een plan gemaakt, waar deze actie onderdeel van uitmaakt. Buurt bewoners werd verzocht alle overlast en verdachte situaties te melden bij de politie. Op die manier ontstond er een goed inzicht in de problemen die zich in en rond het pand afspeelden. Ook de politie heeft het pand de afgelopen tijd nauwlettend in de gaten gehou den. Op basis hiervan was een inval gerechtvaardigd. Twee personen in verzekering Buiten de woning werden zes verdach ten aangehouden. Het gaat om een 39- jarige man uit Den Helder, een 39-jari- ge man zonder vaste woon-of verblijf plaats, een 54-, een 34- en een 33-jarige Alkmaarder en een 34-jarige man uit Heiloo. In de woning zijn een 52-jarige vrouw, een 42-jarige man en een 50- jarige man aangehouden. Allen uit Alkmaar afkomstig.-Twee van hen, de 50-jarige man en de vrouw, zijn in ver zekering gesteld. In de woning werden diverse harddrugs aangetroffen, zoals een aantal bolletjes cocaïne. Ook waren er goederen in de woning aanwezig die duiden op het bezit en de handel in harddrugs en werden er zakken met vermoedelijk marihuana aangetroffen. Deze goederen zijn in beslag genomen en worden verder onderzocht. In de maand augustus heeft de rubriek Bedrijf Belicht een zomerstop, vanaf woensdag 7 september wordt er weer wekelijks een bedrijf in Heiloo, Limmen, Akersloot, of de Egmonden aan u voorgesteld. Stationsweg 100 Heiloo (072) 532 03 22 9 augustus 2005r 19.00 uur Sportpark HSV 4 voorV PIRIPIRI SAUS voor In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. Voor aanmelding: Hoefs mid 51851. PZ Postbus 68, 1850AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. Redactie, acquisitie en administratie: De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 e-mail redactie: redactie@uitkijkpost.nl e-mail advertenties: advertenties@uitkijkpost.nl Openingstijden kantoor: Zomeropeningstijden t/m vrijdag 9 september ma t/m do: 8.00 -16.45 uur vrijdag 8.00 - 14.30 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 331020 (Rodi verspreiding bv) HEILOO

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 1