f ü»ll Presentatie rapport over huisvesting scholen Plan Oost [Ba HOPMAN U3 BORDEN Uwiitvlot Dé Hypotheek- winkel r tel. (072) 53510 00 ïk PE L L A W HE 12 van De Foresters wint van DTS Sport 20 NIEUWSBLAD VOOF HEILOO EN OMSTREKEN Nieuws uit Heiloo 3 -11 Nieuws uit de regio 13 -18 Sport in de regio 19 - 21 Familieberichten 22 - 23 Heiloo 3 Vergaderzaal commissie Maatschappelijke Zaken bijna compleet gevuld met belangstellenden 'De rondleiding rond de scholen was zeer verhelderend' Wisseling van seizoenen goed zichtbaar aan natuur Afscheid Ris van Partij van de Arbeid l Jazzseizoen Vredenburg begonnen IEDER AFSCHEID VRAAGT VOORBEREIDING ïgy» B MAKELAARS ERA" Uw huis? ERA's landelijke Open Huizen era Route 8 oktober a.s. /X> VAN DER Kantoor Heiloo Kuyper Blom www.kuyperblom.com Ordeverstoringen wildplassen ®2tk raadslid voor de WD Heiloo en lid van de commissie MZ, is vanaf haar eerste dag als gemeenteraadslid betrokken geweest bij de onderwijs huisvesting in Heiloo. ,,In het voorjaar van 2003 heeft een groepje betrokken ouders een rondleiding gegeven aan de leden van de commissie Maatschappelijk Zaken langs de onderwijsgebouwen in Heiloo waar duidelijke knelpun ten waren. Het is mij eens te meer duidelijk dat het voor een bestuur der noodzakelijk is om te gaan kij ken op die plaatsen in het dorp, waar op een zeker moment aan dacht gewenst is. De rondleiding rond de scholen was zeer verhelde rend en heeft er toe geleid, dat er inmiddels veel gedaan is aan de knelpunten bij de meeste scholen... Lees verder op pagina 3 's Morgens is het nog donker bij het opstaan, en pas als de mist is opgetrokken krijgt de opgaande zon de ruimte. De herfst komt er aan. Alhoewel niet iedereen daar blij mee zal zijn, levert het wel prachtige foto's op. Zoals deze, 's morgens vroeg in Ypestein. R)t0; Mario Sacksioni HEILOO - Maandagavond was het in de raadszaal van het gemeentehuis een drukte van belang. Die avond was er voor de eerste keer na de zomervak antie een vergadering van de commissie Maatschappelijke Zaken. De zaal was bijna compleet gevuld met belangstellenden voor het eerste punt op de agenda: de presentatie van het rapport over de huisvesting van de scholen in Plan Oost van onderzoeksbureau HEVO. Dit bureau heeft in opdracht van de gemeente onderzocht of er draagvlak is bij belanghebbenden voor het onderbrengen van de openbare Springschans Oost en de katholieke Benedictusschool in één gebouw. Peuterspeelzaal Pino en de naschoolse opvang zouden daar bij gevoegd kunnen worden. En als laatste zou in samenwerking met Zorgcentrum De Loet moeten blij ken of er ruimte is voor zorgwonin- gen. Niet alleen het draagvlak moest onderzocht worden, maar opk welke locatie in Plan Oost daar het meest voor in aanmerking zou komen. Harriet Koomen, gemeente- Zaterdag I oktober a.s. 10.00 uur Klein Varnebroek De Omloop 22 Heiloo ADVERTENTIE Zaterdag I oktober houdt Capella weer een informatie ochtend over de mogelijkheden, moeilijkheden én bijzonderheden bij 'het laatste afscheid'. Met muzikaal intermezzo, koffie en thee én ruimte voor het beantwoorden van al uw vragen. Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Mevr. Henny Stoop 072 532 0345 HEILOO MKennemerstraatweg 330 Heiloo Telefoon 072 - 533 40 95 NVM Internet www.hopman.nu sinds 1933 nva Kennemerstraatweg 386 gjj] 1851 BK Heiloo NVM EEN ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 1$.00 UUR: 0226 33 10 20 (ROOI VERSPREIDING BV) .„béitj, ïerkopen? makelaars Stationsweg 102, 1852 LN Heiloo Tel. 072-532 24 20 Hypotheek nodig? Stationsweg 100 (072) 532 03 22 www.dehypotheekwinkel.nr tBesB KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL ALKMAAR/ HEILOO - Een 23- jarige inwoner uit Heiloo is zon dag rond 02.20 uur aangehou den op het Waagplein. Hij duwde twee agenten met kracht weg, wilde zich niet legiti meren en rende vervolgens weg. De man kon naar huis met een aantal bekeuringen op zak. Datzelfde geldt voor een 18-jari- ge inwoner uit Egmond aan Zee. Hij werd eveneens op het Waagplein aangehouden nadat hij daar had geürineerd. Ook hij wilde zich niet legitimeren en kreeg twee bonnen mee naar huis. JAARGANG 69 NUMMER 38

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 1