U «ut vlot Heiloo weer in de plus OBORDEN Maximale r tel. (072) 53510 00 HOPMAN tfSÏ hypotheek? Is dit uw huis? FALKLAND TONEEL Als er een ster valt' Voorleesheks in bibliotheek Heiloo Heiloo 3 Regio u 1 VAN DER Kantoor Heiloo nvai Kennemer,straatweg 386 1851 BK Heiloo Uw huis? Ons ERA Koper "5" Garantie Plan verkopen? Kuyper Blom www.kuyperblom.com kijk op www.reinschouten.nl PRESENTEERT: Begroting 2006 en Meerjarenperspectief 2006-2009 gepresenteerd aan raad Nieuws uit Heiloo 3-9 Nieuws uit de regio 11-17 Sport in de regio 21-25 Familieberichten 26-27 Geslaagde viering dierendag in Beestenboetje ledereen trots op het behaalde resultaat Wethouder Könsten Bob de Bouwer geven startsein Uitvaartverzorging Heiloo e.o. 'Verdriet kan ik niet wegnemen, wél de zorg er omheen." sinds 1033 %t> ofiJmiii kitjijl a*'}* piumliiU MfiJkw, (lam ikm ooot- MAKELAARS ERA M. Kennemerstraatweg 330 Heiloo Telefoon 072 - 533 40 95 NVM: Internet www.hopman.nu makelaars Stationsweg 102, 1852 LN Heiloo Tel. 072-532 24 20 Heiloo I 072 - 532 03 22 Dé Hyf^theekwinkel.nl U regelt het nergens beter FALKLAND TONEEL van Wim Burkunk in theater De Beun. (Zie adv. elders in dit blad). Uiteindelijk werd besloten om de bovenwoningen van het Trefpunt vrij te maken en deze om te bou wen tot bijvoorbeeld kantoorruimte voor de Stichting Ouderenwerk Heiloo. Daarnaast wordt op de lan- gere termijn het Trefpunt heringe richt. Roelof Bos gaf aan erg tevre den te zijn over de uitkomsten van de begroting, omdat nu alle instel lingen en accommodaties, die van groot belang zijn voor het dorp, behouden kunnen worden. Wat betreft de herhuisvesting van de scholen Benedictus en de Springschans (IHP) was de wethou der ook positief, alhoewel daar nog enkele gesprekken moeten worden gevoerd en de 'finale' daarvan ver wacht wordt in de raadsvergade ring van december aanstaande. •Lees verder op pagina 3 HEILOO - Het college van bur gemeester Romeyn en wethou ders Bos, Daas en Opdam heb ben de begroting 2006 en het Meerjarenperspectief 2006- 2009 aan de raad gepresen teerd. „Met trots", aldus bur gemeester Romeyn, want Heiloo staat de komende jaren weer in de plus. Foto: Uitkijkpost De muzikale omlijsting tijdens de dierendag in het Beestenboetje werd verzorgd door kinderkoor 'De Koele Kikkers'. Mooi geschminkt en verkleed traden de kinderen op het podium, om een breed scala aan (dieren-) liedjes ten gehore te brengen. Het was duidelijk te horen en te zien dat er flink was geoefend en ze kregen natuurlijk ook flink applaus. •Lees verder op pagina 3 Door deze positieve ontwikkeling is het voor het college mogelijk om orde op zaken te stellen, onder andere wat betreft de herinrichting van het Trefpunt, het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP), archeologie, Duurzaam veilig en speelplaatsen in Heiloo. Op basis van eerdere college- en commissie uitspraken wordt de herinrichting van het Trefpunt de komende tijd nader uitgewerkt. Naar aanleiding van klachten over geluidsoverlast in het Trefpunt, zijn bepaalde acti viteiten in het Trefpunt gestaakt. Aangezien dit zeer werd betreurd door zowel de medewerkers als de bezoekers van Het Trefpunt, is er door wethouder Bos gezocht naar een oplossing voor dit probleem. ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15.OO UUR: 0226 33 10 20 (ROOI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 69 NUMMER /fl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 1