Bouw- /d u wilt vlot Hf. n plannen? U3 BORDEN tel. (072) 535 10 00 V HOPMAN Falkland vermaakt jong en oud in De Beun ee" je verkopen? Kuyper&Blom www.kuyperblom.com Kantoor Heiloo mm wm m ERA verkoopt huizen! Ook uw huis? 2i - 25 Familieberichten 26 - 27 Vrijwilligers conferenties geslaagd t- Tweede prijs voor iff Dojo t Loo Nieuws uit Heiloo 3 -11 Nieuws uit de regio 17-*9 Sport in de regio Voor ieder wat wils op Open dag GGZ Noord-Holland-Noord Jury én publiek wel zeer positief over project Wonen in het Groen' Burgemeester Romeyn op de radio Uitvaartverzorging Heiloo e.o. MKennemerstraatweg 330 Heiloo Telefoon 072 - 533 40 95 NVIVI Internet www.hopman.nu Mevr. Henny Stoop 072 532 0345 E.J. Potgieterweg 27 Heiloo ADVERTENTIE Heiloo 072 - 532 03 22 Dé Hyi^theekwinkel.nl regelt het nergens beter makelaars Stationsweg 102, 1852 LN Heiloo Tel. 072-532 24 20 VAN DER sinds 1933 nva:- Kennemerstraatweg 386 gfl 1851 BK Heiloo NVM MAKELAARS ERA Geen prijs voor 'Zandzoom' Zondag konden inwoners van Heiloo uitgebreid ontdekken wat er zich achter de gevel van de GGZ NHN (Willibrordusstichting) plaatsvindt. De organisatie had een puzzeltocht te voet uitgezet, maar het terrein kon ook per huifkar worden verkend. Lees verder op pagina 5 Foto: Joop z HEILOO - Het project Wonen in het Groen is op 6 oktober de publieksprijs in het kader van het Programma Ruimte Mobiliteit net misgelopen. Uiteindelijk heeft het Dorps ontwikkelingsplan Wijbosch in de gemeente Schijndel met een nipte voorsprong van zes stem men gewonnen. Het project Kersentuin in Leidsche Rijn heeft de juryprijs gewonnen. Het publiek heeft zijn voorkeur voor dit project doör middel van stemmen via het internet kenbaar gemaakt. Het was een close finish; nummer één 596 stemmen, 'Wonen in het Groen' 560 stemmen en nummer drie 405 stemmen. Naast de beoordeling van het pubhek is er eveneens een juryrap port uitgebracht. Uit dit rapport komen de unieke en positieve aspecten van het pro ject Wonen in het Groen naar voren: Nieuwe woningen als 'gast in het landschap': gebiedsontwikke- ling waarbij rekening wordt gehou den met woningen, recreatie, natuur en verkeer; Woningbouw combineren met adequate infra structuur en investeringen in de natuur; Niéuwe aansluiting op de snelweg met een zo beperkt moge lijk ruimtebeslag; Het is een project met succesvohe samenwerking tus sen verschillende overheden; De gemeenten Castricum, Heiloo en de provincie Noord-Holland hebben een prima samenwerkingsverband opgezet; Het project is een goed voorbeeld van ontwikkelingen waarbij woningbouw, natuurontwik keling, waterberging, fiets- en wan delpadennetwerk, kanoroutes en bovenlokalé infrastructuur allen een plaats krijgen; De opbrengsten van de woningen worden gebruikt om te investeren in zowel groen voorzieningen als in de regionale infrastructuur. HEILOO - Met als titel 'Heiloo Centraal' brengt de lokale radiozender Beat FM een nieuw programma in de ether. Een programma gericht op het gezicht achter een bestuurder of beleidsbepaler van de gemeente Heiloo. Morgen staat de burgemeester van Heiloo, de heer Hans Romeyn centraal in het programma. Van 20.00 tot 21.00 uur hoort u onder andere hoe zijn eerste maanden als burgemeester van Heiloo zijn bevallen en hoe hij de toekomst van Heiloo ziet. BeatFM is te beluisteren via de kabel op 96,5 fm en via de ether op 106.3 FM. GEEN djtfejjJefMjt ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 022Ó 33 10 20 (ROD! VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WW W. U ITK111< POST. N L JAARGANG 69 NUMMER 42

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 1