Burgemeester te gast bij Beat FM GESLOTEN Verhuis plannen? 4? APE L LA HSV-FORESTERS HOPMAN tfS U) BORDEN tel. (072) 53510 00 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Eerste kinderdisco Oosthonk groot succes Heitoo3 Nieuws uit Heiloo 3-11 Nieuws uit de regio 19-20 Sport in de regio 21-25 Familieberichten 26-27 Herfst in Heilooërbos x. Een uur lang wist de burgemeester de luisteraars te boeien met zijn visie op het burgemeesterschap Jubileum met knal HêL*gevierd Begrazingsproject Regio 11 Verwijderen fietsen stationsomgeving zondag 30 oktober Wegens vakantie zijn wij vanaf maandag 24-10-2005 t/m 2-11-2005 Vanaf donderdag 3-11-2005 zijn wij weer GEOPEND KANGWAH Uw huis als videopresentatie op internet? r /D VAN DER Kantoor Heiloo U komt aan. uitgebreid Kuyper Blom www.kuyperblom.com Dé Hyimtheekwinkel.nl 26 OKTOBER 2005 Tussen de stortbuien en windvlagen door, levert de definitief aangebroken herfst ook hele mooie plaatjes op. Zoals deze, van het Heilooërbos waar de bladeren in korte tijd zijn veranderd van groen in geel en bruin. Foto: Mario Sacksioni HEILOO - Beat FM, de lokale zender voor Heiloo en omstre ken heeft het roer in de pro grammering omgegooid. In het programma Heiloo Centraal wil Beat FM graag een aantal leden van het college van Heiloo aan het woord laten. Uit het oog punt de gemeente en burgers wat meer tot elkaar te brengen. Op donderdagavond 20 oktober was het de beurt aan burge meester Hans Romeyn. Een uur lang wist de burge meester de luisteraars te boeien met zijn visie op de lokale politiek, het burgemeesterschap en de persoon achter de burgemeester. Daarnaast was het genieten van de uitgespro ken muziekkeuze van de eerste bur ger. Allereerst memoreerde Hans Romeyn aan het bezoek dat hij heeft gebracht aan de zusterstad van Heiloo, Swietochlowice. Belangrijk om zo'n stedenband te hebben, want het betekent de mogelijkheid om veel uit te wisselen op gebied onder andere van cultuur, maar ook ouderenbeleid, jong ondernemerschap en groenvoorzie ning. Zijn sympathie voor deze Poolse stad werd nog eens onder streept door de twee muzieknum mers die hij gekozen had. Geboren en getogen in Beverwijk, leerde hij in '73 zijn vrouw kennen. Hij trouw de in '78 en ging in IJmuiden wonen. Na werkzaam te zijn geweest bij de gemeenten Uithoorn en Heemskerk als ambtenaar finan ciën nam hij in 1990 plaats in de gemeenteraad van Velsen voor het CDA. In '97 volgde het wethouder schap in Velsen en nu dus het bur gemeesterschap in Heiloo. Een mooie volgende stap in zijn carrière en bovendien in een prachtige gemeente. Lees verder op pagina - HEILOO - Vanaf dinsdag 1 november kunnen verkeerd geplaatste (brom)fietsen in de stationsomgeving worden verwij derd. Op dit moment worden de tijdelijke stallingen aan de Holleweg nauwelijks gebruikt. Veel fietsen staan buiten de stal lingen waardoor de toegangen naar het station voor veel gebrui kers belemmerd worden. Het grote aantal klachten bij de gemeente en politie bevestigt dit beeld. Bij de diverse toegangswe gen rond het station worden zone- en spelregelborden geplaatst, en krijgen de verkeerd geplaatste fietsen een label om de eigenaren te waarschuwen. Van iedere ver wijderde fiets wordt een proces verbaal opgemaakt. Hierin staat de datum van wegslepen, de loca tie, de aangetroffen staat en omschrijving van de fiets en er wordt een foto gemaakt van de situatie waarin de fiets zich voor het moment van verwijderen bevond. Zie voor meer informatie de gemeentelijke infopagina 14. ADVERTENTIE Uitvaartverzorging Heiloo e.o. 'Verdriet kan ik niet wegnemen, wél de zorg er omheen." op het Sportpark aan de Bayershoffweg HET HOEKSTUK 15 1852 KX HEILOO tel. 072 5335047 MAKELAARS ERA M, Ken nemerstraatweg 330 Heiloo i Telefoon 072 - 533 40 95 NVM Internet www.hopman.nu sinds 1933 nvaKennemerstraatweg 386 M 1851 BK Heiloo NVM makelaars Stationsweg 102, 1852 LN Heiloo Tel. 072 - 532 24 20 Heiloo I 072 - 532 03 22 U regelt het nergens beter Henny Stoop tel.: 072 532 0345 E J. Potgieterweg 27 Heiloo ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 0226 33 10 20 (ROOI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW. U ITKI j KPOST. N L JAARGANG 69 NUMMER 49

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 1