nodig? (Oborden Hypotheek SPELLENDAG r tel. (072) 53510 00 HOPMAN in winkelhof't Loo NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Nieuws uit Heiloo 3-9 Nieuws uit de regio 15-17 Sport in de regio 19-21 Familieberichten 22-23 Door weer en wind voor een tas vol lekkers Sinterklaas is aangekomen in Castricum Vrede wint op gala alkmaar ERA verkóópt huizen! Ook uw huis? zaterdag 19 november Ik wil niet bij een raad horen die politieke spelletjes speelt' Intocht Sinterklaas /D VAN DER Kantoor Heiloo Uitvaartverzorging Heiloo e.o. "Mensen komen, mensen gaan. Maar door de liefde, blijven ze in ons hart bestaan/' Henny Stoop tel.: 072 532 0345 E.J. Potgieterweg 27 Heiloo U komt aan. uitgebreid Kuyper Blom k e I a a r s Stationsweg 102, 1852 LN Heiloo Tel. 072 - 532 24 20 www.kuyperblom.com Heiloo 072 - 532 03 22 I Dé Hyp^heekwinkel.nl U regelt het nergens beter ERA Kennemerstraatweg 330 Heiloo Telefoon 072 - 533 40 95 Internet www.hopman.nu Carla Coenders stapt uit raad van welke partij je was, maar werd er naar je argument geluisterd. Dat is echter vanaf 2002 behoorlijk ver anderd. Over de inhoud wordt te weinig gesproken. Dat komt de kwaliteit van de besluitvorming niet ten goede. Ik snap dan ook best dat het college zijn uiterste best doet om zo'n raadsagenda vlot af te wer ken. Dat zou ik in hun positie met zo'n raad waarschijnlijk ook doen. Het college en de ambtenaren heb ben niets aan zo'n raad en zij kun nen (en moeten) dus hun eigen gang gaan." Coenders sluit haar brief af met: ,,Ik wou dat de bewoners van Heiloo eens kwamen luisteren en met eigen ogen zien hoe onprofessi oneel Heiloo door de raad wordt bestuurd. Ik heb mijn best gedaan, maar de maat voor mij persoonlijk is vol. Ik hoop dat Heiloo na de komende raadsverkiezingen in het voóijaar 2006 weer op een stevige en onafhankelijke raad kan bogen. Heiloo verdient dat." HEILOO - Zaterdag komt Sinterklaas met zijn Pieten aan in Heiloo. De tocht begint om 11.00 uur op het parkeerterrein voor Huize Overkerck, aan de oostkant van de Westerweg tegenover de Willibrorduskerk. Daarna wordt onder muzikale begeleiding van de Fanfare Showband Heiloo en Eensgezindheid de route gelopen. Zie de complete route op de infopagina's van de gemeente, middenin deze krant. De Sint zal omstreeks 12.00 uur worden verwelkomd door burgemeester Romeyn, en natuurlijk door alle kinderen van Heiloo! In dikke jassen gestoken lopen deze dametjes de deuren af in Heiloo. De kinderen moesten deze Sint Maarten-avond door weer en wind om een tas vol lekkers bij elkaar te zingen, maar gelukkig waren de meeste mensen gul en kon er later volop worden gesmuld! Foto: Mario Sacksioni HEILOO - Tijdens de afsluiten de begrotingsvergadering van donderdagavond heeft Carla Coenders, gemeenteraadslid voor GroenLinks, besloten zich definitief niet meer als raadslid beschikbaar te stellen bij de verkiezingen in 2006. In een brief, gericht aan de gemeenteraad van Heiloo schrijft ze: ,,Ik heb dat besloten omdat ik vind dat Heiloo niet door de gemeenteraad wordt bestuurd. Ik ben al eerder tot de conclusie geko men dat Heiloo een raad heeft die kennelijk niet bij machte is (of het is een kwestie van willen) om echt te besturen. Dat geldt dan niet voor alle volksvertegenwoordigers, maar wel voor de overgrote meerderheid. Ik wil niet bij een raad horen die politieke spelletjes speelt. Een raad die blaft tegen het college maar uit eindelijk weer. heel snel met de staart tussen de benen afdruipt. Ik kan mijn tijd gewoonweg nuttiger besteden." „Van 1998-2002 was de sfeer in de raad constructiever en had ik het gevoel dat het er minder toe deed sinds 1933 nva - Kennemerstraatweg 386 [jjj 1851 BK Heiloo NVM MAKELAARS ERA* HEILOO I GEEN ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15. 00 UUR: 0226 33 10 20 (ROOI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW. U ITKIJ KPOST. N L JAARGANG 69 NUMMER 49

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 1