Maximale HOPMAN JJ BORDEN hypotheek? Sport 19 Heiloo 11 Nieuws uit Heiloo 3 - 9 Nieuws uit de regio 15-17 Sport in de regio 19-21 Familieberichten 22-23 www.kuvperblom.com Henny Stoop h tel.: 072 532 0345 I E.J. Potgieterweg 27 Heiloo www.vanderborden.nl Eerste kindermatinee Witte Kerk JjfiS groot succes 5^ Leren zwemmen bij zwembad Loos Waterig zonnetje verdreven door najaarskou Fanfare Showband bij intocht Sinterklaas Het Geheugen van Heiloo Sociale dienstplicht voor jongens en meisjes moet bespreekbaar zijn U komt uitgebreid ERA swcitclia Kuyper Blom ALF€X Kantoor Heiloo ALLER Gratis woningaanbod via e-mail op www.eravoormij.nl juwelier oaji s&&a$nujkt 4eiloo I 072 - 532 03 22 Kennemerstraatweg 330 Heiloo Telefoon 072- 533 40 95 Internet www.hopman.nu U regelt het nergens beter JAARGANG. 69 NUMMER 48 ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 0226 33 10 20 (ROOI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL HEILOO - Op initiatief van de Stichting Ouderenwerk Heiloo/ GeneratieMix en met steun van de Bibliotheek in Heiloo zal er binnenkort een website komen met de nu nog wat geheimzinnige naam 'Geheugen van Heiloo'. De bedoeling ervan is eigenlijk heel eenvoudig: het verzamelen van interessante gegevens uit het ver leden van Heiloo in de meest brede zin van het woord. Die gegevens bevinden zich nu nog onuitgesproken in de hoofden of ongelezen in de buffetladen van alle huidige (en voormalige) inwoners van Heiloo. Het zou spijtig zijn als die in de loop van de tijd geluidloos zouden verdwij nen. Om de informatie voor de website te verzamelen, heeft men uw hulp nodig! Mocht u herinne ringen of documentatie hebben, waarvan u denkt dat het interes sant zou kunnen zijn voor het 'Geheugen', neem dan contact op met Tiny Duijnhoven of met Wim Jansen, tel. 072-5331965 of wiem@hetnet.nl. De kou heeft het gewonnen van de zon, de winter staat definitief voor de deur. Lekker bij de verwarming blijven dus! Foto: Mario Sacksioni Gré Ris te gast bij Beat/FM het gehandicaptenplatform. Zoals inmiddels bekend verliet zij door gebrek aan communicatie en ver trouwen de PvdA-fractie. Wat zij nog wel betreurt, want ze voelt zich nog steeds betrokken bij de PvdA. waarin de politiek nog duideüjk was met een herkenbaar gezicht. Gré belandde uiteindelijk in de lokale politiek. Zij was eerst voorzitter van het plaatselijk bestuur van de PvdA en combineerde dit met het voorzit terschap van de fractie toen zij in 1998 in de gemeenteraad stapte. In de gemeenteraad kwam zij mede door haar betrokkenheid met spelend maar op het onderwerp. Zij bracht haar jeugd in herinnering, de verhuizing van het gezin van Zaandijk naar Heiloo in 1947. De ziekte van haar moeder was hier mede verantwoordelijk voor. Gré Ris werd later lid van de PvdA, sterk beïnvloed door haar bewondering voor Joop den Uyl, de grote voor man destijds. Een periode zegt zij, HEILOO - Donderdagavond 24 november was het gemeente raadslid Gré Ris aanwezig in het radioprogramma Heiloo Centraal. In een live uitzending had zij een openhartig gesprek met gastheer Bob van Unnik. Lees verder op pagina Haar presentatie was, zoals eigen lijk verwacht, direct, niet op de man HEILOO sinds 1933 Kennemerstraatweg 386 1851 BK Heiloo Stationsweg 102,1852 LN Heiloo Tel. 072 - 5?2 24.20 "Mensen komen, mensen gaan. Maar door de liefde, blijven ze in ons hart bestaan." Stationsweg 85a 1851 IJ Heiloo tel. 072-5335730 info@peekjuiuelier.nl I Dé Hyf^heekwinkel.nl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 1