3VO actie bij NS station Heiloo Reeks jpAPE L LA Bouw- plannen? BORDEN tel. (072) 53510 00 HOPMAN ih treden Nieuwe glascontainers feestelijk in gebruik genomen Nieuws uit Heiloo 3-11 Nieuws uit de regio 17-19 Sport in de regio 21-25 Familieberichten 26-27 Emergo in Charles Aikido grootheden bij P Dojo t Loo Positieve beloning voor werkende verlichting Heiloo 3 Bewoners waren op het moment van insluiping in huis aanwezig Dickens sfeer Zie advertentie NCPN op pagina 2 /X) VAN DER ,.u. Kantoor Heiloo U komt uitgebreid Kuyper Blom www.kuyperblom.com Uw huis? Ons ERA Koper Garantie Plan® Voor een vrijblijvend hypotheekadvies. Bel Remco Steijlen van GeldXpert 072 - 520 13 62 gaven mensen aan dat ze het vol strekt normaal vinden om in het donker met licht aan te fietsen. Het 3VO en een opgeluchte Sinterklaas constateerden dat er vele fietsen voorbij kwamen met goed werken de verlichting. Toch waren er ook vele fietsers zonder verlichting. Zij kregen een gele waarschuwingskaart. Diverse keren meldden de eigenaars van de fietsen dat ze 'vergeten' waren de verlichting aan te doen. Na het indrukken van een knopje, reden ze 'verlicht' verder. Er was zelfs een fietser die de hulp van Zwarte Piet nodig had om haar dynamo aan te doen. „O, werkt dat zo?", zei ze ver baasd. Wethouder Opdam was bij de actie aanwezig. „Het is een sympa thiek gebaar van het 3VO. Fietsers die het goed doen, mogen dat best wel eens te horen krijgen. De men sen die in het donker rijden kunnen rekenen op een ander soort belo ning: namelijk een bekeuring van 25 euro." Het 3VO Heiloo is tevre den over het verloop van de actie, die voor de tweede keer werd gehouden. Het afdelingsbestuur beraadt zich op acties waarbij de schoolgaande jeugd wordt aange sproken op het levensgevaarlijke rijgedrag door zonder verlichting naar school te fietsen. HEILOO - Het meest recente geval in de inmiddels reeks insluipingen, was op vrijdag 3 december, toen 's avonds een tas werd ontvreemd uit een woning aan de Westerweg. Op het moment dat de diefstal gepleegd werd, was de achter deur van de woning niet afge sloten en bevond de bewoon ster zich op de eerste etage van de woning. De tas werd later met bijna complete inhoud teruggevonden. Alleen bleek het geldbedrag ontvreemd te zijn. De diefstal werd tussen 19.00 en 19.30 gepleegd. Al weken houdt de insluiper flink huis in Heiloo. Want ook op maan dagavond 21 november en dinsdag avond 22 november werden woningen aan de Wilgenlaan, Kerkelaan, Fontein Verschuirlaan en Spanring door een insluiper bezocht. In alle gevallen werd uit de woningen een tas met inhoud ont vreemd terwijl de bewoners zich op de eerste etage van de woning bevonden. De ontvreemdde tas, en een groot deel van de inhoud uit de woning aan de Wilgenlaan werd later teruggevonden in het gemeen- tebos. De tas die uit de woning aan de Kerkelaan werd ontvreemd werd met een gedeèlte van de inhoud teruggevonden op de Westerweg. De insluiping in de woning aan de Spanring is beperkt gebleven tot HEILOO - De verkeersorganisa- tie 3VO Heiloo voerde vrijdag avond 2 december bij het NS station van Heiloo actie voor de fietsverlichting. Ruim hon derd fietsers werden aange sproken op hun gedrag. Dit keer niet op wat ze verkeerd deden, maar ze kregen juist een compliment voor iets wat ze goed voor elkaar hadden. insluipingen in Heiloo Fietsers met zowel een werkend voor- als achterlicht kregen uit han den van Sinterklaas een kleinigheid je uitgereikt. Een beloning krijgen is altijd leuk, zo bleek uit de positie ve reacties van de fietsers. Ook een poging. Vermoedeüjk werd de insluiper gestoord. De bewoner was op dat moment op zolder. Toen hij beneden kwam bleken er laatjes in de keuken en de woonkamer open te staan. In alle gevallen lag het tijdstip van insluiping rond 19.00 uur. Omdat het lijkt te gaan om één en dezelfde insluiper(s) adviseert de politie om deuren af te sluiten als men elders in de woning is. Ook wordt u drin gend verzocht altyd aangifte te doen, ook als de insluippoging is mislukt. U kunt aangifte doen via 0900-8844. Inmiddels is Sinterklaas al weer terug naar Spanje, maar vrijdag maakte hij nog even tijd om fietsers te controleren op hun verlichting. Deze jongeman kreeg van hem een beloning. Foto: Mario Sacksioni ADVERTENTIE Uitvaartverzorging Heiloo e.o. "Mensen komen, mensen gaan. Maar door de liefde, blijven ze in ons hart bestaan." Henny Stoop tel.: 072 5320345 E.J. Potgieterweg 27 Heiioo sinds 1933 nvaKennemerstraatweg 386 (ft 1851 BK Heiloo NVM mak elaars Stationsweg 102,1852 LN Heiloo Tel. 072 - 532 24 20 Heiloo I 072 - 532 03 22 1 Dé Hy^theekwinkel.nl J U regelt het nergens beter MAKELAARS ERA' HEILOO ERA Kennemerstraatweg 330 Heiloo Telefoon 072 - 533 40 95 NVM Internet www.hopman.nu' HYPOTHEKEN, VERZEKEREN, SPAREN, BELEGGEN Je huis, je thuis, je leven. ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (ROOI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW. U ITKIJ KPOST. N L JAARGANG 69 NUMMER 49

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 1