Lagere ^?od Muurschildering Kleine Kapel officieel gepresenteerd SMS mee voor de SAM-stoel! GESLOTEN 13 BORDEN 1 HOPMAN Drukkerij Uitkijkpost woonlasten? tel. (072) 53510 00 U komt is van ma 20 t/m vr^O dec. In die week komt er ook geen krant uit Maandag 2 januari zijn wij weer GEOPEND NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Nieuws uit Heiloo 3-11 Nieuws uit de regio 25-27 Sport in de regio 29-37 Familieberichten 38-39 l/rctluk. Kcrsitlfc/cn, h. met lieve Cmei Ceei'e mensen (hu ti heen. - C A P E L L A Y j.. Kantoor Heiloo I Dé Hy|J§i£heekwinkel.nl uitgebreid Kuyper Blom www.kuyperblom.com Prettige feestdagen en een gezond 2006 Burgemeester bij Heiloo centraal Heiloo 13 'oolse kinderen In de loop van de tijd gingen steeds meer mensen 'om' Heiloos ontwerp gaat op voor Beste idee van Nederland Maar wat is nou eigenlijk een Stoel Aan Muur? Gastouders gezocht voor Maureen Groefsema geeft clinic 21 DECEMBER 2005 ADVERTENTIE Henny Stoop UITVAARTVERZORGING VAN DER sinds 1 933 nvaKennemerstraatweg 386 gjj] 1851 BK Heiloo Heiloo i 072- 532 03 22 U regelt het nergens beter k e I a a r s Stationsweg 102,1852 LN Heiloo Tel. 072 - 532 24.20- MAKELAARS ERA" Hl Kennemerstraatweg 330 Heiloo j Telefoon 072 - 533 40 95 NVM Internet www.hopman.nu HEILOO - Donderdag 29 december staat burgemeester Hans Romeyn centraal in het programma Heiloo Lokaal, dat ingaat op de mens achter de bestuurders van Heiloo. Romeyn, die nog maar net zijn ambt als burgemeester heeft aanvaard in Heiloo, zal van 20.00 tot 21.00 uur vertellen hoe hij die maanden heeft erva ren en terugblikken op het jaar 2005. Voorts zal hij alvast een tip van de sluier oplichten van de plannen voor 2006 en hoe hij de toekomst van Heiloo beziet. Aansluitend op dit programma zal er een uur klassiek te horen zyn. BeatFM is te beluisteren via de kabel op 96,5 FM en via de ether op 106.3 FM. HEILOO - Zaterdag 17 decem ber werd in de Kleine Kapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo het kunstwerk gepre senteerd dat kunstenaar M.M. C. Schobbe in opdracht van het bestuur maakte. Schobbe prees zaterdag de moed van het bestuur om ondanks de aanvan kelijke tegenstand toch achter het ontwerp te blijven staan. Nu de klus geklaard is, is veel van de beroering verstomd: in de loop van de tijd gingen steeds meer men sen 'om' constateerde Schobbe. Schobbe won de ontwerpwed- strijd die in het kader van het jubi leum van Onze Lieve Vrouw ter Nood werd uitgeschreven, met een abstract ontwerp. ,,Er is geen Maria- voorstelling te zien en geen 'noden van onze tijd'. De nieuwe schilderin gen laten niet iets of iemand zien, maar zij helpen ons, stellen ons open om iets te zien, te voelen, van wat wij geloven of gelovig vermoeden dat er was, is en zal zijn.", aldus jurylid Besemer. De kunstenaar zelf overi gens zwijgt beslist als naar haar interpretatie wordt gevraagd: „Iedereen ziet er iets anders in. Lees verder op pagina 3 HEILOO - Wie zou er nou niet een mooi kunstwerk aan de muur willen, een extra zitplaats en dan ook nog eens ruimte besparen? Drie ideeën ineen gevat door Elidia Willeboordse uit Heiloo. Zij is namelijk de bedenker van de SAM, oftewel Stoel Aan Muur.. Dat dit een fan tastisch ontwerp is, is gebleken tijdens de verschillende voor rondes die de SAM is doorgeko men tijdens het tv-programma 'Het beste idee van Nederland' van Veronica. Op 24 december is zij zelfs één van de zeven fina listen! Maar wat is nou eigenlijk een Stoel Aan Muur, zult u zeggen? Wij kennen allemaal het idee van de overbekende klapstoel die na gebruik eigenlijk altijd een beetje in de weg staat. Soms is 'ie aan de muur te hangen met haken, maar niet zo flatteus natuurlijk. Op dat idee is Elidia tijdens haar opleiding interieurvormgeving in Mechelen voort gaan borduren. En zo is de SAM ontstaan. „Voor het vak meu belontwerp heb ik de schilderijklap- stoel gemaakt. Gewoon met een klapstoel uit de kringloopwinkel. Mijn docent zei toen al: Probeer er wat mee te doen. Ik wist niet precies wat en toen kwam dit programma in beeld. Deze zomer heb ik me opge geven. Ik heb er hard aan gewerkt de afgelopen tijd, met behulp van meubelmaker Beemster. Dat was ook heel fijn dat ik zijn die ruimte mocht gebruiken." Elidia en haar vriendin Cleo Lugtigheid, die haar overal volgt met de stoelen en vol gens eigen zeggen 'morele steun en toegewijde drager en tiller' is, laten met gepaste trots een viertal stoelen zien. Op het eerste gezicht zijn het schilderijen waar ze mee aan komen dragen. De één nog mooier en ver rassender dan de ander. Zo is er een klassiek werk, een stilleven, een modern, graffiti-achtig kunstwerk en tot slot een kleurrijke kinderschil dering. Lees verder op pagina 3 Zaterdag werd in de Onze Lieve Vrouw ter Nood het kunstwerk gepresenteerd dat kunstenaar M.M. C. Schobbe maakte in het kader van het jubileum van de kapel. Foto: Mario Sacksioni GEEN ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 0226 33 10 20 (ROOI VERSPREIDING BV) KIJK 00K OP WWW. U ITKIJ KPOST. N L JAARGANG 69 NUMMER 51

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 1