Verrassende ontmoeting in Frankrijk H E I L O O 17 ADRESSEN HEILOO Anytimeanywhere learning' op PCC Heiloo UITKIJKPOST 5 DECEMBER 2007 Gemeente Heiloo Tel: 5356666, informatiecentrum, tel. 5356641, e-mail: info@heilóo.nl, inter net: www.heiloo.nl. Openingstijden: ma t/m vr 08.00-12.30 uur en ma-avond 18.00-20.00 uur, 's middags op afspraak. WMO Platform Heiloo Postbus 122, 1850 AC Heiloo, wmo.platform.heiloo@hotmail.com. PWN Waterleidingbedrijf N-Holland Voor storingen in de waterlevering: 0800-0232355 (dag en nacht). Voor alle overige informatie: 0800-2025 (op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur). RIMA Regionale Instelling Maatschappelijke Dienstverlening, Slimpad 16, tel. 5330984. Spreekuur op ma, woe en vrij, 09.00-10.00. Terminale Thuiszorg Info: tel. 06-51253373 072-5339965 Telefonische Hulpdienst Voor een gesprek van mens tot mens, dag en nacht bereikbaar: tel. 0900- 0767. Unie van Vrijwilligers Heiloo Info: P M. Kuijper-Borst, Ringweg 3, 1852 CM in Heiloo, tel: 5339736, e.kuijper@planet.nl. Rode Kruis Heiloo Rode Kruisgebouw: Slimpad 16c, 1851 LB Heiloo, tel. 5333399. De Zonnebloem Secr. A. Hoedjes, Sandecamplaan 2, Heiloo, tel. 5335268, kees.hoedjes@quicknet.nl. Rolstoelbus Heiloo Dagelijks beschikbaar, inlichtingen en afspraken: tel. 5333695. O.V. taxi Noord-Kennemerland Elke dag beschikbaar van 06.00 tot 24.00 uur. Minimaal een uur van tevoren bestellen, tel. 0900-8878. Stichting Uitkeringsgerechtigden Bergeonstraat 30, tel. 5339885. Stichting Ouderenwerk Heiloo Abraham du Bois-hof 2, 1852 EZ Heiloo, tel. 5331297. SBO Samenwerkende ouderenbonden ANBO en KBO. Informatie dhr. A.J.M. ten Hoope; tel. 5334479, Kantoor: Abraham du Bois-hof 2, Heiloo, e-mail: tomenmarchje.tenhoope@quicknet.nl. Cobel Commissie Belangenbehartiging van de ouderenbonden. Kantoor: Abraham du Bois-hof 2, Heiloo. De Gezelschapsbank Inschrijving gratis op donderdag 10.30- 11.30 of via tel. 5331297, Abraham du Bois-hof 2/ www.ouderenwerkheiloo.nl Kennemer Wonen - locatie Heiloo Raadhuisplein 3, 1851 JL Heiloo. Woondienstenlijn: tel. 5069715. Opzichterslyn: tel. 5069718 van 08.30 tot 10.30 uur Openbare Bibliotheek Heiloo Westerweg 250, 1852 AR te Heiloo, tel. 5330670 (algemeen), 5337845 (ope ningstijden), e-mail: bibliotheek@bibli- otheekheiloo .nl. Uitleenpost Ypestein (tot 12 jr) Dinsdag open: 15.15 tot 17.00 uur Uitleenposten De Loet en Overkerck, ook bestemd voor oudere bewoners uit de omgeving, Overkerck is di 9.30-11.30 en vry 10.00-11.00 uur geopend. De Loet: di en vrij: 09.30- 11.30 uur. Politiebureau Heiloo Tel. 0900-8844, maandag t/m zaterdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Zondags is het bureau gesloten. Voor spoedeisende meldingen: 112. Huisartsen Huisartsenpraktijk Duif, Kanaalweg 3, Heiloo, tel. 5333100, by spoed: tel. 5339269. Spreekuur volgens afspraak.E de Haan, De Krommert 20, Heiloo, tel. 5322526. Spreekuur volgens afspraak (tel. afspreken, recepten en visites tus sen 0815-11.00 uur)Telefonisch spreekuur 11.30-12.00 uur, by spoed: tel. 5322056. H.H. den Engelsen, De Strandwal 28, Heiloo, tel. 5333080, bij spoed: tel. 5337-767. Spreekuur volgens afspraak (tel. afspraken, recepten en visites tussen 08.00-11.00 uur). E. Gianotten, De Strandwal 30, Heiloo, tel. 5330400, by spoed: tel. 5334547. Spreekuur volgens afspraak. W Hartong, Het Zevenhuizen 57, Heiloo, tel. 5337883, tiij spoed: tel. 5325693 (tijdens kantooruren) en 5180618 (bui ten kantooruren). Spreekuur volgens afspraak (tel. afspraken, recepten en visites tussen 08.30-10.30 uur). EA. Poelakker, De Krommert 16, Heiloo, tel. 5330077, bij spoed: tel. 5332171. Spreekuur volgens afspraak (tel. afspre ken, recepten en visites tussen 08.15- 11.00 uur). C.W Willeboordse en mw A.M. Kruize-Mosch, Hoog en Laag 38, Heiloo, tel. 5330066, by spoed: tel. 5331526 (uitsluitend tijdens kantooru ren). Spreekuur volgens afspraak (bel len tussen 08.00-11.00 uur). Huisartsenpost Alkmaar e.o. James Wattstraat 7, Alkmaar (volg de borden Viaanse Molen), tel. 5180618, e- mail: info@hapa-malkmaar.nl, internet: www.hapa-alkmaar.nl. Uitsluitend op tel. afspraak ma t/m vr 17.00-08.00 uur, tij dens het weekend en feestdagen 24 uur bereikbaar. Artsenlaboratorium Trombosedienst (Starlet) Prikpunten: Gezondheidscentrum 'De Dijk', Strandwal 32 (voorheen terrein Willibrord, Kennemerstraatweg 464). Werkdagen: 07.00-12.00 uur voor patiën ten verwezen door huisartsen, verloskundi gen, specialisten en instellingen. Van 07.00- 10.00 uur voor trombosedienstpatiënten. Actie Zorg AWBZ, PGB, Wmo, Hulp bij het huis houden, Verzorging en Verpleging, (ambulante) Begeleiding en Particuliere hulp, James Wattstraat 7, 1817 DC Alkmaar. Tel. 072 - 5 400 400 (24 uur bereikbaar), info@actiezorg.nl Apotheken Sibilo, Pastoor van Muijenweg 17, tel. 5330200, ma t/m vr: 08.00 - 18.00 uur. Heylo, Stationsweg 53, tel. 5331070, ma t/m vr: 8.00 - 18.00 uur, za 09.00 - 17.00 uur. Ypestein, De Krommert 14, tel. 5340200, ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur. Voor spoedgevallen is de Regionale Spoedapotheek 's avonds, 's nachts en in het weekend bereikbaar, locatie De Hoef, van Ostadelaan 248 te Alkmaar, tel. 5143060. Verloskundige J.EM. Bugter, Haesackerlaan 41, Heiloo, tel. 5337531 (volgens afspraak). Kraamzorg Evean Kraamzorg, tel. 0900-7273682, dag en nacht bereikbaar. Tandartsen Doorkiesnummer van de tandartsdienst by spoedgevallen: tel. 5123889. Thuiszorg Evean Thuiszorg, tel. 5127127 (dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week). Evean Winkel Lenen, huren en kopen van verpleeg- en hulpartikelen, tel. 5199265. Gezondheidswijzer Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL Alkmaar, tel. 5662691. GGZ Noord-Holland-Noord Instelling voor geestelijke gezondheids zorg in de regio Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland, Kennemerstraatweg 464, Heiloo, tel. 5312312, internet: www.ggz-nhn.nl 't Praethuys, inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten Wilhelminalaan 8, Alkmaar, tel. 5113644, e-mail: info@praethuys.nl, www.praethuys.nl. Open (zonder afspraak) op ma t/m do 10.00-16.30 uur. Alzheimercafé Wijkcentrum Overdie, Ruusbroeckhof 97, aanvang: 19.30 tot 21.30 uur, inloop: 19.00 uur, entree gratis, even als koffie en thee Voor inlichtingen: M. Blijleven, tel. 5334893/ E. Schoutsen - Bolten, tel. 5334319. Dierenartsen Dr. Schaap en dr. De Jong, tel. 5331606 (Commandeurslaan 1). Spreekuur op ma t/m vr van 10.30 tot 11.30 uur en van 18.00 tot 19.00 uur, zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur. Dierenkliniek De Kapel, v JA. dé Ridder, Runxputteweg 24, Heiloo, tel. 5053412. Behandeling kleine huisdie ren uitsluitend volgens tel. afspraak. Dierenkliniek De Kattenberg, Westerweg 125, 1852 AC Heiloo, tel. 5340550. Behandeling uitsluitend na afspraak. Ophalen medicijnen en dieet voeding: ma t/m vr 09.00-17.00 uur. Dierenambulance Noord-Kennemerland Alexander Flemingstraat 35, Alkmaar, tel. 5150085, alarmnummer: 5150173 (24-uursdienst). Uitvaartverzorging Capella Uitvaartverzorging Heiloo eo, Henny Stoop, tel. 5320345. HEILOO/SEIX - Voormalig wethouder van Heiloo, Juup Wuijster, was onlangs in Zuid Frankrijk en had daar een bij zondere ontmoeting met een Heiloose. In de Uitkijkpost vertelt zij hierover. Regelmatig verblijven wij in Zuid-Frankrijk in de Midi- Pyrenees, ten zuiden van Toulouse, dichtbij de Spaanse grens. Op een mooie zonnige dag in oktober besloten we met onze logé Ank van Rijn een tochtje te maken naar de Vallee de Bethmale,welbekend van de Tour de France. We genoten van de schitterende herfstkleuren tijdens een wandeling rond het Lac de Bethmale. Wandelen maakt hongerig, dus reden we over de Col de la Core naar het dorpje Seix. Hier hadden we gepland op een terrasje op het dorpsplein te gaan lunchen. Het was een beetje laat: het liep al tegen enen. Helaas.... er was nog wel plaats op het terras, maar het eten was op! Madame adviseerde ons om het vier kilometer verderop te probe ren in Auberge des deux Rivieres, richting Guzet Neige. Via een kron kelweg langs de rivier bereikten we de Auberge: wat een verrassing! Een landelijk hotelletje met een heerlijk zonnig terras boven de rivier. In ons beste Frans vroegen we of we nog konden lunchen, waarop we tot onze stomme verba zing in het Nederlands antwoord kregen: „Natuurlijk zeker als mevrouw van Rijn uit Heiloo er bij is!" De eigenaresse Ingrid Ooijevaar was geboren en getogen in Heiloo en had met de dochter van Ank op gym gezeten, in de kernploeg van Doves. Ingrid en haar man Erik Wehman (beiden afgestudeerd en gepromoveerd in de chemie) hebben dertien jaar geleden het roer omgegooid en zijn naar Frankrijk vertrokken. Met hun kinderen wonen ze in het dorpje Pont de la Taul-Seix, waar beide kinderen ook naar de dorps school gaan. Ze hebben een lande lijk hotel-restaurant met een prachtig terras ,een gezellige eet zaal en negen kamers,waaronder ook enkele vierpersoons gezinska mers. Totaal kunnen ze 23 gasten herbergen. De Auberge ligt in een schitterende rustige omgeving met veel natuurschoon. Het is hard werken want ze hebben twee sei zoenen: de Pyreneeën en het skige bied van Guzet Neige zijn vlakbij. Vanaf half november tot eind janu ari zijn ze even dicht om op adem te komen en rond de Kerst zijn ze meestal in Heiloo te vinden. Ze drijven het hotel in principe met zijn tweeën: Erik staat achter het fornuis en Ingrid is gastvrouw. Erik heeft geen speciale koks opleiding genoten, maar kookt voortreffelijk! We hebben heerlijk buiten op het terras gegeten en bij het kopje kof fie toe uitgebreid nagepraat over Heiloo en wederzijdse bekenden. Mocht u ooit in de buurt zijn, dan kunt u rekenen op een hartelijke ontvangst, een warme ambiance en een prima keuken!" Adres: Auberge des deux Rivieres. Eigenaren Ingrid en Erik Wehman, Pont de la Taule, tel. 0033(0)561668357, 09140 Seix Frankrijk. ,,Wij hebben er genoten en zul len er zeker nog vaak terugko men!" HEILOO - 'Anytime, anywhere learning' op PCC Heiloo: Niet alleen de gebruikelijke computerloka len, maar computerfaciliteiten en een draadloos netwerk in alle hoeken van het schoolgebouw. Het JuniorcoUege heeft een eerste notebookkast op wielen aangeschaft met daarop 16 laptops voor de leerlingen. Eigen foto Eigenaren Ingrid (oud Heiloose) en Erik Wehman voor him hotel in de Aüriege. Eigen foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2007 | | pagina 17