Krant Bijzondere avond Vluchtelingenwerk en Groei Bloei Lijsttrekkersdebat in De Beun met medewerking van 'De Nachtzusters' ...ook op zondag tot 21.00 uur ök °Pen! Limmen A PE L LA 13 BORDEN tel. (072) 535 10 00 Nieuws uit Heiloo 3-17 Nieuws uit de regio 19-21 Sport in de regio 23-25 Familieberichten 26-27 Landschap Noord- Holland voorlopig nog in Heiloo Heiloo 7 Regio 19 ft jeugd Trias neemt uitbundig deel aan gevierd «S Crossloop Sport 23 Bedankt voor de L J warme reacties op het valentijns- Henny Stoop bloemetje. ALWEER BIJ AH LIMMEN V imMi.'mmiM.iiEtiiTgin 072 532 0345 ZONDAG V.A.16.00 UUR OPEN www.vanderborden.nl De meest gevreesde gespreksleidsters van Nederland V^MAKELAARS nvaX" Kantoor Heiloo Winterse activiteiten 7**. Al bert Heijn 17 FEBRUARI 2010 Door Sandy Ursem en Mercedes Docter werd een laagdrempelige workshop gegeven. Aangeleverde foto HEILOO - Op maandagavond 8 februari organiseerde Vluchte lingenwerk Heiloo een avond voor vluchtelingen die nog maar kort in Heiloo wonen. Voor deze avond is Groei Bloei Heiloo gevraagd om mee te werken aan een programma. „Dat vonden wij een uitdaging die we graag aan gaan" aldus Mercedes Docter van Groei Bloei. Na een warm wel kom door Jaap Groenigen werd het woord gegeven aan Bart Korf. G&B's promotie team bedacht een diapresentatie die laagdrempelig moest zijn in verband met de nog beperkte kennis van onze taal. De foto's moesten het werk doen met een beperkte uitleg van Bart. „Daar is de bioloog heel goed in geslaagd en we konden merken dat men geboeid raakte. De ongeveer dertig volwassenen waren afkomstig uit onder andere Irak, Afghanistan, Somalië en Tibet. Daar heeft men geen idee wat Nederlanders met planten, bloemen en tuinen doen. Een mooi stukje inburgering dus." De kinderen konden tijdens de lezing met Thea Piët oud- Hollandse spelletjes spelen. Zo wer den er onder andere bordspelletjes gespeeld, gesjoeld en tafelvoetbal gespeeld. Na de pauze, waarin iedereen opnieuw van een natje en een droogje werd voorzien werd er mooie eellomuziek door Nabiel Naeimi gespeeld. In de ruimte stond ook een grote tafel waar Sandy Ursem en Mercedes Docter een laagdrempeli ge workshop gegeven hebben. Aansluitend op het groentetuinas pect in Barts presentatie was er knoflook om op te potten. En om de mensen iets van onze kamerplantencultuur bij te brengen ging men drie soorten stekken oppotten. Rhipsalis, Spathiphyllum en Chlorophytum of zebragras. Met ruim veertig deelnemers werd de avond zeer goed bezocht, een opsteker voor de werkgroep vluch telingen! HEILOO - Maandag 15 februari werd in theater De Beun een lijsttrekkersdebat gehouden, waarin de kopstukken van de verschillende Heilooër politie ke partijen hun verkiezingspro gramma konden verdedigen. Het debat werd geleid door gezusters Kaat en Anna Schalkens ofwel De Nachtzusters, bekend van radio en televisie. Zij waren uitge nodigd om het geheel in goede banen te leiden en er bovendien een vrolijk en muzikaal tintje te geven. Ze worden ook wel de meest gevreesde gespreksleidsters van Nederland genoemd en die reputa tie maakten ze deze avond voor een bijna vol theater De Beun waar. Met tal van kritische vragen over op komst zijnde bezuinigingen, de WMO, de woningmarkt, jongeren- kwesties („Hele files jongeren trek ken uit het dorp weg...", consta teerden De Nachtzusters verbaasd bij het binnenrijden van Heiloo), vergrijzing en dergelijke, legden de dames het vuur aan de schenen van de heren aan tafel. 'Meer blauw op straat' kreeg bij monde van De Nachtzusters een andere betekenis, gezien de huidige diversiteit van supermarkten in Heiloo. Tot slot kon iedere lijsttrekker kort en bon dig het partijprogramma voor de komende vier jaar aanprijzen. Daar maakten Cees Rootjes (PvdA), Rob Opdam (WD), Hans van Halem (D66-GroenLinks), Willem Gomes (NCPN), Tijmen Valkering (Heiloo 2000) en Hero Veger (CDA) dank baar gebruik van, waarna zij samen met De Nachtzusters de kiezers opriepen om vooral te gaan stem men. De Nachtzusters Kaat en Anna Schalkens leggen de lijsttrekkers het vuur aan de schenen. Foto: Caroiien Breed advertentie VAN DER sinds 1933 ■Ml Kennemerstraatweg 386 NVM 1851 BK Heiloo ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 76 NUMMER 07

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2010 | | pagina 1