Krant Herkansing natuurtuin de Springschans centrum Partijen tasten elkaar af bij openbare coalitiezitting in de raadzaal ...tijd om op zondag te hoppen! Limmen 13 BORDEN tel. (072) 535 10 00 Heiloo 12 Scouting collecteert voor Jantje Beton Nieuws uit Heiloo 3-15 Nieuws uit de regio 17-18 Sport in de regio 19-21 Familieberichten 22-23 Sport ip ALWEER BIJ AH LIMMEN ZONDAG V.A.16.00 UUR OPEN www.vanderborden.nl Een aantal jeugdige tuiniers hielp bij de aanleg van de natuurtuin Heiloo-2000 wil bestuurlijke uitdaging aangaan /Xj van der sinds 1933 V^MAKELAARS nva'f." Kantoor Heiloo De Meent gesloten, schaatsen in 't vet - -'.Albert Heijn Regio 17 Toneelaroeo Spiegel brengt toneel Warmerdam GTH turnsters presteren in Egmond n Omdat ieder vaarwel Hen ny Stoop een bijzondere is... Richanel en Joris uit groep 4 helpen de leerlingen van het Clusius College enthousiast bij de aanleg van de natuurtuin bij de Springschans centrum. Foto: Carolien Breed HEILOO - Op woensdag 3 maart staken leerlingen van het Clusius College Castricum de handen uit de mouwen voor de aanleg van een natuurtuin op het terrein van obs de Springschans centrum. Hiermee wordt een tweede poging ondernomen om leerlingen van deze basisschool kennis te laten maken met natuur dicht bij huis, daar vandalen de eerste natuurtuin, duidelijk zichtbaar gelegen langs de Breedelaan, meerdere keren heb ben vernield. Francis Schruer, directeur van de Springschans: „We hebben de eerste natuurtuin een aantal keren in ere hersteld, maar helaas bleek dit zonde van de moei te. Iedere keer werden opnieuw ver nielingen aangericht. Daarom heb ben we nu voor een andere plek gekozen, die vanaf de weg minder zichtbaar is en daardoor hopelijk minder vandalismegevoelig." De leerlingen van het Clusius College hebben het ontwerp voor de natuurtuin gemaakt in het kader van hun eindexamenopdracht. Zo is er, naast vogelnestkastjes, een pad- denpoel en verschillende struiken die een grote aantrekkingskracht op dieren hebben, een heus insecten hotel opgehangen voor spinnen en andere kriebelige beestjes. Een aantal enthousiaste jeugdige tuiniers, afkomstig uit de groepen 4 tot en met 8 Welpen bij de aaWeg van de natuurtuin. Selrruer besluit: „Het onderhoud zal worden bijge houden door leerlingen en de leer kracht van groep 4. Nu kunnen de kinderen weer in hun eigen sehool- omgeving de natuur van dichtbij onderzoeken!" HEILOO - De opkomst vorige week voor de Heilooër gemeen teraadsverkiezing was 62,5 Winnaars van de gemeente raadverkiezing zijn Heiloo 2000, die met vijf zetels net als in 2006 de grootste partij is, en D66/GroenLinks die met vier zetels een gedeelde tweede plaats inneemt samen met de WD. Maandag 8 maart vond op initia tief van Heiloo 2000 een eerste en verkennende gespreksronde plaats ter aftasting van de mogelijkheden voor de vorming van een coalitie, waarvoor alle Heilooër partijen waren uitgenodigd. De zitting werd geleid door Hans Boon (Heiloo 2000). Na fehcitaties kwamen al snel de speerpunten aan bod, waar voor de afzonderlijke partijen zich de komende vier jaar hard zullen maken. Vooral op het gebied van toekomstige bouwlocaties (Campinaterrein, Zandzoom- Zuiderloo en daarmee verbonden de afslag A9) liggen de meningen op sommige punten nogal uiteen. Een aantal partijen, waaronder winnaar Heiloo 2000, prefereren een evalua tie op korte termijn waarbij onder meer naar eventuele (financiële) risico's wordt gekeken. Waar de meeste partijen het over eens zijn, is dat er, gezien de op komst zijnde bezuinigingen, een stabiel, daadkrachtig cohege moet komen dat breed gedragen wordt en goed communiceert met de inwoners van Heiloo. Rootjes (PvdA) benadrukte, dat er de komende jaren met met een hakbijl moet worden bezuinigd, maar met oog voor perspectief. Opdam drong namens de WD, eensgezind met de vorige coalitiepartijen CDA (met drie zetels gehjk gebleven) en PvdA (gezakt van drie naar twee zetels), bij formateur Valkering (Heiloo 2000) aan om een informateur aan te stellen om het coalitieproces vlot te laten verlopen; bij voorkeur iemand van buitenaf. Van Halem advertentie (D66/GroenLinks) stond open voor dit voorstel, als het proces Merdoor maar met vertraagd wordt. Gomes (NCPN, 1 zetel) ver woordde in kleurrijk taalgebruik zijn ongenoegen over de afgelopen vier jaar. Met het oog op twee mogelijke coahties met ieder negen aanstelling van een informateur mee in het overleg met zijn achter ban. Want Heiloo 2000 wil, als grootste partij van Heiloo, dit keer zeer graag de bestuurlijke uitdaging aangaan. Een meerderheidscoalitie van Heiloo 2000 met twee andere partijen zoals D66/GroenLinks en CDA of PvdA, wil Valkering zich met deze verkiezingsuitslag zeker niet laten ontglippen. Hij is dan ook op zijn hoede om het coahtieproces in goede banen te leiden. Valkering: „Ik heb tussen ahe regels door een hoop gehoord!" Wordt vervolgd. Alle partijen waren uitgenodigd om deel te nemen aan de open bare zitting in de raadzaal, die de eerste aanzet was bij het vor men van een coalitie. Foto: Carolien Breed ■MH Kennemerstraatweg 386 NVM 1851 BK Heiloo

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2010 | | pagina 1