Nog geen lente op het gemeentehuis Krant Kath (•Kat Bezorger worden van deze krant? Let op! Limmen ae 1 13 BORDEN A PE L LA Ti:5ÏI3rr I.v.m. de zomertijd kunt u zondagavond- laat nog bij ons terecht! Stella staat lange tel. (072) 535 10 00 B ^Albert Heijn NIEUWSBLAD V00F HEILOO EN OMSTREKEN L - 1*4 Nieuws uit Heiloo 3 -18 Nieuws uit de regio 21-23 Sport in de regio 25 - 27 Familieberichten 30 - 31 Informatie-ochtend UMTS mast in Limmen Eindelijk: het is lente! Na lofuitingen werden ook een aantal kritische opmerkingen geuit V /X) VAN DER sinds 1933 V'MAKELAARS FALKLAND TONEEL 072 532 0345 Kantoor Heiloo www.vanderborden.nl 2-3 10-11 APRIL www.falklandtoneel.nl www.uitkijkpost.nl 0226 333311 RODI ALLEEN BIJ AH LIMMEN ZONDAG OPEN 16.00-21.00 Foresters wint tegen HSV 24 MAART 2010 [{iu0ji{/2l?wi ^3= HEILOO - Verwachtingsvol spraken informateurs Boon en Coenders aan het begin van de tweede openbare zitting, gehouden op maandagavond 22 maart, de hoop uit om aan het einde van de avond meer duide lijkheid te kunnen geven omrent een eventuele coalitie vorming. Het advies in hun rapport - tot stand gekomen na een week gespreksvoering met de afzonderlijk partijfracties- luidt, dat de fracties van Heiloo 2000, D66/GroenLinks, CDA en PvdA om tafel gaan zitten w eek om de formatiebesprekingen te starten. Na lofuitingen werden ook een aantal kritische opmerkingen door de partij fracties richting de informateurs geuit. Deelname van toekomstige wethouders in het pro ces van een collegevorming is vol gens fractievoorzitter van Heiloo 2000 Bergmans niet wenselijk, daar dit het duale systeem van raad en college geen recht zal doen. CDA'er Beens vond de analyse summier en miste, samen met Van Halem van D66/GroenLinks, onder bouwing van het gegeven advies. WD fractievoorzitter Van Splunteren zou bovendien graag zien, dat de partijen de breekpunten openlijk op tafel leggen. PvdAer Ouderkerken vond het rapport niet transparant genoeg naar de burgers toe. Lees verder op pagina 3 Wat hebben we er lang op moeten wachten. Maar eindelijk is het dan zo ver: het is lente! De krokus sen en narcissen steken gretig hun bloemen boven de aarde uit op zoek naar de eerste echte warme zonnestralen van dit jaar. Foto: Bas Schuitz Omdat ieder vaarwel een bijzondere is... Henny Stoop advertentie speelt voor iedereen vanaf 6 jaar c V uitvaartverzoraina Heiloo e.o. Sjg nvm Kennemerstraatweg 386 GEEN IJl'] ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15.OO UUR: 0226 33 10 20 (RODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.nl JAARGANG 76 NUMMER 12

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2010 | | pagina 1