JraH •**- m Editie Dolfïim Rocks 2010 tevens lustrum Stichting Dolfïnn Collegevorming nog steeds in volle gang Krant raoBws mmiQ Start onze WK voetbal mk aktie! Limmen A QDOWOB0 RsWS E@<30® 0P®BÏÏ DKDÏÏBB rae APE L LA 13 BORDEN Woensdag 28 april Albert Heijn Heiloo 11 Regio 17 v tel. (072) 535 10 00 Van Morrison Tribute in de Buk NIEUWSBLAD V00F HEILOO EN OMSTREKEN Nieuws uit Heiloo 3-12 Nieuws uit de regio 17 -19 Sport in de regio 21 - 25 Familieberichten 26 - 27 A 9L Het Kleurenorkest krijgt gymtoestellen Triasjeugd haalt het podium Na patstelling bestaande partijen nu NCPN aan zet 072 532 O 3 4 5 1 /X) VAN DER sinds 1933 V^MAKELAARS Kantoor Heiloo www.vanderborden.nl Gewijzigde aanlevertijden voor de Uitkijkpost De UITKIJKPOST IS GESLOTEN OP ALVAST BIJ AH LIMMEN ZONDAG V.A.16.00 UUR OPEN 2i APRIL 2010 4* r Hopelijk wordt Dolflnn Rocks editie 2010 weer net zo'n succes als vorig jaar! Archieffoto Uitkijkpost HEILOO - Met de aankomende editie van Dolflnn Rocks 2010, die op zaterdag 21 augustus zal plaatsvinden, viert ook Stichting Dolflnn haar lustrum. In vijf jaar tijd is het evenement uitgegroeid tot een niet meer weg te denken dorpsfestijn met een dag en avondprogramma vol livemu ziek, eten en drinken en vermaak voor jong en oud. Stichting Dolfinn zorgt met de opbrengst van het eve nement en ontvangen donaties al evenzoveel jaren voor financiële ondersteuning van verschillende activiteiten, waarbij de ontwikke ling van kinderen met een beper king wordt gestimuleerd. Stichting Dolfinn is bekend geworden door het verlenen van financiële steun bij het volgen van dolfijntherapie in Curasao. Hier konden Finn Hoetjes en Kevin Croon uit Heiloo vorig jaar voor de derde keer en Mika Nan uit Heerhugowaard voor de eerste keer van profiteren. Mika is begin 2010 voor de tweede maal heen geweest. Voorzitter Bart Houtman is blij dat Stichting Dolfinn in 2009 bovendien een aan tal nieuwe aanvragen heeft kunnen inwilligen, zodat dit jaar ook Nienke Kleef, Nikki van der Steen (Heerhugowaard), Louise de Jong, Yves Schouten (Alkmaar) en Debbi Roosendaal uit Castrieum met hun familie konden afreizen naar Curasao voor de weldadige therapie met dolfijnen. Lees verder op pagina 3 HEILOO - Alle partijen hebben in maart verkenningen uitge voerd en vervolgens hun voor keur/ advies kenbaar gemaakt. Heiloo2000 en D66-GroenLinks gaven aan gesprekken aan te willen gaan met CDA en PvdA om te komen tot een coalitie van genoemde vier partijen. WD gaf aan opnieuw te willen starten met een ronde tafelgesprek tussen de vijf grootste partijen. CDA stond open voor oriënterende gesprekken op basis van het door informateurs uitgebrachte advies. PvdA vond het noodzakelijk om van de partijen zelf eerst te horen welke partijen elkaar uitsluiten, om daarna te komen tot verdere procedurele afspraken met de partijen die wel willen samenwerken. NCPN was van mening dat het nu lang genoeg geduurd had en dat er bij een pat stelling door Heiloo2000 en D66- GroenLinks nu snel een coalitie gevormd moet worden. Om uit de patstelling te komen wilde NCPN de gedoogsteun verlenen. Alle partijen hebben de argumenten uitgewisseld over de uitgebrachte adviezen en zouden aansluitend de eerste ver kennende gesprekken voeren. Maar op die zaterdagochtend heeft de PvdA laten weten niet deel te willen nemen aan de verkennende gesprek ken. Op zich zou zonder PvdA nog een college met steun van twaalf zetels in de raad mogelijk zijn, ver volgens trok echter ook het CDA zich terug, omdat zij niet als enige huidige coalitiepartij met een nieu we samenstelling wenste mee te gaan. Een patstelling was het gevolg. Vervolgens is voorgesteld dat Heiloo2000, D66-GroenLinks en de WD alsnog met elkaar zouden verkennen of een coalitie met deze partijen toch nog mogelijk is. Op 30 maart werd duidelijk dat de partijen Heiloo2000 en D66-GroenLinks bereid waren deze verkennende gesprekken de voeren. De WD was niet bereid tot verkennende gesprek ken. Nadat alle mogelij kheden voor een brede coalitie waren geblo- keerd, zijn Heiloo2000 en D66- GroenLinks nu gesprekken gestart met de NCPN. In eerste instantie was er geen voorkeur voor een coa litie met een kleinst mogelijke meer derheid (tien van de 19 zetels), doch de ontstane situatie laat weinig andere keuzes. Wordt vervolgd. w eek Omdat ieder vaarwel een bijzondere is... Henny Stoop BOR nvm Kennemerstraatweg 386 advertentie i.v.m. Koninginnedag Redactie en advertenties voor de krant van 27 april INLEVEREN vrijdag 23 april i.v.m. Hemelvaartsdag Redactie en advertenties voor de krant van 11 mei INLEVEREN vrijdag 7 mei 30 APRIL i.v.m. Koninginnedag 5 MEI i.v.m. Bevrijdingsdag 13/14 MEI i.v.m. Hemelvaartsdag GEEN 11!I ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK 00K OP W WW. U IT KI J K POST. N L JAARGANG 76 NUMMER 16

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2010 | | pagina 1