Restauratie collectie schilderijen Van Foreest Krant Sharp 32" TV winnen! rae A P E L L BORDEN WK voetbal KassaBonSpel Iedere week kunt u een Heiloo 3 tel. (072) 535 10 00 ALLEEN BIJ AH LIMMEN NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Nieuws uit Heiloo 3-15 Nieuws uit de regio 19-21 Sport in de regio 25-29 Nieuw: Tips Trends 8-9 Juf Joke van Overbeke al 25 jaar in het onderwijs Regio 19 Sport 25 ledereen heeft weerzin in Koninginnedag! HSV heel blij met promotie tweede klasse Veel activiteiten tijdens Koninginnedag Bij de ontruiming van het huis bleek dat restauratie dringend nodig was v Pifn*rnn3n»n«?fiïïiiEMP!*iii«i V ^MAKELAARS J^j Kantoor Heiloo www.vanderborden.nl Gewijzigde aanlevertijden voor de Uitkijkpost De UITKIJKPOST IS GESLOTEN OP X' HEILOO - Op dinsdag 20 april is in het stadhuis in Alkmaar het officiële startsein gegeven voor de restauratie van vijftig por tretschilderijen die tot en met 2007 in Nijenburg hebben gehangen. Degenen die Nijenburg hebben bezocht in de tijd dat het huis nog werd bewoond door de familie Snethlage-Van Foreest zal het zeker zijn opgevallen: in de trapportalen en in bijna alle vertrekken hingen vaak donkere portretten van leden van de Van Foreestfamilie die de bezoekers indringend aankeken. Vijftig schilderijen, op houten pane len en op linnen, van bewoners van Nijenburg van de zeventiende eeuw tot de eenentwintigste eeuw en van andere leden van de familie, zijn eeuwenlang bij elkaar gehouden. Dat zijn schilderijen met een portret van de stichter van Nijenburg, Gerard van Egrnond van de w eek Nijenburg (circa 1700), tot en met een portret van mevrouw Snethlage- Van Foreest (circa 1995). Een aantal landelijk bekende (portret)schilders als Nicolaas Piekenoy (1588-1653), Jan de Baen (1633-1702) en Jan Verkolje (1650-1693) hebben in opdracht van de familie de stukken vervaardigd. Een kostbaar bezit van de familiestichting Van Foreest van Egrnond van de Nijenburg. Echter bij de ontruiming van het huis, als voorbereiding op de restauratie door de nieuwe eigenaresse, de Vereniging Hendriek de Keyser, bleek dat de conditie van de schilde rijen aangaf dat restauratie dringend nodig was. Met financiële bijdragen van de gemeentes Alkmaar en Heiloo krijgt de collectie onder beheer van het Stedelijk Museum Alkmaar een grote opknapbeurt. In het voorjaar van 2011 zal een grote expositie worden ingericht in het Stedelijk Museum in Alkmaar. Daarna zal een deel van de collectie een plaats krijgen in het dan na restauratie gereedgekomen huis Nijenburg. Verdere informatie bij de Historische Vereniging Oud Heiloo, tel. 072-5311404 of www. oudheiloonl. Vrijdag 30 april wordt er weer Koninginnedag gevierd. Wat er allemaal te doen is in Heiloo leest u in het programma-overzicht op pagina 5. Aangeleverde foto Omdat ieder vaarwel een bijzondere is... Henny Stoop I s o 72 532 0345 a VAN DER sinds 1933 nvaX" er*. nvm Kennemerstraatweg 386 advertentie i.v.m. Hemelvaartsdag Redactie en advertenties voor de krant van 11 mei INLEVEREN vrijdag 7 mei 30 APRIL ivm Koninginnedag 5 MEI ivm Bevrijdingsdag 13 14 MEI ivm Hemelvaartsdag KIJK 00K OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 76 NUMMER 17 1111/rl_ _l l/T'*L' Trekking zaterdag na 18.00 uur cn Limmen geen Ij:j ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2010 | | pagina 1