Krant Stichting Peuterspeelzalen Heiloo bestaat veertig jaar! Limmen v Win een Sharp 32 TV met uw kassabon! CU Trekking zat. na 18.00 uur m m I l| MÈj9i ÊrJwij THA nSWlK maakt speciale kleine A P E L L A BORDEN LïlEI va, j Limmen weer li klaar voor <1 Vierdaagse Regio 19 Heiloo-2000, D66/GroenLinks, CDA en PvdA samen de nieuwe coalitie voor Heiloo ijpg j AlÈÊJ Fanfare Showband L^> j^pl trommels voor jeugd Regen van PR's tijdens Trias toernooi De leidsters nemen in samenwerking met de muziekschool een cd op Als het coalitieakkoord gereed is, wordt het aangeboden aan de raad Nieuws uit Heiloo 3-13 Nieuws uit de regio 19-21 Sport in de regio 23-27 Familieberichten 30-31 Verdriet kan ik niet wegnemen, wél de zorg er omheen Henny Stoop V ^MAKELAARS J^j Kantoor Heiloo tel. (072) 535 10 00 www.vanderborden.nl ZATERDAG 22 MEI 2010 NIEUWE OPENINGSTIJDEN voor de Uitkijkpost De UITKIJKPOST IS GESLOTEN OP BIJ BOLTEN VERF WAND tussen 06.00 en 08.00 uur op voorraadartikelen WK VOETBAL AH LIMMEN iah-limmen.nl ZONDAG OPEN 16.00-21.00 i •2 J Nieuwe coalitie Heiloo Spelen in een veilige omgeving is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind, daar weten deze kin deren op de peuterspeelzaal alles van. Foto: Carolien Breed HEILOO - Het is feest bij de peuterspeelzalen in Heiloo, want in mei bestaat Stichting Peuterspeelzalen Heiloo al weer veertig jaar! Er zijn tal van leuke activiteiten op komst, zoals de inloopdag op zaterdag 3 juli en de feestweek (met het thema Circus) aan het einde van het schooljaar. Hiervoor wordt het lokaal omgebouwd tot circustent en staan zang, knutselen, voorlezen en dergelijke in het teken van het cir cus. En er komen nog meer verras singen! De leidsters nemen in samenwer king met de muziekschool een cd op, waarop de favoriete liedjes te beluisteren zijn. Sinds 1970 voor ziet Stichting Peuterspeelzalen Heiloo in een essentiële basisvoor ziening voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Coördinator Ellen Jorna: „De peuterspeelzalen zijn wijkgericht. Hier kunnen peuters spelen met hun leeftijdgenootjes uit de buurt, waarmee ze straks ook naar school zullen gaan. Lees verder op pagina 3 HEILOO - Vier partijen, Heiloo-2000, D66/GroenLinks, CDA en PvdA gaan samen de nieuwe coalitie voor Heiloo vormen. Er komt een coalitieakkoord, op basis daarvan worden de portefeu illes onder drie wethouders ver deeld en worden de wethouders voorgedragen en benoemd in een raadsvergadering. Belangrijke pij lers voor het te vormen college zijn stabiliteit, draagvlak en slagkracht. CDA en PvdA leveren elk een wethouder en Heiloo-2000 en D66/GroenLinks leveren samen de derde wethouder In het coalitieakkoord wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: het karakter van Heiloo behouden, participatie: samen met inwoners en communicatie met de inwoners op een hoger plan brengen, struc turele bezuinigingen, herbezinning op gemeentelijke taken en het her ijken van de grote projecten. Als straks het coalitieakkoord gereed is, dan wordt het aangeboden aan de raad. Op dat moment worden ook de drie nieuwe wethouders voorgedragen en benoemd. De datum van deze vergadering wordt later vastgesteld. Nadat de wethouders zijn benoemd, gaan zij gezamenlijk een collegeprogramma schrijven. advertentie v uitvaartverzorging Heiloo e.a E.J. Potgieterweg 27 Heiloo 072 532 0345 VAN DER sinds 1933 A nvm Kennemerstraatweg 386 MA 08.00 -12.00 13.00 -17.30 uur Dl 08.00-12.00 13.00 -17.30 uur WO 09.00 -12.00 13.00 -16.30 uur DO 09.00 -12.00 13.00 -16.30 uur VR 09.00 -12.00 13.00 -14.30 uur 24 mei 2e Pinksterdag Kopij en advertenties inleveren voor vrijdag 21 mei, 1700 uur Ook staat er deze ochtend een ontbijtje voor u klaar. Kom langs en profiteer! Westerweg 259,1852 AG Heilo, Tel.: 072-53219 90 GEEN HU ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 76 NUMMER 20

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2010 | | pagina 1